keko kaupunkien ja kuntien aluetasoinen ekolaskuri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoinen ekolaskuri PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoinen ekolaskuri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoinen ekolaskuri - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoinen ekolaskuri. EU:n kestävän kaupunkikehityksen työkalun (RFSC) Suomen käynnistystilaisuus 11.4.2013 Helsingissä Antti Rehunen , Suomen ympäristökeskus (SYKE) Esityksen tekijöinä myös: Jari Rantsi ja Ari Nissinen, SYKE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoinen ekolaskuri' - jaxon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
keko kaupunkien ja kuntien aluetasoinen ekolaskuri

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoinen ekolaskuri

EU:n kestävän kaupunkikehityksen työkalun (RFSC) Suomen käynnistystilaisuus 11.4.2013 Helsingissä

Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Esityksen tekijöinä myös:

Jari Rantsi ja Ari Nissinen, SYKE

Eeva Säynäjoki ja Jukka Heinonen, Aalto-yliopisto

Pekka Lahti, VTT

slide2

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

MUUT PÄÄSTÖT

ENERGIA

LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ

EKOSYSTEEMIVAIKUTUKSET

Millainen on ekotehokas asuinalue tai kaupunginosa?

MATERIAALIEN KULUTUS

ENERGIANKULUTUS

VEDEN LAATU

PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄ

ALUETEHOKKUUS

TERVEELLISYYS

HYVÄ ASUINYMPÄRISTÖ

JÄTTEIDEN MÄÄRÄ

UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖ

MUUNTOJOUSTAVUUS

ASUKASRAKENNE

LUONNONLÄHEISYYS

KORTTELIMUODOT

EKOJÄRJESTELMIEN TOIMINTAKYKY

MONIMUOTOISUUS

JALANJÄLKI

Kuva: P. Lahti, VTT

MAAPERÄN LAATU

slide4

LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ

EKOSYSTEEMIVAIKUTUKSET

ENERGIA

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

MUUT PÄÄSTÖT

Millainen on ekotehokas yhdyskunta tai kaupunkiseutu?

PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄ

TYÖMATKOJEN PITUUDET

ENERGIANKULUTUS

ALUETEHOKKUUS

ENERGIANTUOTANTO

MATERIAALIEN KULUTUS

PALVELUJEN SAAVUUTETTAVUUS

TYÖPAIKKOJEN SIJAINTI

LUONNON NETTOPRIMÄÄRITUOTANTO

JÄTTEIDEN MÄÄRÄ

ENERGIANKULUTUS

ASUKASRAKENNE

MONIMUOTOISUUS

ARKILIIKKUMINEN

ASUMISVÄLJYYS

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

KUNNALLISTEKNIIKKA

JOUKKOLIIKENNE-YHTEYDET

EKOLOGISET YHTEYDET

keko hankkeen osanottajat
Keko-hankkeen osanottajat
 • Hanketta toteuttavat SYKE, VTT jaAalto-yliopisto.
 • Hankkeen osallistujat: Espoo, Helsinki, Joensuu, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Tampere, Vantaa, Skanska Talonrakennus Oy, YIT Rakennus Oy jaympäristöministeriö
 • KEKO kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman piiriin
keko hankkeen sis lt
KEKO-hankkeen sisältö
 • KEKO A: Ekolaskureiden perusteiden määritys 2010-2012
  • Alueellisen ekotehokkuuden määrittely
  • Arviointityökalujen tarvekartoitus
  • Katsaus nyt tarjolla oleviin ekolaskureihin
  • Ehdotus tietopohjan kehittämiseksi ja uuden ekolaskurin ratkaisuiksi
 • KEKO B: Ekolaskurityökalun kehitystyö 2013-2014
  • Työkalun sisältö, mittarit ja laskentasäännöt
  • Mittareiden arvottamisperusteet ja pisteytys
  • Työpajat ja pilottikohteet
  • Työkalun tekninen toteuttaminen sekä ylläpidon ja jatkokehittämisen järjestäminen
katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin
Katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin

* YKR on ruutupohjainen tietokanta yhdyskuntarakenteesta, eikä varsinaisesti laske energia- ja materiaalivirtoja.

YKR:n arvo tietopohjana on kuitenkin Suomessa merkittävä, ja tietokantaa kehitetään edelleen yhdyskuntasuunnittelun työkaluksi.

laskurien sis ll n vertailu
Laskurien sisällön vertailu
 • Ekolaskurien ominaisuudet ja puutteet
 • Työkalujen kattavuus suhteessa ekotehokkuuden arvioinnin ulottuvuuksiin ja aluetasoihin on sirpaleista
 • Yksi työkalu ei riitä tällä hetkellä kattavaan arviointiin, vaan tarvitaan pakillinen työkaluja.
 • Kansainvälisistä työkaluista voi olla työlästä kehittää Suomeen maakohtaisia versioita maankäytön suunnittelun alalla.

https://wiki.aalto.fi/display/KEKO/

tavoitteet ja tarpeet keko ty kalulle
Tavoitteet ja tarpeet KEKO-työkalulle
 • Tehokas ja helppokäyttöinen alueellisen ekotehokkuuden arviointityökalu
 • Perustana aiempi tieteellinen tutkimus ja laskentamallit, mm. elinkaariarviointi
 • Käytettävyys eri suunnittelutasoilla ja suunnittelun vaiheissa.
 • Mukaan vain asioita, joihin kaavoituksessa voidaan vaikuttaa.
 • Kaavavaihtoehtojen havainnollinen vertailu
 • Vertailtavuus referenssiarvoihin ja muihin suunnittelukohteisiin
 • Läpinäkyvyys keskeisten oletusten ja painokertoimien suhteen
 • Ekotehokkuuden eri osatekijöiden omat tunnusluvut erikseen esille
laskentamallin yleisrakenne
LASKENTAMALLIN YLEISRAKENNE

SUUNNITTELURATKAISUT

SIJAINTI KAUPUNKISEUDULLA, ALUETEHOKKUUS, KATUVERKKO/KORTTELIMALLIT, TALOTYYPIT,…T

FYYSISEN YMPÄRISTÖN MÄÄRÄT JA OMINAISUUDET

”MÄÄRÄLASKENTA” (ESIM. KERROSALAT, TILAVUUDET, PITUUDET, MATERIAALIMENEKIT,…)

TOIMINTOJEN MÄÄRÄT JA OMINAISUUDET

”MÄÄRÄLASKENTA” (ESIM. LÄMMITYS/JÄÄHDYTYSAIKA/V, LIIKENNE/KULJETUSSUORITTEET,…)T

EKOTEHOKKUUSVAIKUTUKSET

”MÄÄRÄLASKENTA” (ESIM. LÄMMITYS/JÄÄHDYTYSAIKA/V, LIIKENNE/KULJETUSSUORITTEET,…)T

vtt n tekem helsingin kaavoituksen ekotehokkuus ty kalu heko yhten kekon l ht kohtana
VTT:n tekemä Helsingin kaavoituksen ekotehokkuus- työkalu (HEKO) yhtenä kekoN lähtökohtana

Lähde: VTT:n raportti

VTT-R-06550-10

arvioitavat asiat eri aihepiireist luonnos
Arvioitavat asiat ERI aihepiirEisTä(luonnos)

RAKENTAMINEN

 • Aluetehokkuus
 • Rakennusmateriaalien käyttö
 • Tie- ja katuverkon rakentaminen
 • Muun infrastruktuurin rakentaminen
 • Maansiirrot
 • Maaperän rakennettavuus

MAANKÄYTTÖ

 • Hiilinielujen muutos
 • Hulevesien hallinta
 • Viheralueiden laajuus, jatkuvuus ja kytkeytyneisyys
 • Alueiden monikäyttöisyys eri ekosysteemipalvelujen näkökulmasta

PALVELUT JA LIIKENNE

 • Yhdyskuntarakenteellinen sijainti
 • Arkiliikkumisen määrä
 • Palvelujen saavutettavuus
 • Joukkoliikenneyhteydet
 • Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset
 • Työmatkojen pituus
 • Pysäköinnin järjestäminen
 • Muun infrastruktuurin ylläpito
 • Jätehuolto ja kierrätys

ENERGIA

 • Rakennusten lämmitysenergian ja sähkön kulutus
 • Teiden, katujen ja muun infrastruktuurin yllä- ja kunnossapidon energiankulutus
 • Rakennusten piha-alueiden yllä- ja kunnossapidon energiankulutus
 • Energiantuotanto
 • Uusiutuvien energianlähteiden käyttö
keko ty kalun ty vaiheet
KEKO-työkalun työvaiheet
 • Taulukkopohjainen versio syksy 2013
  • HEKO-malli taustalla
  • Mittarit, laskentasäännöt, painotus, pisteytys
 • Selainpohjainen perustyökalu 2014
  • Tallennus, laskenta, vertailu
 • Paikkatietopohjainen perustyökalu 2014
  • SADe-ohjelman Rakennetun ympäristön tietopalvelu Liiterin yhteydessä
  • Yhteydet SYKEn tietojärjestelmiin ja tietokantoihin
 • Konsulttien jatkokehitysmahdollisuudet perustyökalun pohjalta 2014 –>
keko b hankkeen liiketoimintamalli
KEKO B –hankkeen liiketoimintamalli

Perus-työkalun sisältö, tieto-aineistot ja mallinnus-ratkaisut

SYKE ylläpitää

Kotimarkkinat:

1 500 yleis- ja asemakaavaa vuodessa.

Lisäksi n*100 muita kaupunkikehittämisen suunnitelmia ja hankkeita.

Perustyökalu

(SYKE,VTT, Aalto)

Konsultti (tai kunta itse) käyttää

perus-työkalua

Avoimet työpajat

yritysten valmiudet käyttää ja kehittää työkaluja

Konsultti käyttää

omaa

työkaluaan

Kansainväliset

sovellukset ja

markkinat

Valmiudet tehdä omia

työkaluja

(yritykset)

kiitos
KIITOS!

Antti Rehunen

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

https://wiki.aalto.fi/display/KEKO/