Miten otetaan hyvä valokuva?
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Miten otetaan hyvä valokuva? Eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa. Kuvauskohteen valinta. Miksi ja kenelle? --> mitä kohderyhmälle halutaan viestittää ? - Uutiskuva - Katalogikuva - "taiteellinen" kuva * Symboliikan käyttäminen. Kuvauskohteen valinta. * Objektiivisuuden ongelma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zonta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

Miten otetaan hyvä valokuva?

Eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa.


Kuvauskohteen valinta

Kuvauskohteen valinta

Miksi ja kenelle?

--> mitä kohderyhmälle halutaan viestittää ?

- Uutiskuva

- Katalogikuva

- "taiteellinen" kuva

* Symboliikan käyttäminen


Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

Kuvauskohteen valinta

* Objektiivisuuden ongelma

* katsojalle välitetään kuvaajan näkökulma asiaan

* piiloviestit

* kuvakulmat:

- ylhäältä/yläviistosta

- silmänkorkeudelta

- alhaalta/alaviistosta


Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

 • Kuvan sommittelu

 • Sommittelun avulla kuvaa pyritään jäsentämään ja järjestämään. Tämän perustana on ihmiselle luotainen tarve järjestellä ja luokitella ympäristöään, hahmottaakseen kokonaisuuksia, jotka koostuvat osasista.


Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

Sommittelu on ..

 • Apuväline, jolla kuvan sanoma ja tarkoitus pyritään parhaiten saamaan esille.

 • erilaisten ainesten harkittua jäsentämistä yhtenäisen vaikutelman aikaansaamiseksi

 • elementtien ja niiden voimien järjestäminen riittävään sopusointuun ja tasapainoon rajatussa kuva-alueessa.

 • Valokuvan sommittelulle tyypillistä on, ettei sommittelua useinkaan voida kuvattaessa harkita pitkään, vaan oikeat ratkaisut on nähtävä nopeasti


 • Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  • ei ole olemassa ”oikeaa” sommittelua, mutta toinen sommittelu voi olla toista mielenkiintoisempi tai toimivampi.

  • Kuva voi olla symmetrinen tai epäsymmetrinen

   • symmetriselle kuvalle ominaista: tasapainoisuus, passiivisuus, staattisuus

   • epäsymmetriselle kuvalle ominaista: dynaamisuus, aktiivisuus


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  • pinta jaetaan keskiakselin mukaan

  • symmetria, vakaus

  • Lävistäjä luo sommitelmaan voimakkaan syvyysvaikutelman


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  • On olemassa erilaisia sommittelukaavoja ja -sääntöjä, jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

   • kultainen leikkaus

   • kuvapinnan jakaminen voimasuhteisiin

   • katsetta johdattelevat linjat jne.

  • Sääntöjä ei ole pakko noudattaa, mutta ne ovat tehokeinoja, myös silloin kuin niitä rikotaan, joten ne on hyvä tiedostaa


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Kuvapinnan jakaminen jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • Kuvapinnalla on rakenteellisia voimia, jotka vaikuttavat kuvaan

   • Pinnalla on neljä kenttää, joilla on eri painoarvo.

   • Pinnan alaosa koetaan painavana ja yläosaa lähempänä.

   • Pinnan vasen reuna koetaan irtonaisemmaksi ja vapaammaksi kuin oikea reuna, jonka koemme raskaaksi ja tiiviiksi lähestyvän reunan vaikutuksesta

  • Alueet ovat muovautuneet mm.

  • painovoiman vaikutuksen ja

  • kulttuurimme, esim.

  • lukemissuuntamme perusteella.

  • Suhteellisia oletuksia, joihin

  • voidaan vaikuttaa visuaalisin keinoin


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Kultainen leikkaus jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • Kultainen leikkaus syntyy, kun jana jaetaan kahteen osaan siten, että suuremman osan suhde pienempään on sama kuin koko janan suhde suurempaan osaan.

  5

  8

  13

  • Suhteet likiarvoina esimerkiksi 5:8, 8:13

  • Kultaisen leikkauksen suhteet vaikuttavat ihmissilmälle harmonisilta


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Katsetta johdattelevat linjat jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • Kuvan sommittelulla voidaan saada aikaan katsojan silmänliikkeitä johdattelevia linjoja

  • Näin esimerkiksi kohdistetaan katsojan huomio tiettyyn kuvan osaan

  • Esimerkkejä:

   • kuvan sisään vievät linjat korostavat syvyysvaikutelmaa

   • kuvassa olevan ihmisen katseen suunta

   • liikkeen suunta

   • nouseva diagonaali korostaa liikettä, vauhtia ja positiivisuutta

   • ympyrä tai spiraali ei päästä katsetta ulos kuvasta ja keskittää


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Sommitelma on suhteellinen jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • Kuvan koko ja rajaus vaikuttavat sommitelmaan

  • Sama sommitelma ei toimi rajausta muutettaessa, rajaus on osa sommitelmaa


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Kuvan rajaus jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • Valokuva on aina rajattu pala todellisesta näkymästä

  • Kuvan rajaus määrittelee mitä tulee kuvaan mukaan ja mikä jää sen ulkopuolelle. Rajaus määrittelee osaltaan kuvan sisällön.

  • Rajaus vaikuttaa asioiden ja esineiden merkityksiin, luo yhteyksiä niiden välille ja antaa niille uusia asiasisältöjä erottamalla ne totutusta ympäristöstään.

  • Valokuvan rajaukseksi voidaan käsittää myös syvyyssuunnassa tapahtuva rajaaminen


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Kuvarajauksen koot jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • erilaisille rajauksille määritelty kuvakokoja, esim. lähikuva, kokokuva jne.

  • Kokoportaat on määritelty ihmisen mittojen mukaan

  • Kuvakoot on määritelty päälinjoittain, mutta ne jättävät varaa myös tulkinnoille

  • Perustana käytetään yleensä kahdeksan kuvakoon järjestelmää


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Kuvarajauksen koot jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • Yleiskuva

   • luonteeltaan esittelevä ja yleisesti tarkasteleva

  • Laaja kokokuva (suuri kokokuva)

   • ihminen kokonaan sekä ympäristöä

  • Kokokuva

   • ihminen kokonaan

  • Laaja puolikuva (suuri puolikuva)

   • vartalon yläosa rajattuna yläreiden paikkeilta

  • Puolikuva

   • ihmisen ylävartalo

  • Puolilähikuva

   • ylävartalo lantion yläpuolelta

  • Lähikuva

   • kasvot

  • Erikoislähikuva

   • kuva esim. ihmisen nenästä tai huulista


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Kuvan rajauksessa huomioitavaa jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • Ihmistä kuvattaessa kuvaa ei pidä katkaista nivelien kohdalta

  • Polven alapuolelta ei katkaista misään kuvakoossa

  • Lähikuvissa leuka on päälakea tärkeämpi

  • Liian väljä rajaus voi olla tehoton

  • Lähikuvilla voidaan välittää voimakkaasti tunnetta, yleiskuvalla taas paljon tietoa


  Mit valo on

  MITÄ VALO ON? jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Valo on näön raaka materiaali

  -Valo on aaltoliikettä

  -nopeus; 300 000km/sek.

  -näkyvä valo 400nm-700nm

  -värit muodostuu eri aaltopituuksista


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  VALO jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Valo/valaistus on valokuvauksen peruselemetti

  -Muodostaa kuvan filmille tai


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  VALO jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Merkitys muuttunut

  -ennen pyrittiin helpottamaan valotusta

  -nykyään voidaan vaikuttaa

  -muotoon

  -syvyyteen

  -yksityiskohtiin

  -tunnelmaan


  Valon k yt n p pirteet

  VALON KÄYTÖN PÄÄPIRTEET jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Laatu: kova/pehmeä

  -Suunta: ylhäältä-normaali tunnelma alhaalta-dramaattisuutta

  -Kontrasti: varjostettuja voi korostaa heijastetulla valolla

  -Valon väri:tärkeää värikuvauksessa

  -Voimakkuus


  Valaistuksen j rjest minen

  VALAISTUKSEN JÄRJESTÄMINEN jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Helpointa studiossa

  -Ei turhia mukaan

  -Ensiksi päävalo; kova/pehmeä

  -Lisävalot tai heijastajat

  -taustalle oma valo


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Väri jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - Väri lienee visuaalisista tekijöistä eniten tieteellisesti tutkittu, koska värillä on ominaisuuksia jotka ovat tarkasti mitattavissa

  Väreistä puhuttaessa voidaan tarkastella värivaloja tai väripigmenttejä (materiaalia)

  FYSIKAALINEN VÄRI

  - Fysikaalinen väri on mitattavissa oleva sähkömagneettinen ilmiö.

  - Valkoinen valo sisältää spektrinvärit. Eli nähtävät värit, joista ihmissilmä erottaa 380-700 nanometrin säteet. Aallonpituudet joita emme näe, ovat esim. röntgensäteet, ultravioletti, infrapuna ja radioaallot.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Väri jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  KEMIALLINEN VÄRI

  - Kemiallisesti väriä tutkittaessa voimme esim. mitataväriaineiden ominaisuuksia. Värin valonkestävyyttä,peittävyyttä, koostumusta jne.

  FYSIOLOGINEN VÄRI

  - Tämä liittyy silmän ja aivojen toimintaan. Kysymys on siitä, kuinka aistimus synnyttää aivoissamme värihavainnon.

  Ihmisen silmässä on sauva- ja tappisoluja, joista sauvasolut kunnostautuvat huonossa valaistuksessa ja tapit taas normaalissa päivänvalossa.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Väri jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  PSYKOLOGINEN VÄRI

  Tämä on vaikea alue, koska nämä havainnot eivät ole mitattavissa kovinkaan helposti.Kuitenkin tiedämme värien olevan erityisen tärkeitä joillekin ihmisille. Värimieltymyksiin vaikuttavat ja niitä muuttavat mm.erilaiset elämäntilanteet

  ESTEETTINEN VÄRI

  Värin esteettinen arviointi on hyvin subjektiivistä. Voi olla, että jokin väri tuo mieleen tapahtuman jonka mukaan henkilö suhtautuu myös kyseiseen väriin. Samantapainen ilmiöhän voi tapahtua myös musiikin vaikutuksesta. Toisaalta esteettinen värielämys voi olla myös kulttuurisidonnainen.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Väri jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - PÄÄVÄRIT l. primäärivärit

  - Näistä väreistä periaatteessa saadaan sekoitettua kaikki muut luonnossa ilmenevät värit . Pigmenttiväreissä: Punainen, sininen ja keltainen. (Poikkeus:Näistä ei voida sekoittaa valkoista väriä) Värivaloja sekoitettaessa: Punainen, vihreä ja sininen.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Väri jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - VÄLIVÄRIT l. sekundäärivärit - Sekoittamalla päävärejä muodostuu välivärit. Pigmenttiväreissä: Oranssi, vihreä ja violetti Värivaloja sekoitettaessa: purppuranpunainen, keltainen ja sinivihreä

  - VASTAVÄRIT l.komplementtivärit - Pigmenttivärien päävärit ovat valonsekoituksessa välivärejä ja Pigmenttivärien välivärit ovat valoa sekoittaessa päävärejä. eli: Pigmenttivärit: punainen-vihreä sininen-oranssi keltainen-violetti jne.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Väri jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - KYLMÄT JA LÄMPIMÄT VÄRIT - Puhuttaessa kylmistä ja lämpimistä väreistä tarkoitetaan kylmillä väreillä sini-vihreitä ja lämpimillä väreillä puna-keltaisia sävyjä

  - ADDITIIVINEN VÄRINSEKOITUS

  - Kun sekoitetaan valon päävärit elipunainen, vihreä ja sininen, lopputuloksena on valkoinen valo. Tätäns. valoa lisäävää sekoitusta kutsutaanadditiiviseksi "värin" sekoittamiseksi.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Väri jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - SUBTRAKTIIVINEN VÄRINSEKOITUS - Subtraktiivinen värinsekoitus taas tapahtuu väripigmenteillä. Eli väriaineilla. Päävärit sininen, punainen ja keltainen tuottavat sopivasti sekoitettuna mustan värin.


  Muodot

  Muodot jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - muoto koostuu elementeistä joita voi olla yksi tai useampia

  - muoto voi olla kaksi- tai kolmiuloitteinen

  - ihminen pyrkii aina tunnistamaan muodon kokonaisuuden (muodostaa kokonaisuuden aivoissa)

  - perusmuotoja ovat esim. kolmio,neliö ja ympyrä

  - muotojen symboolisia merkityksiä (risti, kolmio, ympyrä ja neliö…)


  Muodot1
  Muodot jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  • kokonaisuuden muodostavan elementtiryhmän ominaisuudet

   • läheisyys

   • samankaltaisuus

   • jatkuvuus

   • sulkeutuneisuus

   • alue


  Muodot2
  Muodot jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  Yleisimmät luokitellut muodot

  • geometrinen muoto

  • orgaaninen muoto

  • ihmisen tekemä muoto

  • luonnonmuotojen sovellutukset

  • luonnon olosuhteiden vaikutus muotoon


  Rytmi

  Rytmi jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - Rytmi sitoo katseen kuvaan ajanjaksoiksi, jonka verran olemme kiinnostuneita näkemästämme.

  - Rytmi havaitaan, kun eri osatekijat kuvassa esiintyvät jollakin tavoin säännöllisessä tai havaittavassa

  intervallisessa järjestyksessä eli jaksotuksessa.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Rytmi jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Säännöllisyys voi muodostua myös säännöllisestä epäjärjestyksestä.

  - Ihminen kaipaa ympärilleen järjestystä pystyäkseen jäsentämään ja ymmärtämään näkemäänsä.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Rytmi jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Rytmiä voidaan jaotella mm. vapaan ja tiukan rytmin välillä.

  - Orgaaninen rytmi

  - Geometrinen rytmi

  - Mekaaninen rytmi


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Rytmi jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Rytmitys syntyy yksinkertaisimmillaan mm:

  - muodon - koon - paikan - suunnan - värin - liikkeen - valon ja varjon vaihteluista.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Rytmi jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  -Jotta rytmi säilyttää mielenkiinnon, tulisi toistossa olla samanlaisuutta ja eroavaisuutta sopivassa määrin.

  -Tasarytmin toistelu muuttuu helposti tylsäksi.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Rytmi jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.


  Tilannekuvaus

  Tilannekuvaus jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - käyttäjältä vaaditaan kykyä kameran hallintaan, rutiinit syytä olla kunnossa

  - kameran monipuolinen automatiikka auttaa

  - yksilölliset piirteet ja sommittelu

  - toiminnan toistumisen seuranta

  - lyhytkestoisella salaman välähdyksellä “jäädytys”-efekti


  Tilannekuvaus1

  Tilannekuvaus jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.


  Tilannekuvaus2

  Tilannekuvaus jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - kameran objektiivilta vaaditaan valovoimaa ja filmiltä herkkyyttä

  - lyhyt polttoväli -> pieni tärähdysvaara

  - pieni syväterävyys -> tarkka tarkennus -> epäterävä tausta ja etuala


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Tilannekuvaus jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - kohteen liikkuminen + tärähdysvaara vaikuttaa valotusaikaan

  - esim. Pitkä valotusaika liikkuvalle kohteelle luo kohteesta “venytetyn”


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Tilannekuvaus jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.


  Miten otetaan hyv valokuva eli taiteellinen aspekti kuvan ottamisessa

  Kameran käsittely jotka perustuvat geometriaan, ihmisen tapaan havainnoida kuvaa, vallitsevaan kulttuuriin jne.

  - käsittelytaito pienentää tärähdysvaaraa

  - tuki ympäristöstä + erityisjalustat

  - taskujalusta apuna myös muille kuin vaakapinnoille