Download
excellensprojektet 7 information kommunikation och profilering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Excellensprojektet 7. Information, kommunikation och profilering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Excellensprojektet 7. Information, kommunikation och profilering

Excellensprojektet 7. Information, kommunikation och profilering

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Excellensprojektet 7. Information, kommunikation och profilering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Excellensprojektet7. Information, kommunikation och profilering Benchmarking Eva Johannesson Informationsenheten

  2. Trender på universitet och högskolor • Större enheter för externa relationer • Studentrekryteringsaktiviteter ingår oftast inte i informationsavdelningarna • Informationsavdelningarna har fått en ökad strategisk roll och fungerar i högre grad som rådgivare och resurs för ledningen • Outsourcing av trycksaksproduktion/layoutarbete

  3. Fokusering på gemensam profil och varumärkestänkande • Stora problem med efterlevnaden av grafisk profil • Äldre universitet har mer traditionella informationsavdelningar • De mindre högskolorna satsar mer pengar på sin centrala informations-verksamhet

  4. Liknande problem för dem som har liknande struktur! • oklart ansvar och mandat, förankring som tar tid, spridda resurser, svårt agera som ett universitet

  5. Nyckeltal budget för infoavd

  6. Skandinavisk benchmarking Förutom jämförelsen med andra universitet när det gäller informationsverksamheten kommer Lunds universitet att delta i en skandinavisk benchmarking med ca 50 stora företag och organisationer under februari-maj 2005.