boyun b lges radyoloj s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BOYUN BÖLGESİ RADYOLOJİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BOYUN BÖLGESİ RADYOLOJİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 109

BOYUN BÖLGESİ RADYOLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1979 Views
 • Uploaded on

BOYUN BÖLGESİ RADYOLOJİSİ. Dr. Erol AKGÜL Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD. BT ve MRG KESİTSEL ANATOMİSİ ve PATOLOJİLERİ. BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 1. X-ışını kullanılır Beyaz-siyah arasında gri tonlar Dansite (HU) Saf suyun dansitesi = 0 HU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BOYUN BÖLGESİ RADYOLOJİSİ' - dougal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
boyun b lges radyoloj s
BOYUN BÖLGESİ RADYOLOJİSİ

Dr. Erol AKGÜL

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

b lg sayarli tomograf 1
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 1
 • X-ışını kullanılır
 • Beyaz-siyah arasında gri tonlar
 • Dansite (HU)
 • Saf suyun dansitesi = 0 HU
 • Kemik ve kemiksi dokular - parlak
 • Hava ve hava içeren dokular - koyu
b lg sayarli tomograf 2
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 2
 • Yağ sıvıdan daha koyu, yumuşak doku sıvıdan daha parlak
 • WW ve WL (Pencere genişliği ve pencere seviyesi)
 • Aksial görüntüler - rekonstrüksiyon
 • Kontrast madde - vasküler lezyonlar
manyet k rezonans g r nt leme 1
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 1
 • Görüntüler, hidrojen atomlarından gelen elektromanyetik sinyallerin yoğunluğunu yansıtır.
 • Sinyal yoğunluğu - hidrojen atomlarının yoğunluğu ve manyetik çevre ile ilişkilidir.
 • Multiplanar kesitler
 • Görüntüler: T1, T2 ve proton dansite (PD) ağırlıklı
manyet k rezonans g r nt leme 3
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 3
 • Doku baskılama
 • Kontrast madde
 • Paramanyetik metalik maddeler
 • Anatomik düzensizlikler: T1A görüntüler
 • Lezyonlar: T2A görüntüler
kes tsel anatom
KESİTSEL ANATOMİ
 • Boyun bölgesi:
 • Suprahyoid (üst)
 • İnfrahyoid (alt)
 • Suprahyoid bölge: nazofarinks, orofarinks, oral kavite ile çevre kemik ve yumuşak dokular
serv kal fasyalar 1
SERVİKAL FASYALAR 1

Yüzeyel ve derin servikal fasyalar

1. Yüzeyel fasya: Platismayı içine alarak boynu çepeçevre kuşatır.

2. Derin fasya: Yüzeyel, orta (visseral), derin (prevertebral) tabakaları bulunur.

serv kal fasyalar 2
SERVİKAL FASYALAR 2

Yüzeyel derin fasya

 • Yukarıda protüberansia oksipitalis eksterna, petroz kemiğin mastoid kısmı, zigomatik arkus ve mandibulaya yapışır.
 • Mastikatör adeleleri çevreler ve parotisin kapsülünü oluşturur.
 • Trapezius ve SKM adeleleri içine alarak aşağıda klavikulalara yapışır.
serv kal fasyalar 3
SERVİKAL FASYALAR 3

Orta (visseral) derin fasya

 • Kafa kaidesinden başlayarak faringeal konstrüktör adeleleri çevreler ve önde pterigoid plaklara, altta hyoid kemiğe, daha altta ise perikarda yapışır.
serv kal fasyalar 4
SERVİKAL FASYALAR 4
 • Derin servikal fasyanın derin tabakası prevertebral tabaka olarak da adlandırılır.
 • Vertebral kolon, paraspinal ve prevertebral adeleleri içerir.
 • Spinöz ve transvers proçeslere yapışır.
suprahyoid b lge araliklari
SUPRAHYOID BÖLGE ARALIKLARI
 • Parafaringeal aralık
 • Faringeal mukozal aralık
 • Mastikatör aralık
 • Bukkal aralık
 • Parotid aralık
 • Karotid aralık
 • Retrofaringeal aralık
 • Prevertebral aralık
 • Sublingual aralık
 • Submandibular aralık
parafaringeal aral k 1
Parafaringeal Aralık 1
 • Parafaringeal aralık koordinat belirleyici aralıktır.
 • Yutkunma ve çiğneme kasları arasında yer alır
 • Medial: Faringeal mukozal ve retrofaringeal aralık
 • Anterior: Mastikatör aralık
 • Lateral: Parotid aralık
 • Posterior: Karotid aralık
parafaringeal aral k 2
Parafaringeal Aralık 2
 • Derin yüz bölgesinde kafa kaidesi ve hyoid kemik arasında yer alır.
 • Yağ dokusundan zengindir.
 • İçinde trigeminal sinirin dalları ve pterigoid venöz pleksus bulunur.
 • Asansör görevi görüp komşu aralıklarda gelişen enfeksiyon veya tümör buradan yukarıya yayılabilir.
faringeal mukozal aral k
Faringeal Mukozal Aralık
 • Parafaringeal aralığın medialindedir
 • Mukoza, Waldeyer halkasının lenfoid dokusu, minör tükrük bezleri, kartilaj östaki tüpü, üst ve orta konstriktör adeleler ve levatör palatini adelesi bulunur.
 • Kitleleri parafaringeal aralıktaki yağ dokusunu laterale doğru deplase eder.
mastikat r aral k 1
Mastikatör Aralık 1
 • Parafaringeal aralığın ön kesimindedir.
 • Aralıkta mandibulanın ramusu ve posterior korpusu, medial ve lateral pterigoid adele, masseter ve temporalis adelesi, parotis duktusu proksimal kesimi, inferior alveolar arter, ven ve sinir yer alır.
mastikat r aral k 2
Mastikatör Aralık 2
 • Yukarıda temporal fossaya uzanır: Suprazigomatik mastikatör aralık
 • İnfratemporal fossada: Nazofaringeal mastikatör aralık
 • Medialde pterigopalatin fossa, lateralde ise zigomatik ark ile sınırlanmıştır.
 • Kitleleri parafaringeal aralığı önden arkaya doğru deplase ederler.
bukkal aral k
Bukkal Aralık
 • Mastikatör aralığın ön kesimindedir.
 • Mastikatör aralık ile arasında sınır yoktur.
 • Parotis duktusunun bir kısmı buradadır.
parotid aral k 1
Parotid Aralık 1
 • Parafaringeal aralığın lateralindedir.
 • Yukarıda dış kulak yoluna komşuluk gösterir ve aşağıda mandibula açısına kadar uzanır.
 • Önünde mastikatör, medialinde parafaringeal aralık bulunur.
 • Posteromedial kesimde ise digastrik kasın posterior belisi ve fasyası ile karotid aralıktan ayrılır.
parotid aral k 2
Parotid Aralık 2
 • Aralıkta parotis bezi, infraparotid fasyal sinir, retromandibular ven, eksternal karotid arter ve bazı dalları ile lenf nodları bulunur.
 • Kitleleri parafaringeal yağ dokusunu lateralden mediale doğru iter.
 • Derin parotid bez stiloid ile mandibula arasında yer alan alana doğru uzanır. Bu alana stilomandibular tünel adı verilir.
parotid aral k 3
Parotid Aralık 3
 • Derin parotid bez kitleleri ile parafaringeal kitlelerin ayırımı bazen güç olabilir.
 • Parotid aralık malignensileri fasyal siniri takip ederek temporal kemiğe uzanabilirler.
karotid aral k 1
Karotid Aralık 1
 • Bazılarınca retrostiloid aralık olarak da tanımlanır.
 • Karotid kılıf ile sarılıdır.
 • Önünde parafaringeal, lateralinde parotid, medialinde retrofaringeal, posteriorunda ise posterior servikal aralık bulunur.
 • Kafa kaidesinden arkus aorta düzeyine kadar uzanır.
karotid aral k 2
Karotid Aralık 2
 • Supra ve infrahyoid kısımları vardır.
 • Suprahyoid kısmında internal karotid arter, juguler ven, 9, 10, 11 ve 12. kranyal sinirler, derin servikal zincirin lenf nodları ve sempatik zincir yer alır.
 • Kitleleri parafaringeal yağ dokusunu öne ve laterale doğru deplase ederler.
retrofaringeal aral k
Retrofaringeal Aralık
 • Önde derin servikal fasyanın orta tabakası, arkada prevertebral fasya ile çevrilidir.
 • T2-T6 düzeyinde bu iki tabaka kaynaşırlar.
 • Suprahyoid bölgede lenf bezleri ve yağ dokusu içerir.
 • Bu bölgede yer alan patolojilerde prevertebral adeleler arkaya deplase olur.
prevertebral aral k 1
Prevertebral Aralık 1
 • Retrofaringeal aralığın arka kesimindedir.
 • Derin servikal fasyanın derin yaprağı ile retrofaringeal aralıktan ayrılır.
 • Anterior ve posterior prevertebral aralık olarak iki kısımda incelenebilir.
prevertebral aral k 2
Prevertebral Aralık 2
 • Derin servikal fasyanın derin yaprakları arasında bulunur.
 • Diyafragmaya kadar uzanır.
 • Patolojilerinde prevertebral adeleler öne itilirler.
sublingual aral k
Sublingual Aralık
 • Mylohyoid kasın süperomedial kesimine lokalizedir.
 • Oral kavitenin tabanını yapar.
 • Sublingual gland ve duktusları, submandibular gland derin kısmını ve Wharton kanalını içerir.
submandibular aral k
Submandibular Aralık
 • Mylohyoid kasın inferolateraline ve hyoid kemiğin superiorunda lokalizedir.
 • Submandibular bezin yüzeyel kısmını, submandibular ve submental lenf nodlarını içerir.
 • Parafaringeal aralık mylohyoid kası düzeyinde sublingual ve submandibular aralıklarla devamlılık gösterir.
nfrahyoid b lge araliklari 1
İNFRAHYOiD BÖLGE ARALIKLARI 1
 • Mandibuladan klavikulalara kadar olan boyun bölgesi, SKM adelesi ile ön ve arka üçgenlere ayrılır.
 • Ön üçgende submandibuler, visseral, karotid ve anterior servikal aralıklar, arka üçgende ise posterior servikal aralık bulunur.
nfrahyoid b lge araliklari 2
İNFRAHYOiD BÖLGE ARALIKLARI 2
 • İnfrahyoid bölgede;
 • Suprahyoid bölgenin devamı olarak karotid, retrofaringeal, prevertebral aralıklar
 • Visseral aralık
 • Anterior ve posterior servikal aralıklar (kafa tabanına kadar küçük bir alanda yukarı uzanır)
visseral aral k
Visseral Aralık
 • Visseral aralıkta tiroid, paratiroid, hipofarinks, trakea, larinks, proksimal özefagus, rekürren laringeal sinir ve lenf bezleri bulunur.
 • Hyoid kemikten mediastene kadar uzanır.
posterior servikal aral k
Posterior Servikal Aralık
 • Boynun lateroposterior kesimini temsil eder.
 • Önde karotid aralıkla, lateralde derin servikal fasyanın yüzeyel tabakası, medialde prevertebral alanı saran derin servikal fasyanın derin tabakası ile sınırlanmıştır.
 • Kafa tabanından klavikulalara kadar uzanır.
anterior servikal aral k
Anterior Servikal Aralık
 • SKM adelesinin ön kesimi
 • Lenf nodları, yağ dokusu
karotid aral k
Karotid Aralık
 • İnfrahyoid karotid aralıkta:
 • A. karotis kommunis
 • İnternal karotid arter
 • N. vagus
 • İnternal juguler ven
 • Derin servikal lenf nodları
 • Sempatik zincir
retrofaringeal aral k1
Retrofaringeal Aralık
 • Sadece yağ dokusu vardır.
 • T3’e kadar devam eder.
 • Anteriorda visseral aralık, posteriorda prevertebral aralık arasında sıkışmıştır.
prevertebral aral k 11
Prevertebral Aralık 1
 • Ön kısımda: Longus kolli, skalen kaslar, proksimal brakiyal pleksus, vertebral arter ve venler ile vertebral pedinküller
 • Posterior prevertebral mesafe ve paraspinal aralıkta: Posterior vertebral elemanlar, vertebranın lamina ve spinöz proçesi ile paraspinal adeleler
prevertebral aral k 21
Prevertebral Aralık 2
 • Lenf nodu içermez. Retrofaringeal ve prevertebral aralığın ön kesimi birlikte tehlikeli aralığı oluşturur ve enfeksiyonlar sınırlama olmadan diyafragma düzeyine kadar arka mediastene uzanabilirler.
faringeal mukozal aral k1
Faringeal Mukozal Aralık
 • En sık: Skuamöz hücreli karsinom
 • İnflamatuar patolojiler: Tonsilit, daha az sıklıkla abseler
 • Retansiyon kistleri
 • Minör tükrük bezi orijinli benign mikts tümörler
 • Non-Hodgkin lenfoma ve metastazlar
parafaringeal aral k 11
Parafaringeal Aralık 1
 • Kitle lezyonları: %80'i benign
 • %40-50'si minör tükrük bezlerinden köken alır (önemli bir kısmını pleomorfik adenomlar oluşturur)
 • %17-25'i nörojenik tümörler
 • %10-15'i glomus tümörleri
parafaringeal aral k 21
Parafaringeal Aralık 2
 • Lipomlar, çevreden yayılan enfeksiyonlar ve ağız-burun boşluğundan köken alan skuamöz hücreli tümörlerin yayılımı bu bölgede izlenir.
 • Malign tümörler: adenoid kistik karsinom, mukoepidermoid karsinom
 • Pleomorfik adenom: Ovoid, homojen yumuşak doku kitlesi şeklinde izlenir. Büyükse dejenere olabilir. Kistik alan veya kalsifikasyon gösterebilir.
karotid aral k 11
Karotid Aralık 1
 • En sık görülen kitleleri: Glomus tümörleri ve schwannomalar
 • Glomus tümörleri, internal karotid arteri öne doğru iterler ve kontrast madde ile yoğun boyanırlar. MR incelemede tümör içindeki kollateral vasküler yapılar ve signal void alanlar tuz-biber görünümü şeklinde tanımlanır.
 • Schwannomalar, en sık vagustan gelişirler. Ovoid veya fuziform konfigürasyondadırlar.
karotid aral k 21
Karotid Aralık 2
 • Lenfatik metastazlar: Nazofarinks ve tonsil tümörleri
 • Vasküler kökenli patolojiler: İnternal karotid arter anevrizması, juguler ven tromboflebiti, asimetrik dilate internal juguler ven (normal varyasyon)
mastikat r aral k
Mastikatör Aralık
 • En sık odontojenik abseler görülür.
 • Hemanjiom, lenfanjiom: Lenfanjiomlar içine kanayarak atipik görünebilirler.
 • Kondrosarkom, osteosarkom gibi sarkomatöz tümörler, çocukluk yaş grubunda rabdomyosarkom ve malign schwannomlar
 • Varyasyon: Benign masseter hipertrofisi ve aksesuar parotid bez
parotid aral k
Parotid Aralık
 • En sık benign mikst tümörleri görülür. İlk sırayı pleomorfik adenomlar alır.
 • Enfeksiyonlar
 • 1. brankiyal kleft kistleri
retrofaringeal aral k2
Retrofaringeal Aralık
 • En sık görülen patolojiler: Supüratif lenf bezlerinden gelişen abseler ve skuamöz hücreli karsinomun nodal yayılımı
 • Uzak metastazlar ve non-Hodgkin lenfoma
prevertebral aral k
Prevertebral Aralık
 • En sık: Vertebral kökenli primer ve metastatik kitleler, kordoma
 • Anterior disk herniasyonları ve büyük osteofitler sık olarak gözlenirler.
sublingual aral k1
Sublingual Aralık
 • İnflamatuar ve neoplastik lezyonlar: Tükrük bezlerinden ve duktuslardan gelişebilir.
 • Dilden köken alan skuamöz hücreli kanserler genellikle sublingual aralığı invaze ederler.
 • Ludwig anjini görülebilir.
submandibular aral k 1
Submandibular Aralık 1
 • İnflamatuar ve neoplastik lezyonlar: Submandibular glanddan kökenli benign veya malign lenf nodu büyümesi
 • İkinci brankiyal kleft kistleri: Orofaringeal tonsiller fossadan supraklaviküler alana kadar olan bölgede izlenebilir. En fazla submandibular bezin arkasında yer alırlar.
submandibular aral k 2
Submandibular Aralık 2
 • Tiroglossal duktus kisti: Konjenital anomalilerin %70'ini oluşturur. (suprahyoid: %20, hyoid kemik düzeyi: %15, infrahyoid: %65)
 • Sublingual bezin retansiyon kisti (ranula)
 • Ludwig anjini görülebilir.
anterior ve posterior servikal aral klar
Anterior ve Posterior Servikal Aralıklar
 • Anterior servikal aralıkta, lipomlar, ikinci brankiyal kleft kistleri görülür.
 • Arka servikal aralıkta ise kistik higromalar, lenfanjiomlar ve lipomlar bulunur.
 • Spinal aksesuar sinir, spinal aksesuar lenf nodlarına ait patolojiler ortaya çıkabilir.
visseral aral k 1
Visseral Aralık 1
 • İnfrahyoid bölgede esas olarak visseral aralığa ait organların patolojilerine rastlanır.
 • Tiroid bezine ait adenomlar, guatr, kistler sık rastlanan patolojilerdir.
 • Paratiroid adenomlar tiroidin arkasında ve özefagus komşuluğunda yer alırlar.
visseral aral k 2
Visseral Aralık 2
 • Larinks tümörleri: Tamama yakınını epidermoid tümörler oluşturur.
 • Servikal özefagusun Zenker divertikülleri ve epidermoid tümörleri
 • İnfrahyoid tiroglossal duktus kistleri: Orta hatta veya paramedian lokalizasyonda izlenebilirler.
lezyon zellikleri
Lezyon Özellikleri
 • Transspasyal
 • Multispasyal
transspasyal zellik
Transspasyal Özellik
 • Bir lezyonun birden fazla aralığı ilgilendirmesi ve aralığa uzanmasıdır.
 • Kistik higromalar, hemanjiomlar, enfeksiyöz kitleler ve lenfomalar
multispasyal zellik
Multispasyal Özellik
 • Birden fazla aralıkta birden ortaya çıkan lezyonlardır.
 • Nodal hastalıklar, inflamatuar veya enfeksiyöz proçeslerdir.
 • Tüberküloz, lenfoma, nörofibromatozis, enfeksiyöz mononükleozis, sarkoidoz multispasyal özelliktedir.
boyun b lgesi kitlelerinde radyolojik algoritm
Boyun Bölgesi Kitlelerinde Radyolojik Algoritm
 • İncelemeye US ile başlanabilir.
 • BT: Altın standart
 • MRG: En büyük avantajı multiplanar görüntü verebilmesidir. Ancak spesifitesi düşüktür.