konjen tal boyun k tleler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONJENİTAL BOYUN KİTLELERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONJENİTAL BOYUN KİTLELERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

KONJENİTAL BOYUN KİTLELERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1873 Views
 • Uploaded on

KONJENİTAL BOYUN KİTLELERİ. Dr. SÜLEYMAN YILMAZ. Konjenital boyun kitleleri doğumda mevcut olup doğumda veya daha ileri yaşlarda görülürler. Çocuklarda benign inflamatuar lenfadenopatiler hariç tutulduğunda en sık boyunda kitle sebebidirler. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONJENİTAL BOYUN KİTLELERİ' - jared


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konjen tal boyun k tleler

KONJENİTAL BOYUN KİTLELERİ

Dr. SÜLEYMAN YILMAZ

slide2
Konjenital boyun kitleleri doğumda mevcut olup doğumda veya daha ileri yaşlarda görülürler. Çocuklarda benign inflamatuar lenfadenopatiler hariç tutulduğunda en sık boyunda kitle sebebidirler.
slide3
EKTOPİK TİROİD: Tiroid bezinin oluşması embriyonel hayatın 17. gününde dil kökünde endodermal bir hücre çoğalması olarak başlar. Bu hücre çoğalması farinksin önünde aşağı uzanan bir kanal halini alır. Bu kanala tiroglossal duktus denir.Tiroglossal duktus aşağı doğru uzanamayıp daha yukarıda gelişimini tamamlarsa ektopik tiroid dokusu oluşur. Duktusun seyri boyunca olabilir en sık bulunduğu yer % 90 oranla lingual tiroidtir.
ekil 1 ektopik tiroid 3 ekil 2 ektopik tiroid 4
Şekil 1: Ektopik tiroid(3) Şekil 2: Ektopik tiroid(4)

Axial BT’de hiyoid kemiği destrükte edip etraf dokulara uzanım gösteren ektopik tiroid kitlesi izlenmektedir.

slide5
TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ (TDK)

Tiroglossal duktus gelişim sürecinde hyoid kemik korpusunun içinde kalır. Tiroid normal yerinde oluştuktan sonra tiroglossal duktus kaybolmayıp kistik bir hal alırsa buna tiroglossal duktus kisti denir. Boyun orta hattındaki konjenital kitleler içinde en sık görülenidir. Bu kistler en sık 2-10 yaş arasında, tiroglossal duktus boyunca görülebilir dilin dışarı çıkarılması veya yutkunma ile yukarı doğru hareket ederler.

ekil 3 tiroglossal dukt kisti 5
Şekil 3:Tiroglossal dukt kisti(5)

Tiroglossal kist spontan veya cerrahi olarak dışa açılırsa tiroglossal fistül denir. Nadiren de olsa TDK hastanın fonksiyone olan tek tiroid dokusunu içerebilir ve bu nedenle normal tiroid dokusunun varlığını göstermek için preoperatif USG veya sintigrafi istenmelidir.

ekil 4 tiroglossal dukt kisti 6
Şekil 4:Tiroglossal dukt kisti(6)
 • Tiroglossal kist ağrısız mobil yumuşak bir kitledir.İnfekte olduğunda ağrı ciltte hiperemi ve odinofaji gelişir.Tedavi cerrahidir. (SİSTRUNK) Kist infekte ise önce bu tedavi edilmelidir.
ekil 7 tiroglossal duktus kisti 9 ekil 8 tiroglossal duktus kisti 10
Şekil 7:Tiroglossal duktus kisti(9) Şekil 8:Tiroglossal duktus kisti(10)
ekil 9 enfekte tiroglossal duktus kisti 11 ekil 10 tiroglossal duktus kisti bt g r nt s 12
Şekil 9:Enfekte tiroglossal duktus kisti(11) Şekil 10:Tiroglossal duktus kisti BT görüntüsü(12)
slide11
DERMOİD KİST

Dermoid kistler boyunda epidermoid kist, gerçek dermoid kist ve teratoid kist olmak üzere üç şekilde bulunur. Epidermoid kist squamöz epitelle sarılı deri ekleri bulunmayan kisttir. En sık görülen tip budur. Gerçek dermoid kist squamöz epitelle sarılı deri ekleri (kıl, kıl folikülü, sebase gland, ter bezleri) içeren kisttir. Teratoid kist ise tırnak, diş, gland gibi her üç germinal tabakanın eklerini içerebilir.

ekil 14 dermoid kist 16
Şekil 14: Dermoid kist(16)

Submental bölgeden suprasternal çentiğe kadar orta hatta herhangi bir seviyede olabilir. Orta hat dermoid kistlerinin TDK lerden ayırdetmek zor olabilir. Dermoid kistler daha yüzeyeldir, yutkunma ve dil hareketleri ile yukarı hareket etmezler, ayrıca içi sebase materyal ile doludur.Tedavisi yine cerrahi eksizyondur

slide15
TİMİK KİST

Timüs üçüncü ve dördüncü brankial keselerin aşağı doğru uzanarak orta hatta birleşmesi sonucu oluşur.Bu aşağı inme sırasında oluşan duktusa timofaringeal duktus denir.Ancak duktus persistans gösterip ve kistik bir hal alırsa timik kist gelişir.Timik kist SKM önünde yada supraklaviküler bölgede görülen ön mediastene doğru uzanan kitle şeklinde belirirler.Tedavi cerrahi eksizyondur. Cerrahi göğüs cerrahları ile beraber yapılır.

slide17
TERATOM

Her üç germinal tabakayıda içeren lezyonlardır.Genellikle doğumda mevcuttur.1 yaş sonrası görülmeleri seyrek.Maternal hidramnios predispozandır. Teşhiste radyoloji önemlidir.Kalsifikasyonlar ve dental elementler görülebilir.Trakea ösefagus itilmiş olabilir.Tedavi cerrahi eksizyondur.

slide19
HEMANJİYOMA

Hemanjiom çocuklarda en sık görülen baş boyun tümörüdür.% 95 ‘i doğumdan sonra ilk 6 ayda ortaya çıkar.Ciltte mukozal yüzeylerde görülebilmesine karşın derin dokularıda tutabilir.Klinik olarak diffüz cilt lezyonu oral kavite farinks parotis veya boyunda kistik kitle tarzındadır.Derin dokularda yerleşim gösterdiğinde ciltte mavimsi renk değişikliği yapan ağlama ile boyutları değişebilen bir kitle yapar.

ekil 19 hemanjiyoma 18 ekil 20 hemanjiyoma 19
Şekil 19:Hemanjiyoma(18) Şekil 20:Hemanjiyoma(19)

Hemanjiyomalar genellikle ilk bir yıl içinde hızlı büyüme gösterip daha sonra spontan kaybolabilirler. Bu nedenle tedavide takip önerilir. Ancak yaklaşık % 3-5’inde hastanın solunumunu, beslenmesini engelleyecek kadar büyüme yapabilirler, ayrıca trombositopeni veya kalp yetmezliğine neden olabilirler. Böyle vakalara agresif yaklaşmak gerekir ve trakeotomi, acil eksizyon, lazerle ablasyon veya kortikosteroid tedavisi yapılabilir.Yine tam olarak kaybolmayan hemanjiyomalar kozmetik nedenlerle eksize edilebilirler.

slide22
LENFANJİOM

Lenfanjiyomalar lenfatik sistemin konjenital malformasyonudur. 3 grup lenfanjiom vardır. Lenfanjioma simplex:İnce duvarlı kapiller genişlemeler vardır. Kavernöz lenfanjiom:Daha geniş lenfatik damarlardan oluşur. Kistik higroma birkaç milimetreden kafa tabanına ve mediastene uzanabilen kistlerdir. Yaklaşık %60-70 doğumda mevcuttur.Lenfanjioma simplex ve kavernöz hemanjiomlar dudaklar, dil, dil kökü, yanakta soluk, yumuşak, fluktuan lezyonlar olarak görülür. Kistik higroma %80-90 boyunda görülür. Kistik higroma boyunda en çok posterior üçgende görülür.

ekil 25 26 kistik higroma 24 25
Şekil 25,26: Kistik Higroma(24,25)
 • Kistik higroma boyunda yumuşak ağrısız mobil bir kitle olarak görülür.Bazen çok geniş olursa veya anterior üçgende olursa faringeal kompresyon yada havayolu obstruksiyonu yapabilir.Kistik higroma seyrek olarak regrese olduğundan cerrahi eksizyon gerektirir.
slide25
Brankiyal Yarık Anomalileri:

Brankiyal yapılar embriyonel hayatın 3-7. haftaları arasında gelişen mezodermal arklar bunları dıştan ayıran yarıklar ve içten ayıran keselerden oluşur.Brankiyal yarık ve keseler gelişim süresince birbirine yaklaşırlar ancak bağlantı oluşmaz.

slide26
Birinci brankiyal yarıktan dış kulak yolu oluşurken diğer brankiyal yarıklar ortadan kalkarlar.Brankiyal keselerden birincisi tuba östaki ve orta kulak boşluğunu oluşturur.2. brankiyal kese fossa tonsillarisi 3.-4.brankiyal keseler paratiroid ve timüsü oluşturur.Gelişim sırasında 2. brankiyal ark hızlı gelişim göstererek 2.,3.,4. brankiyal yarıkları örter.Böylece brankiyal yarıklar geçici bir boşluk olurlar ve sonra kapanırlar.Bu boşluklar ortadan kalkmazsa brankiyal kist olarak karşımıza çıkarlar.
slide27
1.Brankiyal Yarık Kistleri:İki tipe ayrılırlar tip 1 de lezyon preaurikuler bölgededir.Kist sinüs veya DKY’ye açılan fistül şeklinde olabilir.Yerleşimleri DKY’na paralel ve fasial sinirin lateralindedir.En sık semptom kulak önünde şişlik ve infeksiyona bağlı olarak sinüs ağzından akıntıdır.Tedavisi kist veya sinüs traktının eksizyonudur.
slide29
Tip 2 de lezyon mandibula köşesine yakındır.Parotis beziyle yakından ilgilidir ve fasiyal sinirin lateralinde, medialinde veya dallarının arasında traktusu olabilir. Traktusun eksizyonu süperfisyal parotidektomi gerektirir.
slide30
2.Brankiyal Yarık Kisti: En sık görülen brankiyal anomalidir.SKM kasın ön kenarı boyunca yerleşebilir.Traktus 9 ve 10. kranyal sinirlerin yakınında yukarı doğru uzanarak internal ve ekst.karotis a.arasından mediale döner. En sık fossa tonsillarise açılsada nazofarinks veya hipofarinkse de olabilir.
ekil 29 30 brankiyal kist 28 29
Şekil 29,30:Brankiyal Kist (28,29)
 • Kist yumuşak, ağrısız, mobil ve değişen boyutlardadır.Genellikle 2.-4. dekatta çıkar.ÜSYE ile büyüyebilir.Kitlenin büyüklüğüne bağlı dispne, disfaji, disfoni oluşabilir.Teşhis klinik ve radyolojik tetkikler ile konur.Tedavi kist sinüs ve traktusun eksizyonudur.
slide32
3.Brankiyal Yarık Kisti: Nadirdir.SKM ön kenarındadır.Sinüs traktı C.C.A. Lateralinde 12. kraniyal sinirin üstünde ve 11.kraniyal sinirin altında olarak ilerler.Sonra tirohiyoid membran seviyesinde sinüs piriformise açılır.
slide37
LARİNGOSEL

Laringosel ventrikül ve sakkülün anormal genişlemesidir. Eksternal laringosel tirohiyoid membrandan dişarı doğru uzanır ve boyunda kitle olarak görülebilir. İntralaringeal basınç artışı kitlenin daha büyümesine yol açar. Laringosel enfekte olarak laringopiyosele dönüşebilir. Kesin tedavisi olan cerrahiden önce laringoskopi yapılarak internal komponentinin varlığı ekarte edilmelidir.

ekil 38 laringosel 37
Şekil 38: Laringosel(37)

Üç çeşit laringosel vardır. İnternal laringosel larinks içindedir ve tirohiyoid membranı geçmez. Eksternal laringosel membranı geçer, membranın dışındaki kısmı dilatedir; membranla kaplı kısmı ventrikül ile temas halindedir ve dilate değildir. Mikst tipte ise her iki segmentte dilatedir.

ekil 39 supraglottik b lgede bilateral i i s v dolu internal laringoselin bt g r nt s 38
Şekil 39: Supraglottik bölgede bilateral içi sıvı dolu internal laringoselin BT görüntüsü(38)
ekil 40 mikst tip laringoselin ekil 41 koronal g r nt s 40 kontrasl aksiyel bt g r nt s 39
Şekil 40: Mikst tip laringoselin Şekil 41:Koronal görüntüsü(40) kontraslı Aksiyel BT görüntüsü(39)
ekil 42 tortikollis 41
Konjenital müsküler tortikollis doğumda veya hemen sonrasında ortaya çıkar.SKM içinde fibroz ve kontraksiyon ile kas liflerinin kısalması sebebiyle gelişir.Etiolojide doğum trauması, SKM kasının dolaşım bozukluğu ve kas içine kanama olabilir.Kas içinde hassas olmayan kitle palpe edilir.Tedavi pasif germe egzersizleridir.Başarısız kalırsa cerrahi uygulanır.SKM sternal ve klaviküler tendonları kesilir ve parsiyel eksize edilir.Şekil 42: Tortikollis(41)
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • Alper-Myers-Eibling Kulak Burun Boğazda Semptomdan Tanıya Tanıdan Tedaviye Algoritmik Yaklaşım
 • Nihat çakır. Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi.
 • http://mentor.wnmeds.ac.nz/groups/rmo/.../ectopic_thyroid.html
 • http://www.amersham-health.com/medcyclopaedia/Volume%20VI%202/ECTOPIC%20THYROID.asp#
 • http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/IndexDisplay.cfm?ImageID=231471202
 • http://www.childrensspecialists.com/documents/Parent_Guide/Otolaryngology/tdc.pdf
 • http://www.dspgs.net/down3_5.htm
 • http://www.ghorayeb.com/Thyroglossal.html
 • http://www.ghorayeb.com/Thyroglossal.html
 • http://www.dental.mu.edu/oralpath/lesions/thyroglossal/thyroglossal.htm
 • http://www.ghorayeb.com/Thyroglossal.html
 • http://www.ghorayeb.com/Thyroglossal.html
 • http://www.ghorayeb.com/DermoidCyst.html
 • http://www.ghorayeb.com/DermoidCyst.html
slide43
15. http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/IndexDisplay.cfm?ImageID=-1291269711

16. http://www.infocompu.com/adolfo_arthur/q_dermoides.htm

17. www.sickkids .on.ca//… //tera.asp

18. http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/indexDisplay.cfm?ImageID=-546065032

19. http://chicpea73.tripod.com/ ourfamilywebsite/id15.html

20.http://www.pediatricsurgery.net/Art_gal/hemangioma0005.htm

21.http://bms.brown.edu/pedisurg/Brown/IBImages/SkinST/Hemangioma_neck.htm

22.www.mf.uni-lj.si/.../ slo/bp/glav_in_vr-jezi.html

23.www.roncevic.co.yu/ fig16a.htm

24. www.fammed.washington.edu/network/sfm/NewbornExam/Newbornexam.htm

25. http://info.med.yale.edu/pediat/pedres/syndrome/week29.html

26. http://www.dspgs.net/down3_5.htm

27. http://www.ghorayeb.com/PreAuricularCyst.html

28. http://www.ghorayeb.com/BranchialCleft.html

29. http://prosites-otohouston.homestead.com/BranchialCleft2.html

30.http://www.gfmer.ch/Genetic_diseases/Developmental_genetic_diseases/branchial_cleft_sinus.htm

slide44
31. http://www.dspgs.net/down3_5.htm

32. http://prosites-otohouston.homestead.com/BranchialCleft2.html

33. http://www.ghorayeb.com/BranchialCleft.html

34. http://prosites-otohouston.homestead.com/BranchialCleft2.html

35. http://prosites-otohouston.homestead.com/BranchialCleft2.html

36. http://prosites-otohouston.homestead.com/BranchialCleft2.html

37.www.otohns.net/images/ 00015106bl_laryngoceles.jpg

38.http://www.amershamhealth.com/medcyclopaedia/Volume%20VI%202/LARYNGOCELE.asp

39.http://www.amershamhealth.com/medcyclopaedia/Volume%20VI%202/LARYNGOCELE.asp

40.http://www.amershamhealth.com/medcyclopaedia/Volume%20VI%202/LARYNGOCELE.asp

41. www.iol.ie/~rcsiorth/journal/volume2/june/a17.htm