1 / 11

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o .

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. PLANUJE ROZPOCZECIE BUDOWY KOLEJNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH W PYSKOWICACH !. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Download Presentation

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 2. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. PLANUJE ROZPOCZECIE BUDOWY KOLEJNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH W PYSKOWICACH !

 3. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Inwestycja obejmie budowę bliźniaczego budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich w Pyskowicach, zlokalizowanego w sąsiedztwie już wybudowanego budynku:

 4. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Budynek będzie się składał z 24 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej = 1.176,20 m2. Mieszkania zlokalizowane będą na 4 kondygnacjach.

 5. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Budynek będzie się składał z 24 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej = 1.176,20 m2. Mieszkania zlokalizowane będą na 4 kondygnacjach.

 6. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Budynek będzie się składał z 24 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej = 1.176,20 m2. Mieszkania zlokalizowane będą na 4 kondygnacjach.

 7. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Budynek będzie się składał z 24 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej = 1.176,20 m2. Mieszkania zlokalizowane będą na 4 kondygnacjach.

 8. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. PODDASZE W skład lokali wchodzą 4 mieszkania dwupoziomowe, zlokalizowane na III piętrze oraz na poddaszu

 9. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 10. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 11. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Aby zamieszkać w wybranym mieszkaniu wystarczy partycypacja w kosztach jego budowy oraz wpłata kaucji w wysokości 12-krotnego czynszu Wysokość partycypacji dla poszczególnych mieszkań wyniesie: • 2 mieszkania /dwupoziomowe/ 3-pokojowe o pow.: 68,30 m2= 72 000,00 zł; • 2 mieszkania /dwupoziomowe/ 2-pokojowe o pow.: 57,30 m2 = 61 000,00 zł; • 6 mieszkań 2-pokojowych o pow.: od 54,90 m2 do 55,10 m2 = 58 000,00 zł; • 4 mieszkania 2-pokojowe o pow.: 50,20 m2 = 53 000,00 zł; • 2 mieszkania 2-pokojowe o pow.: 47,80 m2 = 51 000,00 zł; • 2 mieszkania 1-pokojowe o pow.: 42,30 m2 = 45 000,00 zł; • 6 mieszkania 1-pokojowe o pow.: od 35,80 m2 do 35,70 m2 = 38 000,00 zł; Planowany koszt wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań wynosi 3 527,00 zł. W przypadku aktualnie wybudowanego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żywieckiej 21 w Zabrzu koszt ten ostatecznie wyniósł: 3 260,00 zł/m2 Wnioski osób zainteresowanych można kierować na adres: MTBS Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Wnioski mieszkaniowe dostępne na stronie internetowej www.mtbstg.pl • OSOBY DO KONTAKTU: Wojciech Dawydzik, tel. kom.: (32)380-90-06, e-mail: w.dawydzik@mtbstg.pl • Beata Wiśniewska, tel. kom.: (32) 380-90-06, e-mail: b.wisniewska@mtbstg.pl

More Related