slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
BESCHERMING VAN INNOVATIES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

BESCHERMING VAN INNOVATIES - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

BESCHERMING VAN INNOVATIES. Kris Keymolen. Inleiding. Intellectuele eigendom: een instrument ten voordele van de ondernemingen: Waarom? Wat? Hoe?. Waarom?. Exclusiviteit (concurrentievoordeel) Waarde (Coca-Cola: 66,66 miljard USD – bron Interbrand 2008) Aanmoediging personeel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BESCHERMING VAN INNOVATIES' - jalen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inleiding
Inleiding

Intellectuele eigendom: een instrument ten voordele van de ondernemingen:

 • Waarom?
 • Wat?
 • Hoe?
waarom
Waarom?
 • Exclusiviteit (concurrentievoordeel)
 • Waarde (Coca-Cola: 66,66 miljard USD – bron Interbrand 2008)
 • Aanmoediging personeel

België is wereldwijd 9de in de lijst van landen die creativiteit exporteren en vertegenwoordigt 2,8% op de wereldmarkt (UN Worldwide Survey, De Standaard, 5 juni 2008)

slide4
les hommes

savent pourquoi…

overzicht
Overzicht

Kort overzicht van intellectuele rechten:

a) Onderscheidingstekens van een onderneming: Vennootschapsnamen, handelsnamen, uithangborden, merken

b) Technische uitvindingen: octrooirecht en know-how

c) Industriële design: tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht

d) Overige: databanken, …

overzicht1
Overzicht

I. Vennootschapsnamen

II. Handelsnamen

III. Merken

IV. Tekeningen en modellen

V. Auteursrecht

VI. Octrooirecht

VII. Conclusie

i vennootschapsnaam
I.Vennootschapsnaam

Definitie:

De juridische identiteit, de naam waaronder een vennootschap werd opgericht en die vermeld staat in de statuten

Bescherming:

 • Het recht ontstaat bij de oprichting van een vennootschap onder een bepaalde naam
 • Belgische vennootschapswet
 • Zeer beperkte bescherming
ii handelsnaam
II.Handelsnaam

Definitie:

De commerciële identiteit van een onderneming, de naam waaronder een onderneming haar activiteit voert

Vb. Belgacom Mobile = vennootschapsnaam

Proximus = handelsnaam

Bescherming:

 • Het recht ontstaat door het gebruik
 • Art. 8 Verdrag van Parijs en Belgische Handelspraktijkenwet
 • Beperkte bescherming
iii merken
III.Merken

mannen weten waarom

merken voorwerp bescherming 1
Merken–voorwerpbescherming(1)

Definitie:

 • Alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling
 • met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of hun verpakking
 • mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (« Europese » definitie)
merken voorwaarden bescherming 1
Merken–voorwaardenbescherming(1)

Vier voorwaarden:

 • Vatbaar voor grafische voorstelling
 • Onderscheidend
 • Beschikbaar
 • Niet misleidend
merken voorwaarden bescherming 2
Merken – voorwaarden bescherming (2)

Onderscheidend vermogen

Zwakke merken/sterke merken

merken bescherming 1
Merken– bescherming (1)

Hoe bescherming verkrijgen ?

 • Door registratie
 • Procedure – mogelijk verloop:
  • Indienen aanvraag
  • Onderzoek op formele gronden (vb. taksen betaald?)
  • Onderzoek op absolute gronden (onderscheidend vermogen, strijdig met openbare orde, …)
  • Onderzoek op relatieve gronden (rechten van derden): informatieve waarde of basis weigering
  • Publicatie voor oppositie
  • Mogelijke oppositie
  • Registratie
  • Publicatie registratie
merken bescherming 2
Merken – bescherming(2)

Beschermingsduur:

« Like diamonds, trademarks are forever »

 • Benelux – gemeenschapsmerk – internationaal merk: 10 jaar, onbeperkt verlengbaar met nieuwe perioden van 10 jaar
merken bescherming 3
Merken – bescherming(3)

Bescherming in de Europese Unie:

 • Benelux en nationale registraties, of
 • Gemeenschapsmerk registratie, of
 • Internationale registratie
modellen voorwerp van bescherming 1
Modellen– voorwerp van bescherming (1)

Voorwerp van bescherming:

 • Definitie:
  • de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan,
  • die wordt afgeleid uit de kenmerken van
  • met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrensgel zelf of de versiering ervan

(=“Europese” definitie)

modellen voorwaarden bescherming 1
Modellen– voorwaarden bescherming (1)

Voorwerp van bescherming:

Twee voorwaarden:

 • Nieuw
 • Eigen karakter
modellen voorwaarden bescherming 2
Modellen – voorwaarden bescherming (2)

Nieuw (1):

 • Geen eerder identiek model is voor het publiek beschikbaar gesteld (“State of the Art”)
 • Identiek = ook modellen waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschillen
modellen voorwaarden bescherming 3
Modellen – voorwaarden bescherming (3)

Eigen karakter:

 • Verschillende algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker t.o.v. eerdere tekeningen of modellen die aan het publiek zijn beschikbaar gesteld
 • Vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling
modellen voorwaarden bescherming 4
Modellen – voorwaarden bescherming (4)

Ter beschikking stellen:

De « state of the art » wordt bepaald door alles wat:

 • wereldwijd
 • zonder tijdsbeperking
 • op één of andere manier is openbaar gemaakt
 • mits het ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector binnen de EG of Europese Economische Ruimte
modellen bescherming 1
Modellen– bescherming (1)

Hoe modelbescherming verkrijgen ? (1)

 • Door registratie (vb. Benelux wet, Gemeenschapsverordening )
 • Door de eerste ter beschikking stelling van het publiek in de Europese Unie (gemeenschapsverordening)
modellen bescherming 2
Modellen– bescherming (2)

Beschermingsduur:

 • Geregistreerde modellen in de EU: => max. 25 jaar
 • Niet geregistreerde Gemeenschapsmodellen: 3 jaar vanaf hun eerste ter beschikkingstelling in de EU
modellen bescherming 3
Modellen– bescherming (3)

Bescherming in de Europese Unie:

 • Benelux en nationale registraties, of
 • Gemeenschaps registratie, of
 • Internationale registratie
v auteursrecht
V. Auteursrecht

Definitie:

Het auteursrecht is van toepassing op een origineel « literair of artistiek werk ».

Ruime interpretatie: ook industriële design

Bescherming:

 • Door het feit van de creatie (geen registratie)
 • Zware bewijslast
 • Bescherming moet land per land worden opgeëist
 • 70 jaar na het overlijden van de auteur
vi octrooirecht
VI. Octrooirecht
 • Definitie uitvinding (>< ontdekking ):

- Een product of werkwijze

- Een antwoord op een technische probleem, antwoord met een technisch aspect

- Alle industriële sectoren (scheikunde, mechanica, electronica, biotechnologie)

beschermingsvoorwaarden 1
Beschermingsvoorwaarden(1)
 • Absolute nieuwheid (mag wereldwijd geen deel uitmaken van de « stand van de techniek » of voorwerp uitmaken van een octrooi-aanvraag)
 • Uitvinderswerkzaamheid (niet voor de hand liggend voor een deskundige)
 • Vatbaar voor industriële toepassing
bescherming octrooien
Beschermingoctrooien
 • Bescherming via registratie
 • Territoriaal: nationaal, regionaal (Europees) of internationaal (PCT)
 • Duurtijd: maximaal 20 jaar
 • UItzondering medicijnen verlenging mogelijk van max. 5 jaar (Aanvullend beschermingscertificaat)
conclusie
Conclusie

Elke ondernemer beschikt over intellectuele rechten

Identificeer en bescherm uw tekens, creaties en uitvindingen

Zo niet laat u toe dat uw concurrenten profiteren van uw imago en inspanningen

kirkpatrick

KIRKPATRICK

Wie? Wat? Waarom?

een beetje achtergrondinfromatie 1
Een beetje achtergrondinfromatie (1)
 • Opgericht in 1852 door Henry William Kirkpatrick
 • Nog steeds in handen van de Belgische erfgenamen van de stichter (familie Plucker)
 • ISO 9001 certificatie
 • Belgisch en internationaal cliënteel gaande van KMO’s tot grote internationale ondernemingen evanals officiële instellingen
 • Internationaal georiënteerd met speciale aandacht voor Japan en China
een beetje achtergrondinformatie 2
Een beetje achtergrondinformatie (2)
 • Een veertigtal werknemers
 • Twee vestigingen (Terhulpen en Diegem)
 • 15 octrooispecialisten en paralegals
 • 17 merken-en modellengemachtigden/IP specialisten en hun paralegals
 • Internationaal netwerk van geselecteerde partners
onze diensten 1
Onze diensten (1)

Inzake merken en modellen:

 • Strategisch advies
 • Registratie-aanvragen en vernieuwingen
 • Beschikbaarheidsonderzoeken
 • Audit (optimalisering van uw portfolio)
 • Bewakingen
 • Conflictbehandeling (opposities, onderhandelingen)
 • Databank « Patricia » (online consultaties)
onze diensten 2
Onze diensten (2)

Meer juridisch:

 • Contracten (coëxistentie, licenties, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, distributie, …)
 • Seminaries bestemd voor werknemers
 • Arbitrageprocedures (CEPINA, WIPO)
 • Beschrijvende beslagen
 • Due diligence
onze diensten 3
Onze diensten (3)

Inzake octrooien:

 • Strategisch advies
 • Onderzoeken naar « prior art  »
 • Opstellen van octrooi-aanvragen
 • Indienen, opvolgen van octrooi-aanvragen en valideringen
 • Opposities en beroep
 • Bewaking van octrooien
 • Opzoekingen « exploitatievrijheid »
 • Opvolgen vernieuwingen en jaartaksen
onze diensten 31
Onze diensten (3)

Vertegenwoordiging bij:

 • Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
 • Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
 • The European Patent Office (EPO)
 • Belgische en Nederlandse octrooibureau
 • Institut National de la Propriété Industrielle (INPI- Frans bureau voor industriële eigendom)
onze dienstverlening
Onze dienstverlening
 • Betrokkenheid
 • Transparantie
 • Snelheid
 • Oplossingsgericht
slide39
Kirkpatrick SA/NV Intellectual Property

LA HULPE– Avenue Wolfers 32 – B-1030 La Hulpe – Tel: +32 652 16 00 – Fax: +32 2 652 19 00

DIEGEM– Twin Squares – Culliganlaan 1B – B-1831 Diegem – Tel: +32 2 403 11 34 – Fax: +32 2 403 11 38

[email protected] – www.kirkpatrick.eu

ad