Download
demokratisk underskud i informationssamfundet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Demokratisk underskud i informationssamfundet? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Demokratisk underskud i informationssamfundet?

Demokratisk underskud i informationssamfundet?

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Demokratisk underskud i informationssamfundet?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Demokratisk underskud i informationssamfundet? Professor Birgit Jæger Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet

  2. Den digitale kløft • At have eller ikke have adgang til teknologien • At have eller ikke have de rette kompetencer • Sammenhæng med sociale faktorer • Et fænomen i bevægelse • Fortløbende udvikling af teknologi og kompetencer • Ikke et ude eller inde – men et kontinuum

  3. Størrelsen af den digitale kløft • Med hensyn til adgang til computere og internet ligger Danmark i front • Men 9 % af danskerne har aldrig brugt internettet • Med hensyn til IT kompetencer har 40 % har ikke tilstrækkelige kompetencer • I begge tilfælde er der en stærk skæv aldersfordeling

  4. Hvad er problemet? • Et økonomisk problem • Offentlige myndigheders perspektiv • Høste frugterne af mange års investeringer i IT udvikling • Et demokratisk problem • Borgernes perspektiv • At være inkluderet som medborger i informations-samfundet

  5. Medborger i informations- samfundet • Finde informationer: om fx aktuelle emner, skat, lønsedler m.m. • Ytre sig: fx deltage i tænketanke, blogge • Deltage aktivt i samfundet: fx i foreninger, frivilligt arbejde • Kommunikere med offentlige myndigheder: fx ansøge om ydelser, søge og indsende personlige oplysninger

  6. Hvem har ansvaret for at løse problemet? • Det løser sig af sig selv! • Staten – gennem lovgivning? • Kommunerne – gennem borgerservice og/eller biblioteker? • Ældreorganisationerne? • Den enkelte? • IT leverandørerne?

  7. Politiske løsninger I • Info-samfundet år 2000 • Et info-samfund baseret på danske værdier • Undgå A- og B-hold • Jytte Hilden • Digitale borgerrettigheder • Fokus på ældre • Forsknings- og udviklingsprogrammet ’Ældres brug af IT’

  8. Politiske løsninger II • Helge Sander • Problemet er næsten løst • Fokus på effektivisering af den offentlige sektor gennem digital forvaltning • Charlotte Sahl Madsen • Problemet bliver synligt med digitaliserings strategien for den offentlige sektor • Den enkelte har ansvaret og skal motiveres • Løses gennem netværket ’Lær mere om IT’

  9. Anbefalinger • Den digitale kløft forsvinder ikke af sig selv • Angrib det som et demokratisk problem i stedet for et økonomisk • Motivationen er et digitalt medborgerskab – ikke en tjeneste til den offentlige sektor • Understøt det frivillige arbejde i organisationerne • Der skal stadig være mulighed for ikke at bruge de digitale services

  10. Tak for jeres opmærksomhed