slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ljubov Lorella Fedortšuk Krislin Tukia Kadri-Ann Lehis Erik Zalutski Arko Lepik STOM II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Ljubov Lorella Fedortšuk Krislin Tukia Kadri-Ann Lehis Erik Zalutski Arko Lepik STOM II - PowerPoint PPT Presentation


 • 414 Views
 • Uploaded on

Hingamine ja happe-leelis seisund Neerud ja happe-leelis seisund Respiratoorne atsidoos ja alkaloos Metaboolne atsidoos ja alkaloos Võrdlus. Ljubov Lorella Fedortšuk Krislin Tukia Kadri-Ann Lehis Erik Zalutski Arko Lepik STOM II. Hingamine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ljubov Lorella Fedortšuk Krislin Tukia Kadri-Ann Lehis Erik Zalutski Arko Lepik STOM II' - jane


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Hingamine ja happe-leelis seisundNeerud ja happe-leelis seisundRespiratoorne atsidoos ja alkaloosMetaboolne atsidoos ja alkaloosVõrdlus

Ljubov Lorella Fedortšuk

Krislin Tukia

Kadri-Ann Lehis

Erik Zalutski

Arko Lepik

STOM II

hingamine
Hingamine
 • Hingamine on gaasivahetus rakkude ja ümbruskonna vahel.
 • Hapniku transpordi 4 etappi:
  • 1) konvektiivne transport kopsualveoolidessse ventilatsiooni abil
  • 2) difusioon alveoolidest kopsukapillaaride verre,
  • 3) konvektiivne transport vereringe vahendusel koekapillaaridesse,
  • 4) difusioon koekapillaaridest neid ümbritsevatesse rakkudesse

(1.)

hingamisteed
Hingamisteed
 • Hingamisteed ei ole mitte ainult atmosfääriõhu juurdetoomiseks sissehingamisel ja alveolaarõhu äraviimiseks, vaid täidavad tervet rida hingamise abifunktsioone.
  • Nt: õhu puhastamine, soojendamine ja niisutamine.

(2.)

happe leelise seisund
Happe-leeliseseisund
 • Happe-leelise tasakaalu all mõistetakse  H+-aktiivsus kehavedelikes koos seda reguleerivate mehhanismide seisundi ja nende funktsionaalse reserviga
 • Hape – H+ doonor
 • Alus – H+ vastuvõtja
 • Inimese arteriaalse vere pH (37 ˚C juures) on vahemikus 7,37 kuni 7,43 ; keskmise väärtusega 7,4.
 • Reegline mõeldakse vere pH all alati plasma pH väärtust.
 • Hoolimata happeliste ainevahetusproduktide pidevalt muutuvast äraandmisest verre, hoitakse vere absoluutne reatksioon väga täpselt konstantsena.
 • Vere pH säilitamisel konstantsena osalevad mitmed tegurid.
  • Vere puhversüsteemid, gaasivahetus kopsudes ja eritusmehhanismid neerudes.
hingamise osav tt ph regulatsioonist
Hingamise osavõtt pH regulatsioonist
 • Kehalises puhkeolekus elimineeritakse 230ml CO2/m, seega umbes 15 000mmol CO2/päevas
 • ``Lenduva`` süsihappeandhüdriidi eemaldamise tõttu vabastatakse veri peaaegu ekvivalentsest hulgast vesinikioonidest.
 • Seega on hingamisel püsiva happe-leelise tasakaalu säilitamisel määrav osa.
  • `` Näiteks kui mingi ainevahetushäire korral vere happelisus suureneb, toimib vesinikioonide suurenenud kontsentratsioon hingamise täiendava stiimulina, mis kutsub esile ventilatsiooni suurenemise (hüperventilatsiooni). CO2molekule elimineeritakse suuremal hulgal ja pH normaliseerub.`` (4.)
hingamise osav tt ph regulatsioonist1
Hingamise osavõtt pH regulatsioonist
 • Leelise hulga suurenemisel ventilatsioon kahaneb (hüpoventilatsioon), CO2 osarõhk ja koos sellega ka H-ioonide kontsentratsioon tõuseb, nii et esialgne pH kasv vähemalt osaliselt kompenseeritakse.
neerude funktsioonid organismis
Neerude funktsioonid organismis
 • Ainevahetuse lõpp-produktide väljaviimine organismist
 • Vee ja elektrolüütide homöostaasi säilitamine
 • Happe-leelise tasakaalu säilitamine
 • Hormoonide süntees

Allikas: http://barttersite.org/kidney-tutorial

neerude osav tt ph regulatsioonist
Neerude osavõtt pH regulatsioonist
 • Nende ülesanne seisneb mittelenduvate hapete, esmajärjekorras väävelhappe eritamises.
 • Mittelenduvad happed annavad normaalselt ööpäevas 40-60 mmol vesinikioone, mis tuleb elimineerida neerude kaudu.

(2)

slide11

Toidust saame: VALGUD

Aminohapped Väävlit sisaldavad AH-d

HAPE

H-ioonid

NEER

neerude osav tt ph regulatsioonist 2
Neerude osavõtt pH regulatsioonist 2
 • Suurema hulga hapete tekke korral on terve neer võimeline H+ eritumist tunduvalt suurendama ja seega esmalt vähenenud vere pH kasvu korral H+renaalne eritus vastavalt väheneb ja sellega kompenseeritakse happe leelise tasakaaluhäire.
 • Vesinikioonide eritamine toimub neerutorukestes, kusjuures torukeste filtraat, torukeste rakud ja kapillaarveri üksteist vastastikku mõjustavad.
 • Vesinikioonid seostakse lõppude lõpuks neerutorukeste uriinis HPO4-2-ks ja NH3-ks.
 • Ainult väikene osa H-ioone eritatakse uriiniga vabal kujul.
 • Teiselt poolt viiakse keemiliste protsesside ja vahetuste käigus HCO3- jälle verre tagsi.

(2)

h ekskretsioon neerudest
H+ ekskretsioon neerudest

Neerud – ainus viis H+ erituseks:

 • Ammooniumiooni NH4 + ekskretsioon –

1 eritunud ammooniumimolekuli asemel saadkase 1 molekul bikarbonaati

 • Uriini puhversüsteemid
 • Fosfaat - H3PO4 - iga eritunud H-molekulu kohta moodustub 1 molekul bikarbonaati
 • Sulfaadid – eritub neutraalsoolana
 • ƒ Mida siis neerud teevad happe eritamiseks?
h ekskretsioon neerudest 2
H+ ekskretsioon neerudest 2

Proksimaalne  neerutuubul

 • Bikarbonaadi tagasiimendumine

H-ioonide sekretsioon torukese valendikku Na+ ‐ H+ antiportedi teel

 • H+ + HCO3‐ = H2CO3

H2O + CO2

H2CO3

H+ + HCO3‐

Distaalne neerutuubul – nefroni viimane osa

 • Na + ‐K +   ATPaas
 • Rakud, millel on prooton‐ATPaas
 • H + ‐K +   ATPaas
slide15

Allikas:http://physiology-human.blogspot.com/2011/06/renal-physiology.htmlAllikas:http://physiology-human.blogspot.com/2011/06/renal-physiology.html

tasakaaluh ired
Tasakaaluhäired
 • Kui neerude funktsioon ei ole võimeline vere pHd konstantsena hoida, kuhjuvad verre :
 • Happed ATSIDOOS (vere pH langeb, bikarbonaadi kontsentratsioon vähenenud)
 • Leelised ALKALOOS (vere pH tõuseb, bikarbonaadi kontsentratsioon suurenenud)
atsidoosid ja alkaloosid
Atsidoosid ja alkaloosid
 • Kui patoloogilistes tingimustes kuhjub verre suurel hulgal happeid või leeliseid, hingamine ja neerude funktsioon ei ole võimelised vere pH-d const hoidma.
 • Vere pH alanemise (pH<7,37), s.thapelistevalentsidekasvukorral räägitakse atsidoosist.
 • pH väärtuse suurenemist (pH>7,43) nimetataksealkaloosiks.
respiratoorne atsidoos ja alkaloos
Respiratoorne atsidoos ja alkaloos
 • Respiratoorne atsidoos-atsidoos, mille põhjustab kopsude funktsioonihäire, mille korral suureneb vere CO₂ osarõhu tõus veres.
 • Respiratoorne alkaloos-alkaloos, mille põhjustab hüperventilatsioon, mille tõttu tekib CO₂ osarõhu langus.
primaarsete respiratoorsete happe leelise tasakaalu h irete kompensatsioon
Primaarsete respiratoorsete happe-leelise tasakaalu häirete kompensatsioon
 • Toimub otsekohe või teatud viivitusega
 • Kompensatsioon- primaarselt happelises või leeliselises suunas nihkunud pH väärtus viiakse tagasi normi piiridesse või selle lähedusse
 • Kompensastiooni mehhanismid:
  • Neerud- muutes HCO₃ ioonide retentsiooni või H-ioonide eritamist
metaboolne alkaloos
Metaboolne alkaloos
 • Metaboolse alkaloosi korral on plasmas bikarbonaadi kontsentratsioon suurenenud. Nefronis voolab suurema bikarbonaadi kontsentratsiooniga tubulaarvedelik, sealne piiratud resorptsioonivõime on seega ületatatud. Bikarbonaati eristatakse lõpliku uriiniga.
metaboolse alkaloosi p hjused ja s mptomid
Metaboolse alkaloosi põhjused ja sümptomid
 • Oksendamine
 • HAT regulatsioonihäired neerudes
 • NaHCO3 liigne manustamine.
metaboolne atsidoos
Metaboolne atsidoos
 • Metaboolne atsidoos on bikarbonaadi kontsentratsiooni vähenenud, siis resorbeeritakse normaalse gradiendi saavutamiseks rohkem bikarbonaati tubulaarvedelikust tagasi.
metaboolse atsidoosi p hjused ja s mptomid
Metaboolse atsidoosi põhjused ja sümptomid
 • orgaaniliste hapete ülehulk
 • mürgistused
 • anorgaaniliste hapete ülehulk
atsidoosi ja alkaloosi kompensatsioon
Atsidoosi ja alkaloosi kompensatsioon
 • Nihkunud pH väärtus viiakse kompensatsioonimehhanismide sekkumise tõttu tagasi normi piiridesse.
 • Metaboolset happe-leelis tasakaalu häiret on võimalik kompenseerida kopsude ventilatsiooni vastava muutmisega, lisaks kompensatsioon neerude abil.
 • Respiratoorse häire korral võivad sekkuda neerud, muutes HCO3- retensiooni või H-ioonide eritamist.
happe leelis tasakaalu h irete diagnostiliste parameetrite muutused
Happe-leelis tasakaalu häirete diagnostiliste parameetrite muutused

BE- puhverleeliste hälve

PCO2- CO2 osarõhk- võimaldab otsustada, kas häire on primaarselt respiratoorne.

Jämedad nooled: primaarsete muutuste suund

Peenikesed nooled: sekundaarse kompensatsiooni suund

Tabelis on kokku võetud kolme iseloomuliku parameetri primaarsed ja sekundaarsed muutused, mille kombinatsioon võimaldab happe-leelise tasakaalu häire ühetähenduslikku määramist.

kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjandus
 • Schmidt, R. F., Thews, G. (1997). Inimese füsioloogia. Tartu. Lk 575-577, 604-605, 627-630, 644, 795-798.
 • “Happe – alus tasakaal” esitlus prof. Joel Starkopf http://euro.perearstikeskus.ee/anestesioloogia/8.pdf
 • http://www.esy.ee/dok/ettekanne/3ps.pdf (20. oktoober 2011)
 • Pildid:

(1-3. Schmidt, R.F., Thews, G. 1997. Inimese füsioloogia)

 • 1. lk 574
 • 2. lk 577
 • 3. lk 605
 • 4. Gavronski G. Seminar Happe-leelistasakaalu regulatsioon- lk 5
 • 5. http://barttersite.org/kidney-tutorial
 • 6. http://physiology-human.blogspot.com/2011/06/renal-physiology.html
ad