Download
utrzymanie maintenance n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTRZYMANIE ( Maintenance ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTRZYMANIE ( Maintenance )

UTRZYMANIE ( Maintenance )

211 Views Download Presentation
Download Presentation

UTRZYMANIE ( Maintenance )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NS1000 UTRZYMANIE(Maintenance)

 2. Spis • 1.1 Połączenie UPS i Konfiguracja • 1.2 Zamknięcie Systemu z UPS • 1.3 Zamknięcie Systemu (Ręczne) • 1.4 Reset/Restart Systemu • 1.5 Restart karty FAX Card • 2.1 UM Kopia zapasowa / Przywracanie • 2.2 Kopia zapasona danych UM (Ręczna) • 2.3 Kopia zapasowa danych UM (Zaplanowana) • 2.4 Przywracanie danych UM • 3.1 Alarmy systemowe • 3.2 Agent SNMP • 3.3 Ustawienia Agenta SNMP • 3.4 SYSLOG • 3.5 SMDR przez LAN • 3.6 Alarmy przez CTI • 3.7 Alarmyprzez PT • 4.1 Ustawienia Integracji Email Klienta SMTP • 4.2 Ustawienia Powiadomienia Email • 4.3 Email Log • 4.4 Test Email • 4.5 Raport

 3. Spis • 5.1 Import / Export używając.csv • 6.1 Extension List View • 7.1 Ustawienia adresu IP / DHCP / DNS • 7.2 Port Speed / Duplex iustawienia Mirror • 7.3 PING • 8.1 Error Logs – znaczenie • 8.2 Jak uzyskać Error logs przez WEB MC • Dodatek 1 - MIB • Dodatek 2 – Zalecane USB

 4. Rozdział 1 Zamknięcie systemu- Reset

 5. 1.1 Połączenie UPS i Konfiguracja (1) Integracja UPS (Uninterruptible Power Supply)OpisJednoska zasilania bezprzerwowego (UPS) jest urządzeniem, które dostarcza zasilania na kilka minut do podłączonegourządzenia w przypadku awarii zasilania.Jeśli PBX jest podłączony do kompatybilnego UPS poprzez USB, gdy wystąpi awaria zasilania, PBX może określićile mocy pozostaje w UPS i zamknąć system, gdy poziom naładowania spada poniżej określonej ilość, aby zapobiec utracie danych lub awarii.Następujące funkcje są również dostępne:• Określenie poziomu naładowania akumulatora, w którym dojdzie do wyłączenia PBX.• Odbieranie powiadomień e-mail o zmianach statusu urządzenia i dostępności UPS. Warunki• Szczegółowe informacje na temat zasilaczy UPS, które są kompatybilne z funkcją automatycznego wyłączania tego PBX, należy skonsultować Twoim sprzedawcą. Jeżeli niezgodne UPS jest podłączony i UPS wyczerpie się, PBX zostanie wyłączony bez poprawnego zamknięcia systemu.• Kabel zasilający i kabel USB musi być podłączony do tego samego UPS. Podłączenie ich do różnych zasilaczy UPSmoże spowodować niewłaściwe działanie. WAŻNE• Po przywróceniu zasilania po awarii w dostawie prądu, PBX działa w następujący sposób:- Jeśli PBX nie był uprzędnio wyłączony, normalna praca trwa nieprzerwanie.- Jeśli PBX został wyłączony i w zasilaczu UPS znajduję się energia, PBX musi być uruchomiony ponownie ręcznie. (włącznik zasilania należy wyłączyć i włączyć ponownie.)- Jeśli PBX został wyłączony i w zasilaczu UPS nie znajduję sięż żadna energia, PBX uruchomi się się automatycznie. (To dlatego, że przełącznik zasilania PBX jest ustawiony na ON (włączony)).

 6. 1.1 Połączenie UPS i Konfiguracja (2) 1. Podłącz UPS, jak opisano w instrukcji instalacji 2. Ustaw próg zamknięcia NS1000 przez WebMC Maintenance -> Status -> Equipment Status -> 1. UPS UPS Status can be seen here Set the UPS Battery Level, that when reached, will cause the PBX to Shutdown Uwaga: alerty stanu UPS-a mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. 1.2 Zamknięcie Systemu z UPS • UPS dostarcza bezpieczny proces zamknięcia systemu podczas awarii zasilania. • Ponieważ system NS1000 używa OS bazującego na Linuxie, KX-NS1000 musi być wyłączona w prawidłowym procesie zamknięca systemu, aby uniknąć możliwych uszkodzeń Struktury Plików systemu. • Diagram połączenia UPS Connection i automatyczny proces zamykania NS1000 Power requirements (from the nameplate ratings) Peak – 138VA (Watts) RMS – 98VA (Watts) RS232C is not supported for UPS 2. The UPS supplies power to the PBX (Using its battery). AC Cable AC Power UPS USBPort 1. AC power is lost. USB Cable 4. KX-NS1000 executes self shutdown at pre-programmed battery threshold. 3. The UPS notifies that AC power is lost and it’s remaining battery life. Uwaga: Gdy When NS1000 jest „Zamykany”, zasilanie nie zostanie automatycznie przywrócone – należy wyłączyć i włączyć przełącznik AC.

 8. 1.3 Zamknięcie Systemu - Ręczne • System NS1000 może być bezpiecznie zamknięty w następującym procesie Maintenance -> System Control -> 5. System Shutdown 1a) Save the latest modification to Storage Memory Card, and then shutdown. 1b) Shutdown now. 2.) Flashing Amber  Amber ON 3.) Turn AC Switch OFF

 9. 1.4 System Reset/Restart • System NS1000 może być Zresetowany/Zrestartowany w następującym procesie Maintenance -> System Control -> 4. System Reset Save the latest modification to Storage Memory Card, and then reset. Reset now. Uwaga: Powyższy proces nie przywraca Ustawień Fabrycznych. Aby zresetować ustawienia, system musi być re-inicjowany.

 10. 1.5 Restart karty FAX Card • Karta FAX NS1000 (jeśli zamontowana) może być bezpiecznie zrestartowana w następującym procesie Maintenance -> System Control -> 3. Fax Card Click ‘Execute’ and follow the Prompts.

 11. Rozdział 2 UM Kopia zapasowa / Przywracanie

 12. 2-1.Kopia zapasowa danych UM (Ręczna) • System Prompts / Mailbox Prompts / Mailbox Messages • Poniższe dane programowania systemu, parametry systemowe i dane głosowe mogą być zbackupowane lub przywrócone jako indywidualne pliki • Więcej szczegółów w instrukcji PC Programming Manual. Backup danych UM może być wykonany ręcznie lub zaplanowany (automatycznie w regularnych odstępach)

 13. 2.2.Kopia zapasowa danych UM (Ręczna) Maintenance -> Tool-> 9.1 Manual backup System Prompts settings Select (Check) the items to be backed up. Mailbox Prompts settings Select (Check) the items to be backed up. To configure more detailed settings, click these buttons. Select (Check) the items to be backed up. Mailbox Message settings

 14. 2.2.Kopia zapasowa danych UM (Ręczna) Mailbox Message settings example Select (Check) the mailboxes to be backed up. Select (Check) the destination method.

 15. 2.2.Kopia zapasowa danych UM (Ręczna) • Gdy wybrano “Local PC” When the message window is displayed, click “Save” , specify the destination folder and file name, and save the backup files. (Standard Windows Interface) Confirm the backup file size and click “OK”. Gdy wybrano “USB (Main Unit)” When you select “USB (Master Unit)”, you can specify the destination folder of the USB memory device. * In this case, you Confirm the backup file size and click “OK”. * Upewnij się, że urządzenie USB jest podłączone do PBX i utwórz uprzednio odpowiedni folder.

 16. 2.3.Kopia zapasowa danych UM (Zaplanowana) Deletes the selected row Edits the selected row Adds new entry Remove filter • Aby utworzyć nowy „zaplanowany” backup, naciśnij ikonę “Add new entry” Maintenance -> Tool-> 9.2 Scheduled backup

 17. 2.3.Kopia zapasowa danych UM (Zaplanowana) • Możesz określić częstotliwość wykonywania kopii zapasowej. * Up to 20 backup events can be scheduled. Weekly Backup example Enter the description. Select the rule. Set the parameters. Select (Check) the items to be backed up. Selecting the items is same as the manual backup. Please refer to Rozdział 4-6 for details.

 18. 2.3.Kopia zapasowa danych UM (Zaplanowana) • Kontynuacja z poprzedniego slajdu Select (Check) the items to be backed up. Selecting the items is same as the manual backup. Please refer to Rozdział 4-6 for details.

 19. 2.3.Kopia zapasowa danych UM (Zaplanowana) A new scheduled backup is added. The description you set and schedule information will be displayed. Klucz aktywacyjny (KX-NSU003) jest wymagany aby używać funkcji Zaplanowango Backupu (scheduled backup feature).

 20. 2.4.Przywracanie danych UM(1) Maintenance -> Tool-> 10 UM data restore Select an item to be restored. * Wiele elementów nie mogą zostać przywrócone w jednym czasie.

 21. 2.4.Przywracanie danych UM(2) • Kontynuacja z poprzedniego slajdu • Przywracanie z urządzenia USB • Przywracanie z komputera 1. Select “USB (Main Unit)”, and specify the folder on the USB device from where the backed up data is restored. 2. Click “OK” to execute. * Ensure that the USB memory device is connected to the PBX. 1. Select “File Import”, and specify the folder and the file name on the PC from where the backed up data is restored. (You can use “Browse” button.) 2. Click “OK” to execute.

 22. Rozdział 3 Alarmy systemowe

 23. 3.1.Alarmy systemowe • NS1000 może wskazywać, że alarm systemu miał miejsce na kilka sposobów. • Informacja o błędzie (kody błędów, sub kody itp.) zostały wyznaczone. • (Więcej informacji o kodach błędu znajduję się w Instrukcji Instalatora). Syslog Server IP-PT FF key (System Alarm feature button) * Standard Syslog Protocol SNMP Manager SMDR RS232C or Telnet Standard SNMP (V.1 and V.2) E-mail CSTA CTI PC *: Kiedy wystąpi błąd systemowy, światło przycisku zmienia się na czerwony. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie na wyświetlaczu. UT Series / SIP Telefon - nie obsługują tej funkcji.

 24. 3.2Agent SNMP (1) • Funkcje agenta SNMP • NS1000 zawiera funkcje SNMP. PC przypisany jako manager SNMP może zarządzać i odbierać informacje o stanie systemu PBX, takie jak informacje o alarmach i ogólnej aktywności systemu, przy użyciu protokołu SNMP. • Bazy informacji zarządzania (MIB - Management Information Bases ) są przesyłane do komputera (np. SNMP manager) podłączonego do centrali PBX w sieci LAN i mogą być przechowywane i analizowane za pomocą oprogramowania SNMP manager. Istnieją dwie metody monitorowania, Odpytywanie (Polling) i Pułapka (Trap) SNMP Manager Polling Method Trap Method Polling Method SNMP Manager wysyła wiadomości z prośbą aby zebrać informacje o statusie NS1000, a następnie NS1000 wysyła odpowiedzi do Managera SNMP. Trap Method NS1000 wysyła informacje gdy pojawi się zmiana statusu lub zostanie wykryty alarm. • Up to 2 SNMP managers can be assigned. • This PBX supports SNMP Protocol Version 1.0 and SNMP Version 2c. • This PBX can only receive read-only MIBs. Write MIBs are not supported. • This PBX supports MIB II.

 25. 3.2Agent SNMP (2) • KX-NS1000 wyśle ​​następujące rodzaje pułapek. Uwaga: Oprócz standardowych plików MIB SNMP v1, NS1000 wspiera pliki PanasonicEnterprise MIB (Management Information Base) dla bardziej szczegółowych alarmów.Ten plik MIB może być załadowany do Managera SNMP i jest dostępny na stronie internetowej PCC CS .

 26. 3.3Ustawienia Agenta SNMP(1) Ustawienia Agenta SNMP; Agent SNMP musi być skonfigurowany dla typu Managera SNMP, który jest używany. ‘Settings’ -> Network Service -> 3. Client Feature -> 3. SNMP Agent Enable/Disable SNMP, Set the SNMP Protocol (v1 or v2c) and MIB Info. Up to 2 SNMP managers can be assigned.

 27. 3.3Ustawienia Agenta SNMP(2) • SYSLOG (Trap Filtering) (Filtrowanie Pułapki) • Wymagane dane wyjściowe PUŁAPKI mogą być ustawione. • Oprócz standardowych plików SNMP v1 MIB i MIB II, NS1000 wspiera pliki Panasonic Enterprise MIB (Management Information Base) dla bardziej szczegółowych alarmów.Ten plik MIB może być załadowany do Managera SNMP i jest dostępny na stronie internetowej PCC CS . • Więcej szczegółów w Dodatku o Standardzie MIB.

 28. 3.4SYSLOG (1) NS1000 może wysłać informacje alarmowe (Major alarm/Minor alarm) na serwer UDP Syslog na porcie 514 (domyślne). Za pomocą Syslog, można zdalnie zapisać wszystkie alarmy NS1000 do komputera. Alarmy mogą być zarządzane wedle wymagań. Alarm (Major/Minor) Syslog Clients Syslog Server

 29. 3.4SYSLOG (2) • SYSLOG (Ustawienia Systemu) • Dane wyjściowe SYSLOGa muszą być włączone i Address IP/Nazwa Hosta Serwera Syslog muszą być ustawione. ‘Settings’ -> Network Service -> 3. Client Feature -> 2. SYSLOG Enable / Disable SYSLOG data SYSLOG Server address and port number (514 default)

 30. 3.5SMDR przez LAN • SMDR(System Message Data Recording) • Informacje o połączeniach (SMDR) mogą być wyprowadzane do sieci LAN (także poprzez RS232C). Aplikacje takie jak CA Call Accounting mogą następnie wykorzystać te informacje. ‘Settings’ -> Network Service -> 3. Client Feature -> 2. SYSLOG Enter the SMDR port details (2300 default) and the SMDR Password. Więcej informacji w instrukcji „Feature Guide”

 31. 3.6CTI (TAPI / CSTA) Under study • CTI (TAPI / CSTA) • Po podłączeniu KX-NS1000 do serwera CTI w sieci LAN, możliwe jest wyprowadzenie lokalnych informacji o alarmie (główne alarmy / mniejsze alarmy), do zewnętrznego komputera. EMCA CSTA Phase3 TAPI 2.1 based Panasonic original interface

 32. 3.7Alarmyprzez PT • Settings to notify the system alarms via IP-PT • Numery wewnętrzne IP-PT, które mogą wyświetlać informacje Alarm Systemowych. Setup -> PBX Configuration -> 11.1 Main -> Maintenance Tab Specify the extension numbers. Ustawienie przycisku „System Alarm” (PT Flexible Button) Setup -> PBX Configuration -> 4.1.4 Flexible Button Select “System Alarm” as Type.

 33. Rozdział 4 POWIADOMIENIA EMAIL

 34. 4.1 Ustawienia Klienta SMTP • Ustawienia SMTP (Klient Email) • Aby powiadomienia email były możliwe, należy wprowadzić informacje dotyczące Sewera SMTP. ‘Settings’ -> Network Service -> 2. Server Feature -> 6. SMTP Enter the SMTP Client/Server information here. Wprowadź dane wymagane przez Email Serwer. NS1000 wysyła tylko email do Serwera jako ‘Klient’.

 35. 4.2 Ustawienia Powiadomienia Email • Ustawienia Powiadomienia Email(Alarmy Systemowe) • System może być skonfigurowany aby automatycznie wysyłał powiadomienia email w przypadku wystąpienia Alarmów Systemowych lub wygaśnięcia Klucza Aktywacyjnego. ‘Maintenance’ -> UTILITY -> 7. Email Notification -> 1. Alert Set the Filter for Major/Minor or all alarms Email Addresses and subject are set here. ‘License expiry’ Notification Addresses are set here. Notification will be sent 5 days before expiry.

 36. 4.3 Email z plikami logów • System Log Files (Email) • Dane Systemowe do Rozwiązywania Problemów mogą być przesłane na email z systemu. ‘Maintenance’ -> UTILITY -> 7. Email Notification -> 2. System Analysis Select the desired log file type.. Te informacje, razem z plikiem parametrów systemowych (DCSYS) oraz kopią zapasową systemu, są wymagane do szczegółowej analizy problemu/usterki.

 37. 4.4 Test Email • TEST Email (SMTP Client) • Aby przetestować poprawność ustawienia Klienta SMTP Client, możliwe jest wysłanie testowego emaila. ‘Maintenance’ -> UTILITY -> 7. Email Notification -> 3. Test Email Enter the required email addresses and subject field. Click ‘Execute’ to send.

 38. 3.5. Raport E-mail • Status wysłania E-maila moze być potwierdzony. Maintenance -> Utility -> 5.4 E-mail Report E-mail sending status is displayed.

 39. Rozdział 5 Import / Export używając.csv

 40. 5.1Export / Import Tool (.csv) (1) • Kilka rodzajów danych może być eksportowane / importowane używając WebMC. • Eksportowane dane są zapisywane jako plik CSV. Dane mogą być importowane do innych jednostek. Master Unit Master Unit CSV Files Export Import [Items] -System Speed Dial -Extension Name -DDI/DID Number -DDI/DID Destination -Etc. Web MC Web MC • Możliwy jest wybór przedmiotów do exportu / importu. • Format pliku CSV jest taki sam jak dla KX-TDE/NCP. Plik CSV exportowany z KX-TDE/NCP może być zaimportowany do KX-NS1000. Jednakże, nie istnieje narzędzie ‘PBX-Replacement’.

 41. 5.1Export / Import Tool (.csv) (2) • Exportable / Importable items (Lista) • Używając narzędzia Import/Export, niektóre dane mogę być przenoszone pomiędzy systemami; ‘Maintenance’ -> Tool -> 6/7. Import/Export *Więcej szczegółów w intrukcji „PC programming Manual”.

 42. Rozdział 6 Extension List View

 43. 6.1Extension List View • Extension List View • Okrleśone Nazwy i Numery Lini Wewnętrznych mogą być łatwo odnalezione używająć narzędzia Extension List View. ‘Maintenance’ -> Tool -> 5. Extension List View Extension Number information for each site can be see. UM and OGM are shown for Local Site.

 44. Rozdział 7 USTAWIENIA PORTU (LAN/MNT)DNS, PORT SPEED, DUPLEX, MIRROR, PING

 45. 7.1Informacje Adresu IP (1) • Informacje Adresu IP (LAN Port / DNS) • Ustawienia IP dla LAN/DNS mogą być sprawdzone i przeprogramowane w tym miejscu. • DHCP może być również Włączone / Wyłączone dla LAN/DSP. ‘Settings’ -> Network Service-> 51. IP-Address/Ports -> Basic Settings Set DHCP Enable/Disable for LAN Port (Disable Recommended) IP Address for LAN Port can be seen here (If changed, Restart is required) DNS Setting is made here

 46. 7.1Informacje Adresu IP(2) • Informacje Adresu IP (DSP) • Ustawienia IP dla DSP mogą być sprawdzone i przeprogramowane w tym miejscu.DHCP może być również Włączone / Wyłączone dla DSP. ‘Settings’ -> Network Service-> 51. IP-Address/Ports -> Basic Settings DHCP for DSP is set here (Enabled by Default at Installation) IF DSP Addresses are changed, System Restart is required.

 47. 7.2Ustawienia Portu • Ustawienia Portu(Speed / Duplex / Mirroring) • Ustawienia Speed / Duplex portów LAN / MNT mogą być ustawione w tym miejscu. • Port MNT może być skonfigurowany jako port Mirror. ‘Settings’ -> Network Service-> 51. IP-Address/Ports -> Advanced Settings Set LAN/MNT port Speed / Duplex Enable Port mirroring via MNT Port. (Installer Level Only) Uwaga: Gdy Mirror port zostanie aktywowany, nie będzie można użyć portu MNT aby uzyskać dostęp do WebMC. Użyj portu LAN, aby zalogować się i zmienić z powrotem ustawienia portu mirror.

 48. 7.3‘Ping’ • Ping UTILITY (Narzędzia) • Aby ułatwić rozwiązywanie problemów sieciowych, można skorzystać z narzędzia Ping. • Ping jest najbardziej wiarygodny w ramach jednej domeny rozgłoszeniowej. ‘Maintenance’ -> Utility-> 2. Ping 1. Enter the IP Address to be Ping’d 3. PING Result is displayed. 2. Click ‘Test’ Uwaga: Nie wszystkie adresy IP odpowiadają na ‘Ping’ np. Routery zazwyczaj blokują „Ping Request”.

 49. Rozdział 8 Error Logs

 50. 8.1Error Codes (PT, SMDR, CTI) • Jak czytać kody błędów (error codes). ERR #100 (00*00001) (1) (2) * Więcej informacji w następnych slajdach.