Download
seniori a vzdel vanie prostredn ctvom dobrovo n ckych v men al beta mra kov a mrackova@cardo eu net n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seniori a vzdelávanie prostredníctvom dobrovoľníckych výmen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seniori a vzdelávanie prostredníctvom dobrovoľníckych výmen

Seniori a vzdelávanie prostredníctvom dobrovoľníckych výmen

103 Views Download Presentation
Download Presentation

Seniori a vzdelávanie prostredníctvom dobrovoľníckych výmen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seniori a vzdelávanie prostredníctvom dobrovoľníckych výmen Alžbeta Mračková, a.mrackova@cardo-eu.net „Spájame ľudí s dobrým srdcom“

 2. C.A.R.D.O. • Národné dobrovoľnícke centrum • propaguje dobrovoľníctvo (aj) ako spôsob neformálneho vzdelávania • prepája dobrovoľníkov (rôzneho veku) a dobrovoľnícke organizácie • školí dobrovoľnícke organizácie v manažmente dobrovoľníkov • snaží sa o spoluprácu s Európskou Úniou, s verejnou správou, samosprávou, súkromným sektorom) → rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku

 3. Prínos dobrovoľníctva pre: • Spoločnosť (súdržnosť, soc.kapitál) • margin.skupiny - soc.inklúzia, vzťahy, interg.dialóg, zamestnanosť....) • Lokálnu komunitu • Organizáciu • Zvyšovanie kvality služieb – expertíza, kontakty, zdroje... • Prijímateľa pomoci • Dobrovoľníka/dobrovoľníčku

 4. Prínosy dobrovoľníctva pre dobrovoľníkov - seniorov • Využitie celoživotných skúseností • Obnovovanie sociálnych kontaktov • Nadväzovanie medzikultúrneho a intergeneračného dialógu • Konfrontácia s novými výzvami a problémami – aktivizácia a participácia na živote spoločnosti • Posilňovanie sebadôvery, motivácie do života • Pocit zmysluplnosti a užitočnosti

 5. Dobrovoľníctvo (aj) ako (neformálne) vzdelávanie seniorov • Získanie nových zručností a skúseností • Školenia dobrovoľníkov – získanie certifikátov • Uplatnenie vedomostí zo štúdia (napr. Univerzita tretieho veku) • Možnosť vykonávať činnosti, ktoré v profesionálnom živote nebolo možné vykonávať – aktivity s deťmi, seniormi, bezdomovcami, životné prostredie, zvieratá...

 6. HOSPIC V TRENČÍNE

 7. ENVIROMENTÁLNA LETNÁ ŠKOLA

 8. SČK SENICA

 9. Domov pre seniorov, HESTIA

 10. EÚ Projekt „Zostaňme aktívny, staňme sa dobrovoľníkmi: 2007-2009“ • Seniori na Slovensku (v str. a vých. Európe) - Zapájajú sa do dobrovoľníckych aktivít??? • Priestor vidieť a ZAŽIŤ čo robia seniori - dobrovoľníci v zahraničí • Dvojtýždenné programy pre dobrovoľníkov – seniorov nad 55 rokov v 4 krajinách • Cieľ: inšpirovať sa a potenciálne preniesť skúsenosť domov a stať sa propagátorom dobrovoľníctva

 11. Projekt Zostaňme aktívny, staňme sa dobrovoľníkmi 2007-2009 • 22 dobrovoľníkov zo Slovenska v zahraničí • 15 dobrovoľníkov zo zahraničia na Slovensku • dobrovoľníci navštívili a pracovali v organizáciách: ako domovy pre seniorov, environm. organizácie, detské a mládežnícke, zdravotnícke a sociálne....

 12. SLOVENSKÍ DOBROVOĽNÍCI V ZAHRANIČÍ

 13. NEMOCNICA V BUDAPEŠTI

 14. MÚZEUM BUDAPEŠŤ

 15. RUMUNSKO

 16. SLOVINSKO VEĽTRH MEDIC.

 17. RÍM

 18. ZAHRANIČNÍ DOBROVOĽNÍCI NA SLOVENSKU

 19. GREENPEACE

 20. SČK LEVICE

 21. OZ Jablonka Jabloňové

 22. REGIONY.SK, SENIOR.SK

 23. DOMOV PRE SENIOROV HESTIA

 24. GRUNDTVIG: Seniorské dobrovoľnícke projekty 2009 - 2011 • Projekt C.A.R.D.O. a OKA (Národné dobrovoľnícke centrum v Maďarsku) • 4- týždňový výmenný dobrovoľnícky pobyt pre 12 seniorov/senioriek • Bez facilitátora- prekladateľa • 30 hodín dobrovoľníckej činnosti/týždeň • Spolupracujeme s 3 dobrovoľníckymi organizáciami – DS Hestia (2), UNICEF (1) a SCK Levice (2)

 25. Organizácia výmenyMaďarskí dobrovoľníci na Slovensku • 25.máj 2010 – 21.jún 2010 • 4 dobrovoľníčky v BA, 2 v Leviciach • Presne definované dobrovoľnícke činnosti pred príchodom • Jazyk – 2 dobrovoľníčky slovensky • Ubytovanie, strava, doprava, poistenie • Kultúrny program (spolupráca s dobrovoľníkmi) • Osobné voľno

 26. Organizácia výmenySlovenskí dobrovoľníci v Maďarsku • Pobyt 6 dobrovoľníkov: 20. september – 16.október 2010 • Vyhlásenie výberu dobrovoľníkov – apríl 2010 • Dotazník, životopis a referencie • Účasť na 3-dňovom školení v septembri • Flexibilita a motivácia • Zdravotný stav vhodný k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti v zahraničí • Znalosť jazyka výhodou

 27. Vízia • zapojiť čo najviac ľudí – seniorov do vzdelávania neformálnou formou – prostredníctvom dobrovoľníctva

 28. ĎAKUJEME