slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 398 Views
 • Uploaded on

SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER. Yard. Doç. Dr. Murat Örmen. Tiamin (B1) Riboflavin (B2) Niasin ( niasin, nikotinamid)(B3) Pantotenik asid (B5) Piridoksin, piridoksal, piridoksamin (B6) Biotin Kobalamin (B12) Folik asid (pteroyl glutamik asid) Askorbik asid (C ). TİAMİN. Yapısı:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER

Yard. Doç. Dr. Murat Örmen

slide2

Tiamin (B1)

 • Riboflavin (B2)
 • Niasin ( niasin, nikotinamid)(B3)
 • Pantotenik asid (B5)
 • Piridoksin, piridoksal, piridoksamin (B6)
 • Biotin
 • Kobalamin (B12)
 • Folik asid (pteroyl glutamik asid)
 • Askorbik asid (C )
slide3

TİAMİN

Yapısı:

Primidin + tiazol halkası (metilen köprüsü ile bağlı)

Aktif form: Tiamin pirofosfat (TPP)

slide4

TİAMİN

 • Fonksiyonu:
 • Aktive bir aldehid ünitesinin transfer edildiği
 • enzimatik reaksiyonların koenzimi
 • 1- alfa-keto asidlerin oksidatif dekarboksilasyonu
 • pirüvat, alfa-ketoglutarat, lösin,valin ve izolösin
slide6

TİAMİN

2- Transketolaz rekasiyonları

slide7

TİAMİN

 • Periferik sinir membramlarında lokalize
 • Asetil kolin sentezinde,
 • İyon translokasyon reaksiyonlarında görevli
slide8

TİAMİN

Günlük gereksinim: 1,0-1,2 mg/gün

Eksikliği:

Kepekli tahıl ve et ürünlerinden yetersiz beslenme

Kronik alkol kullanımı

Aşırı kave ve çay tüketimi

slide9

TİAMİN

Eksikliği:

Erken evre: İştah kaybı, kabızlık, bulantı, halsizlik,

İrritabilite, periferal nöropati, depesyon

Wernicke Korsakoff Sendromu: Konfüzyon, ataksi,

göz kaslarında paralizi

Beriberi: Nöromuskuler dejenerasyon

Periferal nöropati

Ödem, plevral ve peritoneal effüzyon

slide10

TİAMİN

 • Metabolik hastalıklarının tedavisinde:
 • Dallı zincirli ketoasidüri( Maple syrup urine disease)
 • Dallı zincirli alfa keto asid dekarboksilaz
 • Hiperpirüvik asidemi
 • Pirüvat dekarboksilaz
slide11

TİAMİN

Tiamin durumunun saptanması:

Eritrosit transketolaz aktivitesi

Kan ve idrarda tiamin ölçümü

slide12

RİBOFLAVİN

Yapısı:

Heterosiklik izoalloksazin halkası+ribitol

Sarı, fluoresan

bir bileşik

slide13

RİBOFLAVİN

Aktif formu: Flavin mononükleotid (FMN)

Flavin adenin dinükleotid (FAD)

FAD

slide14

RİBOFLAVİN

 • Emilim, taşınma ve metabolizma
 • Koenzim formları, gastrik asid ile karşılaştığında proteinlerle yaptıkları kovalent bağlar yıkılır
 • İnce barsak proksimalinden emilir
 • Dolaşımda albumine zayıf bağlanır
 • Riboflavinin koenzimlere dönüşümü hücre sitoplazmasında olur
 • Dönüşümü tiroksin ve T3 uyarır
slide15

RİBOFLAVİN

 • Oksidoredüktazların prostetik grubu olarak fonksiyon
 • görür (Flavoproteinler-metalloflavoproteinler)
 • Flavoprotein enzimler:
 • Alfa-amino asid oksidaz ( amino asidlerin deaminasyonu)
 • Ksantin oksidaz (pürin yıkılımı)
 • Gliserol-3-fosfat dehidrogenaz (indirgeyici eşdeğerlerin sitozolden mitokondriye taşınması)
slide16

RİBOFLAVİN

 • Flavoprotein enzimler:
 • Açil KoA dehidrogenaz (yağ asidi oksidasyonunda)
 • Dihidrolipoil dehidrogenaz (pirüvat ve ketoglutarat
 • dehidrogenazın oksidatif dekarboksilasyonu)
 • NADH dehidrogenaz (solunum zinciri)
 • Glutatyon redüktaz
slide17

RİBOFLAVİN

Günlük gereksinim:1,2-1,7mg/gün

Kaynak:Et, süt, yumurta

Pastörizasyon işelmeleri ve şişeleme sırasında kayıp

Eksikliği:

Faringeal ve oral müköz membranlarda ödem ve

hiperemi, boğaz ağrısı, cheliosis, glossit, sebore,

fotofobi

Işığa duyarlı; fototerapi gören YD eksikliği görülebilir

slide18

NİASİN

Yapısı:

Nikotinik asid ve nikotin amidin formül adlarıdır

Nikotinik asid piridinin monokarboksilik asid türevidir

(piridin-3-karboksilik asid)

Nikotinik asid

Nikotin amid

slide19

NİASİN

 • Metabolizması:
 • 1-Diyetteki nikotinamid deaminasyona uğrar ve nikotinik
 • asid oluşur
 • 2-Sitozolde nikotinat, önce PRPP’dan fosforibozil bölümünü
 • ardından da ATP’den AMP’yi alır
 • 3-Son olarak glutamattan amino grubu alır, NAD’ye dönüşür
 • İnsanlarda, diyetteki triptofandan NMN meydana gelebilir
 • Normalde niasin gereksiniminin 2/3’ü triptofandan sağlanır
slide20

NİASİN

 • Fonksiyonu:
 • NAD ve NADP+ birçok oksidoredüktazın koenzimidir
 • (sitozol ve mitokondri)
 • Karbohidrat, yağ ve aa. metabolizmasınnı etkileyen
 • yolların yapıtaşıdır.
 • NAD ile ilişkili enzimler oksidatif yollarda katabolik reaksiyonlarda rol alır (sirtik asid siklüsü).
 • NADP ile ilişkili enzimler, indirgeyici sentezlerin gerçekleştirdiği yollardaki reaksiyonları katalize eder (pentoz fosfat yolu)
slide21

NİASİN

Kaynak:Et, süt, KC, somon balığı, yeşil yapraklı bitkiler

60 mg triptofan = 1 mg niasin

Pellegra: demas, diyare, dermatit

slide22

NİASİN

 • Eksikliği hangi durumlarda oluşabilir?:
 • Mısıra dayalı diet
 • Lösinden zengin diyet; kinolinat fosforibozil transferaz
 • inhibisyonu (triptofandan niasine dönüşüm engellenir)
 • Triptofan niasin dönüşümünde B6 vit. gerekli
 • İzoniazid kullanımı
 • Karsinoid sendrom (triptofan metabolizması serotonine döner)
 • Hartnup hastalığı (OR, triptofan emilimi bozulur)
slide23

NİASİN

 • Nikotinik asid, plazma kolesterolünü düşürmek amaçlı kullanılır
 • Yağ asidlerinin adipoz dokudan hareketini önler
 • VLDL, IDL, LDL oluşumu azaltır
 • Toksisite belirtileri:
 • Kaşıntı, yanma , batma hissi, bulantı-kusma, diyare, glukoz intoleransı peptik ülser
 • KC’e toksik etkili
slide24

PANTOTENİK ASİD

Pantoik asid + beta alanin

Aktif formu; Koenzim A

Açil taşıyıcı proteinin (ACP) yapısında yeralır

slide25

PANTOTENİK ASİD

Fonksiyonu:

Tiol grubu hem KoA’da, hem de ACP’de açil gruplarının taşıyıcısıdır

KoA:

Sitrik asid siklüs reaksiyonları

Yağ asidi sentezi

Asetilasyon reaksiyonları (ilaçların)

Kolesterol sentezi

ACP: Yağ asidi sentezi

slide26

B6 VİTAMİNİ

Yapısı:

3 doğal form; pridoksin, pridoksal, pridoksamin

Aktif form: Pridoksal fosfat

slide27

B6 VİTAMİNİ

 • Fonksiyonu:
 • Pridoksal fosfatın aldehid grubu ile bir alfa aa.’in amino
 • grubu arasındaki Schiff bazı kombinasyonu sayesinde,
 • aa’in kalan üç bağı ile ilgili transaminasyon, dekarboksilasyon
 • reaksiyonları ve treonin aldolaz aktivitesi kolaylaşır
 • Glikojenolizdeki fosforilaz enzim aktivitesi için gerekli
 • Lipid metabolizmasında serin+palmitoyl KoA’dan
 • 3-dehidrosfinganin oluşumu için gerekli
slide28

B6 VİTAMİNİ

 • Eksikliği:
 • Laktasyon, Alkolikler, izoniazid tedavisinde (izoniazid
 • pridoksal ile birleşir piridoksal-hidrazon hızla atılıma uğrar)
 • Piridoksinin kullanıldığı doğumsal metabolik hastalıklar:
 • İnfantil konvülzyonlar (glutamat dekarboksilaz eksikliği)
 • Sistationüri (gama sistationaz)
 • Homosistinüri (sistationin sentetaz)
 • Ksantürenik asidüri (mutant kinüreninaz’ın PLP’a afinitesi
 • azalmış
slide29

BİOTİN

Yapısı:

imidazol türevi

İntestinal bakteriler tarafından sentezlenir

slide30

BİOTİN

 • Fonksiyonu:
 • Karboksilaz reaksiyonlarını katalizleyen spesifik
 • multisubüniteli enzimlerin komponenti:
 • Pirüvat karboksilaz ( glukoneogenez)
 • Asetil KoA karboksilaz (yağ asidi biyosentezi)
 • Propionil KoA karboksilaz (aa. Katabolizması)
slide31

BİOTİN

 • Eksikliği:
 • Avidin emilimini engeller
 • Multiple karboksilaz eksikliği......Biotin eksikliği belirtileri
 • Nörolojik belirtiler Depresyon, halusinasyon, kas ağrıları
 • Gelişme geriliği
 • Dermatit
 • Çocuklarda immun yetmezlik hastalığı
slide32

B12 vitamini = Kobalamin

Yapısı:

Korrin halka sistemi: merkezde Co iyonu, çevresinde tetrapirol halkaları ve Co’a bağlı nükleotid yan zincirleri

Metilkobalamin

Adenozilkobalamin

Hidroksikobalamin

Bitkilerde bulunmaz

slide33

B12 vitamini

Emilim, atşınma ve metabolizma

Diyetteki kaynaklar: et, süt, yumurta

Üst GİT’da B12+haptokorrin (tükrük proteini)

Barsakta haptokorrin, pankreatik enzimlerce sindirilir

Emilim için İF gerekli (gastrik mukoza parietal hücreler)

Barsak epitel hücresinde B12-İF disosiye olur

Portal ven (plazma transkobalamin II’ye bağlı taşınır)

KC’de depolanır BAKKKKKKK (fazlası idrarla atılır)

slide34

B12 vitamini = Kobalamin

Dört tip transport proteini var

-Haptokorrin

-İF (salınımı yiyecekler, histamin, gastrin ile

artar,vagal blokaj ile azalır)

-Transkobalamin II

-Kobalofilin (R proteini; transkobalamin I,

transkobalamin III)

slide35

B12 vitamini = Kobalamin

Fonksiyonu:

Kobalamin hücre sitozolünde hidroksikobalamin şeklinde

serbest kalır

1- Sitozolde metilkobalamine çevrilir

-Homosisteinin metiyonine ve aynı anda

N5-metiltetrahidrofolatın tetrahidrofolata dönüştüğü

Reaksiyonda rol alır

-THF; pürin, pirimidin ve nükleik asid sentezi için gereklidir

-SAM nöronal metabolizma için gereklidir

slide36

B12 vitamini = Kobalamin

2-Mitokondriye girer ve 5’-deosiadenozilkobalamine dönüşür

Metil malonil KoA’nın süksinil KoA’ya dönüşümünü sağlar

Tepkime gösterilecek)

slide37

B12 vitamini = Kobalamin

 • Eksikliği:
 • Belirtiler:Nörolojik bozukluklar (yanma, ekstremitelerde duyu kaybı, güçsüzlük, spastisite vb.),Megaloblastik anemi
 • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
 • Midede İF salınımında yetersizlik (pernisiöz anemi)
 • Total/parsiyel gastrektomi
 • İntestinal malabsorbsiyon
 • İleal rezeksiyon
slide38

B12 vitamini = Kobalamin

 • Tropikal sprue
 • İB inflamatuvar hastalıkları
 • İF konjenital eksikliği
 • Eksikliğin görüldüğü riskli gruplar
 • Yaşlılar (65 yaş üstü) (prevalans ort %12)
 • Vejateryanlar
 • Otoimmun hastalığı olanlar
 • HIV virüsü taşıyanlar
slide39

FOLİK ASİD

Yapısı ve kaynak:

Pteridin+ PABA +glutamik asid = Pteroyl glutamik asid

Maya, KC, yeşil yapraklı bitkilerde (poliglutamat bileşikleri )

Aktif form: Tetrahidrofolat (THF)

Emilim: Monoglutamil folat şeklinde olur

Barsak hücresinde THF’a indirgenir

slide40

FOLİK ASİD

Fonksiyonu:

Tek karbonlu birimlerin taşıyıcısı

Metil, metilen, metenil, formil, formimino

Beş ana metabolik fonksiyonu:

1- Histidin katabolizmasında rol alır

Histidin FIGLU+(THF) Glutamik asid + N5 formiminoTHF

Timidim, metiyonin, pürin sentezi

slide41

Timidilat sentaz

dUMP

dTMP

N5,N10-methylene-

tetrahydrofolate

Dihydrofolate

Tetrahydrofolate

FOLİK ASİD

2,3- Serin metil grubunu, THF’a verir ve glisine dönüşür.

THF’tan N5,N10 metilen THF oluşur (timidin sentezi)

reduced

oxidized

Dihidrofolat

reduktaz

Serine

transhidroksimetilaz

slide45

Eksikliği:

 • B12 vitamini eksikliğinde folat işlevini yürütemez nöropati
 • ve megaloblastik anemi görülür
 • Gebelik öncesi eksikliği nöral tüp defektine neden olur
 • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
 • Barsak sterilizasyonu
 • Emilim bozukluğu ( rezeksiyon, sprue, çöyak hastalığı)
 • Diyetle yetersiz alım
 • Gereksinimin arttığı durumlarda( gebelik, KC hast, malig.)
 • Antifolat ilaçlar
 • Antikonvülzan tedavi
slide46

Askorbik asid (C vitamini)

Yapısal özellikleri ve kaynak:

2-oxo-L-gulofuranolakton

L-gulonolakton oksidaz insanlarda yok

Turunçgiller, kavun, domotes, yeşil biber, lahana,

yeşil yapraklı bitkiler

Aktif form: Askorbik asid

slide47

Askorbik asid (C vitamini)

 • Fonksiyonu:
 • İndirgeyici özellğe sahip
 • Askorbik asid Dihidroaskorbik asid + 2H
 • Moleküler oksijeni, nitrat, sitokrom a ve c’yi indirger
 • Görev aldığı reaksiyonlar:
 • Kollajen sentezi (prolinin hidroksilasyonu)
 • Tirozinin degradasyonu
 • Tirozinden epinefrin sentezi ( dopamin beta hidroksilaz basamağı)
slide48

Askorbik asid (C vitamini)

 • Gama-bütirobetain’in karnitin’e hidroksilasyonu
 • Safra asidi oluşumu (7-alfa hidroksilaz basamağı)
 • Steroidogenesis
 • Demirin amilimi
 • Genel antioksidan, sindirim sırasında nitrözaminlerin oluşumunu önleyici etki
 • Eksikliği: skorbüt