Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejskie ABC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejskie ABC

Europejskie ABC

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Europejskie ABC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europejskie ABC

 2. Założyciele Unii Europejskiej Alcide De Gasperi Konrad Adenauer WinstonChurchill Jean Monnet Robert Schuman

 3. Państwa Członkowskie UE ■Austria■ Belgia■ Bułgaria ■ Cypr■ Czechy■ Dania■ Estonia ■ Finlandia■ Francja■ Grecja■ Hiszpania ■ Holandia■ Irlandia■ Litwa ■ Luksemburg■ Malta■ Niemcy■ Polska ■ Portugalia■ Rumunia■ Slovénia ■ Szwecja■ Słowacja■ Węgry■ Włochy ■ Zjednoczone Królestwo■ Łotwa

 4. Proszę wsiadać, drzwi zamykać!

 5. Państwo bogate, chociaż nieduże - W Europejskiej Unii "na górze". Jego stolica - Unii stolicą! Jakie to państwo? Bystrzy wnet chwycą...

 6. BELGIA

 7. ParlamentEuropejski Rada Europejska (szczyt) Rada Ministrów (Rada UE) KomisjaEuropejska Komitet Ekonomiczno-Społeczny Trybunał Sprawie-dliwości Trybunał Obrachu-nkowy Komitet Regionów Europejski Bank Inwestycyjny EuropejskiBankCentralny Agencje

 8. Trzy główne instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski- głos obywateliJerzy Buzek Przewodniczący PERada Ministrów- głos państw członkowskichJavier Solana Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej i Wysoki Przedstawiciel do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Komisja Europejska- wspólne interesy UEJosé Manuel Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej

 9. Parlament Europejski

 10. Po zjednoczeniu - wielka potęga, Po dobrobytu trofea sięga I pierwsze miejsce na olimpiadzie... Znacie Goethego? Choćby w przekładzie... Tego bliskiego Polski sąsiada Wnet odgadniecie... Kto odpowiada?

 11. NIEMCY

 12. Ludwig van Beethoven

 13. O RADOŚCI,ISKRO BOGÓW,KWIECIE ELIZEJSKICH PÓL.ŚWIĘTA,NA TWYM ŚWIETYM PROGU,STAJE NASZ NATCHNIONY CHÓR.JASNOŚĆ TWOJA WSZYSTKO ZAĆMI,ZŁĄCZY,CO ROZDZIELIŁ LOS.WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ BRAĆMI,TAM,GDZIE TWÓJ PRZEMÓWI GŁOS.KTO PRZYJACIEL,TEN NIECH ZARAZ,STANIE TUTAJ POŚRÓD NAS.I KTO WIELKĄ MIŁOŚĆ ZNALAZŁ,TEN NIECH Z NAMI DZIELI CZAS.Z NAMI TEN KTO CHOĆBY ,JEDNĄ DUSZĘ ROZPROMIENIĆ MÓGŁ.ALE KTO MIŁOŚCI NIE ZNA,NIECH NIE WSTĄPI TU NA PRÓG.PATRZ,PATRZ:WIELKIE SŁOŃCE,ŚWIATEM BIEGNIE SYPIĄC ZŁOTE SKRY.JAK ZWYCIĘZCA,JAK BOHATER -BIEGNIJ,BRACIE,TAK I TY.RADOŚĆ TRYSKA Z PIERSI ZIEMI,RADOŚĆ PIJE CAŁY ŚWIAT.DZIŚ WCHODZIMY,WSTĘPUJEMY,NA RADOŚCI ZŁOTY ŚLAD. ONA W SERCU,W ZBOŻU,W ŚPIEWIE,ONA W SPLOCIE LUDZKICH RĄK.Z NIEJ NAJLICHSZY ROBAK CZERPIE,Z NIEJ - NAJWYŻSZY NIEBIOS KRĄG.BRACIE,MIŁOŚĆ NIEZMIERZONA,MIESZKA POD NAMIOTEM GWIAZD.CAŁĄ LUDZKOŚĆ WEŹ W RAMIONA,I UCAŁUJ JESZCZE RAZ.WSTAŃCIE LUDZIE,WSTAŃCIE WSZĘDZIE,JA NOWINĘ NIOSĘ WAM:NA GWIAŹDZISTYM FIRMAMENCIE,MIŁOŚĆ,MIŁOŚĆ MIESZKA TAM.WSTAŃCIE LUDZIE,WSTAŃCIE WSZĘDZIE,JA NOWINĘ NIOSĘ WAM:NA GWIAŹDZISTYM FIRMAMENCIE,MIŁOŚĆ,MIŁOŚĆ MIESZKA TAM. Oda do radości

 14. W rytmie flamenco napięcie rośnie, A kastaniety klaszczą donośnie... Korrida wabi żądnych tych wrażeń, Innych Majorka – ta wyspa marzeń... I Costa Brava cudne wybrzeże... Jakie to państwo? Śmiało i szczerze!

 15. HISZPANIA

 16. Euro – wspólna europejska waluta Obowiązuje w całej strefie euro 4Monety:wspólny awers, rewers zaprojektowany przez poszczególne kraje 4Banknoty:nie ma symboli krajowych Kraje strefy euro Kraje, które nie wprowadziły euro

 17. Projektant europejskich stron monet euro, Luc Luycx z Królewskiej Mennicy Belgijskiej, przy pracy w Brukseli

 18. Papier do produkcji banknotów euro. Banknoty euro produkuje się z bawełnianych odpadów włókienniczych.

 19. Symbole UEEuro Hymn europejski Flaga europejska 9 maja − Dzień Europy Motto UE − Zjednoczona w różnorodności

 20. Piękny to kraj nad Wisłą, Gdzie Stare Miasto... Syrenka blisko… I gdzie od wieków biały orzeł Nad terytorium fruwa niezgorzej... I dziś do Unii doleciał godnie I tak rozważnie i tak swobodnie...

 21. POLSKA

 22. Polska- 5 lat w Unii Europejskiej2004- 2009 5lat