slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010. Bakgrunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010' - jonny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BookNorway

Hva skal selskapet være og for hvem?

Status pr. 15.12.2010

bakgrunn
Bakgrunn
 • BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Dette fordi internasjonal distribusjon er komplisert og kostbart, og store globale aktører utnytter sine volumer og posisjon, og tar seg godt betalt.
 • I Regjeringens Reiselivsstrategi (Verdifulle opplevelser 2007) ble initiativene fulgt opp:
  • Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen.” s.24
 • Forum for Reiseliv (FFR) utarbeidet et forprosjekt i 2008 for valg av teknisk løsning, etablering og drift av ”Nasjonal Booking”. Visit Technology Group blir valgt som leverandør etter FFRs anbudsrunde.
 • BIT Reiseliv ble våren 2009 anmodet av Innovasjon Norge og Forum for Reiseliv om å overta ansvaret for arbeidet med den nasjonale bookingløsningen. BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt med NHO Reiseliv som prosjekteier i samarbeid med HSH.
 • Når utviklingsprosjektet er avsluttet, skal videre drift og utvikling skje gjennom etablering av et eget selskap BookNorway AS (u.s.) fra 1. kvartal 2011.
 • FFR forutsatte i sitt forprosjekt at næringen skal ha aksjemajoriteten, «de store tar ansvar» og at eksterne investorer som Investinor kan ha inntil 49 %.
premissene for etablering av booknorway as
Premissene for etablering av BookNorway AS
 • Skal drives etter sunne økonomiske prinsipper med handlingsrom for risiko, drift og kontinuerlig videreutvikling av forretningskonseptet.
 • Avkastningen på et nivå som sikrer at både næringen, som skal ha minimum 51 % av aksjene, og profesjonelle eksterne aksjonærer som Investinor ønsker å gå inn.
 • Deler av overskuddet kan tilbakeføres bedriftene gjennom en reduksjon av distribusjonskostnadene når kravene til forsvarlig drift og avkastning er tilfredsstilt.
 • Innovasjon Norge, landsdels- og destinasjonsselskaper skal sammen med bedriftene ivareta felles markedsaktiviteter. BookNorway skal ikke bli, eller bli oppfattet som, en konkurrent til disse.
 • BookNorway skal ikke bygge egen merkevare. Bearbeidelse av kundedatabaser skal kun skje etter avtale og i samarbeid med kundene (VisitNorway og andre reiselivsportaler).
 • BookNorway har en fireårig avtale med VisitNorway, noe som gir selskapet et meget solid fundament for driften de første oppbyggingsårene, frem til stabil lønnsomhet som er budsjettert fra år 3 og utover.
visjon
Visjon
 • BookNorway skal gjøre VisitNorway bookbar gjennom en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv bestillingsløsning med det mest komplette tilbudet av norske reiselivsopplevelser .
 • Tillit til Book Norway som en enkel og kostnadseffektivt distributør skal bidra til at et økende antall produkteiere vil bidra med bookbare kvalitetsprodukter VisitNorway og andre reiselivsportaler.
hvem har ansvaret og gir f ringene for det nasjonale bookingprosjektet

Styringsgruppen i BIT Reiseliv og interimsstyret for BookNorway AS (u.s)

Knut Almquist, NHO Reiseliv, Leder

Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge

Rolf Forsdahl, HSH

Hilde C. Solheim, HSH

Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling

Kristian Jørgensen, Fjord Norge

Pål Semb-Johansson, Rica/Forum for Reiseliv

Frid Fastbø, Hurtigruten/Forum for Reiseliv

Observatører

Ragnar Heggdal, NHO Reiseliv

Arne Østreng og Roald M. Johannessen, Innovasjon Norge

Hvem har ansvaret og gir føringene for det nasjonale bookingprosjektet?
forretningskonsept
Forretningskonsept

BookNorways er basert på en switch som muliggjør online bestilling av et bredt tilbud av norske reiselivsprodukter. BookNorway blir en internasjonal distributør for sine kunder VisitNorway og andre reiselivsportaler, som vil nå et stort nasjonalt og internasjonalt marked. Modellen nedenfor synliggjør BookNorways forretningskonsept og plassering i verdikjedene.

for produkteierne dekker booknorway f lgende behov
For Produkteierne dekker BookNorway følgende behov
 • Gir tilgang til et større marked uten egne, nye investeringer i teknologi.
 • Produkteier betaler kun for reservasjoner som mottas, og ingen tilknytningsavgift.
 • BookNorway vil være den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for reiser til og i Norge, og representere en kostnadseffektiv distribusjon.
 • Operatør (teknisk arrangør) for reiser til/i Norge, med lovregulert forbrukeransvar. Dette forbrukeransvaret kan også ivaretas på vegne av destinasjons-/landsdelsselskapene.
 • Administrasjonsrolle – ”clearing-sentral” for transaksjoner og betalingsstrømmer.
 • BookNorway bidrar til
 • opprettelse av landsdekkende standarder
 • kvalitetssikrer innhold og språk i produktpresentasjonene
 • tar rolle som nasjonal, teknisk arrangør
servicesenter
Servicesenter
 • Et servicesenter for håndtering av om-/avbestillinger og manuelle bestillinger blir outsourcet, og blir selvfinansierende.
 • Dette servicesenteret vil håndtere kunder (reisebestillere) med behov for manuell hjelp til bestillinger, endringer og avbestillinger.
 • Anbudsdokumenter ble sendt ut til et 30 tall potensielle deltagere, og valget falt tilslutt på Røros Flyservice. Selskapet tilfredsstiller alle de formalia krav som er satt i anbudsinnbydelsen og fremstår som et velfungerende fullservice reisebyrå med god erfaring rundt alle relevante arbeidsoppgaver, inkludert håndtering av flybilletter og reservasjon av turistprodukter.
forretnings og inntektsmodell
Forretnings- og inntektsmodell
 • Konverteringsgrad
  • Budsjettet er basert på 70 000 bestillinger, som gir en konverteringsrate på 1 % av de vel 7 mill. unike brukerne på VisitNorway, med snitt 1,8 passasjerer pr bestilling og i snitt 1,5 kjøpte produkter pr bestilling. Fordelingen av bestillinger er vurdert til å kunne bli: Overnatting 51%, Fly 13%, ferge 7%, Aktiviteter 9 %, Pakker 8%, Hurtigruten 3%, Leiebil 3%, Destinasjonspass 3% og Nye produkter 3%
 • Inntekter
  • I første fulle driftsår 2012 budsjetteres med en inntekt på vel 13 millioner kroner, hvorav vel 75 % er provisjonsinntekter. BookNorway vil i oppstartsåret akkumulerer et underskudd på 6,3 mill. Allerede første hele driftsår vil selskapet kunne vise til ett mindre driftsoverskudd. Etter 3 hele driftsår vil selskapet gi et akkumulert overskudd
 • Forretningsmodell
  • BookNorways foreslåtte provisjonsmodell og nivåer er primært basert på et generelt provisjonsnivå på 5 % på online bestillinger og 8 % på manuelle bestillinger (via Servicesenteret).
  • I tillegg belastes produkteier kredittkortkostnader anslått til 2 %.
  • Maksimalbegrensning for provisjonsstørrelse på kr 500.- pr. produkt solgt. Det betyr at den enkelte produkteier aldri har en distribusjonskostnad på mer en kr 500.- pr. bestilling (uansett antall deltagere).
  • Provisjon beregnes av brutto beløp (hva kunden betaler)

.

m l eierskapsmodell og fremdrift
Mål eierskapsmodell og fremdrift
 • Aksjepålydende: NOK 25 000

Emisjon

 • Prospekt for bli utarbeidet i løpet av desember i samarbeid med Bull &Co Advokater
 • Utsendelse primo januar – frist for tegning 31.1.2011
 • Selskapet blir etablert i løpet av 1. kvartal 2011
 • Rekruttering av daglig leder er igangsatt – fremdriftsplanen er å intervjue aktuelle kandidater i januar-februar 2011
 • I første driftsår budsjetteres det med en organisasjon på 5 ansatte