Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej
Download
1 / 13

Powiatowy Urz?d Pracy w I?awie Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w I?awie - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Powiatowy Urz?d Pracy w I?awie Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w I?awie' - jordan-huffman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

POWIAT IŁAWSKI

Gminy powiatu iławskiego

LUBAWA, IŁAWA

 • indywidualne gospodarstwa rolne

 • obecnośćspecjalistycznychgospodarstwdrobiarskich i mleczarskich

  SUSZ, KISIELICE, ZALEWO

 • 29 wsi leży na terenach po byłych PGR-ach

 • niska zdolność adaptacyjna dozmieniających się warunków gospodarowania

 • tereny słabiej zagospodarowane

 • niski stopień uprzemysłowienia

 • wysoki poziom bezrobocia strukturalnego


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie1
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Filie urzędu: Lubawa, Kisielice, Susz, Zalewo

liczba osób bezrobotnych: 4 519 stopa bezrobocia: 12,9 % ( 31.03.08 r.)

Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu iławskiego:

MOPS GOPS Iława

MOPS GOPS Lubawa

MGOPS Susz

MGOPS Kisielice

MOPS Zalewo


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie2
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Iławie

 • krótka charakterystyka ośrodka,

 • liczba klientów,

 • podstawowe kierunki działania,

 • świadczenia,

 • Klub Integracji Społecznej.


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie3
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Aspekty współpracy OPS – PUP

 • sytuacja na rynku pracy (rosnący udział wśród bezrobotnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

 • „wspólny klient” i komplementarność usług

 • Standardy Usług Rynku Pracy

 • „Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 – 2015”

 • partnerstwo w projektach systemowych EFS PO KL, priorytet VII


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie4
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej przy opracowywaniu projektów systemowych

 • indywidualne spotkania robocze

 • wymiana informacji na temat uczestników, form wsparcia, realizacji poprzednich projektów

 • określenie roli partnera (urzędu pracy) w poszczególnych projektach

 • zawarcie porozumień partnerskich ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej

 • spotkanie grupowe (ośrodki pomocy społecznej, filie urzędu, doradca zawodowy, pośrednik pracy)


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie5
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Szczegółowa ścieżka współpracy na przykładzie MOPS Iława

 • Spotkanie robocze przed przygotowaniem wniosku (informacja o klientach, kierunkach szkoleń, określenie zasad współpracy, ustalenie osób do kontaktu)

 • Stworzenie projektu i przygotowanie porozumienia partnerskiego


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie6
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Projekt „Masz okazję – Pomóż sobie”

 • główne cele projektu,

 • beneficjenci ostateczni,

 • rodzaje proponowanego wsparcia,

 • planowane efekty.


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie7
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Porozumienie partnerskie pomiędzy MOPS Iława a Powiatowym Urzędem Pracy

Zobowiązania stron:

 • wymiana informacji o klientach,

 • upowszechnianie informacji o ofertach pracy, poradnictwie zawodowym i szkoleniach,

 • współpraca w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych.


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie8
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Porozumienie partnerskie pomiędzy MOPS Iława a Powiatowym Urzędem Pracy

rola partnera:

 • świadczenie w formie nieodpłatnej usług doradcy zawodowego i lidera Klubu pracy,

 • promocja projektu,

 • pośrednictwo pracy dla beneficjentów projektu.


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie9
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

 • Wyłonienie grupy potencjalnych uczestników

  Wstępna lista osób długotrwale bezrobotnych (PUP Iława)

  Wybór uczestników i listy rezerwowej (MOPS Iława)

  Dostarczenie listy wybranych osób do pośredników pracy i doradców zawodowych (MOPS Iława)


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie10
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

 • Spotkanie organizacyjne z ośrodkami pomocy społecznej i filiami urzędu zorganizowane przez PUP Iława.

 • przedstawienie informacji o realizowanych projektach

 • wstępne omówienie harmonogramu działań

 • ustalenie zasad przepływu i rodzaju informacji pomiędzy liderami projektów a partnerem

 • określenie kolejnego terminu spotkania po podpisaniu umów o finansowanie projektów

 • zaplanowanie działań na rok przyszły w ramach kolejnych projektów


Powiatowy urz d pracy w i awie miejski o rodek pomocy spo ecznej w i awie11
Powiatowy Urząd Pracy w IławieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Dziękujemy za uwagę

Agata Steiner - Dembińska Adam Margalski

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie