program za interno izobra evanje ljubljana 2006 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program za interno izobraževanje Ljubljana, 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program za interno izobraževanje Ljubljana, 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 98

Program za interno izobraževanje Ljubljana, 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 534 Views
 • Uploaded on

CTK IN DIGITALNA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI Miro Pušnik, CTK miro.pusnik@ctk.uni-lj.si 01 476 37 33 Maja Vihar maja.vihar@ctk.uni-lj.si 01 476 37 41. Program za interno izobraževanje Ljubljana, 2006. Prezentacija dostopna na URL http://www.ctk.uni-lj.si/Publikacije/2007/ntf.ppt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program za interno izobraževanje Ljubljana, 2006' - jana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program za interno izobra evanje ljubljana 2006

CTK IN DIGITALNA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI

Miro Pušnik, CTK

miro.pusnik@ctk.uni-lj.si

01 476 37 33

Maja Vihar

maja.vihar@ctk.uni-lj.si

01 476 37 41

Program za interno izobraževanje

Ljubljana, 2006

program za interno izobra evanje ljubljana 20062

Prezentacija dostopna na URL

http://www.ctk.uni-lj.si/Publikacije/2007/ntf.ppt

Ostale uporabne spletne povezave

http://www.ctk.uni-lj.si

http://www.ctk.uni-lj.si/users/pusnik/povezave.html

http://www.ctk.uni-lj.si/zbirke/

http://ejournals.ebsco.com

Program za interno izobraževanje

Ljubljana, 2006

slide3

CILJI PREDAVANJA

Kratka predstavitev CTK.

Spoznati osnovno tipologijo e-virov.

Pregled e-virov DK UL.

Pregled osnovnih tipov licenčnih režimov v okolju CTK in DK UL.

Spoznati različne sisteme za avtentikacijo v okolju DK UL.

Predstavitev standardoteke.

SciFinder Scholar - iskanje po zbirkah CA Plus in Medline

slide4

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA

UNIVERZE V LJUBLJANI

Ustanovljena l. 1949 pri Tehniški visoki šoli

2003 nov ustanovitveni akt

Ustanovitelj: Vlada RS; (pod pristojnostjo MVZT)

- samostojna visokošolska knjižnica

- od l. 2003 pridružena članica UL

- 1994 - selitev v začasne prostore (najem)

- ???? – selitev v UL

3 temeljne usmeritve:

- avtomatizacija

- programi klasične in digitalne knjižnice

- intenzivno združevanje in sodelovanje z domačimi in tujimi

organizacijami

slide5

POSLANSTVO IN VIZIJA

Zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s področij tehnike in naravoslovja študentom in zaposlenim na UL.

Storitve temeljijo na strokovnosti, kakovosti, prijaznosti do uporabnikov in sodobni tehnologiji.

S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta.

slide6

STROKOVNA PODROČJA

- arhitektura - urbanizem – umetnost

- elektrotehnika - informatika

- fizika - astronomija - matematika

- gradbeništvo - geodezija

- kemija - kemijska tehnologija

- naravoslovje - ekologija

- strojništvo - materiali - proizvodnja

- knjižničarstvo

- standardi, patenti.

slide7

POSEBNOSTI NAŠE PONUDBE

25.000 novejših knjig in revij v prostem pristopu.

Večina gradiva je v računalniškem katalogu COBIB.

Gradivo iz skladišča dostavimo v 15 minutah.

Domov izposojamo tudi revije (razen zadnjega letnika).

Avtomatizacija opravil.

Prijetni študijski prostori odprti do 21.30.

slide8

CTK V ŠTEVILKAH – STORITVE (podatki za leto 2005)

Število aktivnih članov knjižnice: 10.848

-od tega študentov: 8.907

- število uporabnikov DK: 60.000

Število obiskov v vseh oddelkih CTK-ja: ~211.000

Skupaj izposojene enote (brez standardov): 243.975

Medknjižnična izposoja: 10.726 posredovanih dokumentov

Informacijske storitve

- tematske poizvedbe: 1.420

- svetovanje: 419

- SDI (število profilov): 97

- informacije o citiranosti: 88

- signalne informacije: 211

slide9

CTK V ŠTEVILKAH – VIRI (podatki za leto 2005)

Knjižnična zbirka na dan 31. 12. (brez NČ): 256.775 enot

- knjige, disertacije, priročniki in učbeniki: 143.394 enot

periodične publikacije: 39.178 letnikov

standardi: 72.668 enot

neknjižno gradivo:1.535 enot

Prirast knjižničnega gradiva:

skupno: 8.249 enot (nakup3.982dar4.267)

nakup knjižnega gradiva: 2.582 enot

nakup tiskanih periodičnih publikacij: 521 naslovov

Izločanje gradiva: 42.266 enot

slide10

CTK V ŠTEVILKAH – VIRI (podatki za leto 2005)

Podatkovne zbirke

Cca 40 bibliografskih in drugih podatkovnih zbirk

Elektronske revije

1.787 kupljenih e-naslovov

dostop do okoli 3000 e-naslovov

242.776 pregledanih celotnih besedil

Elektronske knjige

797 naslovov

Spletno mesto CTK

- obisk spletnega mesta 80.027

slide11

"GOOGLE GENERACIJA"

Mlajša generacija uporabnikov knjižnic je vešča uporabe storitev interneta, a manj vešča uporabe rigidnih knjižničnih informacijskih sistemov.

Razmišljanje, da

"… na internetu se itak vse dobi…".

slide12

"GOOGLE GENERACIJA"

Raziskava skupine EDNER med dodiplomskimi študenti o prvi izbiri e-vira:

45% - Google

10% - OPAC

9% - Yahoo

6% - Lycos

po 4% - Alta Vista, Ask Jeeves, Bubl

slide13

SPREMEMBE V NAČINU UPORABE

ELEKTRONSKIH VIROV

Bliskovit razvoj svetovnega spleta.

Primarni viri v elektronskih oblikah, zabrisane meje med primarnimi in sekundarnimi viri.

Hitra rast števila podatkov in informacij, razvoj informacijske industrije.

Spremenjene navade uporabnikov.

informacijska eksplozija

Hitra rast števila informacij in podatkov ter vzpon računalniške tehnologije.

Posledica: razvoj informatike in informacijske industrije.

Povečanje števila zapisov v bibliografskih zbirkah.

Pojav faktografskih zbirk.

Pojav elektronskih časopisov, elektronskih knjig.

INFORMACIJSKA EKSPLOZIJA

slide15

KNJIŽNIČNI INORMACIJSKI SISTEM UNIVERZE V LJUBLJANI - KISUL

58 visokošolskih knjižnic.

Cca 370 zaposlenih.

V knjižnični informacijski sistem UL sta vključeni tudi NUK ter CTK - od leta 2003 pridruženi članici UL.

NI centralnega sistema za upravljanje.

slide16

E-VIRI V KNJIŽNICAH UL

Okoli 100 plačljivih e-virov (primarnih in sekundarnih).

Okoli 3500 e-časopisov s celotnih besedil v okviru paketov e-revij.

Več kot 12.000 revij s celotnimi besedili v okviru polnotekstovnih bibliografskih zbirk.

Praktično vsi najbolj kakovostni – in tudi najdražji e – viri.

Način avtentikacije.

slide17

E-VIRI GLEDE NA FUNKCIONALNO UPORABO

- katalogi OPAC (COBIB)

- e-revije in paketi elektronskih revij,

- elektronske knjige in paketi e-knjig,

- bibliografske podatkovne zbirke,

- faktografske podatkovne zbirke,

- agregatorji, indeksirani na različnih nivojih,

- A-Z seznami,

- zbirke združevalnih iskalnikov,

zbirke openURL povezovalnikov.

Značilnost sodobnih elektronskih virov: meja med posameznimi tipi ni tako ostro začrtana, kot pri klasičnih virih informacij.

e viri glede na dostopnost

E-VIRI GLEDE NA DOSTOPNOST

 • plačljivi elektronski viri,
 • prostodostopni elektronski viri,
 • - letna naročnina (annual subscription) ali
 • - plačilo posameznih informacij (pay-per view).
e viri glede na medij

- zbirke v spletnem okolju – večina v CTK,

 • - zbirke na CD-romih – Chemical Abstracts, Perinorm,
 • zbirke na drugih elektronskih medijih – v CTK jih načeloma nimamo.
 • Do zbirk na CD-romih (Perinorm, CA na CD) v CTK dostopamo preko aplikacijskega strežnika CITRIX. Za dostop in uporabo potrebujete odjemalni program, ki ga lahko prenesete s strežnika CTK. Prav tako preko CITRIXA dostopamo do zbirke SciFinder! Uporabniki lahko do zbirk dostopajo z vseh računalnikov v multimedijski sobi.

E-VIRI GLEDE NA MEDIJ

e viri glede na platforme in tevilo simultanih uporabnikov

E – VIRI GLEDE NA PLATFORME IN ŠTEVILO SIMULTANIH UPORABNIKOV

 • Elektronski viri glede na platforme
 • - različni uporabniški vmesniki za iste zbirke,
 • - dinamično spreminjanje platform,
 • različne funkcionalne možnosti posameznih platform.
 • Elektronski viri glede na število hkratnih uporabnikov
 • - omejeno (WoS, SciFinder),
 • neomejeno.
uporabni ki vmesniki

UPORABNIŠKI VMESNIKI

Orodje, ki nam služi za dostop do vsebine v elektronskem viru podatkov.

Vsebina posameznih zbirk je enaka ne glede na uporabniški vmesnik, na katerem dostopamo do nje. Vendar različni uporabniški vmesniki omogočajo različne funkcionalne možnosti.

Za dostop do e-revij ponavadi uporabljamo portale ponudnikov paketov e-revij.

avtentikacija in avtorizacija

Avtentikacija – ali gre za verodostojnega uporabnika.

Avtorizacija – kakšne pravice ima dotični uporabnik.

IP okolje oz. domensko okolje.

IP kontrola dostopa – dostop iz natančno določenih računalnikov.

Oddaljen dostop – dostop s poljubnih računalnikov izven IP okolja.

AVTENTIKACIJA IN AVTORIZACIJA

oddaljeni dostop

Knjižnica mora zagotoviti, da do elektronskih virov dostopajo samo upravičeni uporabniki.

Oddaljeni dostop omogoča uporabnikom dostop do virov s poljubne lokacije ob poljubnem času: od doma, internetne kavarne ipd. Za avtentikacijo potrebujete številko izkaznice vključene knjižnice in geslo.

Različni sistemi oddaljenega dostopa: LDAP, Athens, Proxy strežniki ipd.

KISUL – Proxy strežnik v NUK-u.

Kompatibilen z zapisi članov v sistemu COBISS.

ODDALJENI DOSTOP

licen ni pogoji oz licen ni re im

LICENČNI POGOJI oz. LICENČNI REŽIM

 • Pogodba med knjižnico in ponudnikom e-vira opredeljuje:
 • kdo lahko dostopa do informacij in
 • kaj lahko z informacijami počne.
slide25

LICENČNI REŽIMI KISUL

10 licenčnih režimov na UL

Agris, FSTA, CABA – dostopni le za BF in VF.

Psyc Articles – le MF., FDV, FF, PeF in NUK.

ScienceDirect – NI DOSTOPEN na lokaciji NUK-a

Medline (na platformi Ovid) le za MF.

Ostale zbirke, dostopne na vseh fakultetah UL.

slide26

SMISELNI POVZETKI POMEMBNIH LICENČNIH DOLOČIL ZA SCIENCE DIRECT

Uporaba licenčnega gradiva

Upravičeni uporabniki so: člani fakultet; študenti na podiplomskem in dodiplomskem študiju in zaposleni (vključno z začasno zaposlenimi ter študenti in profesorji na izmenjavi) na fakultetah, katerim je dovoljen tudi oddaljeni dostop (EZproxy). Če knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva javnosti, sme omogočiti tudi dostop do licenčnega gradiva pod pogojem, da uporabniki dostopajo do licenčnega gradiva v knjižnici.

Dostop do licenčnega gradiva obsega priklic, prikaz na zaslonu, iskanje, nalaganje, tiskanje in shranjevanje posameznih člankov oz. poglavij za študijske raziskave, za izobraževalne in osebne namene. Kopiranje in shranjevanje je omejeno na posamične kopije zmernega števila posameznih člankov. Kopiranje in shranjevanje celotnih številk revij upravičenim uporabnikom ni dovoljeno.

Posredovanje izvlečkov posameznih člankov licenčnega gradiva za izobraževalne in osebne namene drugih upravičenih uporabnikov dovoljeno. Posredovanje licenčnega gradiva za prodajne namene ni dovoljeno.

Dovoljena je uporaba zmernega obsega licenčnega gradiva za pripravo predavanj in drugih gradiv za izobraževalne namene. Licenčno gradivo, ki se uporablja za predavanja v elektronski obliki, morajo udeleženci izobraževanja ob koncu semestra izbrisati.

Za medknjižnično izposojo je potrebno članek natisniti. Natisnjene izvode je dovoljeno pošiljati po pošti in po faksu oddelkom medknjižnične izposoje akademskih, raziskovalnih in nekomercialnih knjižnic. Medknjižnična izposoja profitnim organizacijam in posameznikom ni dovoljena. Elektronski prenos datotek ni dovoljen.

Dajalec licence si pridržuje pravico, da nadzoruje dostop do licenčnega gradiva in uporabo le-tega z namenom odkrivanja morebitnih zlorab.

Omejitve uporabe licenčnega gradiva:

Dostop do licenčnega gradiva je dovoljen samo upravičenim uporabnikom. Licenčnega gradiva ni dovoljeno prilagajati, prirejati, spreminjati, prevajati ali oblikovati njegovih izvajanih del ali uporabljati licenčno gradivo na način, ki bi kršil avtorske pravice. Prav tako ni dovoljeno odstranjevanje, prikrivanje ali spreminjanje avtorske pravice ali drugih zaznamkov, ki so del licenčnega gradiva. Uporaba licenčnega gradiva v komercialne namene ni dovoljena.

Obveznosti knjižnic:

Knjižnice bodo upravičene uporabnike ustrezno obveščale o varovanju intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. Trudile se bodo preprečevati kršenje načel intelektualne lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na licenčno gradivo. V primeru kršenja omenjenih pravic bodo sprožile ustrezne ukrepe

slide27

PREGLED E-VIROV CTK

Bibliografske podatkovne zbirke:

http://www.ctk.uni-lj.si/Zbirke/,

Elektronske revije:

http://www.ctk.uni-lj.si/Revije/,

Portal e-revij Univerze v Ljubljani:http://ejournals.ebsco.com,

Elektronske knjige:

http://www.ctk.uni-lj.si/Knjige/

Elektronski slovarji

http://www.ctk.uni-lj.si/slovarji/

slide28

UPORABA E-REVIJ

Portal e-revij

http://ejournals.ebsco.com

Vstopna točka do e-revij na spletnem mestu CTK-ja

http://www.ctk.uni-lj.si/revije/

Dostop do e-revij na portalih posameznih založb in informacijskih servisov

http://www.ctk.uni-lj.si/Revije/ponudniki-revij.html

slide29

PREGLED LOKALNIH E-VIROV CTK

MECH

http://www.ctk.uni-lj.si/Eva/Mech/index.html

Katalog standardov CTK-ja

http://www.ctk.uni-lj.si/standardi/

Patenti

http://www.ctk.uni-lj.si/patenti

Slovenska e-periodika

http://www.ctk.uni-lj.si/eva/pusnik/periodika/

Predmetne oznake

http://www.ctk.uni-lj.si/Eva/predmetne/index.html

slide30

OSTALE VSTOPNE TOČKE V OKOLJU DK UL

Mrežnik NUK

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/mreznik_brez.asp

Digitalna knjižnica CMK

http://www.mf.uni-lj.si/cmk/www-viri/erevije-i.html

Informacijski viri EF

http://www.ef.uni-lj.si/enote/cek/menuzbirke.asp

AGROWEB BF

http://www.agroweb.bf.uni-lj.si/indexslo.html

Digitalna knjižnica ODKJG

http://www.odk.fdv.uni-lj.si/

slide31

PREGLED OSTALIH LOKALNIH VIROV

E-VIROV KISUL

Posamezni vsebinski sklopi:

Disertacije:

Dela FDV, http://dk.fdv.uni-lj.si/DelaFDV/

Diplomske naloge FF,

http://www.ff.uni-lj.si/hp/diplomske_naloge

Disertacije EF,

http://www.cek.ef.uni-lj.si/dela/

Celotna besedila člankov:

Zbirka člankov EF,

http://www.cek.ef.uni-lj.si/clanki/index.html

Preprinti FRI,

http://eprints.fri.uni-lj.si/

slide32

PROSTODOSTOPNI VIRI KOT PRIPOMOČEK PRI REFERENČNEM DELU

Problem – kakovost prostodostopnih virov.

Metode za ocenjevanje ustreznosti pridobljenih informacij.

Primer: Martin Luther King!!!

tipologija prostodostopnih virov

TIPOLOGIJA PROSTODOSTOPNIH VIROV

 • Prostodostopne e – revije in e – knjige,
 • - odprti arhivi - agregatorji e - revij (DOAJ, HighWire),
 • prostodostopni AZ seznami (Regensburg) e-revij,
 • prostodostopni arhivi – agregatorji elektronskih knjig (National Academy Press),
 • zbirke prednatisov (Eprints),
 • prostodostopne bibliografske zbirke,
 • prostodostopne faktografske zbirke,
 • specializirani spletni iskalniki po znanstvenih in strokovnih vsebinah (Scirus, RDN),
 • vortali, spletni katalogi, splošni spletni iskalniki.
akademski iskalniki po spletnih virih

AKADEMSKI ISKALNIKI PO SPLETNIH VIRIH

Google Scholar http://scholar.google.com

Academic Live http://academic.live.com

Scirus http://www.scirus.com

slide35

UČINKOVITO PRIDOBIVANJE INFORMACIJ V SPLETNEM OKOLJU

Izobraževanje, ki ga v CTK prirejamo mesečno.

Kratek povzetek

http://www.ctk.uni-lj.si/users/pusnik/povezave.html

slide36

EDUROAM – BREZŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA

Eduroam - mednarodno akademsko brezžično omrežje.

Kdo lahko uporablja Eduroam v CTK?

Kdo lahko dobi začasno uporabniško ime v CTK?

Uporabniško ime, pridobljeno v CTK se lahko uporablja samo v CTK in ne tudi v drugih ustanovah, vključenih v EDUROAM.

slide37

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV V CTK-ju

Obveščanje o gradivu: e-pošta, opomini, tudi SMS sporočila po Bibliofonu.

Obveščanje o e-virih in digitalni knjižnici: e-poštna lista uporabnikov (trenutno okoli 4000 naslovov zaposlenih na UL, možnost prijave na spletnem mestu CTK.

Obveščanje z uporabo RSS kanala: za uporabo moramo imeti nameščen odjemalec RSS.

Novice ažuriramo predvidoma 1X mesečno.

slide38

ZAKLJUČEK

DK UL je razpršena na različnih spletnih mestih – ni enotnega vstopnega portala.

Načrt – enotna vstopna točka, orodja za enostavnejšo uporabo e-virov.

Pomembnost oddaljenega dostopa.

Spletni iskalniki ali knjižnice? →uporabnikov ta borba za preživetje ne zanima.

vsebina
SciFinder Scholar (SFS) in pogoji uporabe

Pregled zbirk na SFS

Posebnosti zbirke CAplus

Pregled različnih načinov iskanja

Patenti – ponudba PATLIB centra v CTK

Standardi – pomen, iskanje v zbirki Perinorm

Praktičnidel – primeri, vaje

Vsebina
slide40

SFS je program za iskanje v zbirkah:CAplus - Chemical Abstracts Service (CAS)in MEDLINE - U.S.National Library of Medicine(NLM)preprostejša uporaba:SFS:plačilo letne naročnine, posebej prirejen za končnega uporabnika, namenjen za uporabo na akademskih ustanovahSTN International:linijski dostop,inf.specialisti

dostop in uporaba pogoji
Licenčna pogodba

Izključno za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani (UL)

Iz prostorov UL, CTK in NUK (registracija IP)

Oddaljeni dostop (če je zagotovljen nadzor)

3 sočasni uporabniki, časovna omejitev neaktivnosti

Izjava o spoštovanju pogojev – potrditev ob prijavi v zbirko

Navodila za namestitev klienta in dostop: http://www.ctk.uni-lj.si/Zbirke/

Dostop in uporaba - pogoji
dostop in uporaba omejitve
Licenčna pogodba

Za osebne namene v izobraževalnih ali raziskovalnih procesih na UL

Komercialna uporaba prepovedana

Naenkrat dovoljeno shraniti do 100 zapisov

Največje skupno dovoljeno število shranjenih zapisov je 5000

Brisanje shranjenih vsebin, ko preneha namen uporabe

Dostop in uporaba - omejitve
kaj omogo a sfs
Iskanje informacij in podatkov v zbirkah:

CAplus(Chemical Abstracts, 25 mio zapisov)

REGISTRY- podatki o kemijskih spojinah, sekvencah, 84 mio

CASREACT- kemijske reakcije, 10 mio

CHEMLIST - nevarne kemikalije, 230.000

CHEMCATS - katalogiproizvajalcev kemikalij, 8.5 mio

MEDLINE(od l.1951 - ; 15 mio zapisov)

Kaj omogoča SFS?
caplus bibliografska zbirka
Tiskana inačica Chemical Abstracts od l.1907 dalje, elektronska verzija na STN od l.1967 dalje – SFS združuje oboje

Preko 9000 znanstvenih revij, konferenčni zborniki, knjige, patenti, tehnična poročila, disertacije, predtiski

Več kot le kemija: agronomija, molekularna biologija, živilska tehnologija in biotehnologija, mikroorganizmi, alge, glive, fermentacija, bioindustrijske metode

Dnevno dopolnjevanje, vnos patenta v 1-2 dnevih od podelitve

Sistematična terminologija:

80 sekcij, CA LEXICON (slovar deskriptorjev), CAS št.

CAplus - Bibliografska zbirka
druge zbirke na sfs
Faktografske zbirke CAS:

REGISTRY- kemijske spojine, sekvence:poimenovanje, CAS identifikacijske številke, lastnosti

CASREACT- kemijske reakcije iz objavljenih člankov, indeksiranih v CA od 1985 in patentov, indeksiranih v CA od 1991

CHEMLIST - nevarne snovi in registrirane kemikalije

pri mednarodnih organizacijah ali v različnih državah

CHEMCATS – komercialno razpoložljive kemikalije, podatki o proizvajalcih

Bibliografska

MEDLINE– avtorski izvlečki, indeksiranje po MeSH tezavru (Medical Subject Headings)

Druge zbirke na SFS
napotki za iskanje
reševanje problema - definicija problema

poimenovanja, različni jeziki, slovarji

spoznavanje zbirke in sistema za iskanje

iskanje in analiza rezultatov

ključne besede, viri

širjenje, oženje, spreminjanje iskanja

iskanje primarnih dokumentov

iz zbirk CTK-ja

drugod (s pomočjo medknjižnične izposoje)

Napotki za iskanje
zapis v caplus posebnosti
Bibliographic Information

Methods for monitoring oxidative stress response in yeasts. Jamnik, Polona; Raspor, Peter. Food Science and Technology Department, Chair of Biotechnology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology (2005), 19(4), 195-203. Publisher: John Wiley & Sons, Inc., CODEN: JBMTFQ ISSN: 1095-6670. Journal; General Review written in English. CAN 143:474299 AN 2005:1029941 CAPLUS (Copyright (C) 2006 ACS on SciFinder (R))

Abstract

A review. Changes in the chem. or phys. conditions of the cell that impose a neg. effect on growth demand rapid cellular responses, which are essential for survival. Mol. mechanisms induced upon exposure of cells to such adverse conditions are commonly designated as stress responses. Herein, different methods which can be used to monitor oxidative stress response in yeasts are presented including monitoring of oxygen partial pressure during yeast cultivation, cell viability detn., measuring activity of enzymic and level of nonenzymic primary antioxidant defense systems, and examn. of transcriptome and proteome changes. Addnl., some studies are given as examples of particular method's application for studying oxidative stress response in yeasts.

Indexing -- Section 9-0 (Biochemical Methods)

Antioxidants

Growth, microbial

Oxidative stress, biological

Yeast

(methods for monitoring oxidative stress response in yeasts)

Zapis v CAplus – posebnosti !

Naslov prvega avtorja

Naslov prvega avtorja

Standardne okrajšave CAS

Standardne okrajšave CAS

Indeksiranje – 80 sekcij

Indeksiranje – urejen slovar izrazov

Indeksiranje – urejen slovar izrazov

slide48
Proteome

Transcriptome

Role: ANT (Analyte); BSU (Biological study, unclassified); ANST (Analytical study); BIOL (Biological study)

(methods for monitoring oxidative stress response in yeasts)

Partial pressure

(oxygen; methods for monitoring oxidative stress response in yeasts)

7782-44-7, Oxygen, biological studies

Role: BSU (Biological study, unclassified); BIOL (Biological study)

(methods for monitoring oxidative stress response in yeasts)

Supplementary Terms

review oxidative stress yeast viability antioxidant defense transcriptome proteome

Citations

1) Mager, W; Yeast stress responses 1997, 1

2) Ruis, H; Bioessays 1995, 17, 959

3) Piper, P; Yeast stress responses 1997, 75

4) Costa, V; Rev Mol Aspects Med 2001, 22, 217

5) Jamnik, P; J Biochem Mol Toxicol 2003, 17, 316

6) Koch, A; Methods for general and molecular bacteriology 1994, 248

7) Jamieson, D; FEMS Microbiol Lett 1996, 138, 83

8) Grant, C; Biochem Biophys Res Commun 1998, 253, 893

9) Raspor, P; Food Technol Biotechnol 1999, 37, 81

"Vidik obravnave" te spojine v članku

"Funkcija-vloga" posamezne spojine v tem članku

Pojasnilni stavki

CAS številka, ime, funkcija

CAS številka, ime, funkcija

Dodatna gesla indeksatorja

Dodatna gesla indeksatorja

Citirani viri – "preteklost"

Citirani viri – "preteklost"

Povezave na druge zapise v CA

zapis v registry posebnosti
Zapis v REGISTRY – posebnosti !

Daljši zapis

Komercialni viri

Predpisi-zakonodaja

Reakcije

mo nosti iskanja
EXPLORE - iskanje

v bibliografskih podatkih / izvlečku

tematsko

avtorjev

inštitucij

Spojin in reakcij

z risanjem struktur

Spojin

z molekulsko formulo

Možnosti iskanja

rezultati iskanja

iz CAplus,

MEDLINE

rezultati iskanja

iz Registry

mo nosti iskanja51
LOCATE – iskanje določenih zapisov

po bibliografskih podatkih

naslov revije, ime avtorja,

besede iz naslova članka

po oznaki dokumenta

št. patenta

št. zapisa iz CA tiskane

različice

Iskanje določene snovi

po imenu ali CAS številki

Možnosti iskanja

rezultati iskanja

iz CAplus,

MEDLINE

rezultati iskanja

iz Registry

mo nosti iskanja52
BROWSE – pregledovanje:

Kazal ~1900 revij

Možnosti iskanja

VNOS BESED IZ NASLOVA REVIJE

explore iskanje po vsebini
Iskalni izraz napišemo v naravnem jeziku (program identificira posamezne dele izraza med vezniki ali predlogi in jih pri iskanju kombinira)

Pozorno pregledamo sete odgovorov (Concepts)

Izberemo ustrezni set ali popravimo iskalni izraz

Dodatno omejimo/skrčimo oz. analiziramo rezultate iskanja (Analyze/Refine)

Izbrane zapise shranimo, natisnemo, odpremo v polnem tekstu

Poiščemo sorodne dokumente (citiranje),spojine, reakcije (Get Related)

EXPLORE - iskanje po vsebini
slide54
Tematsko iskanje - v naslovu, izvlečku in vseh indeksih

Naravni jezik – uporaba predlogov (delitev iskalnega stavka) in veznikov (smiselno – pozor!)

Ni logike Boolovih operatorjev (izvajanje po vrstnem redu, "and" lahko tudi "or") in operatorjev bližanja

Več odgovorov na iskanje (kandidati) – v zapisu deli iskalnega izraza (koncepti) blizu ali daleč narazen

Fraza - do 3 zaporedne besede med predlogi ali vezniki

Avtomatično krajšanje (nič znakov !, ? ali *) in iskanje po standardnih okrajšavah iz CA lexicona

Sinonimi - predefinirani v sistemu avtomatično vključeni, dodajanje v oklepaju (ob vsaki besedi!)

Pridevniki – pišemo ob vsakem samostalniku

MANJ KOMPLICIRANI IZRAZI + omejevanje

(2-5 konceptov)

sinonimi
CAS slovar: "I am interested in sheep" →lamb(s), ram(s), goat(s)"HIV" →"human immunodeficiency virus" "toxicity" → toxicology, toxic….

dodajanje:oklepaj ali "or"

platinum coordination compounds → platinum coordination compounds (platinum complexes)

NE: platinum coordination compounds (complexes)

Pridevniki

chiral reduction (hydrogenation) → chiral reduction (chiral hydrogenation)

Boolovi operatorji

"I am interested in sugars and carbohydrates" - sistem išče kot AND in OR

Sinonimi
locate iskanje avtorja
zapis imen kot v originalnem članku!

Priimek

Ime

Drugo ime/priimek (težave, uporabljati samo začetne črke, izbrati iskanje po alternativnih oblikah)

Vedno preverimo več (vse) možnih variant

Primer: Katarina Senta Wissiak Grm

LOCATE - iskanje avtorja
locate iskanje dokumenta
Številka patenta

US 4609731

Oznaka iz baze CAplus

CAN 133:30318 (oznaka v tiskanem CA)

AN 2000:286348 oznaka v bazi CAplus(zaporedna številka zapisa v CAplus v letu 2000)

Upoštevamo ločila!

LOCATE – iskanje dokumenta
center v ctk
Člani in drugi obiskovalci knjižnice lahko:

dostopajo do slovenskih, evropskih in mednarodnih patentov na CD-ROMih in DVD-jih

kopirajo in tiskajo patentne dokumente

samostojno iščejo podatke o patentih na spletnih straneh Esp@cenet

dobijo pomoč pri iskanju podatkov o patentih

kontaktna oseba:

Marko Šercelj

tel. 01 4763746

e-pošta: marko.sercelj@ctk.uni-lj.si

center v CTK
zbirke v ctk s podro ja intelektualne lastnine
patentne prijave pri Evropskem patentnem uradu EPO in patentne prijave pri WIPO (ESPACE WORLD) – na CD / DVD

slovenski patentni dokumenti (ESPACE SI) –CD /DVD, 2005 →

BIL – Bilten industrijske lastnine (tisk,1992 →)

katalog mednarodnih znamk (WIPO Gazette of International Marks) za tekoče leto (tisk, 2005 →)

drugo gradivo v CTK-ju o patentih, dostopno preko kataloga COBISS

Zbirke v CTK s področja intelektualne lastnine
primeri za vajo
Poiščite:

Zapise avtorice Zorice Crnjak Orel itd. – ugotovite, v katerih revijah (letih) so bili objavljeni in podobno

Raziskave človeškega genoma (zaporedij) v zvezi z AIDS (primerjajte število zapisov v CA / Medline; poiščite število patentov)

Uporaba transgenih živali za pridobivanje bioloških zdravil (poiščite najstarejše informacije, ugotovite, katere firme ali države se ukvarjajo s tem itd.)

Biološko bogatenje hrane

Bioantioksidanti, mehanizmi delovanja

Primeri za vajo
primeri za vajo62
Poiščite:

Human genome/HIV or AIDS;

Remove dupl., analyze DB,DT

Transgenic animals for production of drugs (pharmaceuticals); analyze PY,CO

Enrichment of foods/biological; remove dupl.

bioantioxidants; remove dupl., analyze CA section/Pharmacology

Primeri za vajo
slide63
Več o vsebini na:

http://www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR/ataglance.html

Pomoč pri uporabi na:

http://www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR/resources.html

Krajše spletne predstavitve:

Novosti v verziji SFS 2006

http://www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR/scholwhatsnew.html

Knjiga

Ridley, Damon D.:

Information retrieval: SciFinder® and SciFinder® Scholar.

John Wiley & Sons, 2002

standardizacija
je dejavnost vzpostavljanja usklajenih pravil, smernic ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate z namenom obče in ponavljajoče se uporabe in doseganja optimalne stopnje urejenosti na danem področju.

Predstavlja poenotenje tehničnega jezika

Rešuje ponavljajoče se probleme

Dopolnjuje in vzdržuje izkušnje

Oskrbuje z bistvenimi tehničnimi podatki

Podaja predloge za delo

STANDARDIZACIJA
standardizacija65
Sodelovanje vseh zainteresiranih prek ustreznih tehničnih delovnih teles, ki so sestavljena uravnoteženo iz predstavnikov proizvajalcev, zakonodajalcev, laboratorijev, znanosti, izobraževanja in potrošnikov.

SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo

http:/www.sist.si

STANDARDIZACIJA
standard
Je dokument, ki:

nastane s konsenzom in ga sprejme priznani organ

temelji na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj

navaja tehnične specifikacije in druga natančna merila,ki se pogosto uporabljajo kot pravila, navodila, preskusni postopki ali definicije posameznih značilnosti proizvodov ali storitev

navaja s proizvodi in storitvami povezane procese in proizvodne postopke

STANDARD
standard67
UPOŠTEVANJE STANDARDA NI OBVEZNO

vendar skladnost proizvoda ali storitve s standardom zvišuje zaupanje v njegovo ustreznost

ZAKON:

Slovenski nacionalni standard (SIST) sprejme inštitut in se označi s kratico SIST.

SIST - tudi na podlagi mednarodnega, evropskega ali tujega nacionalnega standarda ali drugih dokumentov; lahko v slovenskem ali tujem jeziku (prevzem z naslovnico v slovenščini SIST EN….

SIST je posebna publikacija in je avtorsko delo v skladu s predpisi o avtorski pravici.

STANDARD
namen standardov
Podpora tehničnemu sodelovanju

Boljše poslovanje, sporazumevanje

Premagovanje ovir pri trgovanju in prostem pretoku blaga in storitev preko meja

Izboljševanje primernosti proizvodov

Varovanje življenja in zdravja

Varovanje okolja

Zaščita potrošnika

NAMEN STANDARDOV
tehni ni predpis
Je uradni dokument, ki vsebuje varnostne, zdravstvene, okoljevarstvene in druge z zakonom določene zahteve za proizvode, storitve ali z njimi povezane procese in proizvodne postopke.

Uradni listhttp://www.uradni-list.si/

Register pravnih predpisovhttp://zakonodaja.gov.si/

IUS-Software - http://www.ius-software.si/

SKLADNOST S TEHNIČNIM PREDPISOM

JE OBVEZNA !

TEHNIČNI PREDPIS
primerja va
TEHNIČNI PREDPISI

pripravi: pristojno ministrstvo

odobri:pristojni minister

podpiše: pristojni minister

izda: pristojno ministrstvo

objavi:Uradni list RS

veljavnost: do razveljavitve

posebnosti:sme citirati standarde

upoštevanje:obvezenpravni akt

namen: varovanje življenja,..

avtorske pravice:nevarovane stvaritve

vrsta besedila: uradno besedilo

dostopnost:javno- svetovni splet

cena: kopija = 16 sit/stran

STANDARDI

pristojni tehnični odbor (TC)

direktor SIST

direktor SIST, predsednik TC

SIST

Sporočila -uradne objave SIST

različna

ne sme citirati tehničnih predpisov

neobvezno

kakovost proizvodov, dimenzije,..

varovane stvaritve

neuradno besedilo

omejena

licenčna kopija => 500sit/ stran

PRIMERJAVA
slide71
MEDNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDE

ISO - International standards organization (ISO)

IEC - Elektrotehnika (IEC)

ITU - Telekomunikacije (ITU)

CEN, CENELEC - (evropske organizacije) (EN)

ETSI - Telekomunikacije -evropska organizacija (ETSI)

NACIONALNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDE

SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo

DIN - Nemški inštitut za standarde

BSI - Britanski inštitut za standarde

ANSI - Ameriška nacionalna organizacija za standarde

PANOŽNA STROKOVNA ZDRUŽENJA (izdajajo tudi standarde)

Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije

VDI - nemško združenje za industrijske standarde

DWGV- nemško združenje za plin in vodo

ASTM- ameriška organizacija, standardne testne metode

NFPA -ameriška organizacija, standardi o požarni varnosti

MIL - standardi za vojaško industrijo (tajni)

INTERNI STANDARDI

Avtomobilska industrija (AUDI, BMW, Renault,…)

slide72
01 Splošno.Terminologija. Standardizacija.

Dokumentacija.

07 Matematika. Naravoslovne vede.

13 Varstvo okolja in zdravja. Varstvo.

17 Meroslovje in merjenje. Fizikalni pojavi.

19 Preskušanje.

21 Mehanski sistemi in deli za splošno rabo.

23 Tekočinski sistemi in komponente za splošno rabo.

25 Izdelovalna tehnika.

37 Slikovna tehnologija

65 Kmetijstvo.

67 Živilska tehnologija.

MEDNARODNA KLASIFIKACIJA ZA STANDARDEICS (International Classification for Standards)http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList

primeri klasifikacij e po ic s
01 Splošno.Terminologija. Standardizacija. Dokumentacija.

01.140Informacijske vede. Založništvo.

01.140.20 Informacijske vede: dokumentacija, knjižničarstvo, arhivistika

07 Matematika. Naravoslovje.

07.080 Biologija. Botanika: Zoologija.

vključuje Biotehniologijo.

07.100 Mikrobiologija.

Primeri klasifikacije po ICS
standardi v ctk
KLASIČNI

knjige(DIN -Taschenbuch)

revije(ASTM standardization news, ISO Bulletin, DIN Mitteilungen)

zbirke standardovSIST, DIN, BS, AFNOR, UNI, OENORM, ISO, IEC)

drugi posebni dokumenti(BIL: Bilten za industrijsko lastnino; Sporočila- Uradne objave SIST)

Katalogi (SIST, DIN, BS, AFNOR, UNI, OENORM, ISO, IEC, katalogi založb in panožnih organizacij za standarde)

STANDARDI v CTK
standardi v ctk75
ELEKTRONSKI

Spletni katalog na

http://www.ctk.uni-lj.si/standardi/

Bibliografske in polnotekstovne zbirke podatkov (plačljive): Perinorm, Compendex na EV2, ASTM

Online viri (plačljivi): DIALOG, STN

Prostodostopni iskalniki na spletu

(IHS standards,World Standards Services Network )

! Prosti pristop CTK (vse zbirke niso popolne)

ogled, izposoja knjižnih zbirk, informacije in pomoč pri iskanju, nabava

STANDARDI v CTK
naslov i za informacije in pomo
MajaVihar

tel: 01 476-37-41

e-pošta: maja.vihar@ctk.uni-lj.si

Marko Šercelj

tel. 01 4763746

e-pošta: marko.sercelj@ctk.uni-lj.si

Centralna tehniška knjižnica

Specializirani informacijski centri za tehniko in naravoslovje

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Naslovi za informacije in pomoč
biosynthesis of citric acid by aspergillus niger
biosynthesis of citric acid by aspergillus niger

OZNAČIMO USTREZNE SETE ODGOVOROV

analyze izbor rezultatov glede na sistemsko izbrana polja v zapisih
Avtor, naslov revije, leto objave

Tip in jezik dokumenta

Ime organizacije

Pojmi iz kontroliranega slovarja (ime CA sekcije, deskriptorji iz index in supplementary terms)

CAS številka

Struktura spojin, funkcija v reakciji itd.

Analyze – izbor rezultatov glede na sistemsko izbrana polja v zapisih
refine omejevanje rezultatov iskanja individualni izbor terminov
Vsebina – oženje splošnega iskalnega izraza k specifičnejšemu

Ime avtorja, inštitucije

Tip in jezik dokumenta

Leto objave

Podatkovna zbirka

Refine - omejevanje rezultatov iskanja, individualni izbor terminov
slide86

Iskalni izraz:

platinum coordination compounds for cancer treatment

(platinum coordination compounds) + (cancer treatment)

slide87

Iskalni izraz:

Coordination compounds of platinum for treatment of cancer

(coordination compounds) + platinum + treatment + cancer

explore iskanje spojin po mf
modificiran zapis molekulske formule po Hillu

Enokomponentne spojine brez C (abecedni vrstni red)

Enokomponentne spojine s C (najprej C, nato po abecedi)

Soli, hidrati, zmesi– kot večkomponentne spojine

Kalcijev karbonat CaCO3 H2 C O3. Ca

Kalcijev fosfat Ca . 2/3 H3 O4 P

ni definirano razmerje atomov Ca . x H3 O4 P

Piridinijev tozilat C7 H8 O3 S. C5 H5 N

EXPLORE - iskanje spojin po MF
explore iskanje spojin po mf90
Koordinacijske spojine (posamezne spojine ali ioni

po pravilu za enokomponentne snovi)

Cisplatin Cl2 H6 N2 Pt

Kalijev heksacianoferat (II) C6 Fe N6 . 4K

Polimeri (formule komponent)x

PTFE polytetrafluoroethylene (C2 F4)x

Stiren-butadienkopolimer (C8 H8.C4 H6)x

Zlitine (elementi po abecedi) C. Cr. Fe. Mn. Ni. P. S

Minerali (različna sestava, kristalizacija: kot večkomponente snovi)

Kaolinit Al . H O . O5 Si2

http://www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR/SOLUTIONS/polymer2a.html

EXPLORE - iskanje spojin po MF
explore iskanje spojin ali reakcij
Struktura, potek reakcije

risanje formule spojine, poteka reakcije… (risanje in/ali uporaba predlog, prenos shranjene CAS številke; gumbi za definiranje pozicije atomov, substituentov, cepljenja ali formiranja vezi, tvorbe ciklov, funkcije spojine v reakciji itd.)

Molekulska formula

EXPLORE - iskanje spojin ali reakcij
explore iskanje spojin ali reakcij92
Narišemo spojine

Definiramo reaktante/reagente, produkte

Blokiramo, fiksiramo, zapremo …….

Dodatno omejujemo po strukturi (npr. definiranje poteka reakcije na substituentih osnovne strukture), glede na izkoristek, tip ali število stopenj reakcije, katalizator itd.

Pazi: iskanje po podstrukturah, pregledati rezultate

EXPLORE - iskanje spojin ali reakcij
slide93

Lock out further substitution at position

Bonds to be formed or broken in a reaction

Lock out ring fusion or ring formation

A B add a reaction role

Draw a reaction arrow

Map atoms in a reaction

slide94

1. Risanje izhodnih spojin in produkta

2. Zaklepanje mest za tvorbo obročev

4.Definiranje reaktantov in

produktov

5. Definiranje tipa reakcije, jezika ali vrste dokumentov

3. Zaklepanje nadaljnje substitucije