GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 11
GfK Supermarktkengetallen
102 Views
Download Presentation
justin
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ GfK Supermarktkengetallen

 2. Supermarktomzetgroei vlakt laatste maanden af. Volume daalt in Augustus. Lichte omzetgroei voor 2014 verwacht bij minder volume. In augustus 2013 is de supermarktomzet met 1.5% gestegen van €2.49 miljard (augustus 2012) naar €2.52 miljard (augustus 2013). De omzet per kassabon steeg licht met 0.9% van €21.02 (2012) naar €21.20 (2013). In augustus bedroeg de inflatie in voeding en dranken (excl. alcohol en tabak) volgens het CBS 2.9% oftewel het volume in de supermarkt is in augustus gedaald. In de eerste 36 weken van 2013 groeide de supermarktomzet met 3.4% van € 22.3 miljard naar € 23.1 miljard. De omzet per kassabon steeg met 2.6% van €21.70 (2012) naar €22.25 (2013). Voor het totale jaar 2013 wordt een supermarktomzet van €33.6 miljard verwacht. Oftewel een omzetgroei van 3% bij een stabiel volume. Voor 2014 is de prognose dat er een lichte omzetgroei van 2% bij een lichte volumedaling van 0.5%. De prijzen zullen met circa 2.5% stijgen.

 3. 2013 Supermarktomzet: Prognose Enigszins verdere tempering van actuele groei (+3.4%) uitkomend op 3.0% omzetgroei Promodruk 18.0% 2012: +1.1% 2011: +2.5% 2010: +1.2% 2009: +3.4% +3.0% 2012: 17.5% 2011: 17.0% 2010: 16.5% 2009: 14.7% 2012: +0.5% 2011: +0.6% 2010: +0.6% 2009: +0.8% 2012: +0.6% 2011: +1.9% 2010: +0.6% 2009: +2.6% +0.5% +2.5% 2012: +1.5% 2011: +2.0% 2010: -0.2% 2009: +1.0% 2012: -0.9% 2011: -0.1% 2010: +0.8% 2009: +1.6% +3.0% -0.5% 2012: -3.2% 2011: -1.1% 2010: +1.2% 2009: -0.8% 2012: +2.3% 2011: +1.0% 2010: - 0.4% 2009: +2.4% -1.0% +0.5% Source GfK NL ConsumerScan, , (Let op: 2009 excl 53 wekeneffect +1,6%)

 4. 2014 Supermarktomzet: Prognose Lager maar nog steeds aanwezig prijseffect in 2014, trips onder druk brengt 2.0% omzetgroei Promodruk 18.2% 2013*: +3.0% 2012: +1.1% 2011: +2.5% 2010: +1.2% +2.0% 2013*: 18.0% 2012: 17.5% 2011: 17.0% 2010: 16.5% 2013*: +0.5% 2012: +0.5% 2011: +0.6% 2010: +0.6% 2013*: +2.5% 2012: +0.6% 2011: +1.9% 2010: +0.6% +0.5% +1.5% 2013*: +3.0% 2012: +1.5% 2011: +2.0% 2010: -0.2% 2013*: -0.5% 2012: -0.9% 2011: -0.1% 2010: +0.8% +2.5% -1.0% 2013*: -1.0% 2012: -3.2% 2011: -1.1% 2010: +1.2% 2013*: +0.5% 2012: +2.3% 2011: +1.0% 2010: - 0.4% -0.5% -0.5% Source GfK NL ConsumerScan

 5. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScanhet belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 6. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 7. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013

 8. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 9. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 10. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 11. Meer informatie? vindt u op: op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL)) 0162-384278 Retail Insights Director Joop Holla 06-55323114 Joop.holla@gfk.com