1 / 24

ZESTAWY STEREO

ZESTAWY STEREO. Zestawy Stereo. FY08/09. FY09/10. PDX-Z9. SACD receiver. A-A9-J. A-A9MK2-K. Wzmacniacze. A-A6-J. A-A6MK2-K. PD-D9-J. PD-D9MK2-K. Odtwarzacz SACD. PD-D6-J. PD-D6MK2-K. F-F6-J. F-F6MK2-K. Tuner. F-F3-J. F-F3MK2-K. CU-R9. Opcjonalny pilot. PDX-Z9.

javen
Download Presentation

ZESTAWY STEREO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZESTAWY STEREO

 2. Zestawy Stereo FY08/09 FY09/10 PDX-Z9 SACD receiver A-A9-J A-A9MK2-K Wzmacniacze A-A6-J A-A6MK2-K PD-D9-J PD-D9MK2-K Odtwarzacz SACD PD-D6-J PD-D6MK2-K F-F6-J F-F6MK2-K Tuner F-F3-J F-F3MK2-K CU-R9 Opcjonalny pilot

 3. PDX-Z9

 4. PDX-Z9 – Kluczowe zalety • Technologia równoległych wzmacniaczy • Cyfrowy wzmacniacz 2 x 50W • DLNA • Radio internetowe (30 ulubionych) • Home Media Gallery Audio • MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC • USB / iPod • FM / AM / DAB • Zaawansowane odzyskiwanie dźwięku • Pre definiowane ustawienia dźwięku (vivid, exciting, relaxing) • Cyfrowa redukcja szumów

 5. Aluminiowa Obudowa PDX-Z9 – wygląd Przyciski sensorowe Wyświetlacz OEL Aluminiowa gałkagłośności

 6. PD-D6 MK2-K / PD-D9 MK2-KOdtwarzacze SACD

 7. PD-D6MK2 / PD-D9MK2 - nowości • Usprawnienie działania podzespołów zasilających (brak sprzężenia zwrotnego, wydajniejsze kondensatory, zastosowanie diod Schottky’ego) • Zastosowanie konstrukcji bezpośredniej (max skrócenie ścieżek sygnałowych) • Podwójny transformator R-core (PD-D9MK2) • Zmieniony kolor obudowy • Zmieniony kolor wyświetlacza • Zastosowanie sztywnej konstrukcji • podstawy, dającej dodatkową • stabilność i ekranowanie • Nowy aluminiowy pilot

 8. PD-D6 MK2-K Odtwarzacz SACD • Odtwarzane formaty: • CD / SACD / CD-R / CD-RW • MP3 / WMA • Tuning dźwięku wykonany przez AIR Studios • Konwerter D/A (192kHz/24bit) • Aluminiowy panel przedni • Złącza: • 1 x Analogowe wyjście • 1 x Cyfrowe (optyczne) • 1 x Cyfrowe (cyfrowe) • SR we / wy

 9. PD-D9 MK2-K– Odtwarzacz SACD • Odtwarzane formaty: • CD / SACD / CD-R / CD-RW • MP3 / WMA • Tuning dźwięku wykonany przez AIR Studios • Konwerter D/A (192kHz/24bit) • Aluminiowy panel przedni, boki i góra obudowy • Podwójny transformator • Sztywna konstrukcja eliminująca drgania • Złącza: • 1 x Analogowe wyjście • 1 x Cyfrowe (Optyczne) • 1 x Cyfrowe (Cyfrowe) • SR we / wy

 10. A-A6 MK2-K / A-A9 MK2-KWzmacniacze

 11. A-A6MK2 / A-A9MK2 - nowości • Usprawnienie działania podzespołów zasilających (brak sprzężenia zwrotnego, wydajniejsze kondensatory, zastosowanie diod Schottky’ego) • Zastosowanie konstrukcji bezpośredniej (max skrócenie ścieżek sygnałowych) • Podwójny transformator toroidalne • Zmieniony kolor obudowy • Zmieniony kolor wyświetlacza • Nowy aluminiowy pilot

 12. A-A6 MK2-K– Wzmacniacz zintegrowany • 2 x 60 Watt (4 Ohm) • Tuning dźwięku wykonany przez AIR Studios • Aluminiowy panel przedni • Złącza: • 5 analogowych wejść audio • 1 wyjście audio • 1 wyjście słuchawkowe • 1 wyjście SR

 13. A-A9 MK2-K– Wzmacniacz zintegrowany • 2 x 70 Watt (4 Ohm) • Tuning dźwięku wykonany przez AIR Studios • Aluminiowy panel przedni • Odzyskiwanie dźwięku • Sztywna konstrukcja podstawy • Napędzane siłownikiem pokrętło potencjometru • Złącza: • 5 analogowych wejść audio (pozłacane) • 1 wyjście audio (pozłacane) • 1 wyjście słuchawkowe • 1 wyjście SR • 1 wejście USB (typ B) • Duże terminale głośnikowe (pozłacane)

 14. Przedstawienie podłączeń Odtwarzacz SACD PD-D6 / PD-D9 Wzmacniacz A9 / A6 USB typ-B (A9) MC (A-A9) / MM

 15. F-F3 MK2-K / F-F6 MK2-KTunery Radiowe

 16. F-F3MK2 / F-F6MK2 - nowości • Usprawnienie działania podzespołów zasilających (wydajniejsze kondensatory, zastosowanie diod Schottky’ego) • Zmieniony kolor obudowy • Zmieniony kolor wyświetlacza • Nowy aluminiowy pilot

 17. F-F3 FM MK2-K-RDS • FM & AM Tuner ze 100 komórkami pamięci stacji • Wyświetlacz LCD z funkcją przyciemniania • Pilot • RDS (Radio Data System) • Wysokiej jakości część audio

 18. F-F6 MK2-K DAB • Wysokiej jakości konwerter D/A 192kHz/24bit • Wyjście Optyczne oraz Cyfrowe • Wyświetlacz LCD z funkcją przyciemniania • Tuner ze 100 komórkami pamięci stacji FM/AM • Tuner DAB ze 100 komórkami pamięci • Pilot • Wysokiej jakości część audio

 19. Nagrody NAJLEPSZY PRODUKT w kategorii ELEKTRONIKA UŻYTKOWA

 20. Oferta specjalna

 21. Oferta Specjalna A-A6MK2 + PD-D6MK2 LENCO L76 A-A6MK2 + PD-D6MK2 + F-F3MK2 LENCO L78 A-A9MK2 + PD-D9MK2 LENCO L3807

 22. CU-R9Opcjonalny Pilot

 23. CU-R9 – Pilot uniwersalny • Obsługa : • Wzmacniacz (A9, A6) • Odtwarzacz SACD (D9, D6) • Tuner (F6,F3) • Inne urz. Pioneer: AMP,CD,DVD (wybrane funkcje) • Funkcja uczenia • Aluminiowy panel przedni • Ilość przycisków: 33+16(pod pokrywą)

 24. cdn…

More Related