rakenteellinen kehitt minen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rakenteellinen kehittäminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Rakenteellinen kehittäminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Rakenteellinen kehittäminen. Veli Juola Toimialajohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Rakenteellinen kehittäminen. OPM:n tavoitteena tehostaa koulutusta Helpottaa korkeakouluihin hakeutumista ja alavalintaa Nopeuttaa läpimenoja (lyhyemmät opiskeluajat) Vähentää nimikeviidakkoa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rakenteellinen kehittäminen' - jovan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rakenteellinen kehitt minen

Rakenteellinen kehittäminen

Veli Juola

Toimialajohtaja

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

rakenteellinen kehitt minen1
Rakenteellinen kehittäminen
 • OPM:n tavoitteena tehostaa koulutusta
 • Helpottaa korkeakouluihin hakeutumista ja alavalintaa
 • Nopeuttaa läpimenoja (lyhyemmät opiskeluajat)
 • Vähentää nimikeviidakkoa
 • Lisätä opiskelijoiden valinnanmahdollisuutta (pois putkimallista)
rakenteellinen kehitt minen2
Rakenteellinen kehittäminen

Tavoitteisiin pyritään:

 • Vähentämällä koulutusta antavia yksiköitä
 • Vähentämällä koulutusohjelmia (poistamalla koulutusohjelmat)
 • Selkeyttämällä rakennetta
 • Yksinkertaistamalla hakuprosesseja
ammatillisen koulutuksen rakenne
Ammatillisen koulutuksen rakenne
 • Asetuksella 1998/881 on säädetty koulutusaloista
 • Aloja on yhteensä 8
 • Samat alat käytössä toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa
luonnonvara ja ymp rist alan koulutusohjelmat
Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusohjelmat
 • Tällä hetkellä 7 koulutusohjelmaa
  • Kala‐ jaympäristötaloudenko
  • Kestävänkehityksenko
  • Maaseutuelinkeinojenko
   • Hevostaloudenko
  • Maisemansuunnittelunko
  • Metsä‐ ja puutalouden markkinoinnin ko
  • Metsätaloudenko
  • Puutarhataloudenko
tutkintonimikkeet
Tutkintonimikkeet
 • Iktyonomi (AMK)
 • Ympäristösuunnittelija (AMK)
 • Agrologi (AMK)
 • Metsätalousinsinööri (AMK)
 • Hortonomi (AMK)
rakenteellinen kehitt minen3
Rakenteellinen kehittäminen
 • ArenenLuva ryhmä esitti keväällä 2010, että koulutusohjelmarakenne supistetaan kolmeen koulutusohjelmaan
  • Metsätalouden ko
  • Maaseutuelinkeinojen ko
  • Ympäristöalan ko
 • Palautteessaan toukokuussa 2010 OPM pyysi innovatiivisempaa esitystä
  • ?????
rakenteellinen kehitt minen jatkuu
Rakenteellinen kehittäminen jatkuu
 • Työryhmä jatkoi työskentelyä ja teki uuden, yhteen sisääntuloväylään perustuvan esityksen
 • Esityksestä pyydettiin lausunto luonnonvara- ja ympäristöalojen koulutustoimikunnilta ja niiden taustaorganisaatioilta
rakenteellinen kehitt minen jatkuu1
Rakenteellinen kehittäminen jatkuu
 • Esitykseen liitettiin varaus:

Yhden koulutusohjelman malliin liittyy ongelmia. Nämä on pyrittävä ratkaisemaan mahdollisimman hyvin ennen kuin uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

esitys
Esitys
 • Mikäli opiskelijat voivat korkeakouluun päästyään vapaasti vaihtaa koulutusalaa ja koulutusohjelmaa korkeakoulun sisällä, ei nykyisenkaltaiselle koulutusohjelmapohjaiselle rakenteelle ole luonnonvara- ja ympäristöalalla perusteita
esitys1
Esitys
 • Työryhmä esittää, että mikäli koulutusalat ja koulutusohjelmat säilyvät, niin ammattikorkeakoulujärjestelmään perustetaan ”uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja jalostamiseen” nojaava koulutusala, jossa on yksi koulutusohjelma.
esitys2
Esitys
 • Luonnonvara- ja ympäristöalan nimi vaihdetaan sellaiseksi, että se on lyhyt ja kuvastaa uusiutuvien luonnonvarojen tuottamiseen ja jalostamiseen liittyvää klusteria
uuden koulutusalan nimi
Uuden koulutusalan nimi ?

Luonnonvara- ympäristöalalle on jo aiemmin esitetty yhden koulutusohjelman mallia, jossa koulutusohjelmalle annettaisiin nimeksi biotalouden koulutusohjelma. Tuolloin katsottiin että biotalous yksistään luonnonvara- ja ympäristöalaa käsittävänä koulutusohjelmana on harhaanjohtava ja asiasta ei päästy yhteisymmärrykseen

sidosryhmien palaute
Sidosryhmien palaute
 • Sidosryhmien palautteessa katsottiin yksimielisesti, että yhden koulutusohjelman malli on liian radikaali muutos
 • Pääsääntöisesti esitettiin kolmen koulutusohjelman mallia (metsä, maaseutu, ympäristö)
sidosryhmien palaute1
Sidosryhmien palaute
 • Palautteissa todettiin lisäksi, että nykyisin käytössä oleva nimikkeistö on vanhakantaista ja vaatii uudistamista
 • Uutta nimi ehdotusta ei tullut
 • Biotalous ei noussut nimiehdotuksena esille
opetussuunnitelmaty
Opetussuunnitelmatyö
 • Rakenteellisen uudistamisen yhteydessä on tarpeen ja tarkoitus uudistaa myös opetussuunnitelmat
 • Tätä varten täytyy tehdä kompetenssivaatimusten osalta tarkastelu (tutkintojen kompetenssitarkastelu on vuodelta 2005)