Yatirim r nler
Download
1 / 34

YATIRIM ÜRÜNLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

YATIRIM ÜRÜNLERİ. 1-Vadeli Mevduat Hesabı 2-Yatırım Fonları 3-Repo 4-Devlet Tahvili 5-Vadeli İşlem Sözleşmesi 6-Eurobond 7-Forward 8-Futures 9-Swap 10-Hisse Senedi 11-Opsiyon. VADELİ MEVDUAT HESABI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YATIRIM ÜRÜNLERİ' - jania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • 1-Vadeli Mevduat Hesabı

 • 2-Yatırım Fonları

 • 3-Repo

 • 4-Devlet Tahvili

 • 5-Vadeli İşlem Sözleşmesi

 • 6-Eurobond

 • 7-Forward

 • 8-Futures

 • 9-Swap

 • 10-Hisse Senedi

 • 11-Opsiyon


Vadel mevduat hesabi
VADELİ MEVDUAT HESABI

 • Müşteriler ister döviz, ister YTL yatırımlarını dilediği vadede değerlendirebilirler. Belirli bir tutardaki paralarını, belirledikleri bir vade boyunca, Bankaca belirlenmiş faiz oranından, hesaplarında tutarlar. Vade sonunda önceden belirli bir getiri elde ederler. O/N, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya müşterinin belirleyeceği farklı kırık vadelerde hesap açılabilir. Vade sonuna kadar, piyasada yaşanabilecek faiz düşüşlerinden etkilenmezler. Verilen mevduat faiz oranları her zaman brüt oranlardır. Bu oranlardan vergi ve fon payı düşülür.


Yatirim fonlari
YATIRIM FONLARI

 • A Tipi Hisse Fon

 • Aktif yönetim tarzı benimseyen fonun amacı hisse senedi yatırımı yaparak yüksek getiri sağlamaktır.

 • Yatırım filtreleri kullanılarak belirlenen hisse senetleri, bankaların araştırma bölümlerinin detay analizlerinden sonra iskontolu olduğu düşünülen ve bu potansiyeli harekete geçirecek beklentisi olan şirketler arasından seçilir.

 • Dinamik yönetim tarzı ile hisse senedi piyasasında yaşanan dalgalanmalarda maksimum getiri sağlamayı hedefler.


 • B Tipi Likit Fon

 • Kısa vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak, yatırımcısına repo piyasası oranlarının ve enflasyonun üzerinde istikrarlı bir getiri sağlamayı hedefler.

 • Düşük risk grubundaki yatırımcılara anında paraya çevirebilme özelliği ve anapara kaybını minimuma indiren portföy yapısı ile uygun bir yatırım aracıdır.

 • Fonun portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü geçmemek kaydı ile repo, BPP ve vadesine 180 günden az kalmış hazine bonosu gibi sabit getirili ve likit yatırım araçlarından oluşur.


REPO

 • Repo, müşteri ve banka arasında imzalanan sabit getirili bir menkul kıymetin, belli bir süre sonunda geri alım taahhüdüyle satımıdır.

 • Banka yatırımcıya hazine bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili bir menkul kıymeti satması ve bu menkul kıymeti önceden belirlenen bir fiyattan ileri bir tarihte geri satın almak üzere anlaşma yapmasıdır.

 • Repo ve O/N arasındaki belirgin fark O/N hesapların karşılığında bir menkul kıymet olmaması, repoda ise olmasıdır.


 • Repo yapan taraf aslında parayı kullanan taraftır.

 • Para piyasalarında karşılaşılan en likit yatırım araçlarındandır.

 • Getirisi sabitlenmiştir.

 • Ülkemizde repo işlemleri, hazine riskinin düşüklüğü ve Hazine bonoları üzerinden yapılmaktadır.

 • Repo işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi almış banka ve aracı kurumlar yapabilir.


 • Repo işlemlerinde vade, menkul kıymetin itfa tarihini aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir.

 • Vade sonu işgünü olarak seçilir ve faiz oranı taraflarca belirlenir.

 • Repo oranı ile ilgili hesaplamalarda gerçek gün sayısı 360 gün üzerinden ve yıllık basit faizden hesaplanır.


 • DEVLET TAHVİLİ aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir.

 • DEVLET TAHVİLİ, İhraç edildiği tarihten itfa tarihine (vade sonuna) kadar 1 yıldan daha uzun süre bulunan menkul kıymetlerdir.

 • Orta ve uzun vadeli yatırımlar için uygundurlar.

 • İskontolu ya da kuponlu olabilmektedirler.

 • Kupon ödemeleri sabit ya da değişken faizli olabilmektedir.


 • VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KONTRAT NEDİR? aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir.

 • Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki finansal bir göstergeyi (endeks, parite vb.), malı (pamuk, buğday vb.), dövizi (Euro, Dolar vb.), sermaye piyasası aracını, kıymetli madeni (altın, gümüş vb.) alma veya satma yükümlülüğü veren ve organize borsalarda işlem gören bir sözleşmedir.


 • Vadeli İşlemlerle İlgili Tanımlar aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir.

 • Dayanak Varlık : Tarafların alıp sattığı vadeli işlem sözleşmelerinin hangi varlıkla ilgili olduğunun ifadesi (faiz, hisse senedi endeksi, döviz, v.b.)

 • Sözleşme Büyüklüğü : Bir adet vadeli işlem sözleşmesindeki dayanak varlığın tutarı

 • Uzun Pozisyon : Vadeli işlem sözleşmesini “Alma İşlemi”


 • Kısa Pozisyon aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir. : Vadeli işlem sözleşmesini “Satma işlemi”

 • Pozisyonun Kapatılması : Önceden açılmış uzun veya kısa pozisyonun aynı miktarda ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılması

 • Açık Pozisyon : Bir sözleşmede uzun veya kısa pozisyon tutan yatırımcı açık pozisyondadır.

 • Başlangıç Teminatı : Bir vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon almak için takas merkezine yatırılması gereken teminat tutarı.


 • Sürdürme Teminatı aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir. : Açık pozisyon taşımak için bir sözleşmede bulundurulması gereken asgari teminat. Gün sonunda elde edilen zararlar neticesinde takas merkezindeki teminat, sürdürme teminatı seviyesinin altına düşerse teminatın aynı gün tekrar başlangıç teminatı seviyesine çıkarılması istenir.

 • Spread (Fark,Yayılma) Teminatı : Herbir hesap için, aynı anda, aynı sözleşmenin farklı vadelerinin birinde uzun diğerinde kısa pozisyon alınması karşılığı yatırılan teminat

 • Kaldıraç Oranı : Yatırılan başlangıç teminatı ile alınan pozisyon büyüklüğü arasındaki orandır.


 • Gün Sonu Uzlaşma Fiyatı aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir. : Sözleşmede açık pozisyonların yeniden değerlemesinde esas alınan fiyat.Seans kapanışından 15 dakika sonra VOB tarafından ilan edilir.

 • Hesapların Güncellenmesi : Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyon taşıyan yatırımcıların hesaplarının takas merkezi tarafından ilgili günde oluşan gün sonu uzlaşma fiyatları esas alınarak değerlemeye tabi tutulması ve bu değerleme sonucunda, kar eden hesaplara alacak ve zarar eden hesaplara borç kaydedilmesi işlemi.


 • Teminat Tamamlama Çağrısı aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir. : Çağrısı Hesapta bulundurulan toplam teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, takas merkezi tarafından pozisyon taşıyan kişiye, teminat miktarının başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması için talepte bulunulur. Bu talep teminat tamamlama çağrısı olarak adlandırılır.

 • Nakdi Uzlaşma : Sözleşmelerin ifa edilmesinde kullanılan yöntem. Bu yöntemde vade sonunda dayanak varlık taraflar arasında el değiştirmez. Bunun yerine, sözleşme fiyatı ile dayanak varlığın son işlem günündeki cari fiyatı veya borsa tarafından belirlenen diğer yöntemler esas alınarak belirlenmiş fiyat arasındaki fark kadar tutar taraflar arasında el değiştirir ve sözleşme bu şekilde kapatılmış olur.


 • Pozisyon Limiti aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir. : Borsa, manipülatif işlemleri, suni arz ve talebi önlemek, piyasanın sıkışmasını engellemek amacıyla bir yatırımcının alabileceği pozisyonları sözleşme sayısı bazında sınırlar, bu sınırlamaya pozisyon limiti denir.

 • Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı: Vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılan ve hesaplama şekli işlem prosedüründe belirtilen fiyat.

 • Son İşlem Günü : Sözleşmenin alım satımının yapılabileceği son borsa günü.

 • Sözleşmenin Vadesi : Sözleşmenin sona ereceği zaman.


 • EUROBOND aşmamak koşuluyla, serbestçe belirlenir.

 • İhraç eden kurumun amacı yurtdışından kaynak sağlamaktır.

 • İlk ihraçta eurobondların vadeleri ve kupon oranları kurumun ihtiyaçlarına, piyasadaki talebe, ekonomik ortama ve kurumun kredibilitesine göre belirlenmektedir.

 • Genellikle vadeler 2-30 yıl arası değişmektedir.


 • Ancak 2. el piyasada, önceden ihraç edilmiş eurobondlar işlem gördüğü için vade sonu iki yıldan daha kısa olan eurobondlar bulunmaktadır.

 • USD, EURO, JPY gibi belli başlı döviz cinslerinden ihraç edilmektedirler. En yaygın ve aktif işlem görenleri dolar ve Euro cinsinden olanlarıdır.

 • Kupon faizleri genellikle sabit olup, değişken de olabilmektedir. Dolar cinsinden eurobondlar yılda 2 kere kupon öderler, Euro cinsinden olanlar yılda 1 kere kupon ödemektedirler.


 • Eurobondlar yurtdışında ihraç edildiklerinden kağıtların saklaması da yurtdışında olmaktadır. Çoğunlukla hamiline olarak ihraç edilirler ve fiziki teslimi yapılmamaktadır. En yaygın kullanılan takas kuruluşları Euroclear ve Cedel’dir.

 • İhtilaf halinde, yurtdışı mahkemeler yetkilidir.


FORWARD kağıtların saklaması da yurtdışında olmaktadır. Çoğunlukla hamiline olarak ihraç edilirler ve fiziki teslimi yapılmamaktadır. En yaygın kullanılan takas kuruluşları Euroclear ve Cedel’dir.

 • Gelecek bir tarihte, belirli bir döviz tutarının bugünden belirlenen bir kurla alımı veya satımı için yapılan sözleşmedir.

 • Gelecekteki bir tarih için geri dönülemez bir şekilde kur sabitlenir !

 • Vadesi bellidir.

 • Şartları taraflar arasındaki özel anlaşmayla belirlenir.


 • Fiyat taraflar arasında vade tarihi için belirlenir. kağıtların saklaması da yurtdışında olmaktadır. Çoğunlukla hamiline olarak ihraç edilirler ve fiziki teslimi yapılmamaktadır. En yaygın kullanılan takas kuruluşları Euroclear ve Cedel’dir.

 • Hem alıcı hem de satıcı için geri dönülemez yükümlülük söz konusudur.

 • Tezgah üstü (OTC) piyasada işlem görür.

 • Gelecekteki bir tarih için geri dönülemez bir şekilde kur sabitlenir


Futures
FUTURES kağıtların saklaması da yurtdışında olmaktadır. Çoğunlukla hamiline olarak ihraç edilirler ve fiziki teslimi yapılmamaktadır. En yaygın kullanılan takas kuruluşları Euroclear ve Cedel’dir.

 • Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi değerleri veya borsalarda işlem gören pamuk, demir petrol gibi ürünleri belli bir tarihte ve belli bir fiyattan alma veya satma sözleşmeleridir. Futures işlemleri forward kontratlardan ayıran en büyük özellik standartları önceden belirli kontratlar olması ve bu tip işlemler için kurulan özel borsalarda işlem görmeleridir.SWAP düşüldükten sonra belli bir taşıma teminatı oranı ile izlenerek özellikle kredi limitlerini bloke etmek istemeyen müşterilere hitap eder.

 • Faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonunda ortaya çıkan risklerizi en aza indirmek amacıyla geliştirilmiş takas sözleşmeleridir. Faiz swapında taraflar anapara dışında faiz oranlarını takas ederler. Burada amaç daha düşük faizli kredilere erişebilmektir.


 • Döviz swapında taraflar önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli bir miktardaki dövizi değiştirirler. Döviz kaynaklarınız yönetimi amaçlı bu ürün herhangi bir döviz cinsinden olan fazlanızın, başka bir döviz cinsinden olan borcunuza önceden belirlenen bir vade boyunca, sabit bir fiyattan değişimi olanağını sağlar.


 • HİSSE SENEDİ koşullarda belirli bir miktardaki dövizi değiştirirler. Döviz kaynaklarınız yönetimi amaçlı bu ürün herhangi bir döviz cinsinden olan fazlanızın, başka bir döviz cinsinden olan borcunuza önceden belirlenen bir vade boyunca, sabit bir fiyattan değişimi olanağını sağlar.

 • Hisse senedi alarak bir şirkete ortak olursunuz. Her bir hisse senedi, şirket sermayesinin belirli bir bölümüne karşılık gelen ve sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkanı veren kıymetli evraktır.


 • Şirket başarılı oldukça, yatırımınızın değeri de artar. Şirket ciddi bir olumsuzluk yaşarsa, siz de bu olumsuzluktan pay alırsınız. Bir şirketin sermayesine ortak olurken, o şirketin "büyüme" potansiyelinden pay alabilmek temel amaçtır. Bu sebeple uzun vadeli yatırım stratejileri için daha uygundur. • Getirisi hiçbir garantisi yoktur. Şirketin değeri ile beraber hisse senedinin fiyatı yukarı veya aşağıya gidebilir. Hisse senedi yatırımcısı, büyüme ve/veya karlı olma "ihtimali" nden pay alabilmek için yatırım yapar

 • Hissedar, büyüme potansiyelinden pay alabilme ve yönetime katılabilme haklarına sahip olur. Bunun karşılığında, hissedarın şirketin gelirlerinin paylaşımındaki hakkı tüm şirkete kredi verenlerin (ticari alacaklıları, bankaları gibi) haklarından sonra gelir. • Riskler altında ise zarar

 • Hisse senedi yatırımının içerdiği en önemli risk, hisse senedini satmak zorunda olduğunuz anda, hisse senedi fiyatının reel bazda (enflasyon etkisi arındırılmış bazda) aldığınız fiyatın altında olmasıdır.
 • Sağlayabildiği Diğer Haklar olumsuzluklar (Piyasa Riski), şirketin içinde bulunduğu sektöre ilişkin olumsuzluklar (Sektör Riski), veya şirketin kendi içindeki olumsuzluklar (Şirket Riski) şirket değerini etkiler.

 • Hisseler, değişen ölçülerde aşağıdaki hakları da sağlayabilmektedir:

 • Rüçhan hakkı

 • Oy kullanma, yönetime katılma

 • Tasfiyeden pay alma

 • Bilgi alma


ad