ty yhteis valmennukset l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Työyhteisövalmennukset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Työyhteisövalmennukset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Työyhteisövalmennukset - PowerPoint PPT Presentation


 • 583 Views
 • Uploaded on

Työyhteisön osaamisen kehittäminen. Yksilön hyvinvointi. Johtaminen. Työyhteisövalmennukset. Hyvinvointipalvelut. Työyhteisön osaamisen kehittäminen. Yksilön hyvinvointi. Johtaminen. Työyhteisövalmennukset. Hyvinvointipalvelut. Työyhteisön osaamisen kehittäminen. Yksilön

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Työyhteisövalmennukset' - Rita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty yhteis valmennukset

Työyhteisön

osaamisen

kehittäminen

Yksilön

hyvinvointi

Johtaminen

Työyhteisövalmennukset

Hyvinvointipalvelut

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ty yhteis valmennukset2

Työyhteisön

osaamisen

kehittäminen

Yksilön

hyvinvointi

Johtaminen

Työyhteisövalmennukset

Hyvinvointipalvelut

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ty yhteis n osaamisen kehitt minen

Työyhteisön

osaamisen

kehittäminen

Yksilön

hyvinvointi

Johtaminen

Reteaming-

valmennus

Vuoro-

vaikutus-

taidot

Konflikti-

tilanteiden

käsittely

Terapeuttiset

interventiot

Systeemi-

älykäs

kehittäminen

360 asteen

palautteet

Työyhteisön osaamisen kehittäminen

Hyvinvointipalvelut

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Menu

johtaminen

Työyhteisön

osaamisen

kehittäminen

Yksilön

hyvinvointi

Johtaminen

Johtoryhmä-

työskentely

Haasteelliset

esimies-/alais-

keskustelut

Johtajan

itsetuntemus

Motivointi ja

tunneäly-

taidot

Palautteen-

antotaidot

Yksilö-

Coachaus

Muutos

Ikäjohtaminen

Esimiehen

työkalu-

pakki

Osaamisen

kehittäminen

Kehitys-

keskustelut

Tulevaisuuden

esimies

Johtaminen

Hyvinvointipalvelut

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Menu

yksil n hyvinvointi

Työyhteisön

osaamisen

kehittäminen

Yksilön

hyvinvointi

Johtaminen

Yksilön hyvinvointi

Hyvinvointipalvelut

Ajankäytön

organisointi

Työnilo

Työnimu

Itsensä

johtaminen

Kokonais-

kuntoisuus

Arvo-

työskentely

Narratiivinen

elämäkerta

työskentely

Tunteiden-

hallinta

Vastuullisuus

ja henkilöstö-

taidot

Stressin-

hallinta

Hyvä elämä

ja

onnellisuus

Dialogi-

taidot

Henkinen

hyvinvointi

Fyysinen

hyvinvointi

Työ-

hyvinvointi

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Menu

slide6

Valmentajat

Sirkku Ruutu

PsM, psykologi, Turun yliopisto

KM, opettaja, Turun yliopisto

Reteaming-valmentaja (LTI)

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (TEO, Kela)

MBTI konsultti (step 1 ja 2)

Osaamisalueina mm. työyhteisöjen kehittäminen, esimiesvalmennus, haasteelliset vuorovaikutustilanteet, työnohjaus, koulutus, ratkaisukeskeinen konsultaatio ongelmatilanteissa, muutoksen johtaminen

Julkaisut:

Ranta, Ruutu, Tuominen: Oman muutoksen johtaminen – visio, usko, innostus ja toiminta (2006)

Puh. 041 440 4478

sirkku.ruutu@pp.inet.fi

Raija Salmimies

Terveystieteiden maisteri (TtM), Kuopion Yliopisto Terveydenhuollon opettaja, Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hki

Psykoterapeutti (TEO, Kela)

Fysioterapeutti

Osaamisalueina mm. työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistäminen ja jaksamisen tukeminen sekä henkilökohtaiset konsultaatiot.

Julkaisut:

Salmimies P, Salmimies R: Esimiehen arkipsykologiaa, WSOY, 2002

Salmimies R: Kadonneen kunnon metsästys, WSOY, 1999

Puh. 09 452 3005

raija.salmimies@kolumbus.fi

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Menu

ty yhteis valmennukset7
Työyhteisövalmennukset

Siirry takaisin päävalikkoon

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

reteaming valmennus menestys on joukkuelaji
Reteaming-valmennus:menestys on joukkuelaji
 • Ongelmista tavoitteisiin
 • Motivoituminen
 • Tavoitteiden konkretisointi ja realisointi
 • Mahdollisuuksien vaaka
 • Voimavarat käyttöön
 • Suunnitelman kirkastaminen
 • Edistyksen vahvistaminen ja seuranta
 • www.reteaming.com
 • Tuplatähti – ratkaisu henkisen työhyvinvoinnin haasteeseen: Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

vuorovaikutustaidot
Vuorovaikutustaidot
 • Ryhmä- ja yhteisödynaamiset ilmiöt
 • Ihmisten erilaisuus – ihastus vai vihastus (MBTI taustateoriana)
 • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
 • Kuulluksi tuleminen
 • Sanat todellisuuden luojana
 • Arvostava haastattelu

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

konfliktitilanteiden k sittely
Konfliktitilanteiden käsittely
 • Ihmissuhdekonfliktien teoria
 • Konflikti – vetäytyminen vai sotatila?
 • Konfliktin purkaminen
 • CVA-malli
 • Systeeminen konfliktinratkaisumalli – keinot näyttäytyvät

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

terapeuttiset interventiot
Terapeuttiset interventiot

Toimimme myös ratkaisu- ja voimavarakeskeisinä lyhytpsykoterapeutteina (TEO, Kela) ja työterveyshuollon asiantuntijoina

* Ristiriitojen ratkaisu ja tulehtuneiden ihmissuhteiden käsittely

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

systeemi lyk s kehitt minen
Systeemiälykäs kehittäminen
 • Palkitseminen
 • Yhteistyö
 • Epävarmuuden sietäminen
 • Muutoksen U-teoria
 • Emootioiden ja järjen suhde
 • Menetelminä mm.
  • CVA-malli
  • Reflektoiva työryhmä
  • Dynaaminen fasilitointi

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

360 asteen palautteet
360 asteen palautteet
 • Esimiestyön ja henkilöstötaitojen kompetenssianalyysit johtoryhmätyöskentelyn avulla
 • Työkalun räätälöinti yrityksen tarpeita vastaavaksi
 • Palautteen antaminen ja kehitysalueiden fasilitointi
 • 360 asteen palautteet kehityskeskusteluihin linkitettyinä

Menu

sarjan viimeinen dia

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ty yhteis valmennukset14
Työyhteisövalmennukset

Siirry takaisin päävalikkoon

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

johtoryhm ty skentely
Johtoryhmätyöskentely
 • Yhteinen strategia
 • Johtoryhmätyöskentelyn haasteet
 • Tehokas ja mielekäs johtoryhmätyöskentely
 • Avoimuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus
 • Erilaisuuden hyödyntäminen johtoryhmätyöskentelyssä
 • 360 asteen palautteet henkilökohtaisen kasvun tukena

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

haasteelliset esimies alais keskustelut
Haasteelliset esimies-alais-keskustelut
 • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
 • Käytännön omakohtaisia harjoituksia
 • Palautteenanto ja –vastaanottamisen taidot
 • Dialogitaidot

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

johtajan itsetuntemus
Johtajan itsetuntemus
 • Ihmiskäsitys
 • Oppimiskäsitys
 • MBTI – oman itsensä ja alaisten persoonallisten erojen ymmärtäminen
 • Päätöksentekoharjoitus satua käyttäen
 • Persoonallisuus
 • Minäkuva
 • Itsetunto
 • 360 asteen palautteet apuvälineenä parempaan johtamiseen

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

motivointi ja tunne lytaidot
Motivointi- ja tunneälytaidot
 • Tunneäly
 • Tunteiden maailma
 • Tunteiden hallinta
 • Defenssien purkaminen
 • Empatiataidot ja kuuntelukyky
 • Sisäiset skriptit, sisäinen puhe

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

palautteenantotaidot
Palautteenantotaidot
 • Positiivinen, negatiivinen ja rakentava palaute
 • Rakentavasti annetun palautteen kulmakivet
 • Kriittisen palautteen vastaanottaminen
 • Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen
 • Palaute kehittämisen apuvälineenä
 • Miten ohjaan/konsultoin – neljä interventiotyyliä

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

yksil coachaus
Yksilöcoachaus
 • Valmentamisessa tavoitteena on saada valmennettava itse oivaltamaan itsestään ja työstään asioita, jotka edesauttavat myönteisten muutosten saavuttamista
 • Coaching antaa uutta näkökulmaa ja keinoja itsensä johtamiseen
 • Yksilölliset tapaamiset, esim. 5 kertaa 1,5h

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

muutos kaaoksesta mahdollisuuksiin
Muutos – kaaoksesta mahdollisuuksiin
 • Muutoksen vaiheet
 • Muutosvastarinta
 • Esimiehen merkitys muutosprosessin läpiviejänä
 • Aktivoiva muutokseen sitouttamismenetelmä – Reteaming
 • Erilaisten ihmisten johtaminen muutoksessa
 • Muutoksen merkitys yksilöille

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ik johtaminen
Ikäjohtaminen
 • Ikäkriisit
 • Pitkäaikaisterveys – mistä on kysymys?
 • Hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen
 • Ehjänä eläkkeelle

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

esimiehen ty kalupakki
Esimiehen työkalupakki
 • Valmentava esimiestyyli (GAINS)
 • Fasilitointityökalut erilaisten palavereiden avuksi
 • Voimauttava haastattelu
 • Muutoksen johtamisen välineitä

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

osaamisen kehitt minen
Osaamisen kehittäminen
 • Reteaming-menetelmällä oman osaamisen systemaattista ja pitkäjänteistä kehittämistä

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

kehityskeskustelut
Kehityskeskustelut
 • Kehityskeskustelu – mitä se on parhaimmillaan?
 • Kehityskeskustelun hyödyt
 • Kehityskeskustelu osaamisen kehittäjänä
 • Kehityskeskustelu sisäisen motivaation luojana
 • Kehityskeskustelun rakenne, sisältö ja toimintamallit
 • Esimiehen ja alaisen roolit kehityskeskustelussa
 • Kehityskeskustelun haasteet

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

tulevaisuuden esimies
Tulevaisuuden esimies
 • Esimiehen roolit
  • Tuloksellisuudesta huolehtija
  • Verkostojen rakentaja
  • Erilaisuuden aito hyödyntäjä
  • Etäesimies ja virtuaalijohtaja
  • Visioija, kehittäjä ja uudistaja
  • Mahdollisuuksien luoja ja valmentaja
 • Eettisyys ja ekologinen kehitys yrityksen voimavarana

Menu

sarjan viimeinen dia

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ty yhteis valmennukset27
Työyhteisövalmennukset

Siirry takaisin päävalikkoon

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ajank yt n organisointi
Ajankäytön organisointi
 • Coveyn matriisi
 • Tunnesuhde eri (työ)tehtäviin
 • Defensiivisistä rutiineista aitoon työn prioriteettien ja kehittämisen balanssiin

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ty nilo ty nimu
Työnilo, työnimu
 • BBI, Bergenin Burn Out indeksi
 • Työuupumuskysely
 • Työuupumuksesta työniloon – Flow
 • Työilokysely

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

itsens johtaminen
Itsensä johtaminen
 • Yksilöllisen itsensäjohtamissuunnitelman luominen:
  • Taustauskomukset tulevaisuuden menestyjistä
  • Arvot valintojen ohjaajina
  • Missio (perustehtävä)
  • Visio (unelma, toivetila)
  • Motivaatiotarkistus (minun vai jonkun muun unelma?)
  • Päämäärä ja tavoitteet (konkretia)
  • Strategia (miten?)
  • Toimintasuunnitelma (edistyksen suunnittelu ja aikataulu)
  • Mittaukset (onnistumisen kriteerit?)
 • Sisältää yksilövalmennusta

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

kokonaiskuntoisuus
Kokonaiskuntoisuus
 • Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaiskunto
 • Arvostava motivaatiohaastattelu
 • Elämänkaaren ennakointi (perheen nelikenttämalli)
 • Työn ja perheen yhteensovittaminen
 • Kuntotestit
 • Työstressikysely

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

arvoty skentely
Arvotyöskentely
 • Omien arvojen inventaario
 • Tärkeimmät arvoni ja miten ne ohjaavat elämääni
 • Organisaation ja henkilökohtaisten arvojen yhteensovittaminen
 • Arvokortit
 • Arvot ja valinnat

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

narratiivinen el m kertaty skentely
Narratiivinen elämäkertatyöskentely
 • Elämänkaaren ennakointi
 • Perheen ja työn yhteensovittaminen

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

tunteiden hallinta
Tunteiden hallinta
 • Psyykkinen energia
 • Ajatusvääristymät, skriptien maailma
 • Positiivisten tunteiden ja myönteisten asenteiden vaikutus onnellisuus/tyytyväisyyskokemukseen ja terveyteen
 • Tunteiden muodostuminen
 • Tunteet ja työyhteisö
 • Omiin tunteisiin vaikuttaminen, tunteiden käsittely (uskomukset tunteiden takana)

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

vastuullisuus ja henkil st taidot
Vastuullisuus ja henkilöstötaidot
 • Vastuullinen työote – mihin voin ja mihin minun tulee itse vaikuttaa
 • Objektista subjektiksi
 • Itsereflektio
 • Itsensä motivointi ja itsensä johtaminen
 • Aktiivinen yhteistyösuhde
 • Sitoutuminen
 • Johdon ja henkilöstön välinen luottamus

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

stressinhallinta
Stressinhallinta
 • Työstressikysely
 • Stressiteoriaa
 • Nykyajan stressitilanteet ja stressitekijät
 • Stressin vaikutukset
 • Stressiltä suojaavat tekijät
 • Tulkinnat ja varoitussignaalit
 • Yksilölliset stressinhallintakeinot
 • Vinkkejä stressin taltuttamiseksi
 • Rentoutusharjoitukset

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

hyv el m ja onnellisuus
Hyvä elämä ja onnellisuus

Muu, mikä?

Tarkoituksen ja mielekkyyden kokemus

Henkilökohtainen kasvu

Tunne-elämän hallinta

Itsekunnioitus, -luottamus, -arvostus

Realiteettien taju

Itsemäärämisoikeus,

elämänhallinnan tunne,

subjekti

Toiveikkuus ja optimismi

0

Eettiset periaatteet ja omien arvojen tiedostaminen

Toiminnallisuus

Sisäinen rauha ja tyytyväisyys

Terveys

Sosiaalinen taitavuus ja myönteiset ihmissuhteet

Turvallisuudentunne

Taidot ja vahvuudet tiedossa

Taloudellinen turvallisuus

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

dialogitaidot
Dialogitaidot
 • Dialogin nelikenttämalli
  • monologi
  • ongelmanratkaisu
  • luovuus
  • pohdiskelevuus

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

henkinen hyvinvointi
Henkinen hyvinvointi
 • Psyykkinen energia ja elämän ilo
 • Psyykkinen toimivuus
 • Ajatusvääristymät

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

fyysinen hyvinvointi
Fyysinen hyvinvointi
 • Terveysliikunnan minimikriteerit
 • Liikkumalla terveyttä: liikunnan terveysvaikutukset
 • Liikunta ja mielen hyvinvointi
 • Liikunnan arvovalinnat – ratkaiseeko pää vai jalat?
 • Lihastasapaino – terveyden tavaramerkki
 • Kestävyys- ja lihaskuntotestaukset

Menu

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ty hyvinvointi
Työhyvinvointi
 • Työuupumus ja työn imu – työhyvinvoinnin arviointimenetelmät
 • Työhyvinvoinnin osa-alueet
 • Työhyvinvoinnin liiketaloudelliset vaikutukset
 • Työilo ja työimu

Menu

sarjan viimeinen dia

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

ty yhteis valmennukset42
Työyhteisövalmennukset

Siirry takaisin päävalikkoon

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies