konjenital penil deviasyonlarda nesbit ve plikasyon y ntemleri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konjenital Penil Deviasyonlarda Nesbit ve Plikasyon yöntemleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konjenital Penil Deviasyonlarda Nesbit ve Plikasyon yöntemleri

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Konjenital Penil Deviasyonlarda Nesbit ve Plikasyon yöntemleri - PowerPoint PPT Presentation

hazina
885 Views
Download Presentation

Konjenital Penil Deviasyonlarda Nesbit ve Plikasyon yöntemleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konjenital Penil Deviasyonlarda Nesbit ve Plikasyon yöntemleri Doç.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

 2. Penil kurvatur terimi ilk ne zaman kullanıldı? • Galen 130-199: Hipospadiasla beraber • Pare 1500 • Dionis 1700’ler • Mettauer 1842: Cilt yapışıklığına bağlı • Nesbit 1965 • Pryor 1979

 3. Penil kurvatur oluşum teorileri • Üretral plağın anormal gelişimi • Üretral meatusta anormal, fibrotik mezankimal doku • Kavernozal- spongioz doku gelişiminde disproporsiyonu • 37/100.000 insidans Devine Sınıflaması

 4. ne zaman cerrahi tedavi ? • Cinsel ilişkiyi zorlaştıraneğrilik (30-45°≥) • Cinsel ilişkide ağrı

 5. Rekonstruktif Cerrahi • Konkav tarafın • uzatılması: • İnsizyon ve greftleme • Kompleks / iki yönlü, • > 60 derece, • Kum saati • Konveks tarafın • kısaltılması: • Plikasyon teknikleri • Basit / tek yönlü, • < 60 derece, • yeterli penis boyu (konjenital deviasyonlarda penis boyu genellikle uzun)

 6. Plikasyon Teknikleri • Nesbit • Yachia • Essed-Schröeder • Donatucci • Duckett • Lue

 7. En uzun insizyon 1.5cm olmalı Küçük segmentler egsize edilmeli: 1 yerine 3-4

 8. Plikasyon Teknikleri • Dezavantajları: • Penis boyunda kısalma (0.5-1.5cm, 1cm’den fazla kısalma %1.7) • İnsizyon+venöz yamada %40 penil kısalma olabilir (Montorsi,2000; J.Urol • Yalnız tek yönlü kurvatürlerde • Avantajları: • Basit teknik • Minimal invazif • Potensi etkilemez

 9. Komplikasyonlar • Penil kısalma • Rekürrens • Sütür granülomu • ED • Hematom • Hipoestezi • Üretral hasar

 10. 57 PD, ort. 84 ay takip Hargreave 2003, Urology • %90.5 düz penis • %88.1 penis boyu tatminkar • %78.6 tekrar aynı ameliyatı olur • 218 PD, ort.89 ay takip Savoca 2004, Eur Urol • %86.3 düz penis • %97.7 penis boyu tatminkar • %11 glans duyu kaybı ve %11 rest-kurvatur (20°<) • %13 ED !

 11. PD’de Nesbit 16 yıl deneyimi • 359 hasta, %82-90 başarı • 6 hasta 2cm’den fazla kısalma • Ralph & Pryor 1995, J Urol

 12. Nesbit vs Plikasyon • Paulsen: %89 %65 • Brake: %71 %36

 13. Kurvatur vs PD • Vatne: %74 %61 • Schneider: %88 %63

 14. Komplikasyonlar • Penil kısalma: Olabilir, kabul etmezse yapma ! • Rekürrens: 10° kabul edilebilinir, erimeyen sütür • Sütür granülomu: Gömülebilinir • ED: Kavernozum açılmayabilinir • Hematom • Hipoestezi: Sirkumsizyon, NVB’ a dikkat • Üretral hasar 2.4mm

 15. En basit en iyidir