slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ämneskommitté Vatten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ämneskommitté Vatten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Ämneskommitté Vatten - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Ämneskommitté Vatten. Helena Aronsson och Ingrid Wesström (SLU) Erik Ekre (Växa Halland). Välkomna till en mötesplats för att synliggöra kunskapsbehov och för att främja samverkan i fältförsöksverksamheten inom områdena: Dränering Bevattning Läckage av växtnäring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ämneskommitté Vatten' - jerry-calhoun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ämneskommitté Vatten

Helena Aronsson och Ingrid Wesström (SLU)

Erik Ekre (Växa Halland)

Välkomna till en mötesplats för att synliggöra kunskapsbehov och för att främja samverkan i fältförsöksverksamheten inom områdena:

Dränering

Bevattning

Läckage av växtnäring

Läckage av växtskyddsmedel

slide2

1.Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare

Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008

slide3

1.Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare

Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008

2. Seminariedag om glyfosat i Uppsala i samarrangemang med CKB, maj 2008

slide4

1.Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare

Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008

2. Seminariedag om glyfosat i Uppsala i samarrangemang med CKB, maj 2008

3. Fältdag i Halland med temat dränering och bevattning, juni 2008. I samarrangemang med Greppa, LRF, Ls och Växa

slide6

1.Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare

Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008

2. Seminariedag om glyfosat i Uppsala i samarrangemang med CKB, maj 2008

3. Fältdag i Halland med temat dränering och bevattning, juni 2008. I samarrangemang med Greppa, LRF, Ls och Växa

4. Ansökan till SLF (SLU, JTI, HS) om studier på specialdränerad mellanlera vid Lilla Böslid med temat ”Metoder för minskat fosforläckage i samband med stallgödselspridning”. Det var angelägna frågeställningar som kom upp på mötet i februari.

slide7

Metodutveckling: Större interaktion mellan studier i olika skalor

Fält

Lab

I fält ser vi resultatet av de verkliga förutsättningarna med aktuella grödor, klimat och odlingsåtgärder.

Dilemmat: svårtolkat, särskilt när det gäller fosfor

Kompletterande studier av t ex matjord eller alv i mindre skala främjar förståelsen av viktiga processer

slide8

Om studier av fosforutlakning

Gödsling jordbearbetning, gröda m.m.

Odlingsåtgärder påverkar omsättning och mobilisering av fosfor i matjorden. Det är en central plats för att studera hur mycket fosfor som riskerar att transporteras vidare ned i marken.

Alvens egenskaper avgörande betydelse för hur mycket av den fosfor som lämnar matjorden som slutligen bidrar till ett läckage.

slide9

1.Uppstartsmöte feb 2008 med ca 30 deltagare

Formulerade angelägna frågeställningar och planerade aktiviteter för 2008

2. Seminariedag om glyfosat i Uppsala i samarrangemang med CKB, maj 2008

4. Ansökan till SLF (SLU, JTI, HS) om studier på specialdränerad mellanlera vid Lilla Böslid med temat ”Metoder för minskat fosforläckage i samband med stallgödselspridning”. Det var angelägna frågeställningar som kom upp på mötet i februari.

3. Fältdag i Halland med temat dränering och bevattning, juni 2008. I samarrangemang med Greppa, LRF, Ls och Växa

5. Kurs- och diskussionsdag om stallgödsel och växtnärings-utnyttjande i Nässjö, nov 2008 (SLU, JTI, Greppa N).