Johtamisen tieto ja talousj rjestelm t
Download
1 / 31

Johtamisen tieto- ja talousjärjestelmät - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

12.4.2007 Rotarian Leadership Academy. Johtamisen tieto- ja talousjärjestelmät. Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy. Johdon haasteet tiedon saannissa ja päätöksenteossa. Ongelma ei ole datan (tiedon) puute, usein

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Johtamisen tieto- ja talousjärjestelmät' - josiah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Johtamisen tieto ja talousj rjestelm t

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Johtamisen tieto- ja talousjärjestelmät

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Johdon haasteet tiedon saannissa ja p t ksenteossa
Johdon haasteet tiedon saannissa ja päätöksenteossa

 • Ongelma ei ole datan (tiedon) puute, usein

  • Modernit toiminnanohjausjärjestelmät ja automatisoidut kirjausmenetelmät suoltavat suunnattoman määrän dataa

   • Dataa on liikaa

   • Data on väärässä muodossa

  • Kaikki data ei ole oleellista päätöksenteolle

  • Oleellinen tieto hukkuu datamassaan

   • Tarpeellisen datan poiminta

    • ETL-prosessi (Extract-Transform-Load)

     • Vapaasti suomennettuna: Poimi-Muunna-Tallenna

   • Datan analysointi -> Tieto

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Miksi tietoa ker t n
Miksi tietoa kerätään

 • Johtamisen apuvälineeksi

 • Päätöksenteon tueksi

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Kuka tietoa tarvitsee
Kuka tietoa tarvitsee

 • Yrityksen johto

 • Ylin johto (hallitus ja toimitusjohtaja)

 • Operatiivinen johto

  • Myynti

  • Tuotanto

  • Talous

  • Hallinto

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Mit tietoa ylin johto tarvitsee
Mitä tietoa ylin johto tarvitsee

 • Markkinoista

 • Kilpailijoista

 • Alan suurista investoinneista

 • Alan kehitystrendeistä

 • Oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta

  • Kannattavuudesta

  • Taseasemasta

  • Rahoitusasemasta

  • Kehitystrendistä

  • Budjeteista / ennusteista

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Mit tietoa operatiivinen johto tarvitsee osa 1
Mitä tietoa operatiivinen johto tarvitsee (osa 1)

 • Tarjouskannasta

 • Tilauskannasta

 • Myynnistä

 • Valmistuksesta

 • Varastosta

 • Ostoista ja hintojen kehityksestä

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Mit tietoa operatiivinen johto tarvitsee osa 2
Mitä tietoa operatiivinen johto tarvitsee (osa 2)

 • Toimittajista

 • Kustannusten kehityksestä

 • Tuloksesta

 • Maksuvalmiudesta

 • Taseasemasta

 • Henkilöstöstä

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Mist tietoja saadaan osa 1
Mistä tietoja saadaan (osa 1)

 • Alan kehityksestä ja kilpailijoista

  • Alan julkaisuista ja muista tiedotusvälineistä

  • Internetistä

  • Toimintakertomuksista

  • Sidosryhmiltä

  • Kavereilta

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Mist tietoja saadaan osa 2
Mistä tietoja saadaan (osa 2)

 • Omasta yrityksestä

  • Liikekirjanpidosta (ulkoinen)

  • Yrityksen muista tietojärjestelmistä

  • Budjeteista ja ennusteista

  • Sidosryhmiltä

  • (Internetistä)

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Perinteinen johdon k yt ss oleva taloustieto
Perinteinen johdon käytössä oleva taloustieto

 • Liikekirjanpito on perinteinen taloudellisen informaation tietolähde, joka on oltava jokaisessa yrityksessä

 • Tuloslaskelma ja tase

  • Tulos (kannattavuus)

  • Taloudellinen asema (rahoitusrakenne)

 • Tieto on kirjanpitolain määräämässä muodossa

 • Historiantietoa

 • Numerotarkkuus suurta

 • Harvoin johdon ainoana tietolähteenä

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Tuloslaskelma
Tuloslaskelma

 • Liikevaihto (myynti- alv- korjauserät)

  • Tavaroiden ja palveluiden ostot

  • Muuttuvat henkilöstökulut

 • Myyntikate

  • Kiinteät henkilöstökulut

  • Liiketoiminnan muut kulut

 • Käyttökate

  • Poistot

 • Liikevoitto

  • Rahoituskulut/ -tuotot

  • Verot

 • Tilikauden tulos (voitto)

  Tuloslaskelma kertoo tietyn jakson tuottojen ja tuottojen hankintaan

  käytettyjen kustannusten erotuksena syntyvän tuloksen

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Tase

Tase vastaa kysymykseen, mitä yritys tiettynä päivänä omistaa ja miten se on rahoitettu omistajien ja muiden rahoittajien kesken.

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Taloudellinen tilanne kannattavuus
Taloudellinen tilanne / kannattavuus

 • Liikevaihto

 • Paljonko toiminta tuottaa tulosta

 • Kustannusrakenne

 • Kasvu verrattuna edelliseen kauteen

 • Vakavaraisuus

 • Rahoitustilanne / likviditeetti

 • Omistajille ja johdolle välttämätöntä tietoa, syyt ja taustat eivät selviä aina perinteisin keinoin

 • Nopea ja luotettava tulosraportointi on oleellisen tärkeää liiketoiminnan ohjauksessa

 • Välitilinpäätös on tehtävä kuukausittain

  • Ei tarvita samaa tarkkuutta kuin vuositilinpäätöksessä

  • Pääasiat ja merkittävät odotettavissa olevat asiat oltava mukana

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Segmentointi
Segmentointi

 • Pelkkä tilinpäätöstieto koko yrityksestä ei ole riittävää

 • Usein riittää, että vain myynti ja mahdollisesi laskennallinen standardikustannus jaetaan osa-alueisiin

 • Järjestelmät ja seurantaraportointi on järjestettävä niin, että tuotot ja kustannukset aiheuttamisperiaatteella voidaan pilkkoa osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi

  • Tuoteryhmät

  • Maantieteelliset alueet

  • Tuotanto-osastot tai –linjat tai toimipaikat

  • Asiakasryhmät ja yksittäisen asiakkaat

 • Kaikkia kiinteitä kustannuksia ei koskaan voida kohdistaa tarkkaan, yksityiskohtaiset ja työläät jakosäännöt eivät tuo lisäarvoa ja hämärtävät tunnusluvun käyttöä.

 • Myös IAS/IFRS edellyttää segmenttikohtaista tietoa julkisilta yhtiöiltä

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Toiminnan kehitystrendit muutossignaalit
Toiminnan kehitystrendit / muutossignaalit

 • Ei riitä, että johto tietää missä ollaan tänään, pitää olla selvillä

  • Miksi olemme nyt tässä tilanteessa

  • Mikä tai mitkä tekijät ovat muuttuneet tai muuttumassa

  • Mitä tapahtuu, jos nykyinen muutos jatkuu

  • Miten löydät trendit mahdollisemman aikaisin

 • Trendien havaitseminen perinteisistä tulosraporteista erittäin vaikeaa tai ei laisinkaan mahdollista

 • Muutokset ja kehitystrendit voidaan havaita aikaisemmin tiettyä asiaa ja muutostekijää kuvaavilla tunnusluvuilla

 • Hetkelliset heilahdukset ja kausivaihtelut eivät vaikuta tunnuslukuihin, kun pohjana käytetään 12 kuukauden liukuvia lukuja (tuloserät kumulatiivinen, tase-erät kk-lukujen keskiarvo)

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Tulevaisuuteen vaikuttavia tunnuslukuja
Tulevaisuuteen vaikuttavia tunnuslukuja

 • Tarjouskannan muutos

 • Tilauskannan muutos

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja
Toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja

 • Liikevaihto ja liikevaihdon muutos-%

 • Henkilökunta keskimäärin

 • Jalostusarvo ja jalostusarvon muutos-%

  • Jalostusarvo

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja
Kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja

 • 12 kk liukuva myynti, myyntikate, myyntikate-%

 • 12 kk liukuva myynti, käyttökate, käyttökate-%

 • Liikevoitto

 • Rahoitustulos

 • Rahoitustulos-%

 • Sijoitetun pääoman tuotto

 • Oman pääoman tuotto-%

 • Kokonaispääoman tuotto-%

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja
Vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja

 • Omavaraisuusaste

 • Velkaantumisaste

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Rahoituksen riitt vyytt kuvaavia tunnuslukuja
Rahoituksen riittävyyttä kuvaavia tunnuslukuja

 • Nettorahoituskulut, %

 • Quick  ratio

 • Current ratio

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Muita toimintaa kuvaavia tunnuslukuja
Muita toimintaa kuvaavia tunnuslukuja

 • Myyntisaamisten  kiertoaika

 • Ostovelkojen kiertoaika

 • Varaston kiertoaika

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Tuottavuuden tunnuslukuja
Tuottavuuden tunnuslukuja

 • Liikevaihto / henkilö

 • Jalostusarvo / henkilö

 • Jalostusarvo / kaikki henkilökulut

 • Henkilökulut / henkilö

 • Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

 • Nettotulos / henkilö

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Budjetointi ennustaminen
Budjetointi / ennustaminen

 • Vuosittain toistuva seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulosarvio

  • Budjetti voidaan tehdä ylhäältä ohjattuna (top down)

  • Vastuuhenkilöiden näkemysten mukaisesti (bottom up)

 • Parhaimmillaan suunnittelu on jatkuva prosessi ja budjetti saadaan tästä prosessista

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Henkil kohtaisten tavoitteiden asettelu
Henkilökohtaisten tavoitteiden asettelu

 • Johtajan on kyettävä asettamaan organisaatiolle ja avainhenkilöille tavoitteet

  • Vuositavoitteet

  • Bonuspalkkioiden perusteet

 • Hyvät tavoitteet ovat

  • Konkreettisesti ja luotettavasti mitattavia

  • Saaja tuntee tavoitteet ja voi omalla panoksellaan vaikuttaa sen toteuttamiseen

  • Yksinkertaiset laskentakaavat

 • Koko yrityksen tulos on pilkottava osa-alueisiin, vastuuhenkilö saa siitä kontolleen vain konkreettisesti mitattavan ja vaikutuspiirissä olevan tavoitteen

 • Koko yrityksen tulos voi vaikuttaa omien tavoitteiden saavuttamisesta maksettavaan tulospalkkioon

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Johdon tietoj rjestelm t osa 1
Johdon tietojärjestelmät (osa 1)

 • Liikekirjanpito ei tarjoa tietoa siinä muodossa, että se optimaalisesti tukisi johdon päätöksen tekoa

 • Tietoa kerätään erilaisilla erilliskirjanpidoilla tai yritysjohdon tarpeisiin kehitetyillä tietojärjestelmillä

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Johdon tietoj rjestelm t osa 2
Johdon tietojärjestelmät (osa 2)

 • MIS(Management Information System)

  • Toiminnan ja tilan reaaliaikainen seuranta (ei analysointia)

 • DSS(Decision Support System)

  • Päätöksenteon tukijärjestelmä

  • Raportointi ja analysointi

 • EIS(Executive Information System) ja ESS(Executive Support System)

  • Ylimmän johdon järjestelmiä

  • Pidemmän ajanjakson ennusteita kuin DSS -järjestelmän tuottamat analyysit

 • BI(Business Intelligence)

  • Sisältävät edellä mainittuja enemmän tietoa myös yrityksen ulkopuolelta, asiakkaista, sidosryhmistä ja kilpailijoista

 • Konserniyhtiöissä tarvitaan lisäksi ohjelma tietojen yhdistämiseen (konsolidointiin)

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Tietovarasto data warehouse
Tietovarasto (Data Warehouse)

 • Data Warehouse on tietokanta, johon operatiivisista järjestelmistä kerätään säännöllisesti dataa (ETL-prosessi) esim.

  • Myynnistä

  • Tuotannosta

 • DW:n avulla vältytään toiminnanohjausjärjestelmän turhalta rasitukselta

 • Tietokannasta voidaan muodostaa raportteja halutuilla määritteillä

 • Analysointi esim. poimimalla tietyn kriteerin ylittäviä / alittavia tekijöitä

 • Mahdollisuus porautua alemmalle tasolle

  • Tuoteryhmä -> tuoteperhe -> yksittäinen tuote

 • Käyttäjän helppo muodostaa omia raportteja ja analyysejä

 • Toimii pohjana myös graafisille esityksille

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Miten johto saa tietonsa
Miten johto saa tietonsa

 • Jokaisella johtajalla on omat periaatteet tiedon saannissa ja analysoinnissa

 • Toinen johtajan haluaa tiedot paperilla, toinen pääsyn järjestelmiin

 • Kokemus, periaatteet ja tekniset valmiudet ratkaisevat toimintatavat

 • Modernit johdon tietojärjestelmät

  • Helpottavat johdon tiedonsaantia ja päätöksentekoa

  • Säästävät organisaation resursseja

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Omistajien ja rahoittajien tiedon tarpeet
Omistajien ja rahoittajien tiedon tarpeet

 • Omistajat ja rahoittajat vaativat tietoa yrityksen kannattavuudesta ja rahoitustilanteesta

 • Tiedontarve vaihtelee yrityksen koon ja toimialan mukaan

 • Pörssiyhtiön tiedottavat tuloksestaan kvartaaleittain, perheyhtiöt vuosittain

 • Rahoittajat asettavat omia vaatimuksiaan ja ehtoja, ns. kovenantteja

  • Kannattavuudesta

  • Vakavaraisuudesta

  • Investoinneista

  • Osingonjaosta jne.

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Henkil st tilinp t s
Henkilöstötilinpäätös

 • Henkilöstötilinpäätös

  • Listataan panostukset kuten koulutus, tavoitekeskustelut yms.

  • Tulopuolella edut, joita on saavutettu kuten poissaolojen kehitys, hukka, laatu yms.

 • Mitataan henkilöstöön tehtyjen panostusten tuotto

 • Henkilöstön arvo taseessa?

  • Ei mitattavissa

  • Yrityskaupoissa arvo kauppahinnassa erityisesti tieto- ja palveluyrityksissä

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


Ymp rist tilinp t s
Ympäristötilinpäätös

 • Listataan tehdyt ympäristötoimenpiteet

  • Investoinnit

  • Koulutus

  • Toimintatapojen muutos

 • Tulopuolella saavutetut säästöt

  • Pienentynyt jätteiden määrä

  • Pienentynyt raaka-ainekäyttö

 • Ympäristön hoidolla on imagoarvo ja sillä voidaan säästää kustannuksia

12.4.2007 RotarianLeadership Academy

Voitto Järvelä - VJ-Konsultointi Oy


ad