Kofs rakendumine ja suhted riigieelarvega
Download
1 / 8

KOFS rakendumine ja suhted riigieelarvega - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

KOFS rakendumine ja suhted riigieelarvega. Andrus Jõgi. Eelarvestrateegia. Eelarvestrateegiat on soovitatav menetleda koos arengukavaga. Sinna saab planeerida ainult rahalise kattega tegevused. Eelarvestrateegia tuleb koostada vähemalt 4 eelseisva aasta kohta (alates 2012.aastast).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KOFS rakendumine ja suhted riigieelarvega' - jerold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Eelarvestrateegia
Eelarvestrateegia

 • Eelarvestrateegiat on soovitatav menetleda koos arengukavaga. Sinna saab planeerida ainult rahalise kattega tegevused.

 • Eelarvestrateegia tuleb koostada vähemalt 4 eelseisva aasta kohta (alates 2012.aastast).

 • See on aluseks eelarvete koostamisele.

 • Finantsplaneerimine peab hõlmama ka temast sõltuvaid üksusi.


Eelarve
Eelarve

 • võib olla kassa- või tekkepõhine (piirangute arvestamine toimub mõlemal juhul siiski tekkepõhiselt!);

 • seletuskiri peab olema põhjalikum (selgitame arengukavas toodud eesmärkide täitmist);

 • tegemata jäänud väljaminekuid ilma uuesti eelarvestamiseta teha järgmisel aastal ei saa;

 • eelarve muutmine on ka lisaeelarve;

 • sihtfinantseeringute kasutamiseks ei pea eraldi lisaeelarvet tegema, aga kui tehakse, siis tuleb sisse arvestada.


Eelarve struktuur
Eelarve struktuur

Eelarve koosneb 5 osast:

 • Põhitegevuse tulud

 • Põhitegevuse kulud

 • Investeerimistegevus

 • Finantseerimistegevus

 • Muutus likviidsetes varades


Finantsdistsipliini n uded
Finantsdistsipliini nõuded

Kehtivad nii KOV-le kui KOV arvestusüksusele:

- positiivne põhitegevustulem;

 • netovõlakoormus kuni 60%põhitegevuse tuludest (2013.aastast 60%-100%).

 • Netovõlakoormuse arvestusse võetakse 2012. aastast ka katkestamatud kasutusrenditehingud!


Varale esitatavad n uded
Varale esitatavad nõuded

 • Ei või omada osalust ettevõtetes, kui see ei ole vajalik KOKS-s või muus seaduses nimetatud kohalike ülesannete täitmiseks.

 • KOV võib anda sõltuvatele üksustele laenu ja garanteerida nende võetud kohustusi.

 • võib pantida kinnisasju kohustuste katteks.


Finantsdistsipliini n uete rikkumine
Finantsdistsipliini nõuete rikkumine

Tuleb koostada iseseisvalt finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava (perioodi n+3 kohta).

Kui eelneva tulemusel ei ole võimalik nõudeid täita, siis algatakse raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetlus ja koostatakse saneerimiskava (perioodi n+4 kohta). Sellisel juhul tuleb seda teha juba riikliku komisjoniga kooskõlastatult.


Kov koonddefitsiit ja finantsv imekuse suurendamine
KOV koonddefitsiit ja finantsvõimekuse suurendamine

 • Eesmärgiks on vähendada valitsussektori eelarvepuudujääki ning sellega seonduvalt suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi.

 • KOV liitudele tehti ettepanek suurendada nende tulubaasi 20 mln euro võrra, kui KOV arvestusüksuse puudujääk jääb 2012.aastal alla 20 mln euro.

 • Koondefitsiit ja toetus jaotatakse kohalike omavalitsuste vahel vastavalt liitude ettepanekule.

 • Kui KOV ei pea piirmäärast kinni, siis toetust ei saa. Seega midagi kaotada kohalikel omavalitsustel ka ei ole meetmega nõustumisel.