Download
na asov n vstupu r do erm ii pohledem teorie oca n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Načasování vstupu ČR do ERM II pohledem teorie OCA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Načasování vstupu ČR do ERM II pohledem teorie OCA

Načasování vstupu ČR do ERM II pohledem teorie OCA

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Načasování vstupu ČR do ERM II pohledem teorie OCA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Načasování vstupu ČR do ERM II pohledem teorie OCA Eva Kaňková Česká zemědělská univerzita v Praze Seminář k projektu GA ČR 402/06/1370 Vysoká škola finanční a správní 17. 1. 2008

 2. Důležité skutečnosti: • ČR má zájem pobývat v ERM II pouze nezbytně nutnou dobu (2 roky). • Termín vstupu do ERM II musí vycházet z termínu pro vstup do eurozóny.

 3. proces vytváření a rozšiřování eurozóny je uspěchaný David Marek: „Vznik eurozóny byl značně ovlivněn politickými faktory a z ekonomického hlediska patrně předstihl běh dějin evropské integrace. … Otázkou je, zda by se eurozóna neměla snažit napravit důvody svých problémů anebo raději rozpustit. První řešení by asi bylo méně nákladné. Analogií je stavba domu načerno. Je lepší dům zbourat, nebo dodatečně vystavit stavební povolení, když majitel akceptuje podmínky finančního úřadu?“[1] [1]http://www.patria.cz/zpravodajstvi/komentare_zobraz.asp?ka=%09%09%09%09%091160316&l=c[cit. 2007-10-14]

 4. Optimální měnová oblast • Některé významné charakteristiky: • mobilita práce a kapitálu • podobnost ekonomických úrovní • podobnost měr inflace • sladěnost hospodářských cyklů • úroveň obchodní propojenosti ekonomik • velikost a otevřenost ekonomik, atd.

 5. Obchodní propojenost mezi zeměmi EU • Jaká je obchodní propojenost mezi zeměmi EU? • Vysoká exportní a importní propojenost všech zemí EU • Vysoká exportní a importní propojenost ČR se zeměmi EU • Nižší hodnoty vykazují země geograficky, kulturně a historicky odlišnější (Malta, Řecko, Finsko, Švédsko)

 6. Hospodářské cykly v eurozóně • Jaký je vliv jednotné měny? • Vliv eura na synchronizaci hospodářských cyklů v zemích eurozóny je sporný. • Důvody: • Krátké časové řady – proto zatím není možné vliv eura prokázat • Euro nemá pozitivní vliv na synchronizaci hospodářských cyklů

 7. Hospodářské cykly v USA • Jaký je vliv jednotné měny? • Dolar nemá na synchronizaci hospodářských cyklů mezi jednotlivými státy USA vliv. • Je synchronizace hosp. cyklů ovlivněna ekonomickým významem země? • Patrně ano.

 8. Sladěnost hospodářských cyklů v eurozóně a v USA • Kde jsou cykly sladěnější?

 9. Teorie OCA a „cenové“ kritérium • Míry inflace • Cenové hladiny • Relativní ceny • Opačně sledovaný problém Cenové relace a cenové hladiny → míry inflace

 10. Většina kandidátů na vstup do eurozóny – deformované cenové relace a nižší cenová hladina. • Dohánění ekonomické úrovně – reálné zhodnocování domácí měny. 1) vyšší inflace v transformujících se ekonomikách 2) nominální zhodnocování měny 3) kombinace vyšší míry inflace a nominálního zhodnocení měny

 11. Situace v eurozóně • Cenové hladiny – neexistují vážné rozdíly • Cenové relace – neexistují vážné rozdíly • Míry inflace – neexistují vážné rozdíly

 12. Situace v ČR • Cenové hladiny – na nižší úrovni než země eurozóny (60%) • Cenové relace – významně deformovány ve srovnání se zeměmi eurozóny • Míry inflace – zatím OK

 13. Konvergenční proces v ČR • Inflační kanál – do roku 1999 • Kursový kanál – od roku 1999

 14. LITERATURA • Alesina, A., Barro, R.: Currency unions. The Quarterly Journal of Economics, May 2002, s. 409–436. • Brůžek, A.: Evropská měnová integrace. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2001. • Cohen, B.: Zelená bankovka zůstane početní jednotkou pro obchodní a finanční transakce. Kapitál, 1998, č. 5 • De Grauwe, P.: The Economics of Monetary Integration. Oxford, Oxford University Press, 1994. • De Grauwe, P.: Reforming the Transition to EMU. In: Kenen, P., (eds.): Making EMU Happen, Problems and Proposals: A Symposium. Princeton, Princeton University, Princeton Essays in International Finance, 1996, č. 199, s. 16–29. • Dědek, O.: Česká ekonomika a euro. Politická ekonomie, 2002, č. 3, s. 361–375. • Dědek, O.: Převzetí eura: Brzda nebo motor reálné konvergence? Politická ekonomie, 2003, č. 4, s. 505–515. • Frait, J., Komárek, L.: Na cestě do EU: nominální a reálná konvergence v tranzitivních ekonomikách. Finance a úvěr, 2001, č. 6, s. 314–329.

 15. Frankel, J. A., Rose, A. K.: The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria. The Economic Journal, 1998, č. 4, s. 1009–1025. • Janáčková, S.: Příprava české ekonomiky na vstup do Evropské unie a cenová konvergence. Politická ekonomie, 1999, č. 4, s. 435–448. • Janáčková, S.: Chiméra autonomní měnové politiky v malé otevřené ekonomice. Politická ekonomie, 2000, č. 6, s. 765–781. • Janáčková, S.: Rozšiřování eurozóny: některá rizika pro dohánějící země. Politická ekonomie, 2002, č. 6, s.759–779. • Jonáš, J.: Měnová politika ČR před vstupem do EMU. Finance a úvěr, 2001, č. 9, s. 472–487. • Kaňková, E.: Současná a budoucí eurozóna z pohledu ekonomické úrovně členských a kandidátských zemí. In. Agrarian perspectives XV. ČZU v Praze, PEF, Praha 2006 • Kaňková, E.: Teorie optimálních měnových oblastí a její uplatnění v praxi. Disertační práce, VŠE, Praha 2006 • Kaňková, E.: Vliv existence měnové unie na budoucí četnost výskytu asymetrických šoků. In: IV. výroční konference ČSE v Praze 25.11.2006. ČSE, Praha, interní materiál.

 16. Kenen, P. B.: The Theory of Optimum Currency Areas. In: Mundell, R. A., Swoboda, A. A., (eds.): Monetary Problems of the International Economy. Chicago, Chicago University Press, 1969, s. 41– 60. • Kenen, P. B.: Common Currencies versus Currency Areas: Preferences, Domains, and Sustainability. American Economic Review, 1997, č.2, s. 211–213. • Komárek, L. a kol.: Kurzové aspekty v procesu přistoupení České republiky k eurozóně. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2005, č. 1 • Krugman, P. R.: International Economics: Theory and policy. University of California, Berkley 2003 • Liederman,L., Razin, A., (eds.): Optimum Currency Areas: New Analytical and Policy Developments. Washington, International Monetary Fund, 1997, s. 29–48. • Malý, J.: Teorie optimální měnové oblast jako špatný indikátor konvergence. Acta oeconomica pragensia, 2003, č. 6, s.65–75 • Mandel, M., Tomšík, V.: Konvergence transformujících se ekonomik k EU z hlediska vnitřní a vnější rovnováhy. Finance a úvěr, 2001, č. 6, s. 377–394. • Mandel, M., Tomšík, V.: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Management Press, Praha 2003 • McKinnon, R.I.: Optimum Currency Areas. American Economic Review, 1963, č. 4, s. 717–725.

 17. McKinnon, R. I.: EMU as a Device for Collective Fiscal Retrenchment. American Economic Review, 1997, č. 2, s. 227–229. • Mundell, R., A.: A Theory of Optimum Currency Areas. American Economic Review, September 1961, č.50, s. 657–665 . • Mundell, R. A.: Updating the Agenda for Monetary Union. In: Blejer, M. I., Frenkel, J. A., Liederman, L., Razin, A., (eds.): Optimum Currency Areas: New Analytical and Policy Developments. Washington, International Monetary Fund, 1997, s. 29–48. • Skořepa, M.: K rozdílům v cenových hladinách mezi ČR a Německem. Finance a úvěr, 2001, č. 6, s. 350–363. • Šmídková, K.: Transmisní mechanismus měnové politiky na počátku 3. tisíciletí. Finance a úvěr, 2002, č. 5, s. 287–306. • Tavlas, G. S.: The „New“ Theory of Optimum Currency Areas. The World Economy, 1993, č.4, s. 663–682. • Vencovský, F.: Připravenost české ekonomiky k přijetí eura. Acta oeconomica pragensia, 2003, č. 6, s. 15–28 • Vintrová, R.: Real convergence – a presumption for a fluent integration into the European Union. Politická ekonomie, 2003, č. 1, s. 71–91. • Vintrová, R.: Konvergence ekonomické úrovně a cenových hladin. Acta oeconomica pragensia. 2003, č. 6, s.125–146 • internetové zdroje: • http://europa.eu.int/comm/eurostat • http://www.cnb.cz • http://www.csu.cz • http://www.evropska-unie.cz • http://www.bea.gov/newsreleases/regional/gdp_state/2006/gsp1006.htm • http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp • http://ihned.cz • http://www.patria.cz