Een les van de ganzen
Download
1 / 105

EEN LES VAN DE GANZEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen! GOK³- I 2008 -2011 Informatieronde voor doorstartende GOK – scholen. EEN LES VAN DE GANZEN. AUTEUR ONBEKEND. Heb je je ooit afgevraagd waarom ganzen in een V - formatie vliegen?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EEN LES VAN DE GANZEN' - maude


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Een les van de ganzen

Een zaak van iedereen, een taak voor iedereen!GOK³- I2008 -2011Informatieronde voor doorstartende GOK – scholen


Een les van de ganzen

EEN LES VAN DE GANZEN

AUTEUR ONBEKEND


Heb je je ooit afgevraagd waarom ganzen in een v formatie vliegen
Heb jeje ooit afgevraagd waarom ganzen in een V - formatie vliegen?


Elke vogel die met zijn vleugels wappert zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt
Elke vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt.

In een V - formatie krijgt de hele groep tenminste 71% meer vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen.


Een les van de ganzen

Wanneer een gans buiten de formatie raakt voelt hij plotseling de moeizame vooruitgang en de weerstand van het alleen vliegen…

…en voegt zich snel weer in de formatie.


Een les van de ganzen

Net zoals ganzen… plotseling de moeizame vooruitgang en de weerstand van het alleen vliegen…

…kunnen mensen die een gezamenlijke richting en gemeenschapszin delen sneller en gemakkelijker komen waar ze willen zijn dan zij die het alleen proberen te doen.


Een les van de ganzen

Als een gans vermoeid raakt roteert hij terug in de formatie en een andere gans vliegt dan voorop.

Als mensen net zoveel verstand hadden als de ganzen, zouden zij beseffen dat hun succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, om de beurt de moeilijke taken verrichten en het leiderschap delen.


Een les van de ganzen

Ganzen achter in de formatie gakken om de anderen voor hen aan te moedigen sneller te gaan. Het is belangrijk dat ons “gakken van achteren” bemoedigend is. Anders is het alleen maar gesnater.


Een les van de ganzen

Als een gans ziek of gewond wordt,verlaten twee andere ganzen de formatie en gaan mee naar beneden om te helpen bescherming te geven.

Ze blijven bij het ongezonde lid van hun groep totdat die weer vliegen kan of sterft.


Een les van de ganzen

Daarna gaan ze weer verder met een andere formatie die voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie in te halen.

Laten wij ook zo bereid zijn om offers te brengen, zodat wij zulke vrienden waard zijn als wij door een moeilijke tijd gaan.


Een les van de ganzen

JE HOEFT GEEN WETENSCHAPPER TE ZIJN... voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie in te halen.

…om te leren van de natuur; je moet alleen maar lang genoeg stil staan om te observeren en de wonderen aan je te laten openbaren.


Een les van de ganzen

voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie in te halen.Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, vraag de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, het wordt je verteld door de vissen van de zee. Wie weet van al deze dingen niet: de HEER heeft ze tot stand gebracht. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.”

JOB 12:7-10

IEMAND “VROEG” HET DE GANZEN…


Materiaal ter beschikking op website van dpb gent
Materiaal ter beschikking op website van DPB Gent voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie in te halen.

- http://www.kogent.be

- “Sitemap”

- Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB)

- Basisonderwijs

- “Leergebieden”

- “GOK”


Doelstellingen
Doelstellingen voorbij komt, of proberen ze hun eigen formatie in te halen.

 • Zicht krijgen op de planning van en de verwachtingen van GOK³- jaar I.

 • Het verschil tussen GOK en Zorg kunnen verwoorden.

 • Uit verschillende methodieken kunnen kiezen om bij aanvang van de 3de GOK - cyclus een kwaliteitsvolle en volledige beginsituatie - analyse te kunnen maken.

 • Weten hoe men de beginsituatieanalyse GOK aanpakt.

 • De GOK - werking koppelen aan prioriteiten die het schoolteam zich aanmeet.
Stand van zaken in de gok lestijden in het bisdom gent 3
Stand van zaken in de GOK³: (2) lestijden in het Bisdom Gent (3)


Hoe het begon
Hoe het begon! (2)

Op 28 juni 2002 keurde de Vlaamse regering het Decreet betreffende gelijke onderwijskansenI (GOK) goed. Daarin werd ondermeer geregeld dat scholen aanvullende lestijden zouden krijgen voor het uitwerken van een geïntegreerd ondersteuningsaanbod vanaf het schooljaar 2002-2003 (Hoofdstuk : VI van het decreet). In datzelfde decreet werd ook reeds aangegeven dat scholen vanaf het schooljaar 2003-2004 aanvullende lestijden zouden krijgen voor het voeren van een zorgbeleid. (Hoofdstuk VII van het decreet). Alles is m.a.w. geregeld via het Decreet gelijke onderwijskansen - I.

Het decreet werd in verschillende fasen uitgevoerd.

Fase 1 , de toekenning van aanvullenden lestijden geïntegreerd ondersteuningsaanbod, wordt geregeld via de omzendbrief ‘Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs van 21/01/2003 met als referentie: BaO/2003/01.

Fase 2, het toekennen van aanvullende lestijden voor het voeren van een zorgbeleid via puntenenveloppen, wordt gerealiseerd via de omzendbrief: ‘Hertekening onderwijslandschap basisonderwijs’ van 18/04/2003 met als referentie: BaO/2003/02.


Het decreet gok
Het decreet GOK (2)

 • Recht op inschrijving

 • De werking van de lokale overlegplatforms

  De commissie inzake leerlingenrechten

 • Geïntegreerd ondersteuningsaanbod


Omzendbrief gok
Omzendbrief GOK (2)

Doelstellingen GOK:

 • Uitbouw van een onderwijs-praktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van iedere leerling.

 • Uitbouw van een krachtige leeromgeving, waarin geen uitvallers zijn.

 • Bevorderen van de leer - en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken.

 • Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie

 • Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen.


Omzendbrief gok1
Omzendbrief GOK (2)

Doelgroep GOK:

 • Autochtone en allochtone kansarme kinderen in

  het gewoon basisonderwijs die omwille van hun sociale, culturele economische omstandighedenleer - en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen in een achterstandspositie te raken

 • Alle leerlingen


Belangrijke accenten gok
Belangrijke accenten GOK (2)

 • Vermijden dat de kloof tussen kinderen uit kansarme gezinnen en kansrijke gezinnen vergroot.

 • Denken over omgaan met kansarmoede binnen de school versterken.

 • Focus sterk leggen op school als organisatie eerder dan op de individuele doelgroepleerlingen. (3 niveaus)

 • Preventieve werking naar álle kinderen, rekening houdend met hun verscheidenheid.


Filmfragment het oudercontact
Filmfragment (2) “Het oudercontact”

 • DVD “Over Ons Kijken”

 • Pedagogisch dossier


Toekenning gok lestijden voor 3 schooljaren
Toekenning GOK – lestijden voor 3 schooljaren (2)

Minstens 10% leerlingen tellen die aan de gelijke kansenindicatoren voldoen

De gelijke kansenindicatoren zijn de volgende:

 • het gezin leeft van een vervangingsinkomen

 • de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigengezinsverband opgenomen

 • ouders behoren tot de trekkende bevolking

 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs

 • thuistaal is niet het Nederlands

  OPGELET: de laatste indicator kan enkel meetellen in combinatie met één van de vier andere.

  Bewijs : De school peilt via een “verklaring op eer” van de ouders naar de taal die het kind thuis spreekt en naar het opleidingsniveau van de moeder. De gegevens van de andere drie indicatoren haalt het ministerie van onderwijs uit bestaande databanken.


Opvragen van leerlingenkenmerken 1
Opvragen van leerlingenkenmerken (1) (2)

1 september 2008: omkadering (GOK – lestijden)

 • het gezin leeft van een vervangingsinkomen,

 • de leerling is thuisloos,

 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking,

 • de moeder is niet in het bezit van het diploma secundair onderwijs,

 • de thuistaal is niet het Nederlands.


Opvragen van leerlingenkenmerken 2
Opvragen van leerlingenkenmerken (2) (2)

1 september 2008: het nieuwe financieringssysteem (werkingsmiddelen)

 • de thuistaal (en taalgebruik),

 • het opleidingsniveau van de moeder,

 • het recht hebben op een schooltoelage (=studietoelage),

 • het wonen in een bepaalde buurt (statistische sector).


Atlas van achtergestelde buurten in vlaanderen en brussel
Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel (2)

http://geo.kuleuven.be/geography/projects/atlasdeprivednbh/images/Atlas_lay-out.pdf


Opvragen van de leerlingenkenmerken 3
Opvragen van de leerlingenkenmerken (3) (2)

 • Vanaf 01/09/2011 zal echter ook voor de berekening van de omkadering van de scholen gebruik gemaakt worden van de indicatoren van het nieuwe financieringssysteem.

 • Als overgangsmaatregel is dus een derde en laatste GOK-cyclus voorzien (2008-2011).

 • Daarna zijn de GOK – middelen begrepen in de reguliere financiering.


Voorwaarden
Voorwaarden (2)

 • Elk schoolteam kiest doelstellingen op basis van de eigen beginsituatieanalyse

 • Schooljaar 2008-2009 : 1ste trimesteruitschrijven van een gelijke kansenbeleid = GOK – actieplan + visietekst GOK

 • Schooljaar 2009-2010 : 2de trimesteruitvoeren van een zelfevaluatie

 • Schooljaar 2010-2011 : externe controle door inspectie


6 thema s
6 thema’s (2)

 • preventie en remediëringvan ontwikkelings- en leerachterstanden

 • socio - emotionele ontwikkeling

 • taalvaardigheidsonderwijs

 • leerlingen - en ouderparticipatie

 • omgaan met diversiteit

 • doorstroming en oriëntering


3 clusters
3 clusters (2)

 • ontwikkelings- en leerachterstanden remediëren en leerwinst realiseren

 • de taalvaardigheid bij leerlingen bevorderen

 • een positief zelfbeeld en sociale competentie bij leerlingen stimuleren


De zes thema s verkennen
De zes thema’s verkennen (2)

 • Bijlage 6 bij omzendbrief GOK

 • Kadertekst thema

 • Webschema thema

 • Algemeen instrument voor een analyse van de beginsituatie


Jaar 1 2008 2009 1
Jaar 1: 2008 – 2009 (1) (2)

De school maakt een volledige en kwaliteitsvolle beginsituatieanalyse.

VOLLEDIG: kwaliteitsindicatoren vanuit de 6 thema’s

KWALITEITSVOL: - vanuit relevante bronnen

- met het hele team

Keuze: ten minste 2 thema’s of 1 cluster


Jaar 1 2008 2009 2
Jaar 1: 2008 – 2009 (2) (2)

 • Elke school legt op basis van deze beginsituatieanalyse voor zichzelf vast : - Welke concrete doelstellingen kiezen we op het vlak van leerlingen, van leerkrachten en van de school?

  - Op welke manier zij deze doelstellingen wil bereiken (= GOK – actiepunten)

  - Op welke manier zij in de loop van 2009 - 2010 (2de trimester) zich gaat evalueren

 • Uitschrijven van visietekst GOK + GOK - actieplan

 • Wat na de eerste trimester? GOK - actieplan voor trimester 2 en 3 uitvoeren


Jaar 2 2009 2010
Jaar 2: 2009 - 2010 (2)

Uitvoeren van GOK - actieplan jaar 2

Uitvoeren van de zelfevaluatie in trimester 2

1. De school gaat na of de gegevens verzameld en geanalyseerd werden m.b.t. de

vooropgestelde doelen.

2. De zelfevaluatie resulteert in voorstellen voor verbetering van de eigen werking

en in eventuele bijsturingen

3. De zelfevaluatie wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de schoolraad


Jaar 3 2010 2011
Jaar 3: 2010 - 2011 (2)

Uitvoeren van GOK – actieplan jaar 3

Controle door de inspectie :

1. Was de beginsituatieanalyse voldoende kwaliteitsvol en volledig ?2. Is de keuze van de gelijke kanseninstrumenten en de doelstellingen

voldoende verantwoord in functie van deze analyse ?3. Werden de gelijke kanseninstrumenten uitgebouwd en de

doelstellingen effectief bereikt ?

4. Werd de zelfevaluatie kwaliteitsvol uitgevoerd ?


Doelstellingen op drie niveaus
Doelstellingen op drie niveaus (2)

 • Leerlingenniveau:

  - streven naar een optimale ontplooiing van al de leerlingen

  - bijzonder veel aandacht voor de kwetsbare leerlingen

 • Leerkrachtniveau:

  - streven naar krachtige leeromgevingen

  - professionaliseren van leerkrachten

 • Schoolniveau:

  - streven naar betrokkenheid van het volledige team

  - organiseren van overleg

  - optimaliseren van de teamwerking


Smart principe de doelen zoals het een smartje past inpasbaar in de gewone schoolwerking
SMART – PRINCIPE (2)De doelen zoals het een “SMARTJE” past, inpasbaar in de gewone schoolwerking


Magie principe anders gezegd de doelen moeten magie hebben
MAGIE – PRINCIPE (2)Anders gezegd, de doelen moeten MAGIE hebben


Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling (2)

implementatie

adoptie

incorporatie
Een stap dichter naar gelijke kansen
Een stap dichter naar gelijke kansen (2)

 • Als ze verschillende thema’s niet langer als afzonderlijke domeinen opvat en in afzonderlijke acties vorm geeft

 • Als ze de achterliggende principes van elk thema geïntegreerd toepast in klas – en schoolpraktijk

 • Als de integratie van de thema’s leidt naar het besef dat bevorderen van gelijke kansen het pure handelingsniveau overstijgt en in essentie neerkomt op een bepaalde houding: een absolute gerichtheid op de leerling (zowel op het cognitieve, als op het socio – emotionele, het affectieve en het sociale vlak)

 • Kunnen innemen van het leerlingperspectief door alle actoren op de school en doorheen het hele schoolcurriculum: dat is het ultieme doel van het gelijke onderwijskansenbeleid


Een zorgzame school
Een zorgzame school (2)

 • Een opdracht voor het hele team!

 • Werk maken van een geïntegreerd zorgbeleid

 • Het vademecum “Zorgbreed Werken” stroomlijnt de verantwoordelijkheid van elke teamlid

 • Een zorgcontinuüm dat gaat van algemene zorg in de klas tot zorg die de school overstijgt


Een les van de ganzen

Kwaliteitscirkel GOK (2)

1.Leerlingen

8. Kansengelijkheid

2. Kwaliteit

7. Kwaliteit

onderwijs

verhoogd ?

Lln.

Lln.

3. GOK

Is er beweging ? 6.Effect?

Lkr.

doelstellingen

Lkr.

School

School

5. Acties

4. GOK

uitgevoerd ?

acties

21

-

10

-

2003

zelfevaluatie GOK

2


Een les van de ganzen

Kwaliteitscirkel GOK (2)

1.Leerlingen

8. Kansengelijkheid

2. Kwaliteit

7. Kwaliteit

onderwijs

verhoogd ?

lln

lln

3 GOK -

Is er beweging ?

lk

doelstellingen

lk

school

school

5. Acties

4. GOK -

uitgevoerd ?

acties

21

-

10

-

2003

zelfevaluatie GOK

2

BEGINSITUATIE ANALYSE

INTERNE EVALUATIE

6.Effect ?

UITVOERING VAN DE ACTIES
Leerkracht met gok opdracht i p v gok leerkracht
Leerkracht met GOK – opdracht i.p.v. GOK - leerkracht (2)

 • Het ambt van GOK – leerkracht bestaat niet. Er bestaat dus ook geen functiebeschrijving voor.

 • Werken aan GOK behoort tot de opdracht van elk teamlid.

 • In een goed uitgetekend GOK – actieplan is duidelijk wie voor welke GOK – taak verantwoordelijk is.

 • Afhankelijk van de grootte van het GOK – pakket kan de leerkracht met GOK – opdracht gangmaker zijn die planningstaken op zich neemt en de werking coördineert.


Goed om weten
Goed om weten… (2)

 • Het GOK – actieplan op leerling -, leerkracht - en schoolniveau op drie jaar plannen

 • Kiezen voor ten minste twee thema’s of een cluster

 • De twee gekozen thema’s tegelijkertijd uitvoeren

 • Instemming en betrokkenheid van het gehele team

 • Samenhang tussen thema’s, doelstellingen en acties

 • De acties “SMART” of met “MAGIE” formuleren

 • Permanente en tussentijdse evaluatie

 • Objectiviteit bij evaluatie

 • Elke school is verschillend

 • Elke school moeten werken aan GOK

 • GOK is een opdracht van een volledig schoolteam

 • Werk planmatig

 • Voorzie GOK/Zorg als vast agendapunt op de personeelsvergadering

 • Integreer GOK in het hele schoolbeleid

 • Schep een klimaat waarin overleg mogelijk wordt

 • GOK – thema’s visualiseren in de school

 • Kijk naar de effecten

 • Installeer een zorgteam of een kernteam

 • Werk met een logboek GOK


Taken van een zorgteam of kernteam
Taken van een zorgteam of kernteam (2)

 • Nadenken over…

 • Interpretatie van de BSA

 • Uitschrijven van de visietekst GOK

 • Uitschrijven van het GOK – actieplan

 • Opvolgen en bijsturen van het GOK – actieplan

 • Moeilijkheden bespreken

 • Hulp aanbieden

 • Suggesties overwegen

 • Zelf geen beslissingen nemen

 • Regelmatig overleg met de achterban

 • Regelmatig de achterban raadplegen

 • Iedereen beluisteren

 • Agendapunt GOK/Zorg van de personeelsvergadering voorbereiden

 • Oudercontacten voorbereiden

 • Afspraken bewaken

 • Aan informatiedoorstroming doen

 • Haalbaarheid in het oog houden

 • Maak jullie werk transparant


Advies om
Advies om… (2)

Drie mappen GOK aan te leggen:

 • Logboek GOK

 • Realisaties GOK

 • Achtergrondinformatie GOK


Inhoudstafel logboek gok
Inhoudstafel (2)LOGBOEK GOK

 • Eigen opvoedingsproject

 • Identificatiegegevens

 • ‘Brede zorg’ uit SWP

 • Beginsituatieanalyse GOK

 • Uitgeschreven visie GOK

 • Plannen van concrete acties voor GOK

 • Evaluatie en opvolging

 • Samenwerking met externen


Eigen opvoedingsproject
Eigen opvoedingsproject (2)

 • Schooleigen christelijke identiteit

 • Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

 • Stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende aanpak

 • Ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

 • School als gemeenschap en als organisatie


Identificatiegegevens
Identificatiegegevens (2)

 • Schoolbevolking : leerlingengegevens uit je schoolanalyse

 • Toegekende lestijden GOK

 • Aanwending van de lestijden per niveau

 • Nominatief toegewezen ambten en taakomschrijving

Plannen van concrete acties voor gok
Plannen van concrete acties voor GOK (2)

 • Lijst van gekozen doelen GOK

 • Planning acties GOK per thema

  • Leerlingenniveau

  • Leerkrachtniveau

  • Schoolniveau

 • Overzicht acties van de niet-prioritaire thema’s


Evaluatie en opvolging
Evaluatie en opvolging (2)

 • Evaluatie a.d.h.v. instrumenten

 • Verslagen en overleg

 • Nieuwe afspraken

 • Bijsturingen

 • Uitdieping van de thema’s


Samenwerking met externen
Samenwerking met externen (2)

 • Pedagogische begeleiding

 • Nascholing

 • CLB

 • Andere instanties


Ondersteuning
Ondersteuning (2)

 • Schoolbegeleider

 • GOK - begeleider : Henk De Reviere (henk.dereviere@vsko.be)

  Leonard Cleys (leonard.cleys@vsko.be)

 • Begeleider kleuteronderwijs

 • Begeleider bewegingsopvoeding

 • Begeleider 2KP, Rand en Taal

 • CLB

 • Steunpunt GOK: www.steunpuntgok.be

 • Nascholing o.a. Pedic, Steunpunt GOK,…


Bronnen
Bronnen (2)

 • Zie blad “Bronnen GOK en Zorg”

 • “GOK – sprokkels” in “Infootje DPB”

  -www.kogent.be

  -Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst

  -Basisonderwijs

  -”Infootjes”

  -Klikken op de naam van je schoolbegeleider


Screeningsinstrumenten bsa gok
Screeningsinstrumenten BSA GOK (2)

 • Nieuw algemeen screeningsinstrument voor een analyse van de beginsituatie van het

  Steunpunt GOK

  http://www.steunpuntgok.be/lager_onderwijs/materiaal/screeningsmateriaal/algemeen_screeningsinstrument.aspx

 • Specifieke analyse –instrumenten van het Steunpunt GOK voor verdere diepere analyse van de thema’s

  http://www.steunpuntgok.be/lager_onderwijs/materiaal/screeningsmateriaal/index.aspx

 • Nieuw algemeen screeningsinstrument voor een analyse van beginsituatie van de BvL

  http://www.kogent.be/dpb-bo-leergebieden-home.htm


Een les van de ganzen


Verkort scenario bsa gok 1
Verkort scenario BSA GOK 1 (2)

 • Scholen die in de tweede GOK – cyclus opstartende GOK – school waren en dus nu in de derde GOK – cyclus doorstartende GOK - school zijn, kunnen dit scenario gebruiken.

 • Doorstartende GOK – scholen die dit scenario nog niet hebben gebruikt.

 • Zie bundel en onze website DPB


Een les van de ganzen


Groepswerk
Groepswerk (2)

1. Het schoolteam is verdeeld in heterogene groepen van vier (of vijf) teamleden.

 • Niet iedereen doet alles. De informatie en de taken worden verdeeld.

 • Iedere groep krijgt een grote enveloppe.

 • Ieder teamlid krijgt één bronnenbundel en één rol.


Ieder groepje een grote enveloppe
Ieder groepje een grote enveloppe.. (2)

 • Vier bronnenbundels

 • Rollenbeschrijving

 • Instructiekaart

 • Boekje met post – itjes

 • Eventueel extra bronnenbundel voor vijfde deelnemer


Verdeelde informatie 1
Verdeelde informatie (1) (2)

Bronnenbundel 1 = Vierveld A,B,C,D

Bronnenbundel 2 = PR en DO

Bronnenbundel 3 = TVO en DIV

Bronnenbundel 4 = SEO en LO


Verdeelde informatie 2
Verdeelde informatie (2) (2)

Voor elk van de zes thema’s een bundeltje met:

- Webschema

- Kadertekst

- Het thema uit het algemeen screeningsinstrument van de BvL


Verdeelde taken 1
Verdeelde taken (1) (2)

1. De organisator

2. De materiaalmeester

3. De planner

4. De verslaggever

5. De bemiddelaar


Een les van de ganzen

Organisator (2)

 • Je zorgt ervoor dat de groep aan het werk blijft.

 • Je let erop dat iedereen meedoet en de kans krijgt iets te zeggen.

 • Als jullie iets met elkaar bespreken mag jij zeggen wie aan de beurt is om te praten.

 • Je vraagt elke lid in de groep of hij of zij begrijpt wat er moet gebeuren.

 • Als je merkt dat dit niet zo is, vraag je de groep even te stoppen en geef je uitleg.

 • Als niemand in de groep het antwoord weet, roep jij de leerkracht.


Een les van de ganzen

Materiaalmeester (2)

 • Je mag van je plaats lopen om de spullen te pakken die je groepje nodig heeft.

 • Als het werk moet ingeleverd worden, doe jij dat.

 • Je zorgt ervoor dat al het materiaal weer op zijn plaats wordt teruggelegd.


Een les van de ganzen

Planner (2)

 • Je maakt een tijdsindeling voor het geplande werk.

 • Je zorgt ervoor dat je groep gewaarschuwd wordt als ze teveel tijd besteedt aan één onderdeel van de taak.

 • Je houdt de toegestane tijd in het oog en je geeft tijdig het sein om te stoppen.


Een les van de ganzen

Verslaggever (2)

 • Jij schrijft het antwoord van de groep op.

 • Jij bespreekt met de groep waarover het verslag wordt gedaan.

 • Jij vat de opdracht kort samen om het verslag voor de klas voor te stellen.

 • Bij de nabespreking mag jij namens de groep vertellen wat jullie hebben gedaan en hoe jullie hebben samengewerkt

 • Jij organiseert de voorstelling en zorgt ervoor dat iedereen hierbij een taak heeft.


Een les van de ganzen

Bemiddelaar (2)

 • Je moedigt de leden in je groepje aan om goed mee te doen en met elkaar samen te werken.

 • Je moedigt de leden in je groepje aan elkaar te helpen.

 • Je geeft de leden in je groepje een complimentje als ze iets goed doen.

 • Je let erop dat niemand afgekraakt wordt.


Verdeelde taken 2
Verdeelde taken (2) (2)

1. De organisator - de instructiekaart

2. De materiaalmeester - de grote enveloppe

3. De planner - de Timer Tool

4. De verslaggever - de post – itjes

5. De bemiddelaar - de pluimen


Drie opdrachten
Drie opdrachten (2)

1. Waar staan we?

2. Waar willen we naar toe?

3. Hoe pakken we het aan?


Opdracht 1 waar staan we 1
Opdracht 1: Waar staan we? (1) (2)

Doel: ga de huidige situatie na, doe ideeën op en bepaal voorlopige werkpunten

1. Elk groepje buigt zich over de bronnenbundels in functie van

“Waaraan willen we de komende drie jaar werken?”

2. De materiaalmeester bezorgt elk teamlid één bronnenbundel.

3. Elk teamlid leest individueel zijn of haar bronnenbundel.

Eventuele prioriteiten aanduiden op de bronnenbundel.


Opdracht 1 waar staan we 2
Opdracht 1: Waar staan we? (2) (2)

4. Teamlid met bronnenbundel 1 gaat naar tafel 1

Teamlid met bronnenbundel 2 gaat naar tafel 2

Teamlid met bronnenbundel 3 gaat naar tafel 3

Teamlid met bronnenbundel 4 gaat naar tafel 4

Elk groepje buigt zich over de bronnenbundel, wisselt uit.

Eventuele prioriteiten aanvullen op de bronnenbundel.


Opdracht 1 waar staan we 3
Opdracht 1: Waar staan we? (3) (2)

5. Elk teamlid gaat terug naar zijn oorspronkelijk groep.

Elk teamlid stelt zijn informatie voor aan de groep.

Ga door op de verschillende bronnenbundels, doe voorstellen, bevraag elkaar, discussieer.


Opdracht 2 waar willen we naar toe
Opdracht 2: Waar willen we naar toe? (2)

Doel: beschrijf gewenste en realistische veranderingen, bepaal prioritaire werkpunten

1. Elk groepje bekijkt de vier bronnenbundels.

2. Waaraan willen we de komende drie jaar werken?

3. Formuleer 3 à 4 prioritaire werkpunten volgens het

SMART – principe.

4. De verslaggever noteert op post-its.

5. De materiaalmeester hangt de post-its op vooraan in het

juiste thema. Eén post - it kan in verschillende thema’s

terecht komen.


Opdracht 3 hoe pakken we het aan
Opdracht 3: Hoe pakken we het aan? (2)

Doel:

het zorgteam/ kernteam presenteert de resultaten op een volgende personeelsvergadering. Het zorgteam/kernteam stelt een GOK – actieplan en een visietekst GOK op, op basis van de vorige opdrachten en legt het voor aan het hele schoolteam


Plenum
Plenum (2)

 • Wie wil kan de flappen vooraan bekijken, zo krijg je een idee waar de prioriteiten voorlopig liggen.

 • Keuzes maken en bronnenbundel 1 er bij nemen.


Duiding
Duiding (2)

Coöperatieve werkvormen:

1. Taakverdeling

2. De legpuzzel


Een les van de ganzen


Groepswerk1
Groepswerk (2)

1. Het schoolteam is verdeeld in heterogene groepen van vier (of vijf) teamleden.

 • Ieder teamlid krijgt één vierveld A,B,C,D, één blad “Mijn voorkeur gaat uit naar…” en één blad met “Actie – voorstellen”.

 • Iedere groep krijgt de zes thema’s (webschema, kadertekst, blad uit algemeen screeningsinstrument van BvL).

 • Ieder teamlid krijg één rol.


Plenum1
Plenum (2)

 • Vooraan hangen de zes flappen met de thema’s.

 • Iedere groep knipt zijn resultaat in twee en kleeft die op de juiste flap.

 • Waar hangen de meeste blaadjes?

 • Welke thema’s (of cluster) kiezen we om prioritair aan te werken.

 • Zijn we akkoord met de voorgestelde prioriteiten/doelen/acties?


Doelstellingen1
Doelstellingen (2)

 • Zicht krijgen op de planning van en de verwachtingen van GOK³- jaar I.

 • Het verschil tussen GOK en Zorg kunnen verwoorden.

 • Uit verschillende methodieken kunnen kiezen om bij aanvang van de 3de GOK - cyclus een kwaliteitsvolle en volledige beginsituatie - analyse te kunnen maken.

 • Weten hoe men de beginsituatieanalyse GOK aanpakt.

 • De GOK - werking koppelen aan prioriteiten die het schoolteam zich aanmeet.


Omdat men met citaten zoveel meer zegt
Omdat men met citaten zoveel meer zegt… (2)

We kunnen

honderd doelen formuleren,

maar de weg er naartoe,

blijft het hoofddoel.