przegl d systemu jobperfekt w agencji reklamy
Download
Skip this Video
Download Presentation
Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy' - jenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przegl d systemu jobperfekt w agencji reklamy

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy

JOBPERFEKT to unikalne narzędzie, pozwalające optymalizować zarządzanie projektem dla reklamodawcy na każdym z jego etapów – JOBPERFEKT umożliwia precyzyjne zaplanowanie wszytkich działań kosztowych oraz pełną kontrolę nad nimi w trakcie realizacji.

PC-NET Systemy Komputerowe - POZNAŃ

slide2
szybkość i sprawność pracy w agencji reklamowej wymaga wykorzystywania sprawdzonych wzorców, JOBPERFEKT zdaje sprawę z całokształtu zlecenia, nadążania wpłat za realizacją, porównuje dokonania z planem, wpisuje się w ogólną strategię firmy, pozwala unikać sytuacji, gdy artystyczna wizja przyćmiewa finanse, albo na odwrót...,

AR stosuje JOBPERFEKTa do budżetowania kosztów i jako nowatorskie rozwiązanie w zakresie kompleksowej i obiektywnej oceny zwrotu z poniesionej inwestycji, co pozwala w pełni ocenić efektywność naszych działań.

tematy pokazu
Tematy pokazu
 • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze finansów (FIBU) w AR
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze krótkoterminowego rachunku kosztów i wyników (controllingu, MIS) w AR
temat pokazu procesy finansowe
Temat pokazu – procesy finansowe
 • Księga Główna - umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej.Księgowania w Księdze Głównej sąściśle powiązane/zintegrowane z modułami JOBPERFEKTa.
 • Rozrachunki z reklamodawcami/klientami - umożliwiają właściwą obsługę należności od klientów. Poczynając od momentu wystawienia faktury dla klienta, poprzez analizę należności od klientów, po wprowadzenie płatności do systemu.
 • Rozrachunki z dostawcami - umożliwiają właściwą obsługę zobowiązań wobec dostawców. Poczynając od momentu wprowadzenia faktury od dostawcy, poprzez analizę zobowiązań wobec dostawców, po dokonanie płatności za dostarczony towar/usługę.
temat procesy controllingu
Temat – procesy controllingu
 • Rachunek rodzajów kosztów i przychodówpozwala na rejestrację w systemie kosztów wg wymagań wariantu kalkulacyjnego Rachunku Zysków i Strat.
 • Rachunek miejsc powstawania kosztów– pozwala na przypisywanie kosztów do podobszarów firmy w której koszty te powstały. Rozliczenie kosztów miedzy tymi podobszarami (MPK) może następować za pomocą kwot lub ilości (rozliczenie kosztów za pomocą rodzajów działań).Każde księgowanie w Księdze Głównej o charakterze kosztu lub przychodu jest odzwierciedlane w Controllingu i przypisywane jest do MPK. Istnieje również możliwość planowania kosztów dla każdego z takich podobszarów.
 • Controlling kosztu projektu – umożliwia ustalenie i analizę kosztów produktów wytwarzanych przez firmę
og lne informacje o firmie
Ogólne informacje o firmie
 • Plan kont
 • Wariant roku obrotowego
 • Spółka (Agencja)
 • Regon (ang. Company code)
 • NIP
 • Parametry globalne jednostki gospodarczej
 • Branża firmy (ang. Business area)
realizacja
Realizacja
 • Automatyczna dekretacja kosztów (ang. Account determination)
 • Automatyczna dekretacja przychodów
 • Określenie kursów przeliczeniowych (ang. Exchange rates)
 • Konfiguracja płatności (ang. Payment configuration)
realizacja modu controllingu mis
Realizacja – moduł controllingu (MIS)
 • Obszar rachunku kosztów (ang. Controlling area)
 • Rodzaje kosztów (ang. Cost Elements)
 • Rentowność
 • Marża pokrycia
 • Hierarchia standardowa miejsc powstawania kosztów??
realizacja modu controllingu management information system
Realizacja – moduł controllingu (Management Information System)
 • Definicja hierarchii standardowej centrów zysku
 • Rodzaje działań (ang. Activity Type)
 • Wskaźniki statystyczne (ang. statistical key figures)
 • Cykl rozdziału (ang. distribution cycle)
obs uga proces w finansowych przez jobperfekt
Obsługa procesów finansowych przez JOBPERFEKT
 • Obsługa faktury od dostawcy
 • Obsługa faktury dla klienta
 • Analiza sprawozdań finansowych oraz obrotów
miejsca powstawania koszt w mpk
Miejsca Powstawania Kosztów - MPK
 • Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów
 • Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów
 • Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań
 • Warianty kosztów produktu

MPK = projekt

Projekty mogą być produktywne lub nieproduktywne

rozliczenie koszt w mi dzy mpk ami mpk nadawcze mpk odbiorcze
Rozliczenie kosztów między MPK’ami – MPK nadawcze / MPK odbiorcze

Przenosimy koszty pomiędzy MPK’ami wykorzystując moduł Przeksięgowanie. Poza księgowością nie jest ważna historia przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi MPK.

rachunek mar pokrycia w agencji reklamy
Rachunek marż pokrycia w agencji reklamy

Przychody ze sprzedaży (ilość * cena)

 • Upusty i rabaty

-----------------------------------------------------

= skorygowane przychody

 • Koszty nabycia towarów
 • Koszty transportu i magazynu

-----------------------------------------------------

= marża pokrycia I

 • Koszty obsługi klienta

-----------------------------------------------------

= marża pokrycia II

 • Koszty sprzedaży (straty na towarach, opakowanie, reklama)
 • Koszty utrzymania sklepów
 • Koszty czynszów i amortyzacji
 • Koszty energii

--------------------------------------------------------

= marża pokrycia III

 • Koszty dystrybucji
 • Koszty administracji i zarządu

----------------------------------------------------------

= wynik na sprzedaży

ad