Download
l rande kommunikation och it n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lärande, kommunikation och IT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lärande, kommunikation och IT

Lärande, kommunikation och IT

166 Views Download Presentation
Download Presentation

Lärande, kommunikation och IT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lärande, kommunikation och IT Magisterutbildningar för flexibelt lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik och IT-universitetet i Göteborg

 2. Ett nav för utbildning och forskning om IT

 3. Forskningskontext • Learning, Interaction, and Mediated communication in contemporary Settings (LIMS) • Kollegiet för sociokulturella studier (SKS) Säljö • Kollegiet för lärande och IT (LIT) Lindström • Kollegiet för multimodala och interaktiva lärmiljöer (MIL) Alexandersson & Linderoth • Nätverket för Analys av Interaktion och Lärande (NAIL)

 4. Inriktning i lärarprogrammet60 poäng • IT i skolan – teori, retorik och praktik • Digital bild och webb som redskap för lärande • IT i barn och ungas vardag • IT och skolans villkor • IT ur ett specialpedagogiskt perspektiv • Digitalt ljud och video som redskap för lärande • Projektarbete och informationssökning • Undervisningsprojekt inom verksamhetsförlagd utbildning • Interaktiva lärandemiljöer • Metod • Examensarbete

 5. Magisterprogram 60p, campus • Behörighet, 100 poäng • Kurser: • Lärande, kommunikation & IT I, II & III • Metoder och verktyg för IT-stött lärande • Vetenskaplig metod I & II • Valbara kurser • Projektkurs

 6. Magisterkurs 40 p, distans • Behörighet, 120 poäng • Kurser: • Lärande, kommunikation & IT I, II & III • Vetenskaplig metod • Projektkurs

 7. IT-stödd distansutbildning, 40 p – NSHU • Behörighet: Högskoleexamen 120 poäng, undervisning minst 6 månader • Exempel på kurser: • Distansutbildningspedagogik • Videoproduktion, nätbaserad video för lärandemiljöer • Pedagogiska och didaktiska perspektiv • Simuleringsbaserade lärandemiljöer

 8. Framtid? • Bolognaprocessen • 2-årig master • 1-årig magister • Synergi • Master – Magister • Master – Forskarutbildning • Campus – Distans

 9. År 1 År 2 HT HT VT VT Master 80p LKIT1 LKIT2 LKIT3 Metod 1 Metod 2 Met/Verktyg Magister 40p LKIT1 LKIT2 Metod 1 Metod 2 Met/Verktyg Magister40p distans LKIT2 LKIT1 Met/Verktyg LKIT3 Metod 2-d

 10. I praktiken

 11. Pedagogiska villkor • Målgrupp • Innehåll • Kursmodell • Roller • Aktivitet

 12. Pedagogisk idé • Relaterat till målgrupp och innehåll • Textbaserad interaktion • Diskussionsinlägg • Seminariebidrag • Litteratur övervägande online • Streamade föreläsningar • Processexamination

 13. Några utvecklingsområden • Genomströmningen • Generellt • Projektarbeten • Studiernas flexibilitet i tiden • Styrning – frihet • Medieutnyttjande • Internationalisering, ansökningar

 14. Samarbete - mastersutbildningar • IT-universitetets magisterprogram • Gemensamma ”spår”/kurser • Pedagogik – teknologier • Fakultetsövergripande vid Göteborgs universitet • Pedagogik och didaktik • Tillämpad IT • Nordiskt samarbete: • Aalborgs universitet • Danmarks pedagogiska universitet • Oslo universitet

 15. Frågor? Hans.Rystedt@ituniv.se Lars-Erik.Jonsson@ituniv.se 031-772 60 33 www.ituniv.se