slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De masterproef voor haio’s PowerPoint Presentation
Download Presentation
De masterproef voor haio’s

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

De masterproef voor haio’s - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

De masterproef voor haio’s. Inleiding. Vanaf 1 oktober 2006 “master (na master) huisartsgeneeskunde” De masterproef = 24 van 120 studiepunten over 2 jaar Zie www.icho.be. Doelstellingen van de masterproef.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De masterproef voor haio’s' - jin-flowers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inleiding
Inleiding
 • Vanaf 1 oktober 2006 “master (na master) huisartsgeneeskunde”
 • De masterproef = 24 van 120 studiepunten over 2 jaar
 • Zie www.icho.be
doelstellingen van de masterproef
Doelstellingen van de masterproef
 • In het betreffende Decreet van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs staat de volgende definitie van een masterproef vermeld: “een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt afgerond. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student.”
 • Toon zo goed mogelijk wat u waard bent als academisch geschoold huisarts
d oelstellingen en aard van het project
Doelstellingen en aard van het project
 • Aantonen dat u in staat bent om op academisch niveau een kwaliteitsbevorderend of een wetenschappelijk project in al zijn fasen te doorlopen
 • Verschillende vormen:

 een kwaliteitsverbeterend praktijkproject

 een klinisch onderzoek

 • een belangrijke bijdrage leveren in een lopend wetenschappelijk onderzoek
 • een uitgebreid en diepgaand literatuuronderzoek 
 • ‘adaptingDuodecim richtlijnen’
stappen en timing
STAPPEN EN TIMING

JAAR 1:

 • september 2014: lijst voorgestelde thema’s beschikbaar
 • 1 december 2014: aanmelden masterproef (thema, stappenplan, akkoord praktijkopleider, stagecoördinator en promotor)
 • 1 april 2015: indienen verzoek aan het ethische comité

JAAR 2:

 • 1 mei 2016: indienen
  • scriptie (elektronisch voor promotor, co-promotor, praktijkopleider, lector, ICHO)
  • presentatie (elektronisch voor ICHO)
  • abstract via www.icho.be
 • mei/juni 2016: mondelinge presentatie en verdediging
 • juni 2016: bijeenkomst examencommissie

haio’s die starten in maart + 6 maanden

Elk academiejaar één scriptie en mondelinge verdediging van beide in juni van jaar 2 mits toestemming

aanmelding masterproef
Aanmelding masterproef
 • Aanvraag voor begeleiding indienen tegen 10 november 2014
 • Vermeld duidelijk
  • Welk soort masterthesis je wil maken
  • Rond welke topic je wil werken
  • Een korte beschrijving van je idee (max. 10 lijnen)
 • Benader niet meer dan een promotor tegelijkertijd
keuze van het onderwerp
Keuze van het onderwerp

Voorwaarden

 • Conceptueel: praktijkrelevant, voldoende frequent in de huisartsenpraktijk, praktijkoverschrijdend
 • Methodologisch: opgezet volgens principes kwaliteitverbeterprojecten(kwaliteitscirkel), klinisch wetenschappelijk onderzoek of actie-onderzoek, ‘adaptingDuodecim richtlijnen’
 • Ethisch verantwoord

Mogelijkheden

 • Samen met PO een aspect kiezen van opleidingspraktijk (en daar voorbij) waarrond kwaliteit van zorg te verbeterenbv. preventie (vaccinatiestatus, follow-up diabetici, rookstop, uitstrijkjes), dossiers, generische geneesmiddelen, afbouw benzo’s, enz.
 • Uit de lijst onderwerpen van academische centra
 • Uit lijst onderwerpen van praktijkopleiders
 • ‘adaptingDuodecim richtlijnen’
 • Eigen onderwerp
samenwerking met meerdere haio s
Samenwerking met meerdere haio’s
 • Toegelaten en stimulerend. Maar ieders werk moet duidelijk zichtbaar zijn, zodat een individuele beoordeling mogelijk is. Best twee aparte scripties inleveren. Elke haio binnen de samenwerking moet eigen onderzoeksvraag hebben.
 • Uiteraard groter project dan een individueel masterproject
 • Dient goedgekeurd door promotor en praktijkopleiders
 • Afzonderlijk verzoek aan Ethisch Comité (EC) met vermelding met wie samengewerkt wordt mogelijke problemen beter detecteren en situeren
concretiseren van het thema of de onderzoeksvraag
Concretiseren van het thema of de onderzoeksvraag
 • Aflijnen onderwerp en methodologie is cruciale stap Voldoende tijd aan besteed met uw begeleiders!
 • Aandachtspunten hierbij zijn:
  • Laat u inspireren, bv. door voorgaande scripties: Wat is al onderzocht? Waar is een vorige haio gestopt?
  • Kies voor thema en methodologie die u echt interesseren
  • Beperk u tot wat u echt wilt weten
  • Beperk u tot wat goed en realistisch te meten/observeren is
  • Probeer in één zin neer te schrijven wat u zich afvraagt, wat u wil nagaan/registeren
  • Controleer of alle verschillende termen/begrippen uit de vraagstelling duidelijk omschreven zijn/geoperationaliseerd zijn
  • Hoe kan u uw project situeren in een bredere context en een vergelijking maken ?
0ndersteuning en meer informatie
0ndersteuning en meer informatie
 • haio = eindverantwoordelijke afwerken en kwaliteit masterproef
 • Promotor: ZAP of BAP
  • Bewaakt de academische kwaliteit
  • = één van de officiële eindbeoordelaars
 • Ev. co-promotor (1):
 • Coördinator:
  • Procesmatige ondersteuning (opvolgen timing, ...
 • Praktijkopleider = co-promotor (2):
  • Implementatie in huisartsenpraktijk  overleg (in portfolio)
 • Ev. externe experten (aangeduid door uw promotor):
  • Methodologisch advies: studieopzet, statistische analyses, ...
  • Inhoudelijk advies
  • Ethisch/deontologisch advies : aanvraag ethische commissie
  • Vergelijkende gegevens: DomusMedica
wanneer heb ik als haio hier tijd voor
Wanneer heb ik als haio hier tijd voor ?
 • Haio realistische en haalbare planning opstellen en volgen; Bespreek deze tijdig met uw promotor en praktijkopleider
 • Gespreid over een 16-tal maanden:
  • Op losse momenten dat u geen patiëntencontacten heeft én
  • Op de tijdsblokken die structureel voorzien zijn voor (zelf)studieactiviteiten:
   • elke dinsdagnamiddag en dinsdagavond (als er geen seminarie is)
   • daarbuiten een ander blok van 4u per week (af te spreken met uw praktijkopleider)
onderzoekslijnen eliza cha
Onderzoekslijnen ELIZA-CHA
 • Infectiousdisease management in primary caree.g. respiratoryinfectionsandantibioticuse
 • Chronicdisease management in primary caree.g. palliative care and health care organisation
 • Out-of-hoursprimary caree.g. triage andquality of care (registration)
 • Medicaleducation
meewerken aan de aanpassing van internationale richtlijnen naar de belgische context

Meewerken aan de AANPASSING VAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN naar de Belgische context

EBMPracticeNet

De snelste en meest betrouwbare weg naar evidence-based richtlijnen

slide18

Doel

AANGEPASTE RICHTLIJNEN VOOR EEN OPTIMALE ZORGVERLENING

Ebmpracticenet.be publiceert Belgische en internationale richtlijnen. Een aantal

internationale richtlijnen zijn niet in België toepasbaar en moeten aangepast worden.

Methode

EERSTE OPLEIDINGSJAAR : RICHTLIJNONTWIKKELING

Haio’s kiezen per 2 een onderwerp uit een lijst van aan te passen richtlijnen.

Je beoordeelt of de richtlijn op ebmpracticenet.be goed is via vergelijking met

Belgische en internationale richtlijnen. Zo nodig corrigeer je de bestaande richtlijn.

Tijdens dit proces wordt je bijgestaan door ervaren richtlijnontwikkelaars.

slide19

Methode (vervolg)

TWEEDE OPLEIDINGSJAAR: IMPLEMENTATIE

Je toetst de implementeerbaarheid van je praktijkaanbevelingen af bij je collega’s in de seminariegroepen.

Met je praktijkopleider formuleer je een plan om deze aanbevelingen toe te passen in de eigen opleidingspraktijk.

Nadien evalueer je of de implementatie van de aanbeveling geslaagd is.

Resultaat

JOUW WERK VINDT INGANG BIJ ALLE BELGISCHE HUISARTSEN

Op het einde van je opleiding verschijnt je aangepaste richtlijn op

ebmpracticenet.be.

Deze site wordt dagelijks door vele huisartsen

geraadpleegd en is rechtstreeks verbonden

met vele medische programma’s.

slide20

Contacteer ons

WERK MEE AAN DIT BOEIEND EN WAARDEVOL PROJECT

Promotoren: Paul Van Royen, Bert Aertgeerts, Lieve Peremans, Paul De Cort,

Cathy Matheï, Wens Johan

Praktische informatie: Martine.Goossens@med.kuleuven.be

huisarts nu
Huisarts Nu
 • Richtlijnen voor auteurs
  • Praktijkverbeterproject
  • Onderzoeksverslag
  • Literatuuronderzoek
 • Prijs van de jonge auteur
  • Per jaargang (2010-2020)
  • Eerste auteur < 30 jaar
  • € 500
 • anne.kool@domusmedica.be

Dien graag ook in voor postersessie of mondelinge presentatie tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten

icho fonds voor aanmoediging van wetenschappelijke publicaties
ICHO-fonds voor aanmoediging van wetenschappelijke publicaties
 • Aanmoedigingsprijs € 200 aan elke haiodie artikel publiceert over zijn masterproefNa aanvaarding voor publicatie contacteert u het ICHO-secretariaat
prijzen voor je thesis
Prijzenvoor je thesis

Naast € 200 ICHO en ev. € 500 Huisarts Nu (Prijs Jonge Auteur):

 • RIZIV QualityAwards
 • De prijs voor rationeel voorschrijven vanuit de Stichting Luk Blondeel
 • De prijs van De Huisarts