slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Gimnazjum Samorządowe numer 2 w Iławie ID grupy: 96/102__mp_g1 Opiekun: Małgorzata Stępkowska Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Sól soli nie równa Semestr/rok szkolny:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)' - orenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne do uzupe nienia
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
 • Nazwa szkoły:
 • Gimnazjum Samorządowe numer 2 w Iławie
 • ID grupy: 96/102__mp_g1
 • Opiekun: Małgorzata Stępkowska
 • Kompetencja:
 • matematyczno-przyrodnicza
 • Temat projektowy:
 • Sól soli nie równa
 • Semestr/rok szkolny:
 • semestr szkolny III rok szkolny 2010/2011
co to s sole
Co to są sole?

Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrolitowych, np. kationy metali, jony amonowe i itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.

podzia soli
Podział soli
 • Sole dzielimy na :
 • tlenowe
 • beztlenowe
sole tlenowe przyk ady
Sole tlenoweprzykłady:
 • Sole tlenowe zawierają tlen np.:
 • CaCO3 -węglan wapnia
 • CuSO4 -siarczan(VI) miedzi(II)
 • KNO3-azotan(V) potasu
 • KNO2- azotan(III) potasu
 • (NH4)2SO4 - siarczan(VI) amonu
sole beztlenowe przyk ady
Sole beztlenoweprzykłady
 • Sole beztlenowe nie zawierają tlenu np.:
 • NaCl chlorek sodu
 • KBr chlorek potasu
 • CaF2 fluorek wapnia
 • Na2S siarczek sodu
 • NH4Cl chlorek amonu
wz r og lny
Wzór ogólny
 • m - wartościowość metalu
 • r - wartościowość reszty kwasowej
 • np. siarczan (IV) glinu składa się z jonów Al3+ oraz SO42-; stosując metodę „na krzyż" uzyskujemy wzór: Al2(SO4)3.
slide8

Nazwy soli tworzy się od nazwy kwasów a później dodaje się pierwiastek :

pierwiastek Fe SO4 reszta kwasowa

Nazwy soli tworzy się od nazwy kwasów a później dodaje się pierwiastek

HCl NaCl – chlorek sodu

slide9
Sole
 • Sole to szeroka grupa związków chemicznych, które można otrzymać w następujących reakcjach:
 • wodorotlenek + kwas → sól + woda, np.: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O
 • metal + kwas → sól + wodór, np.: Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2
 • tlenek metalu + kwas → sól + woda, np.: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • zasada + tlenek kwasowy → sól + woda, np.: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
 • tlenek kwasowy + tlenek zasadowy → sól, np.: SO2 + MgO → MgSO3
 • metal + niemetal → sól, np.: 2K + F2 → 2KF
 • Sole są prawie zawsze ciałami stałymi. Ich barwa, a także rozpuszczalność w wodzie są bardzo różne i nie ma co do tego żadnej ogólnej reguły.W tym artykule przedstawimy 3 najbardziej powszechne grupy soli: chlorki, siarczany i azotany.Chlorki to związki nieorganiczne o ogólnym wzorze MeCln, gdzie: Cl - atom chloru, Me - atom metalu. Wyjątkiem od tego zapisu jest chlorek rtęci I: Hg2Cl2.Chlorki są solami kwasu solnego.
otrzymywanie
Otrzymywanie
 • Azotany(III) można otrzymać przez wprowadzenie mieszaniny tlenku azotanu (V) i tlenku azotu(IV) do roztworów wodorotlenków lub węglanów metali alkalicznych, np.
 • 2NaOH + NO + NO2 → 2NaNO2 + H2O Inną metodą jest redukcja stopionych azotanów(V) metalicznym ołowiem, np.
 • NaNO3 + Pb → NaNO2 + PbO Niektóre azotany(V) redukują się do azotanów(III) w wyniku podgrzania, np.
 • 2KNO3 → 2KNO2 + O2
otrzymywanie cd
Otrzymywanie cd.

Azotan(V)

Otrzymuje się go działając kwasem azotowym(V) na węglan sodu:

Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O + CO2↑

Azotan potasu

Obecnie otrzymuje się ją głównie w reakcji podwójnej wymiany między azotanem(V) sodui chlorkiem potasu(strąca się najtrudniej rozpuszczalny spośród tych soli chlorek sodu, w roztworze pozostaje KNO3):

NaNO3 + KCl ⇌ KNO3 + NaCl↓

Azotan (V) magnezuMg + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 +H2MgO + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 +H2OMg(OH)2 + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O

w a ciwo ci
Właściwości

Azotany(V) są krystalicznymi substancjami, rozpuszczalnymi w wodzie, oprócz nielicznych azotanów zasadowych, mają silne właściwości utleniające w szczególności po stopieniu. Natomiast w roztworach nie posiadają takich właściwości.

Azotany należą do V grupy analitycznej anionów, wykrywa się je za pomocą m.in. Próby obrączkowej.

wyst powanie
Występowanie

Występuje na obszarach suchych i gorących, gdyż jest łatwo rozpuszczalny w wodzie. Powstaje w procesie odparowania, którego wynikiem są złoża solne. Występuje zwykle w towarzystwie halitu, anhydrytu, gipsu. Największe złoża nitronatrytu występują na pustyni Atacama w Chile- stąd powstała pierwotna nazwa "saletra chilijska" (złoże ma ok. 600 km długości i kilkadziesiąt szerokości i do 2 m miąższości). Ważne złoża występują też w Boliwii, Peru, Egipcie, Indiach, Kazachstanie oraz w USA.

zastosowanie
Zastosowanie
 • jako nawóz azotowy (zawiera 15,5% azotu)
 • przed wynalezieniem przemysłowych metod wiązania azotu z powietrza (metoda Mościckiego, metoda Habera i Boscha) azotan sodu był używany do uzyskiwania kwasu azotowego
 • wciąż jest ważnym surowcem do produkcji azotanu potasu (saletry potasowej)
 • w przemyśle spożywczym do konserwowania mięsa (przeciwdziała tworzeniu się jadu kiełbasianego; symbol UE - E251)
 • w przemyśle szklarskim
 • do produkcji materiałów wybuchowych odgrywając istotną rolę w produkcji nitrogliceryny
 • jest minerałem chętnie zbieranym przez kolekcjonerów
 • jest używany do produkcji farb, emalii i leków
 • stosuje się go jako utleniacz w pirotechnice
fosforany1
Fosforany

Fosforany  – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego. Nazwa obejmuje zarówno sole, jaki i estry kwasu fosforowego. W ogólniejszym ujęciu nazwa "fosforany" może dotyczyć także pochodnych innych kwasów fosforowych, m.in. metafosforanów i pirofosforanów.

otrzymywanie fosforan w
Otrzymywanie fosforanów

Fosforany występują w przyrodzie jako fosforyty i apatyty. Rozpuszczalność fosforanów w wodzie spada wraz z ich rzędowością. Prawie wszystkie sole pierwszorzędowe są dobrze rozpuszczalne, z drugorzędowych i trzeciorzędowych rozpuszczalne są tylko sole metali alkaicznych (poza litem) i amonu.

otrzymywanie fosforan w cd
Otrzymywanie fosforanów cd.

Fosfor jest pierwiastkiem dość rozpowszechnionym. Występuje głównie w postaci apatytów (mineralna postać fosforanu wapnia, zawierająca fluor (apatyt fluorowy), chlor (apatyt chlorowy) itp.), z których zbudowane są skały osadowe zwane fosforytami.

zastosowanie fosforan w
Zastosowanie fosforanów
 • Nawozy sztuczne
 • Lutowanie i spawanie
 • Składniki artykułów spożywczych
 • Bufory
 • Zmiękczanie wody
 • Składnik proszków do mycia naczyń i zmiękczania wody
przyk ady siarczan w vi siarczan w iv oraz w glan w
Przykłady siarczanów (VI) ; siarczanów (IV) oraz węglanów.
 • Siarczany (VI):
 • Amonu
 • Glinu
 • Magnezu
 • Miedzi
 • Potasu
 • Sodu
 • Wapnia
 • Żelaza (III)
 • Węglany :
 • Sodu
 • Wapnia
 • Potasu
 • Amonu
 • Miedzi
 • Magnezu
 • Siarczany (IV) :
 • Magnezu
 • Potasu
 • Miedzi
 • Wapnia
 • Sodu
 • Amonu
zastosowanie siarczan w oraz w glan w
Zastosowanie siarczanów oraz węglanów.
 • Siarczany :
 • Produkcja szkła
 • Rolnictwo-nawozy sztuczne
 • Chirurgia(gips)
 • Produkcja H2SO4
 • Budownictwo
 • Węglany:
 • Produkcja środków myjących, piorących, kosmetyków
 • Produkcja szkła i papieru
 • Rolnictwo-nawozy sztuczne
 • Budownictwo
 • Produkcja kredy szkolnej
slide27

Ogólna wiedza o chlorkach:

Chlorek sodu jest surowcem do produkcji prawie wszystkich związków chemicznych sodu i chloru. Zimą chlorkiem sodu posypuje się oblodzone jezdnie i chodniki. Pod jego wpływem topnieje lód. W Polsce do tego celu stosuje się też chlorek wapnia. Jednak nadmiar chlorku sodu i chlorku wapnia przenika do gleby i niszczy krzewy i drzewa. Zastępuje się go więc chlorkiem potasu, który jest mniej toksyczny dla roślin. Wiele azotanów (V), twz. saletry, stosuje się jako nawozy sztuczne w rolnictwie

otrzymywanie1
Otrzymywanie
 • W laboratorium chlor można otrzymać przez utlenianie kwasu solnego silnym utleniaczem, np. ditlenkiem manganu MnO2 lub nadmanganianem potasu:
  • MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
  • 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O
 • Na skalę przemysłową otrzymuje się go w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu. Przy okazji otrzymuje się wodorotlenek sodu i wodór.
  • 2 NaCl + 2 H2O → Cl2↑ + H2↑ + 2 NaOH
 • Zamiast wodnego roztworu stosuje się również stopiony chlorek sodu.
zastosowanie chlork w
Zastosowanie chlorków

POPULARNE CHLORKI:

1.NaCl l - chlorek sodu (sól kuchenna) - stosowana w kuchni do solenia potraw2.KCl - chlorek potasu3.CaCl2 - chlorek wapnia - stosowany do pochłaniania wilgoci (silnie higroskopijny)4.AgCl - chlorek srebra - stosowany w dawnej fotografii (rozkłada się pod wpływem światła)5.Hg2Cl2 - chlorek rtęci I (kalomel) - stosowany do wyrobu elektrod i do ochrony roślin6.HgCl2- chlorek rtęci II (sublimat) - stosowany jako środek dezynfekujący7.NH4Cl- chlorek amonu (salmiak) - stosowany do produkcji baterii, jako konserwant i w kuchni jako środek spulchniający

zastosowanie1
Zastosowanie
 • 1. NaCl stosuje się do przyprawiania potraw i konswerwowania żywności
 • 2.Chlorek sodu NaCl roztwór wodny o stężeniu 0,9% to najprostszy roztwór fizjologiczny wykorzystywany m.in.:
 • w medycynie
 • w farmacji
 • w mikrobiologii

3. Roztwór wodny NaCl ma niższą temperaturę krzepnięcia niż czysta woda, dlatego chlorek sodu stosuje się do posypywania oblodzonych dróg; niestety, roztwór NaCl powoduje korozję pojazdów i żelaznych konstrukcji drogowych.

4. Chlorek srebra (I) AgCl ta biała substancja stała nie rozpuszcza się w wodzie, a pod wpływem światła ciemnieje - ulega rozkładowi według równania :

2AgCl ---światło--- 2AgCl + Cl2

Jest to przykład reakcji fotochemicznej , a chlorek srebra(I) jest twz. Substancją światłoczułą. Właściwości te wykorzystywano w procesach fotograficznych.

5.Budownictwo – jako domieszka do zaprawy murarskiej umożliwia wiązanie betonu w temperaturach minusowych6.Przemysł chemiczny7. Górnictwo węgla, nafty i gazu

slide31

Większość chlorków jest rozpuszczalna w wodzie, dlatego w większych ilościach w stanie stałym można je znaleźć tylko w suchym klimacie lub podziemnych złożach soli. Główne minerały zawierające chlor to halit (sól kamienna, NaCl), sylwin (chlorek potasu) i karnalit (uwodniony podwójny chlorek potasu i magnezu).

zwi zki
Związki
 • Wśród nieorganicznych związków chloru znajdują się chlorki i chlorany. Do organicznych związków chloru należą chloraminy, niektóre dioksyny, chlorowane węglowodory, a także czterochlorek węgla i chloroform. Z tlenem tworzy pięć różnych tlenków. Chlor tworzy kilka kwasów oraz odpowiednich soli:
 • kwas chlorowodorowy (solny) i chlorki
 • kwas chlorowy(I) (podchlorawy) i chlorany(I) (podchloryny)
 • kwas chlorowy(III) (chlorawy) i chlorany(III) (chloryny)
 • kwas chlorowy(V) (chlorowy) i chlorany(V) (chlorany)
 • kwas chlorowy(VII) (nadchlorowy) i chlorany(VII) (nadchlorany)
chlorki1
Chlorki
 • Chlorki, związki chloru ujemnie jednowartościowego. Chlorki litowców i berylowców mają charakter typowo jonowy, chlorki niemetali - typowo kowalencyjny, pozostałe mają charakter pośredni.Chlorki niemetali (oprócz CCl4) całkowicie hydrolizują pod wpływem wody.Chlorki metali są dobrze rozpuszczalne w wodzie (wyjątki: AgCl , CuCl , Hg2Cl2, TlCl, PbCl2). Do najważniejszych chlorków należą: NaCl, NH4Cl, Hg2Cl2 , AgCl , AlCl3, FeCl2, CCl4, S2Cl2 , SiCl4.
chlorek tworzenie
Chlorek - tworzenie
 • Chlorek – anion Cl− tworzącego się formalnie poprzez przyłączenie elektronu do atomu chloru. Nazwą tą określa się też każdą sól pochodzącą od kwasu solnego (chlorowodorowego). W chemii organicznej nazwą "chlorek" określa się niektóre związki organiczne zawierające chlor (nie będące solami) np. chlorek acetylu, chlorek winylu.Większość chlorków jest dobrze rozpuszczalna w wodzie.Kationy, których chlorki są słabo rozpuszczalne, zostały wyodrębnione w grupę kationów.Są to: AgCl, PbCl2 oraz Hg2Cl2.Anion chlorkowy pełni ważną funkcję w równowagach jonowych w komórkach organizmów żywych. Działanie toksyny przecinkowca cholery jest związane z zaburzeniem gospodarki jonu Cl−.Najbardziej znanym chlorkiem jest chlorek sodu, czyli sól kuchenna.Jest on również najbardziej powszechną solą rozpuszczoną w oceanach.
wycieczka do k opalni s oli w k odawie

Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie

Celem wycieczki było poznanie wysadów solnych na Kujawach i obejrzenie naturalnego miejsca ich występowania. Zwiedziliśmy największą w Europie i jedyną w Polsce kopalnie soli

slide57

Gips - nazwa minerału z gromady siarczanów oraz nazwa siarczanowej skały osadowej. Nazwa pochodzi od gr. gypsos (łac.gypsum) oznaczającego czynność gipsowania, a także kredę lub cement.

slide58

Marmur (z gr. μάρμαροςmarmaros) – skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu (marmur dolomitowy).

slide59

Brucyt – minerał z gromady wodorotlenków. Jest minerałem rzadkim.Nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego mineraloga Archibalda Bruce’a

slide60

Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.

slide61

Sfaleryt (blenda cynkowa) – minerał z gromady siarczków. Bardzo pospolity i szeroko rozpowszechniony.Nazwa pochodzi od gr. sphaleros = zwodniczy, niepewny, podstępny, złudny; nawiązuje do kłopotów jakie sprawia minerał przy identyfikacji (dopiero w XVII w. określono, że jest to kruszec cynku).

slide63

Nawozy mineralne– potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub produkowane chemicznie, wzbogacające glebę w składniki mineralne niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiające strukturę gleby lub zmieniające jej kwasowość.

slide65

ZastosowanieZastosowanie nawozów mineralnych w rolnictwie rośnie. Ich nadmiar działa szkodliwie na glebę i organizmy w niej żyjące. Właśnie spływy z przenawożonych pól zawierają duże ilości związków mineralnych, głównie azotu i fosforu. Spływy te oraz ścieki obficie wzbogacają wody w substancje pokarmowe, tym samym powodując użyźnianie zbiorników wodnych, co prowadzi do silnego rozwoju roślin wodnych, przede wszystkim glonów, wywołując ich zakwity. Masowo występujące glony ulegają rozkładowi zużywając tlen zawarty w wodzie. W konsekwencji tego zjawiska następuje wymieranie organizmów. Poza tym woda nie nadaje się do celów użytkowych.

znaczenie i podzia nawoz w sztucznych
Znaczenie i podział nawozów sztucznych.

Źródłem pokarmu dla roślin jest gleba i powietrze. Z powietrza rośliny pobierają tlen, dwutlenek węgla i azot, a składniki mineralne oraz wodę czerpią z gleby. Intensywna hodowla roślin powoduje zubożenie gleby w składniki mineralne powodując stopniowe jej wyjaławianie. Jeżeli nie wyrówna się tych strat po pewnym czasie gleby tracą swoją początkową urodzajność. Można zapobiegać opisanym wyżej zjawiskom stosując nawozy sztuczne, bądź naturalne zwane również organicznymi.W niniejszej pracy opisane zostaną nawozy sztuczne zwane również nawozami bezpośrednimi, czyli takimi, które dostarczają składników pokarmowych roślinie w postaci minerałów.Nawozy sztuczne dzielimy na:jednoskładnikowewieloskładnikowe

slide67

Do najczęściej stosowanych nawozów zaliczamy:superfosfat potrójnykalimagnezjasiarczan amonusiarczan magnezuwapno magnezowe-tlenkowepolifoskasaletrzakwapniak rolniczymocznik granulowanysaletra amonowasól potasowafosforan amonuwapno pocelulozoweazotniakkainit magnezowymączka fosforytowa

produkcja i charakterystyka nawoz w sztucznych
Produkcja i charakterystyka nawozów sztucznych.

Azotan amonowy – nazywany jest saletrą amonową jest ciałem stałym krystalicznym dobrze rozpuszczalnym w wodzie ma wybuchowe właściwości. Połączenie azotu amonowego z azotanowym jest bardzo korzystne dla wegetacji roślin ze względu na różny czas przyswajania. Duża higroskopijność azotanu amonu utrudnia stosowanie go do celów technicznych i nawozowych. Tych ujemnych cech saletry amonowej można uniknąć przez zastosowanie granulacji. Najczęściej stosuje się granulację wapniową otrzymując w ten sposób nawóz- saletrzak.

nawozy sztuczne dzielimy na
Nawozy sztuczne dzielimy na:
 • Azotany: Fosforany:
 • Azotan amonu sodu
 • Azotan potasu wapnia
 • Azotan sodu disodu
 • Azotan baru amonu
 • Azotan wapnia baru
 • Azotan srebra chromu
 • Azotan bizmutu kodeiny
 • Azotan(V)miedzi(II) etylu
 • Azotan ołowiu glinu
 • Azotan złota kobaltu
 • Azotan magnezu niklu
 • Azotan cynku rubitu
 • Azotan bizmutelu srebra

żelaza

prezentacje o solach wykonali
Prezentacje o solach wykonali :

Wprowadzenie – Lidia Sulej , Malwina Walter

2 .Azotany- Magdalena Wielądek , Magdalena Mańska

3. Fosforany – Łukasz Kosopud

4. Siarczany i Węglany – Lidia Kuczek , Sandra Kozieł

5. Chlorki – Karolina Zięba

6. Minerały – Jagoda Rochnowska Aleksandra Wantowska

7. Nawozy- Alicja Libera ,Anna Kołecka

Nad całością prezentacji czuwała Karolina Zięba

r d a z kt rych korzystali my
Źródła z których korzystaliśmy:

Grafika google

Wikipedia

Chemia Nowej Ery 2 podręcznik dla gimnazjum

Zadane.pl

Ściąga.pll

Trudne.pl