hrvoje turkovi teorija monta e 20 13 201 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HRVOJE TURKOVIĆ TEORIJA MONTAŽE (20 13 -201 4 ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
HRVOJE TURKOVIĆ TEORIJA MONTAŽE (20 13 -201 4 )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

HRVOJE TURKOVIĆ TEORIJA MONTAŽE (20 13 -201 4 ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

HRVOJE TURKOVIĆ TEORIJA MONTAŽE (20 13 -201 4 ). 17 . Izbor strane promatranja – problem rampe 25 . III . 20 14. REKAPITULACIJA: UVJETOVANOSTI IZBORA TOČKE PROMATRANJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HRVOJE TURKOVIĆ TEORIJA MONTAŽE (20 13 -201 4 )


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hrvoje turkovi teorija monta e 20 13 201 4

HRVOJE TURKOVIĆTEORIJA MONTAŽE (2013-2014)

17. Izbor strane promatranja – problem rampe

25. III. 2014.

rekapitulacija uvjetovanosti izbora to ke promatranja
REKAPITULACIJA: UVJETOVANOSTI IZBORA TOČKEPROMATRANJA
 • Dosad smo razmatrali neke specijalizirane vrijednosti koje određeni izbori točke promatranja imaju a koje mogu uvjetovati njihov izbor
  • Standardizirane vrijednosti (kanonska, normalna i akcijska vizura) – koje se vezuju uz uobičajenu životno-promatračku praksu ljudi
  • Stilizacijske vrijednosti - koje su (retorički, stilski) otkloni od standardiziranih vrijednosti
  • Motivirane vrijednosti - pripisi točke promatranja nekom promatračkom biću, motiviranje izbora takvim pripisom
 • Pripisi točke promatranja unutar kadra, ali i pri smjeni kadrova (pristrani i polusubjektivni komplementarni kadrovi, oni po akcijskoj razini) upozorili su da i (montažne) smjene vizure s kadra na kadar imaju neke motivacijske razloge i uvjetovanosti
  • Jedno od njih se iskazuje i pravilom rampe
 • PRIMJER: Ozloglašena – razgovor na terasi, uveče.
percepcija razgovora
PERCEPCIJA RAZGOVORA

Što sve uvjetuje percepciju da je po srijedi razgovor između likova, okrenutih jedan prema drugom, u predočenom prizoru, iako je svaki izdvojen u poseban kadar?

 • Ambijentalno-atmosferska kompatibilnost dvaju kadrova (eksterijer, noć)
 • Kontinuitet (smisleno i zvučno nadovezivanje dijaloga) – smjena po reakcijama
 • Likovi su okrenuti jedno prema drugom.

No, je li u sceni iz koje smo izdvojili ovu razgovornu razmjenu, sve doista tako kako se čini?

  • PROŠIRENJE PRETHODNOG PRIMJERA: većina ove scene razgovora
podrazumijevanje koje je naru eno
PODRAZUMIJEVANJE KOJE JE NARUŠENO:

Zašto zabuna u predočenu primjerku?

 • Prema prethodnoj analizi prisutne su ključne indikacije razgovornog kontinuiteta: ambijentalno-atmosferska kompatibilnost, dijaloški kontinuitet, indikacija uzajamne orijentiranosti (da su okrenuti licem u lice)

Odsutne informacije:

 • Nemamo opću prethodnu predodžbu o njihovom uzajamnom smještaju u ambijentu (nismo imali obuhvatni kadar – kadar koji obuhvaća oba sugovornika)
  • kadrovi su ‘dekontekstualizirani’ – nema temeljnog kadra; k tome ambijent je u dva kadra jedva razlučiv – mračna pozadina, nema ambijentalnog orijentira
 • Suprotna ekranska orijentacija navela nas je na (u ovom slučaju pogrešan) zaključak da oni razgovaraju “licem u lice”, tj. okrenuti jedan prema drugome – jer se tako tipično razgovara: “licem u lice”
 • Tj. da pri prebacivanju pogleda s kadra na kadar ta lica ostaju u istoj orijentaciji u našem vidnom polju – u odnosu na promatrača.
dva pojma rampa i pravilo rampe
DVA POJMA: RAMPA I PRAVILO RAMPE
 • Ipak, treba razdvojiti dva pojma: pojam rampe i pravila rampe; rampa se odnosi na usmjerenje, odnos u prizoru koji se prati; a pravilo rampe govori kako da se bira točka promatranja, nakon planiranog montažnog prijelaza, u odnosu na to usmjerenje
  • U praksi se uglavnom ne govori o “pravilu rampe”, nego, skraćeno, samo o rampi (‘pazi na rampu’)

Termini u upotrebi:

ZA ‘RAMPU’

  • hrvatski:rampa, os akcije, linija pogleda, zamišljena linija
  • engleski:180° line, axis of action, action axis, eye-line, line of interest, imaginary line, center line, screen direction, stage line

ZA ‘PRAVILO RAMPE’

  • hrvatski:pravilo rampe
  • engleski:1800 rule, eye-line matching
 • Međutim, formulacije tog pravila jako su varirale tijekom povijesti
ranofilmska odredba rampe
RANOFILMSKA ODREDBA RAMPE

I. Forenbacher, Sekretar režije i film – u rječniku knjige

 • “Rampa. Zamišljena crta povučena od najljevije do najdesnije osobe ili predmeta u slici. Kad kamera prijeđe tu ‘liniju’, prelazi u direktni kontraplan, a sve osobe i predmeti mijenjaju mjesto u slici, pa će ono što je prije bilo lijevo, sada biti desno, i obrnuto.”
 • ODREDBA RAMPE:
   • “Zamišljena crta povučena od najljevije do najdesnije osobe ili predmeta u slici. …”
 • ODREDBA PRAVILA RAMPE:
   • “… Kad kamera prijeđe tu ‘liniju’ prelazi se u direktni kontraplan…”

STVORENA I PRIMJENJIVANA PRI RANOM RASKADRIRAVANJU PRIZORA SUSTAVOM MASTER+INSERTI

   • PRIMJER: Netrpeljivost, D.W.Griffitha (https://www.youtube.com/watch?v=dDl1tHqow3Ena 2. satu)
 • VAŽI PRI STUDIJSKOM SNIMANJU KONTINUIRANOG DOGAĐAJA – pri snimanju MASTER + INSERTI
 • NE VAŽI PRI RASKADRIRANJU KADAR PO KADAR
  • PRIMJER: raskadriranje razgovora za stolom u Sjever-sjeverozapad (ch 14)
kasnija odredba rampe
KASNIJA ODREDBA RAMPE
 • 1. “Rampa je zamišljena crta koja spaja dva ili više lica jedne scene, a koju kamera niti u jednom času ne smije prijeći” (N. Tanhofer, Filmska fotografija).
 • ODREDBA RAMPEu toj definiciji:
   • “Rampa je zamišljena crta koja spaja dva ili više lica jedne scene…”
 • ODREDBA PRAVILA RAMPEu toj definiciji:
   • “… a koju kamera niti u jednom času ne smije prijeći.”
   • DEMONSTRACIJA PRAVILA: https://www.youtube.com/watch?v=ckPbSwV0l3Y
 • Problem s ovom odredbom:
 • (a) nije dovoljno specifična: ne kaže koja dva lica da se spoje rampom kad u prizoru postoje više likova koji sudjeluju u središnjoj akciji
 • (b) nije dovoljno općenita: ne spominje praćenje kretanja jednog lica ili predmeta od kadra do kadra
 • (c) dogmatska je: zabranjuje preskoke preko rampe
korektivna o dredba rampe i pravila rampe
KOREKTIVNA ODREDBA RAMPE I PRAVILA RAMPE
 • Rampa:prizorna orijentacija (orijentirano zbivanje, orijentirana situacija) koja je u središtu pažnje na montažnom prijelazu
  • To podrazumijeva:
  • Da rampa nije neka posve ‘izmišljena linija’ – nego je utvrdiv prostorni odnos u prizoru (jedino je to što se tvrdi da ona raspolavlja ukupni prizor – zamišljeno)
  • Da rampu ne čini bilo koja prisutna orijentacija u prizoru, tj. ne čini je bilo koji odnos ljudi koji se gledaju ili razgovaraju – nego onaj koji je pri prelasku s kadra na kadar u središtu pozornosti, ili bi to trebao postati za gledatelja pri prelasku na novi kadar
 • Pravilo rampe:po montažnom prijelazu treba se nastojati da se promatrački ostane na istoj strani prizorne orijentacije koja je u središtu pažnje (‘s iste strane rampe’)
  • Prema takvoj formulaciji pridržavanje pravila rampe nije obaveza, nego tek opcija, izborna stvar
 • Postoje, naime, dva oprečna stava vezana uz status pravila rampe: (a) da je pravilo rampe univerzalno obavezujuće i (b) da je nepotrebno i da nepoštivanje pravila rampe ništa doživljajno ne mijenja
 • Kada treba paziti, a kada ne na rampu?
literatura
LITERATURA:
 • Turković, Hrvoje, 1990,. “Rampa”, u Filmska enciklopedija 2. - https://www.academia.edu/5527485/Rampa_Interest_line_and_180_degree_rule_encyclopedic_entry_