kim jestem w pracy przyw dc mened erem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
jonco

Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem? - PowerPoint PPT Presentation

138 Views
Download Presentation
Kim jestem w pracy? Przywódcą? Menedżerem?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kim jestem w pracy?Przywódcą?Menedżerem? Dr Ilona Świątek-Barylska Katedra Zarządzania Uniwersytet Łódzki Swiatek@uni.lodz.pl Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 2. Kim jest przywódca? Aleksander Wielki Napoleon Lee Iacocca Rudolph W. Guiliani Mahatma Gandhi Tadeusz Kościuszko Lech Wałęsa Jurek Owsiak Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 3. Dyrektor = przywódca ? kierownik dyrektor przywódca menedżer lider Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 4. Dlaczego potrzebujemy przywódców? Przywództwo pozwala na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i identyfikacji Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 5. Dlaczego ludzie chcą rządzić? „Ludzie wybaczą ci wszystko z wyjątkiem sukcesu” Oskar Wilde Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 6. Przywództwo ... To zdolność do nakłaniania ludzi do robienia tego, czego wcale nie chcą, i – co więcej – do polubienia tego ... H. Truman Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 7. Zarządzanie a przywództwo To dwie odmienne funkcje – radzenia sobie z kompleksowością i radzenia sobie ze zmianą Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 8. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 9. Tempo zmian • Układ scalony pocztówki z nagraniem „Happy Birthday” ma większa pamięć niż wszystkie komputery istniejące przed 1950 r. • Codzienne wydanie „New York Times” zawiera większą ilość informacji niż ta, z którą spotykał się w XVII w. człowiek przez całe swoje życie. • Ogólna ilość powszechnie dostępnych informacji podwaja się obecnie co 5 lat. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 10. Lider a menedżer Różnice między przywódcami a specjalistami od zarządzania porównuje się do różnicy między tymi, którzy rządzą sytuacją, a tymi, którzy się jej podporządkowują. Bennis, 1989 Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 11. Kto zostaje liderem? Czy liderem trzeba się urodzić? Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 12. Cechy przywódcze • Potrzeba sprawowania władzy • Potrzeba osiągnięć • Ambicja • Umiejętność rozwiązywania problemów • Inicjatywa • Pewność siebie • Wysoki poziom inteligencji

 13. Cechy jednostki są słabym prognostykiem, czy będzie ona dobrym przywódcą czy nie. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 14. Mężczyźni są częściej zainteresowani władzą i samorealizacją, podczas gdy kobiety kładą nacisk na jakość życia i relacje miedzy ludźmi. G. Hofstede Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 15. Zachowania liderów Skuteczny lider zachowuje się odmiennie od przywódców mniej skutecznych Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 16. Przywódcy typu X i Y X ludzie nie lubią pracy i muszą być do niej zmuszani, nie lubią myśleć ani podejmować decyzji. Pragną jedynie poczucia bezpieczeństwa Y ludzie chętnie pracują, podejmują decyzje rozwijają się. Potrzebują jedynie odpowiedniej motywacji Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 17. Pod przywództwem autokratycznym (typ lidera X) grupy osiągają wyniki lepsze pod względem ilościowym, ale gorsze pod względem jakościowym niż pod przywództwem demokratycznym (typ lidera Y).

 18. Relatywizm sytuacyjny przywództwa Rodzaj zadania Członkowie grupy Kontekst organizacyjny i sytuacyjny Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 19. Przywództwo, które przynosi efekty Badania dowodzą, że im więcej stylów przywództwa stosuje lider tym lepiej. Najskuteczniejsi, dobierają style do potrzeb. D. Goleman Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 20. Grupy nie dają jednakowych szans wszystkim, którzy chcą rządzić, lecz wybierają te jednostki, które swoimi cechami najlepiej odpowiadają na ich zapotrzebowanie. Fiedler, Hollander Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 21. Nie ma lidera bez zespołu

 22. „ Generał jest tylko tak dobry albo tak zły, jakim go czynią jego podkomendni” Douglas MacArthur Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 23. Kto ma wpływ? Poziom wydajności pracy w grupie i zwiane z nim zachowania pracowników mają większy wpływ na styl kierowania szefa niż styl kierowania na decydujące o poziomie wydajności zachowania pracowników. J.C. Barrow Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 24. MOTYWACJA NEGATYWNA Oparta na obawie, pobudza do pracy poprzez stwarzanie poczucia zagrożenia, np. utrata premii, nagana itp. Pracownik nastawiony jest na to, aby jak najmniej stracić lub minimalizować przykrości. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 25. MOTYWACJA POZYTYWNA Polega na stwarzaniu perspektyw coraz lepszego urzeczywistniania celów pracownika w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy, np. wyższe zarobki, awans, wyjazd za granicę. Pracownik nastawiony jest na to, by jak najwięcej zyskać i maksymalizować przyjemności. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 26. Wartości jako motywacja wewnętrzna „Badania wskazują, że wzmocnienia wewnętrzne – przy wyrównanym wpływie innych czynników – są silniejsze od wzmocnień zewnętrznych. Pracę, która sprawia nam przyjemność, wykonujemy z większym zaangażowaniem niż pracę za wynagrodzeniem”. Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/

 27. Samotność lidera Samotność jest, jednym z największych brzemion ludzi "na szczycie". • najgorszą rzeczą tam, na szczycie, jest użeranie się z biurowymi frakcjami i koteriami 50%. • podgryzanie 43%, • samotność, jako najsmutniejsze doświadczenie w swojej misji 31% • najgorsze jest pożerające poczucie odpowiedzialności 8%, Dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO www.oskko.edu.pl/kongres/