slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätökset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätökset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
neka

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätökset - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätökset
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 9.2.2011 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 2. Kuntien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2008-2010 Manner-Suomen kunnat. Sisältää eriytetyt liikelaitokset. Lähde: Tilastokeskus Mrd. euroa: Vuosimuutos, % 2008 2009 2010 TPA 2009 2010 TPA Toimintakate -21,83 -22,84 -23,71 4,6 3,8 Verotulot 17,45 17,53 18,23 0,5 4,0 Valtionosuudet 6,39 6,87 7,37 7,5 7,3 Vuosikate 1,92 1,80 2,14 -6,4 18,9 Poistot ja arvonalentumiset -1,57 -1,66 -1,67 5,7 0,6 Tilikauden tulos 0,61 0,29 1,49* Investointimenot -3,52 -3,31 -3,75* -6,1 13,3 Pitkäaik. lainojen lisäys 1,34 2,15 1,84 60,5 -14,4 Rahavarat 31.12. 3,39 3,52 3,95 3,8 12,2 Lainakanta 31.12. 8,63 9,78 10,72 13,4 9,6 * Tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. Kauppa heijastuu myös investointimenoihin. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 3. Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2004-2010 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää eriytetyt liikelaitokset. Lähde: Tilastokeskus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 tpa Vuosikate: Mrd euroa 1,10 1,11 1,72 2,02 1,92 1,80 2,14 Asukasta kohti, € 211 213 327 382 362 337 400 Vuosikate %:a poistoista 79 77 118 135 122 108 128 Vuosikate %:a poistonal. invest.1) 49 52 74 81 66 69 85 Tilikauden tulos, mrd euroa -0,16 -0,05 1,02 0,74 0,61 0,29 1,49* Lainakanta: Mrd euroa 6,11 7,05 7,67 8,15 8,63 9,78 10,72 Asukasta kohti, € 1 173 1 347 1 461 1 545 1 629 1 838 2 005 Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla): Vuosikate negatiivinen 138 134 79 52 57 29 8 Vuosikate < poistot 325 326 243 181 178 117 61 Kuntien lkm yhteensä 428 416 415 400 399 332 326 Kuntien lkm (v. 2010 kuntajaolla): Vuosikate negatiivinen 92 93 40 32 30 26 8 Vuosikate < poistot 250 257 184 139 131 113 61 Vuosikate < poistonal. invest.1) 290 286 248 219 222 198 161 1) Poistonalaisten investointien omahankintamenot * Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 4. Kuntien vuosikatteet 1997-2010, €/as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) Lähde: Tilastokeskus, vuoden 2010 tiedot tilinpäätösarvioiden mukaan 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 5. Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit Manner-Suomen kunnat, €/asukas Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 6. Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit Alle 6 000 asukkaan kunnat (pl. Ahvenanmaa), €/as. Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 7. Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit 6 000-20 000 asukkaan kunnat (pl. Ahvenanmaa), €/as. Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 8. Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit 20 000-100 000 asukkaan kunnat, €/as. Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 9. Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit Yli 100 000 asukkaan kunnat, €/as. Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 10. Kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit1), €/as. 1)Vuoden 2010 investoinnit on tässä esitetty ilman HSY:n perustamiseen liittyvää ostohintaa Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 11. Kuntasektorin vuosikate, poistot sekä investoinnit1) Kunnat ja kuntayhtymät, mrd. € 1)Vuoden 2010 investoinnit on tässä esitetty ilman HSY:n perustamiseen liittyviä eriä. Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 12. Tulorahoitusvaje Vuoden 1997 jälkeen kuntasektorin vuosikate ei ole minään vuonna riittänyt poistonalaisten investointien omahankintamenoihin, jolloin on syntynyt ns. tulorahoitusvajetta, jota kunnat ovat rahoittaneet omaisuuden myynnillä ja ennen kaikkea lainanotolla. Tulorahoitusvajetta on syntynyt vuosina 1997-2010 yhteensä yli 9 miljardia euroa. Kuntasektorin velkamäärä on kasvanut vuosina 1997-2010 noin 8 miljardia euroa. Poistonalaiset investoinnit = esim. kadut, koulut, päiväkodit, verkostot. Ei poistonalaiset = maa- ja vesiomaisuus, sijoitukset. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 13. Kuntasektorin tilikauden tulos 1997-2010, mrd. € 1) Vuosikate – poistot + satunnaiset erät, netto 2) Poistot korvattu poistonalaisten investointien omahankintamenolla * Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 14. Kuntasektorin kumulatiivinen vuosikatteen ja poistojen erotus sekä kertynyt tulorahoitusjäämä1) 1997-2010, mrd. € 1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 15. Kuntasektorin tulorahoitusjäämän, korjatun tuloksen sekä lainakannan muutoksen kertymä, mrd. € 1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot 2) Tulorahoitusjäämä + omaisuuden luovutusvoitot/-tappiot Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 16. Kuntien vuosikatteet kuntakoon mukaan 2010 (TPA) Vuosikate %:a poistoista ja poistonalaisista investoinneista1) Manner-Suomi Kunnan asukasluku 31.12.2010 (ennakkotieto) - 2000 2001- 6000 6001- 10000 10001- 20000 20001- 40000 40001-100000 100001- Manner-Suomi %:a poistonalaisten investointien omahankintamenoista 1) %:a poistoista 1) (Investointimenot – maa- ja vesialueiden hankinta –osakkeiden ja osuuksien hankinta) – rahoitusosuudet investointeihin Lähde: Tilastokeskus 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 17. Kuntien kertynyt tulorahoitusjäämä1) 1997-2010, €/as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) 1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 18. Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuonna 2010 (TPA) vuosikate %:a poistoista ja poistonalaisista investoinneista1) Manner-Suomi: %:a pa inv. %:a poistoista Lappi Etelä-Savo Kainuu Satakunta Pirkanmaa Etelä-Karjala Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Uusimaa Päijät-Häme Pohjanmaa Pohjois-Savo Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Kymenlaakso Etelä-Pohjanmaa %:a poistonalaisten investointien omahankintamenoista 1) %:a poistoista 1) (Investointimenot – maa- ja vesialueiden hankinta –osakkeiden ja osuuksien hankinta) – rahoitusosuudet investointeihin Lähde: Tilastokeskus 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 19. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat1991-2010, mrd. € Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 20. Kuntien lainakanta kuntakoon mukaan Manner-Suomen kunnissa 2008-2010, €/as. Kunnan asukasluku 31.12.2010 (ennakkot.) - 2000 2001- 6000 6001- 10000 10001- 20000 20001- 40000 40001-100000 100001- Manner-Suomi Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 21. Kuntien lainakanta maakunnittain vuosien 2009-2010 lopussa, €/asukas Manner-Suomi: 2009 2010* Satakunta Pohjois-Karjala Pirkanmaa Kainuu Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Keski-Suomi Lappi Uusimaa Etelä-Savo Etelä-Karjala Kanta-Häme Päijät-Häme Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2010 tilinpäätösarvioiden mukaan. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 22. Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2008-2011, mrd. € 2008 2009 2010* 2011** Toimintatulot 9,75 10,07 10,42 10,76 Toimintamenot -31,18 -32,48 -33,61 -34,82 Toimintakate -21,43 -22,41 -23,19 -24,06 Verotulot 17,53 17,61 18,32 19,31 Valtionosuudet 6,43 6,91 7,42 7,65 Rahoituserät, netto -0,13 0,20 0,17 0,10 Vuosikate 2,40 2,31 2,72 3,00 Poistot -1,94 -2,04 -2,13 -2,24 Satunnaiset erät, netto 0,26 0,16 1,02 1) 0,20 Tilikauden tulos 0,72 0,43 1,61 1) 0,96 muutos-%: Toimintatulot 6,9 3,3 3,5 3,3 Toimintamenot 7,9 4,2 3,5 3,6 Verotulot 7,5 0,5 4,0 5,4 Valtionosuudet 11,6 7,5 7,4 3,1 1) Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. Lähteet: Vuodet 2008- 2010 Tilastokeskus. Vuoden 2011 arviot Kuntaliitto. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 23. Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelmavuosina 2008-2011, mrd. € Toiminnan rahavirta 2008 2009 2010* 2011** Vuosikate 2,40 2,31 2,72 3,00 Satunnaiset erät, netto 0,26 0,16 1,02 1) 0,20 Tulorahoituksen korjauserät -0,53 -0,39 -1,30 1) -0,40 Investointien rahavirta Investointimenot -4,13 -3,99 -5,91 1) -4,00 Rahoitusosuudet investointeihin 0,21 0,24 0,22 0,20 Omaisuuden myyntitulot 0,91 0,67 2,31 1) 0,60 Toiminnan ja investointien rahavirta -0,88 -1,00 -0,94 -0,40 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset -0,25 -0,16 -0,93 1) -0,10 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1,52 2,40 3,43 1) 2,20 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1,04 -1,30 -1,34 -1,40 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,12 0,19 0,18 0,20 Muut muutokset 0,27 0,05 0,09 1) 0,00 Rahavarojen muutos -0,26 0,18 0,49 0,50 Rahavarat 31.12. 4,04 4,22 4,71 5,21 Lainakanta 31.12. 9,60 10,88 12,00 13,00 1) Luvut sisältävät HSY:n perustamiseen liittyviä eriä, joiden vaikutus koko kuntatalouden rahoitusasemaan on neutraali. Lähteet: Vuodet 2008-2010 Tilastokeskus. Vuoden 2011 arviot Kuntaliitto. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma