slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Domenii profesionale PowerPoint Presentation
Download Presentation
Domenii profesionale

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Domenii profesionale - PowerPoint PPT Presentation


  • 799 Views
  • Uploaded on

Domenii profesionale. Termenii specifici. OCUPA Ţ IA – este o activitate pe care o desf ăş oar ă oamenii la locul de munc ă ş i este aduc ă toare de venit. FUNC Ţ IA –este î ntr-o ierarhie social ă .ex:preşedinte,senator,director,şef de echip ă etc.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Domenii profesionale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
termenii specifici
Termenii specifici
  • OCUPAŢIA– este o activitate pe care o desfăşoară oamenii la locul de muncă şi este aducătoare de venit.
  • FUNCŢIA–este într-o ierarhie socială.ex:preşedinte,senator,director,şef de echipă etc.
  • MESERIA– se dobândeşte în urma unei calificări (absolvirea unei şcoli profesionale sau de ucenici).
  • PROFESIA – se dobândeşte în urma absolvirii unei şcoli.
  • FAMILIA OCUPAŢIONALĂ– cuprinde un grup de meserii înrudite din acelaşi domeniu de activitate: domeniu tehnic, resurse şi protecţia mediului şi vocaţional.
familii ocup ionale din domeniul tehnic
Electrotehnica şi energetica

Mecanica şi tehnologia materialelor

Extracţia şi preclucrarea minereurilor

Absolvirea şcolii profesionale:

- electrician centrale electrice,operator instalaţii de termoficare

Absolvirea liceului:

-tehnician electronist,tehnician în automatizãri,electronist depantor,tehnica de calcul.

Absolvirea şcolii profesionale:

-strungar,sudor,turnător şi frezor

Absolvirea liceului:

-tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii,proiectant în construcţia de maşini.

Absolvirea şcolii profesionale:

-miner,macanic de mină,elecrician de mină

Absolvirea liceului:

-topograf în mină

Familii ocupţionale din domeniul tehnic
familii ocupa ionale din domeniul resurse naturale i protec ia mediului
Chimia industrială

Industria alimentară

Silvicultură,ape şi protecţia mediului

1.Absolvirea şcolii profesionale:

-operator în industria chimică anorganică,operator în industria de medicamente şi produse cosmetice.

2.Absolvirea liceului:

-tehnician în chimie industrială

1.morar,brutar ,patiser,piscicultor.

2.tehnician în industria alimentară,tehnician dietetician.

1.pădurar,agent ecolog,observator meteorolog şi agent hidrotehnician

2. tehnician în silvicultură,tehnician în protecţia lemnului,tehnician silvic,meteorolog,hidrolog.

Familii ocupaţionale din domeniul resurse naturale şi protecţia mediului
slide5
1.Comerţ şi servicii

2.Finanţe,administraţie publică

3.Alimentaţie publică,turism şi activităţi conexe

4.Servicii şi producţie artizanală

5.Sănătate şi protecţie socială

1.Absolvirea şcolii profesionale:

-comerciant-vânzător mărfuri alimentare recepţioner distribuitor

2.Absolivirea liceului:

-tehnician,asistent manager,agent comercial

1.-casier

2.tehnician în administraţie publică,operator economist poştă,secretar-stenodactilograf,funcţinar bancar

1.lucrător hotelier,cameristă,bucătar,cofetar,patiser,ospătar

2.tehnician în turism,tehnician în alimentaţie publică,agent de turism

1.cizmar,cojocar-blănar,frizer-coafor,marochiner,olar ceramică artizanală

2.coafor-stilist

1.infirmier,maseur,brancardier

2.cosmetician,tehnician aparatură medicală,asistent medico-social,asistent medical generalist

Familii ocupationale din domeniul serviciilor

slide6
1.Profil sportiv

2.Profil militar

3.Profil teologic

4.Profil artistic cu specializãrile:

5.Profil pedagogic cu specializãrile:

-arte plastice,arhitectură, muzică ,teatru,coregrafie

-bibliotecar

documentarist,instructor-

animator,instructor pentru

activitățile extraşcolare,pedagog

şcolar

Familii ocupaţionale din domeniul vocaţional