RENGINIŲ VADYBA: RINKODAROS IR KŪRYBINIAI ASPEKTAI - PowerPoint PPT Presentation

jason
rengini vadyba rinkodaros ir k rybiniai aspektai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RENGINIŲ VADYBA: RINKODAROS IR KŪRYBINIAI ASPEKTAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
RENGINIŲ VADYBA: RINKODAROS IR KŪRYBINIAI ASPEKTAI

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
258 Views
Download Presentation

RENGINIŲ VADYBA: RINKODAROS IR KŪRYBINIAI ASPEKTAI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RENGINIŲ VADYBA: RINKODAROS IR KŪRYBINIAI ASPEKTAI JONAS KAVALIAUSKAS

 2. Renginio samprata • Renginys yra tai, kam reikia pasiruošimo, organizacijos. • Renginys – meninės kūrybos rezultatas, jungiantis medžiagos meninį pateikimą ir žiūrovų organizavimą, jų įtraukimą į veiksmą. • Renginys – tai vieningas, laike ir erdvėje apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti ir išreikštas atitinkamomis priemonėmis bei metodais.

 3. Režisierius • Režisierius – renginio meninės visumos organizatorius ir kūrėjas. • Režisierius – spektaklio, cirko, filmo ar renginio kūrėjas. Vadovauja spektaklio statymui, sudaro veikalo interpretacinį planą (rašo režisūrinį scenarijų), per repeticijas stengiasi jį įgyvendinti, sieja aktorių vaidybą su scenografija ir kompozitoriaus kūryba. • Režisierius – geriausias žiūrovas.

 4. Režisūra • Režisūra – meninės kūrybos rūšis. • Režisūra siekiama sukurti tobulą, vientisą scenos reginį. • Režisūra yra viena (teatro, kino, renginio, estrados), skirtingos tik žaidimo taisyklės.

 5. Renginių klasifikavimas • Pagal laisvalaikio lygius. • Pagal renginių pobūdį (žanrą, stilių). • Pagal dalyvių skaičių. • Pagal dalyvių amžių. • Pagal organizavimo vietą.


 6. Renginių formos • Rytmečiai, popietės. • Vakarai-susitikimai. • koncertai, konkursai. • Diskusijos, paskaitos, viktorinos. • Gegužinės, vakaronės. • Karnavalai, protestai, mitingai. • Atidarymai (parodos, parduotuvės ir kt.). • Šventės ir kt.

 7. Renginio forma .Parodos atidarymas.

 8. Renginio dramaturgija • Renginio dramaturginį pagrindą sudaro renginio scenarijus. • Be draminio konflikto nėra ir negali būti dramaturgijos.

 9. Kompozicijos dėsniai • Kompozicija – veiksmo, kuris atitinka išdėstytą medžiagą, organizavimas. • kompozicijos dėsniai yra tokie: • I – ekspozicija (arba įžanga, įvadas); • II – veiksmo užuomazga; • III – veiksmo vystymasis; • IV – kulminacija; • V – atomazga, finalas.

 10. Renginio režisūrinis sumanymas • Režisūrinis sumanymas – būsimo reginio (renginio dalių vidinis regėjimas). • Renginio tema. • Renginio pavadinimas. • Renginio idėja. • Renginio tikslas ir uždaviniai. • Renginio vizualinis apipavidalinimas. • Renginio garsinis apipavidalinimas.

 11. Renginio tema, pavadinimas, tikslas, uždaviniai • Tema: literatūros kūrinio, mokslo veikalo, straipsnio, kalbos, pokalbio objektas, t. y. tai, apie ką pasakojama, kas vaizduojama, analizuojama, vertinama. • Temos aktualumas. • Temos problematika. • Pavadinimo parinkimo svarba. • Tikslas vienas, uždaviniai keli.

 12. Renginio idėja • Idėja – pagrindinė meninės kūrybos mintis. • Idėja “užčiuopiama” jau renginio pradžioje. • Idėja – išvada. • Idėja – tai kas pasilieka žiūrovo – dalyvio sieloje, ką jis po renginio išsineša savyje.

 13. Renginio vizualinis apipavidalinimas • Vizualinis apipavidalinimas – tai viskas ką matome akimis (scenografija,apšvietimas, rekvizitas, butaforija, kostiumai, pastoliai, laiptai ir kt). • Pagrindinis scenografijos tikslas – suskaidyti erdvę taip, kad padėtų dramaturgijos interpretavimui. • Sąlygiškumo svarba.

 14. Pagrindinės vizualinio apipavidalinimo kompozicijos • Atsitiktinė kompozicija (gėlės, peizažas kt.) • Tikslinė – tai ką kūrėjas per kompoziciją nori pasakyti išteisindamas ir maksimaliai ją išnaudodamas. • Simetrinė kompozicija. • Asimetrinė kompozicija. • Koncentrinė kompozicija.

 15. Atsitiktinė kompozicijaTalentų šventė “Išlįsk į šviesą”

 16. Tikslinė kompozicijaUžgavėnės Klaipėdoje -2010

 17. Tikslinė kompozicijaUžgavėnės Klaipėdoje -2010

 18. Tikslinė kompozicijaUžgavėnės Klaipėdoje -2010

 19. Tikslinė kompozicijaUžgavėnės Klaipėdoje -2010

 20. Renginio garsinis apipavidalinimas • Muzika (specialiai parenkama arba sukuriama renginiui). • Muzikiniai garsai (varpai, trimito garsas, mušamųjų ritmika ir kt.) • Triukšmai ir garsai (paukščių čiulbėjimas, griaustinis, lietus ir kt.). • Garsai ir triukšmai dažnai sujungiami su šviesų efektais.

 21. Režisūrinis sumanymas“Kultūrinis šokas”

 22. Režisūrinis sumanymas“Kultūrinis šokas”

 23. Režisūrinis sumanymas“Kultūrinis šokas”

 24. Režisūrinis sumanymas“Kultūrinis šokas”

 25. Režisūrinis sumanymas“Kultūrinis šokas”

 26. Režisūrinis sumanymas“Kultūrinis šokas”

 27. Režisūrinis sumanymas“Kultūrinis šokas”

 28. Režisūrinis sumanymasTalentų šventė “Išlįsk į šviesą”

 29. Režisūrinis sumanymas“Prie Laisvės laužo"

 30. Renginio planavimas • Darbo grupė. • Darbų pasiskirstymas. • Bendras darbo plano sudarymas. • Asmeninis darbo planas, pagal pasirinktą darbo veiklą (reklama, scenarijus, vizualinis apipavidalinimas, darbas su atlikėjais, ūkiniai – paruošiamieji darbai ir kt.)

 31. Darbų planavimas atvirkštinio kalendoriaus principu • Renginys - 2010 – 06 -01. • II Generalinė repeticija – 2010-05-30. • I Generalinė repeticija – 2010-05-29 • Techninė repeticija -2010-05-28, 20 val. • Vizualinis apipavidalinimas – 2010-05-28, 15 val. • Dovanų pirkimas. • Kiti paruošiamieji darbai.

 32. Asmeninis garsinio apipavidalintojo darbo planas • Renginys 2010-06-01. • Generalinė repeticija 05-30, 20 val. • Paruošti 5 belaidžius mikrofonus su stovais 05-30, 19.30 val. • Nupirkti elementus belaidžiams mikrofonams 05-30,13 val. • Įrašyti paukščių čiulbėjimo garsus 05-29. • Kiti paruošiamieji darbai.

 33. Paruošiamieji darbai

 34. Paruošiamieji darbai

 35. Paruošiamieji darbai

 36. Ačiū už dėmesį