slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Belcotax On Web PowerPoint Presentation
Download Presentation
Belcotax On Web

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Belcotax On Web - PowerPoint PPT Presentation


 • 331 Views
 • Uploaded on

Belcotax On Web. BELCOTAX ON WEB – Wat?. Systeem voor erkende instellingen, werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten en voor hun mandatarissen voor de indiening van hun attesten en individuele fiscale fiches 281 via het internet. . BELCOTAX ON WEB – Wie?. Wie kan deelnemen ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Belcotax On Web


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
belcotax on web wat
BELCOTAX ON WEB – Wat?

Systeem voor erkende instellingen, werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten en voor hun mandatarissen voor de indiening van hun attesten en individuele fiscale fiches 281 via het internet.

belcotax on web wie
BELCOTAX ON WEB – Wie?

Wie kan deelnemen ?

 • Schuldenaars: Vennootschappen, verenigingen, privé-organistaties en instellingen, de overheid, openbare instellingen en organismen. Kortom: alle schuldenaars van inkomsten voor hun eigen gegevens.
 • Mandatarissen: Sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere rechtspersonen of organismen die door hun klanten daartoe gemachtigd zijn, voor de gegevens van hun klanten.
 • Erkende instellingen of hun mandatarissen voor de attesten 281.71.
 • Alle andere organismen die specifieke fiches of attesten moeten indienen bij de FOD Financiën.
belcotax on web welke fiches
BELCOTAX ON WEB – Welke fiches?
 • Bezoldigingen 281.10
 • Pensioenen 281.11
 • Vervangingsinkomsten 281.12
 • Werkloosheidsuitkeringen 281.13
 • Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen) 281.14
 • Inkomsten uit pensioensparen 281.15
 • Wettelijke uitkeringen wegens blijvende ongeschiktheid 281.16
 • Uitkeringen voor brugpensioen 281.17
 • Vervangingsinkomsten 281.18
 • Bezoldigingen van bedrijfsleiders 281.20
 • Attest van terugbetaalde sommen 281.25
 • Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen 281.30
 • Lijfrenten en tijdelijke renten 281.40
 • Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, 281.50

betalingen en andere voordelen alle aard

 • Attesten van stortingen in het kader van het pensioensparen 281.60
 • Attesten voor fiscaal aftrekbare giften 281.71
 • Attesten PWA-cheques 281.80
 • Attesten dienstencheques 281.81
 • ………..
belcotax on web begrippen
BELCOTAX ON WEB – Begrippen

  Verzending 

Bestand met een verzameling van « Belcotax aangiften ».

Het bestaat uit :

- één record type 0 : identificatie van de afzender,

- één of meerdere « Belcotax aangiften »,

- één record type 9 : controletotalen.

 Belcotax aangifte 

Een « Belcotax aangifte » bevat, binnen een « verzending », de fiches van één schuldenaar van inkomsten. Ze bestaat uit :

- één record type 1 : identificatie van de schuldenaar,

- één of meerdere records type 2 : fiches 281,

- één record type 8 : controletotalen.

Afzender 

Organisme gemandateerd door een schuldenaar om de gegevens van de fiscale fiches in te dienen bij de FOD Financiën.

De « afzender » kan de schuldenaar zelf zijn, een sociaal secretariaat of een andere gemandateerde. Hij wordt geïdentificeerd met zijn ondernemingsnummer (KBO).

bow inkomsten 2009
BOW inkomsten 2009

Aantal

Verzendingen 198.795

Aangiften 711.641

Fiches/attesten 28.711.275

bow inkomsten 20097
BOW inkomsten 2009

Fiches 281.71: - 54,4 % via Belcotax on web

- 45,6 % op papier

fiscale attesten giften 281 71
Fiscale attesten giften 281.71

Inkomstenjaar

2008 2009 2010

Via BOW 796.289 985.814 1.200.078

Op papier 913.395 825.257 niet gekend

Aantal erkende instellingen : 1.937

Aantal instellingen dat via BOW ingediend heeft in 2011: 90

attesten giften wetgeving 1
Attesten giften – wetgeving (1)

Bericht BS 20/11/2003, ed.2

 • De organisatie moet een kwijtschrift uitreiken aan de schenkers en een kopie versturen aan het bevoegde Documentatiecentrum van de Administratie van de ondernemings- en inkomens fiscaliteit, samen met een verzamelstaat.

Bericht BS 28/02/2007

 • Mogelijkheid om de gegevens van de ontvangen giften via elektronische weg door te sturen (Belcotax on web)
attesten giften wetgeving 2
Attesten giften - wetgeving (2)

Bericht BS 25/02/2011

 • (KB van 21/02/2011, Belgisch Staatsblad van 25/02/2011, 3de editie)

* Verplichting tot indiening via BOW vanaf het tweede

jaar na de eerste erkenning.

* Tijdens de eerste twee jaren mogen de kwijtschriften

ingediend worden via BOW.

* Verplichting voor alle instellingen die al meer dan 2

jaar erkend zijn.

* Mogelijkheid voor een uitzondering als de instelling

niet beschikt over voldoende informatiemiddelen (PC,

Internet, Kaartlezer).

belcotax on web hoe
BELCOTAX ON WEB – Hoe?

1. Verzending via www.belcotaxonweb.be

a) Login

b) Verzending per bestand

c) Verzending per codering

d) Verzendingen, aangiften, opgaven, fiches raadplegen

e) Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen

2. Verzending van bestanden op CD-rom (uitzonderlijk, na aanvraag bij de dienst Belcotax)

3. Procedure papier

- eerste twee jaren na een nieuwe erkenning

of

- na een aanvaarde aanvraag voor een uitzondering (indien men niet beschikt over de nodige informaticamiddelen)

belcotax on web login 1
BELCOTAX ON WEB – Login (1)

Authenticatie via portaal Sociale zekerheid

Login met Gebruikersnaam + paswoord

+

Certificaat klasse 3 (Isabel, Globalsign, Certipost) of eID

OF

Login met eID

belcotax on web login 2
BELCOTAX ON WEB – Login (2)

Voorafgaand:

registreren via www.socialsecurity.be

1. Registreren2. Ontvangst 3. Certificaat opladen

gebruikersnaam

en paswoord

belcotax on web login 3
BELCOTAX ON WEB – Login (3)

Voorafgaand voor authenticatie met eID:

1. Kaartlezer aansluiten en installeren

2. Middleware downloaden van www.eid.belgium.be en installeren.

3. De certificaten van de eID registreren.

belcotax on web login 4
Belcotax on web – Login (4)

www.belcotaxonweb.be

belcotax on web verzending
BELCOTAX ON WEB - Verzending

Verzending per bestand

belcotax on web verzending25
BELCOTAX ON WEB - Verzending

Verzending per codering

belcotax on web verzending26
BELCOTAX ON WEB - Verzending

Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen

slide27

BELCOTAX ON WEB – Procedure

Status loaded

Status waiting_authorization(bypass)

verzendingen

Validatie 1&2

Ontvangstbevestiging

Status Rejected

Negatieve feedback

VALIDATIE 3

Nog geen feedback

Status waiting explode

Positieve feedback

Status exploded

explode

Negatieve feedback

Status Rejected

belcotax on web procedure
BELCOTAX-ON-WEB – Procedure

Procedures voor verbeteringen:

 • On-line verbeteren / annuleren

-> « Opzoeken en bijwerken »

-> « Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen »

wijzigen identiteit = annuleren + toevoegen

 • Verbeteren / annuleren per bestand
belcotax on web structuur txt
BELCOTAX ON WEB – Structuur TXT
 • Rec 0 identificatie van de afzender is beginrecord van het bestand
  • Rec 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte 1
   • Rec 2 gegevens van de fiches van aangifte 1
   • Rec 2
  • Rec 8 eindrecord van de aangifte 1 - controletotalen
 • ...
  • Rec 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte n
   • Rec 2 gegevens van de fiches van aangifte n
   • Rec 2
  • Rec 8 eindrecord van de aangifte n - controletotalen
 • Rec 9 eindrecord van het bestand – controletotalen
 • EOF (end of file)
belcotax on web structuur xml
BELCOTAX ON WEB – Structuur XML

<Verzendingen>

<Verzending>

<Aangiften>

<Aangifte>

<Opgaven>

<Opgave32510>

<Fiche28110>

< \ Fiche28110>

< \ Opgave32510>

<Opgave32520>

<Fiche28120>

< \ Fiche28120>

< \ Opgave32520>

< \ Opgaven>

< \ Aangifte>

< \ Aangiften>

< \ Verzending>

< \ Verzendingen>

belcotax on web structuur xml31
BELCOTAX ON WEB – Structuur XML

Belangrijke regels voor .xml bestanden:

 • Verplichte velden steeds opnemen
 • Niet verplichte velden zonder betekenis-volle inhoud: leeg of weglaten
 • Namen tags = vast zoals in .xsd file
 • Datum formaat : dd-mm-jjjj
 • Bedragen in eurocent zonder komma of decimaal punt
belcotax on web aandachtspunten
Belcotax on Web aandachtspunten
 • Nationaal nummer – privacy

KBO-nummer voor rechtpersonen (verplicht)

Rijksregisternummer (niet verplicht)

 • !Identificatie van de schenker!

Naam + voornaam + adres (postcode) (+ geboortedatum)

- naam en voornaam in aparte velden

- adres van de woonplaats

- gemeenschappelijke rekening, schrijfwijze namen, afwezigheid voornaam

=> Opzoeking rijksregisternummer door Belcotax on web na verwerking (67% NN gevonden voor 281.71 – Inkomsten 2010)

belcotax on web aandachtspunten33
Belcotax on Web aandachtspunten
 • Validatie 3 : controle erkenning instelling
 • Naam instelling (=schuldenaar) en KBO-nr = naam en KBO-nr opgenomen in erkenning
 • Duplicaat voor schenker blijft verplicht
belcotax on web aandachtspunten34
Belcotax on Web aandachtspunten
 • Verbetering:

- verbetering bedrag: online

- verbetering identiteit schenker

-> annuleren en nieuw atttest toevoegen met nieuw volgnummer

 • Verzending per bestand – ‘fiches’ zonder inhoud mogelijk (zone 2029 = 2)
belcotax on web aandachtspunten ontwikkelaars
Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars
 • KBO afzender = KBO vermeld bij de authenticatie

*raadpleging / verbetering online

 • Dubbel gebruik van de volgnummers van de attesten

*geëxplodeerde fout

* combinatie ingave / bestand

* volgnummer (zone 2009)/ divisie (zone

1007, 2007, 8007)

belcotax on web aandachtspunten ontwikkelaars36
Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars
 • Nieuwe .xsd: jaarlijks wijzigingen
 • Origineel bestand / verbeterend bestand

* Altijd verwijzen naar de originele verzending (verzendingsnummer, niet sequentienummer)

* Raadplegen van de wijzigingen met de originele referentie

belcotax on web aandachtspunten ontwikkelaars37
Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars
 • Speciale tekens : é, è, ü, ç, &, …

* correcte weergave in UTF-8

* anders structureel probleem bij lezen .xml

 • Annuleert en vervangt (zone 1010)

* Enkel na aanvraag (omzeilbare fout)

* Gevaar voor ongewilde annulering

belcotax on web aandachtspunten ontwikkelaars38
Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars
 • On-line test - voorbereiding
 • Verbeteringen

* Online verbeteringen / annuleringen

* Verbeteringen/ annuleringen via bestand

- Perfecte overeenstemming met origineel

- Geen wijziging van identiteit

waarom belcotax on web
Waarom Belcotax on Web?

Voordelen voor de afzender :

Snel antwoord (15 min – 48u)

Bewaren invoersessie

Validatie vóór het versturen

Minder fouten bij het verwerken

Eenvoudige opvolging van de status

van de verzendingen

waarom belcotax on web41
Waarom Belcotax on Web?

Voordelen voor de schenker :

Vooraf invulling in ‘Tax on web’

Attesten in PDF via ‘My Minfin’

OPGELET: enkel indien het nationaal nummer van de schenker gekend is (vermeld door indiener of opgezocht door BOW)

belcotax on web voorziene tools
Belcotax on Web – Voorziene tools

* Tool om een .xml bestand aan te maken vanaf een excel bestand

* Brochure specifiek voor 281.71

belcotax on web conclusie
BELCOTAX ON WEB : Conclusie

Stappenplan

Registreren op www.socialezekerheid.be

Voorlopige login activeren op www.socialezekerheid.be

Certificaat opladen of eID configureren

.xml bestand aanmaken

Inloggen op www.belcotaxonweb.be

belcotax on web conclusie47
BELCOTAX ON WEB : Conclusie

Stappenplan (vervolg)

Bestand converteren via ‘voorbereiding’

.bow bestand verzenden

OF

Attesten invullen via ‘Verzending per codering’

Invoersessie verzenden

belcotax on web contact
BELCOTAX ON WEB : Contact

www.belcotaxonweb.be

belcotax@minfin.fed.be

giften@minfin.fed.be

belcotax on web adressen
Belcotax on web - adressen

FOD Financiën – Algemene Administratie Fiscaliteit

Centrale diensten – Cel giften

North Galaxy, verdieping A14

Koning Albert II-laan 33 – bus 25

1030 Brussel

(Mevr De Ganck : 0257/623 69)

FOD Financiën - Belcotax – Algemene Administratie Fiscaliteit

Centrale diensten – Dienst Belcotax

North Galaxy, verdieping A20

Koning Albert II-laan 33 – bus 25

1030 Brussel

belcotax on web documentatiecentra
Belcotax on web - Documentatiecentra

Documentatiecentrum-Bedrijfsvoorheffing teDenderleeuw

Kruisstraat 28

9470 Denderleeuw

Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing van Brussel

Luttrebruglaan 74

1190 Brussel

Centre de documentation - Précompte professionnel de Mons

C.A.E. - Chemin de l'Inquiétude

7000 Mons