johtamisen k yt nt ja arkea luovuuden palveluksessa luentosarja pk yrityksen johtaminen k yt nn ss l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖÄ JA ARKEA LUOVUUDEN PALVELUKSESSA – LUENTOSARJA PK-YRITYKSEN JOHTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖÄ JA ARKEA LUOVUUDEN PALVELUKSESSA – LUENTOSARJA PK-YRITYKSEN JOHTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖÄ JA ARKEA LUOVUUDEN PALVELUKSESSA – LUENTOSARJA PK-YRITYKSEN JOHTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖÄ JA ARKEA LUOVUUDEN PALVELUKSESSA – LUENTOSARJA PK-YRITYKSEN JOHTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ. Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy tj. Pirjo Rytkönen. PIRJO RYTKÖNEN. 39 v. , insinööri AMK DI-opinnot kesken töissä yrityksessä 1.3.1991 alkaen toimitusjohtaja 1.3.1995 alkaen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖÄ JA ARKEA LUOVUUDEN PALVELUKSESSA – LUENTOSARJA PK-YRITYKSEN JOHTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johtamisen k yt nt ja arkea luovuuden palveluksessa luentosarja pk yrityksen johtaminen k yt nn ss

JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖÄ JA ARKEA LUOVUUDEN PALVELUKSESSA – LUENTOSARJAPK-YRITYKSEN JOHTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy

tj. Pirjo Rytkönen

08.11.2007

pirjo rytk nen
PIRJO RYTKÖNEN
 • 39 v. , insinööri AMK
  • DI-opinnot kesken
 • töissä yrityksessä 1.3.1991 alkaen
 • toimitusjohtaja 1.3.1995 alkaen

08.11.2007

kiinteist huolto rytk nen oy
KIINTEISTÖHUOLTO RYTKÖNEN OY
 • Perustettu 1971
 • Toimiala: Jätehuolto
 • Perheyritys
  • omistajia 3 polvessa
 • Työntekijöitä 20
 • Toimialue:
  • Ylä-Savo: Iisalmi, Lapinlahti Varpaisjärvi sekä muut kunnat
  • Muu Suomi: paperin, pahvin, lasin ja kierrätyspolttoaineen toimitus

08.11.2007

kiinteist huolto rytk nen oy4
KIINTEISTÖHUOLTO RYTKÖNEN OY

LIIKEIDEA:

TUOTAMME ASIAKKAILLEEMME MONIPUOLISIA JÄTEHUOLTOPALVELUJA KUSTANNUSTEHOKKAASTI JA ASIAKASLÄHTÖISESTI

08.11.2007

tuotteet ja palvelut
TUOTTEET JA PALVELUT
 • Eri jätejakeiden kuljetuspalvelut
  • pakkaavat jäteautot
  • vaihtolava-autot
 • Loka- ja viemärinhuoltopalvelut
  • likakaivot
  • hiekanerotus- ja sadevesikaivot sekä öljynerotuskaivot (ADR)
  • viemäreiden aukaisut

08.11.2007

tuotteet ja palvelut8
TUOTTEET JA PALVELUT
 • Jätteen käsittelytoiminnot
  • paperi, pahvi, keräyskartonki, puhtaat muovit
  • teollisuuden ja kaupan polttokelpoinen jäte
 • Jäteastioiden myynti ja jätelavojen vuokraus
 • Tukitoiminnot
  • oma korjaamo
  • taloushallinto

08.11.2007

asiakkaat
ASIAKKAAT
 • Yritykset
  • teollisuus
  • kauppa
  • palveluyritykset
  • paperi- ja kartonkiteollisuus
  • energiayhtiöt
 • Kotitaloudet
 • Taloyhtiöt
  • isännöijät

08.11.2007

asiakkaat11
ASIAKKAAT
 • Julkisyhteisöt
  • kunnat ja kaupungit
  • laitokset
  • valtion virastot
 • Yhdistykset
 • Valtakunnalliset jätehuoltoyritykset
  • aliurakointi

KAIKKI JOTKA TUOTTAVAT JÄTETTÄ

08.11.2007

asiakkaat12
ASIAKKAAT

Eri Asiakasryhmien vaatimukset erilaisia

 • Kotitaloudet
  • tyytyväinen asiakas ottaa harvoin yhteyttä
 • Taloyhtiöt (isännöitsijät), julkisyhteisöt ja yhdistykset
 • Yritysasiakkaat
  • vaativat yhä enemmän asiantuntemusta
  • tunnettava asiakkaan prosessit
  • kumppanuus
  • luottamus

08.11.2007

henkil kunta
HENKILÖKUNTA
 • Kuljettajia 17
  • 3 määräaikaista
  • 11 ollut talossa yli 10 v.
   • 7 yli 15 vuotta
 • Toimisto 3

+ toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

 • Nykyinen henkilöstö ollut pitkään talossa

08.11.2007

henkil kunta14
HENKILÖKUNTA
 • Omatoimista
  • puuttumista ongelmatilanteissa
  • muutoksen johtaminen
 • Nuorempia joutuu ohjaamaan enemmän
  • vanhemmat työntekijät ohjaavat
 • Henkilöstön johtaminen on ennen kaikkea työpsykologiaa
  • vaatii johdon läsnäoloa, kuuntelemista

08.11.2007

henkil kunta15
HENKILÖKUNTA
 • Pk-yrityksessä johtaja tuntee yleensä henkilöstönsä
  • oltava lähellä, mutta säilytettävä etäisyys
  • myös henkilökunta sitoutunut yritykseen ja yrittäjään
   • vahva yhteisöllisyys

08.11.2007

henkil kunta16
HENKILÖKUNTA
 • Hyvä yhteistoiminta
  • hyvin toteutettuna auttaa yritystä ja yrittäjää saavuttamaan tavoitteensa
 • Henkilökunnan sitouttaminen
  • ajatustenvaihto, osallistuminen
  • valmisteluvastuun jakaminen
  • ymmärryksen lisääminen
   • taloudesta, logistiikasta
 • Yhteisten intressien vahvistaminen
  • yrityksen menestyminen = työpaikkojen vakaus

08.11.2007

muut sidosryhm t
MUUT SIDOSRYHMÄT
 • Ylä-Savon kaupungit kunnat
  • jätehuoltomääräykset, kaavoitus, rakennusluvat
  • muut viranomaismääräykset
 • Muut viranomaistahot
  • Paikalliset ympäristöviranomaiset
   • valvova viranomaistaho
  • Pohjois-Savon ympäristökeskus
   • lupaviranomainen
  • Aluepelastuslaitos
   • erityiskohde
   • opastus ja valvonta
  • Työsuojelupiiri
   • opastus ja valvonta

08.11.2007

muut sidosryhm t18
MUUT SIDOSRYHMÄT
 • Toimialajärjestöt
  • Ympäristöyritysten Liitto
  • ALT
 • Alueen oppilaitokset
  • Savonia-amk
   • yrityspalvelut (esim. TYKES), innovaatiopalvelut
  • Ylä-Savon ammattioppilaitos
   • oppisopimukset
   • harjoittelijat
   • kurssit
  • Peruskoulut
  • Yliopistot
   • tutkimustietoa

08.11.2007

muut sidosryhm t19
MUUT SIDOSRYHMÄT
 • Alueen välittäjäorganisaatiot
  • Hankkeet
   • Envitec-kasvu
 • Järjestöt
  • Iisalmen Yrittäjät ry/ Savon Yrittäjät ry
  • Iisalmen Yrittäjänaiset ry
  • Ylä-Savon Kauppakamari
  • Urheiluseurat
   • myös mainontaa tätä kautta

08.11.2007

j tehuoltoala t n p iv n
JÄTEHUOLTOALA TÄNÄ PÄIVÄNÄ
 • Ala keskittynyt voimakkaasti
 • Tiedon tarve kasvaa koko ajan, tiedonhankinta osa jokapäiväistä toimintaa
  • lainsäädännön muutokset
   • EU ja kansallinen lainsäädäntö
   • seurattava prosessia >> lausunnot
  • Alalla tapahtuvat muutokset
  • Suunnitelmat, strategiat, kaavoitus, muut päätökset
   • lausunnot

08.11.2007

j tehuoltoala t n p iv n21
JÄTEHUOLTOALA TÄNÄ PÄIVÄNÄ
 • Alalla menestyminen vaatii kulkemista kehityksen kärjessä
  • aktiivinen kehitystyö
  • sen eteen tehtävä töitä
 • Edunvalvonta
  • Valtakunnan tasolla
   • YYL/jäsenyritykset
   • lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen
    • valtakunnan taso
    • alueelliset jätehuoltosuunnitelmat
    • paikalliset jätehuoltomääräykset
 • Verkottuminen muiden toimijoiden kanssa
 • Isot ketjut haluavat keskitettyjä tarjouksia
  • aliurakointi

08.11.2007

riskien hallinta
RISKIEN HALLINTA
 • Tiedostettava riskit
  • Henkilöriskit
   • työterveyteen liittyvät
   • rekrytointiin liittyvät
   • työvoiman pysyvyyteen liittyvät
  • Omaisuusriskit
   • kiinteistöt
   • liikkuva kalusto
  • Muut riskit
   • taloudelliset

08.11.2007

riskien hallinta23
RISKIEN HALLINTA
 • Arvioitava säännöllisesti
  • työryhmät
  • johtajan arvioitava riskejä jatkuvasti
 • Riskien hallinta
  • riskien minimointi

YRITTÄMINEN SISÄLTÄÄ AINA RISKIN

08.11.2007

koulutus
KOULUTUS
 • Henkilökuntaa koulutettava koko ajan
  • uudet toimintatavat
  • tekniikan kehitys
  • lainsäädännön vaatimukset
  • työturvallisuus
 • Vaatimukset tietotaitoa kohtaan kasvavat
  • asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset
 • Yrittäjän/Johtajan haettava tietoa koko ajan
  • oltava aktiivinen

08.11.2007

muutoksen hallinta
MUUTOKSEN HALLINTA

1. Perustan luominen

 • tuo muutos lähelle arkipäivää
 • vastaa kysymykseen MIKSI

2. Käynnistystoimet

- osallistuminen

- vastuut

3. Hallittu eteneminen

 • aikataulutus
 • suunnitelmat

08.11.2007

muutoksen hallinta26
MUUTOKSEN HALLINTA

4. Vakiinnuttaminen

- MUUTOS VIETÄVÄ PÄIVITTÄISEEN TOIMINTATAPAAN JA KULTTUURIIN

 • Yrittäjä vie muutosta eteenpäin henkilökohtaisella tasolla
 • Ammattijohtaja vie muutosta eteenpäin johtamisen tasolta

08.11.2007

yrityksen ulkoinen kuva
YRITYKSEN ULKOINEN KUVA
 • Puhu aina positiivisesti yrityksestä
 • Älä arvostele henkilökuntaasi ulkopuolisille
 • Ole vakuuttava ja uskottava
  • ammattitaito
  • asiallinen käytös
  • tiedon hankinta
  • uudistumiskyky
  • jatkuva kehittäminen

Opeta nämä periaatteet myös henkilökunnalle

08.11.2007

mit johtaminen on
MITÄ JOHTAMINEN ON ?
 • Kokonaisuuden hallintaa
  • tulevaisuuden ennakointia
  • nopeaa reagointikykyä
 • Kommunikointitaitoa
  • kerro asioista heti ja rehellisesti
   • älä anna tilaa huhuille panttaamalla tietoa
   • kerro taustat, paloittele asiat ja toista
  • kykyä kuunnella
   • asiakkaita ja sidosryhmiä
   • henkilökuntaa
    • varaa aikaa oman henkilöstön kuulemiseen ja tukemiseen
  • anna vain lupauksia, jotka voit myös pitää

08.11.2007

mit johtaminen on29
MITÄ JOHTAMINEN ON ?
 • Delegointia
  • kaikkea ei tarvitse tehdä itse
  • opittava jakamaan tehtäviä
 • Johtaminen on henkilökohtaista
  • yrittäjä on läsnä
  • henkilökohtaisesti sidoksissa työpaikkaansa, monesti luonut sen
 • Sitoutumista
 • Viimeisen sanan sanomista

JOHTAJA KANTAA VASTUUN FIRMAN MENESTYKSESTÄ

08.11.2007

mit johtaminen on30
MITÄ JOHTAMINEN ON ?

OSAKEYHTIÖLAKI 1. luku 5 §

 • Toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin

JOHTAJALLA OLTAVA KYKY YHDISTÄÄ TALOUDELLISET JA INHIMILLISTET ARVOT

08.11.2007

slide31
JOS HALUAT EDETÄ NOPEASTI, KÄVELE YKSIN. JOS HALUAT PÄÄSTÄ PITKÄLLE, KÄVELE TOISTEN KANSSA.

- afrikkalainen sananlasku

08.11.2007