ern ringsfysiologi herunder sult og stress metabolisme l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ernæringsfysiologi herunder Sult og stress-metabolisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ernæringsfysiologi herunder Sult og stress-metabolisme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ernæringsfysiologi herunder Sult og stress-metabolisme - PowerPoint PPT Presentation


 • 329 Views
 • Uploaded on

Ernæringsfysiologi herunder Sult og stress-metabolisme. Ernæringsbehov og indtag. Behov. Indtag. Dage. Vægttab / underernæring. 48 kg. 20% Vægttab. 60 kg. 60. Proteintab. 48. Proteintab. 35. Fedt. 28. Fedt. 22. Hud, skelet. Hud, skelet. 22. 12. 12. ECW. ECW.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ernæringsfysiologi herunder Sult og stress-metabolisme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ern ringsfysiologi herunder sult og stress metabolisme
Ernæringsfysiologi

herunder

Sult og stress-metabolisme

v gttab underern ring
Vægttab / underernæring

48 kg

20% Vægttab

60 kg

60

Proteintab

48

Proteintab

35

Fedt

28

Fedt

22

Hud, skelet

Hud, skelet

22

12

12

ECW

ECW

underern ring hos syge
Underernæring hos syge
 • øger risikoen for infektioner
 • forlænger sårheling
 • forlænger indlæggelses og genoptræningstid
 • øger dødelighed

Den ældre patient (>70 år) og den kronisk syge patient,

er i højere grad udsat for komplikationer til underernæring

konsekvenser af underern ring
Konsekvenser af underernæring
 • Nedsat muskelkraft
  • kraftesløshed, nedsat hjerte/lungefunktion
 • Nedsat kollagendannelse
  • dårlig sårheling
 • Svækket leverfunktion
  • nedsat syntese af albumin, transferrin m.fl.
 • Hypoalbumin, hypoprotein
  • ødemtendens, dårlig sårheling
 • Påvirket immunforsvar
  • nedsat epithel og slimhindebarriere, påvirkning af T- lymfocytter, granulocytter og immunglobuliner
 • Psykiske ændringer
  • apati, irritabilitet, koncentrationsbesvær
 • Reduceret fedtvæv
  • fald i legemstemperatur, kuldefornemmelse
underern ring p danske sygehuse
Underernæring på Danske sygehuse

Ca. 30 % af patienterne på danske sygehuse skønnes at være underernærede!

Ref: Sundhedsstyrelsen

rsager til underern ring
Årsager til underernæring
 • For lidt fødeindtagelse
  • ingen appetit, kvalme og opkast, obstruktion, hyppige undersøgelser, manglende viden om korrekt kost
 • Malabsorption
  • operation, inflammation, korttarmssyndrom, diarré
 • Øget behov
  • feber, katabolsk stress-metabolisme, kemo- eller stråleterapi
 • Øget tab
  • opkast, fistler, drænage
ern ringens sammens tning
Ernæringens sammensætning
 • Kulhydrater - indeholder 4 kcal / g
 • Fedt - indeholder 9 kcal / g
 • Proteiner - indeholder 4 kcal / g
 • Vand
 • Vitaminer
 • Mineraler

Energifordeling (%) i forskellige kostformer:

Protein Fedt Kulhydrat

Normalkost 10-15 30 55-60

Gennemsnitskost 15 38 47

Sygehuskost 18 40 42

funktion
Funktion
 • Kulhydrater:

Mono-, di- og polysakkarider

   • Energikilde (CNS)
 • Fedt:

Triglycerider (fedtsyre og glycerol)

   • Energikilde og depot ( mættede fedtsyrer)
   • Indgår i opbygning af steroidhormoner, fosforlipider og prostaglandiner (umættede fedtsyrer)
   • Med til at danne antiinflammatoriske mediatorer (fiskeolie)
funktion fortsat
Funktion - fortsat
 • Proteiner:

Aminosyrer - 8 essentielle, 12 ikke-essentielle

   • Opbygges til legemets egne proteiner
   • Indgår i hormoner og enzymer
   • Forbrændes
   • Omdannes til glukose

Der findes ingen protein depoter !

energireserver
Hvilke ?

Fedt

15 kg / 135.000 kcal

Protein

6 kg / 24.000 kcal

Glykogen - muskler

0,150 kg / 615 kcal

Glykogen - lever

0,075 kg / 308 kcal

Hvor længe ?

Ca. 60 dage - når man ikke er syg

? - afhænger af graden af sygdom

Bruges ved træning

Ca. 24 timer

Energireserver
protein aminosyrer nitrogen
Protein - aminosyrer - nitrogen

Proteiner i føde = peptider i enteral ernæring = aminosyrer i

intravenøs ernæring

Muskelvæv

Protein

­ 25% af musklen

Nitrogen

­ 16% af protein

25 g muskelvæv = 6,25 g protein = 7 g aminosyrer = 1 gr N

opsummering af langvarig faste
Opsummering af langvarig faste
 • Nedsat energiomsætning
  •  Muskelaktivitet, Søvn,  Legemstemperatur
 • Gradvist skift til fedtmetabolisme
 • Proteinnedbrydningen 
  • fra ca. 75 g/døgn til ca. 20 g/døgn
 • Som substrat for CNS erstattes glukose med ketonstoffer
 • Insulinniveauer falder - let stigning af glukagon og adrenalin

Ved sunde fastende personer kan proteinnedbrydningen reduceres

med 50-100% ved tilførsel af 100-200 g glukose pr. døgn

Ved faste tærer man på fedtdepoterne

opsummering af stress metabolisme
Opsummering af stress- metabolisme
 • Energiomsætning 
 • Proteinnedbrydning 
  • op til 750-1000 g muskelmasse pr. døgn
 • Insulinresistens
 • Øget glukoneogenese
 • Øget lipolyse
 • Øget ekstracellulær vand og natrium retention
 • Nedsat muskelproteinsyntese

Øget kulhydrattilførsel giver ringe effekt på proteinnedbrydningen og på glukoneogenesen - blot øges kuldioxidproduktionen

Ved stress tærer man på proteinmassen

ern ring af tarmen
Ernæringaftarmen

Ved mangel på tarmspecifikke næringsstoffer:

 • Atrofi af tarmmucosa  absorptive egenskaber reduceres
 • Sekretion af mavesyrer og galde 
 • Tarmmotiliteten ændres
 • Produktion af slim 
 • Tarmbakteriers dannelse af antibiotika 
 • Reduktion af IgA  immunforsvaret 

Konsekvens:

 • Translokation og penetration af bakterier og endotoxiner  sepsis
modifikation af stress respons
Modifikation af stress-respons
 • Tidlig ernæringsterapi:

- Tilførsel af aminosyrer, fedt og glukose mindsker

nedbrydningen af kroppens eget væv.

- Forbedrer immunforsvaret

- Modvirker nedbrydning af tarmbarrieren

 • Nutriceutika:

- Glutamin - modvirker nedbrydning af tarmbarrieren, stimulerer immunforsvaret

- Omega-3 fedtsyrer (fiskeolie) - forbedrer immunforsvaret

 • Smertebehandling:

- epidural analgesi

 • Fysisk aktivitet:

- Modvirker muskelatrofi og nedsat muskelkraft

glutamin til pn administration findes i glavamin og dipeptiven
Glutamin til PN administration(findes i Glavamin og Dipeptiven)

Hvad er Glutamin ?

 • En non-essentiel aminosyre
 • 60 % af den frie aminosyrepool i skeletmuskulaturen er glutamin
 • Katabolisk metabolisme fører til glutaminmangel uanset, hvor mange andre aminosyrer patienten tilføres
 • En reduktion på 20-50 % af den den muskelfri glutamin ses ved større traumer og underernæring
 • Tabet af glutamin er proportionalt med traumets/infektionens størrelse
 • Mangel på glutamin ses i op til 20-30 dage efter en operation
 • Glutaminmangel medfører:
  • tarmatrofi og dermed risiko for bakteriel translokation
  • svækket immunforsvar
slide19

Glutamin - hvad er doseringen?

Baseret på den dokumentation* som findes i dag, er eksperter enige om en glutamin-dose på :

O,2 – 0,4 g / kg / døgn

svarer til

1,5 ml – 3,0 ml Dipeptiven / kg / døgn

* ESPEN PN guidelines ICU 2009

omega 3 og omega 6 fedtsyrer
Omega-3 og omega-6 fedtsyrer

Omega-3 fedtsyrer

Omega-6 fedtsyrer

Vegatabilsk fedt

Fiskolie

Animalisk fedt

Vegetabilisk fedt

OBS

Energi

Cellemembran

EPA

Arakidonsyra

Syntese af eicosanoider

DHA

Anti-inflammatoriska leuko-

Pro-inflammatoriska leuko-

Medvirker bl.a i udviklingen af

øje og hjerne I fosterstadiet.

Endnu vigtigere senere i livet

for hjernens og øjets funktioner

triener

triener

(LTB

, LTC

, LTD

)

(LTB

, LTC

, LTD

)

5

5

5

4

4

4

og

prostaglandiner

(TXA

,

og

prostaglandiner

(TXA

,

3

2

PGE

, PGI

)

PGE

, PGI

)

3

3

2

2

immunforsvaret under stress
Immunforsvaret under stress
 • Cytokiner dannes - medfører bl.a.
  • feber, anoreksi, øget søvnbehov, øget afgift af glukokortikoider
 • Immuncellernes behov for essentielle næringsstoffer øges ved infektion
 • Ikke-essentielle aminosyrer bliver essentielle
glutamins betydning for immunforsvaret
Glutamins betydning for immunforsvaret
 • Vedligeholder tarmmucosaen risiko for translokation
 • Essentiel for optimal vækst af lymfocytter
 • Essentiel for optimal funktion af neutrofile granulocytter
 • Ved at tilføre glutamin ses:
 • Øget antal T-lymfocytter
 • Øget antal neutrofile granulocytter
 • Styrker immunforsvaret
3 fedtsyrers betydning for immunforsvaret
-3 fedtsyrers betydning for immunforsvaret
 • -3 fedtsyrer danner anti-inflammatoriske mediatorer
 • -3 fedtsyrer reducerer syntesen af eicosanoider, der har en immunnedsættende effekt
 • -3 fedtsyrer hæmmer cytokiner IL 1 og TNF
 • Styrker immmunforsvaret
hvorfor forv rres ern ringsstatus under indl ggelse

Hvorfor forværres ernæringsstatus under indlæggelse ?

 • Manglende opmærksomhed på problemet
 • Manglende uddannelse af personalet
 • Manglende interesse og prioritet i det daglige arbejde
 • Effekten af ernæring kan ikke ses omgående
 • Manglende tid
 • Der stilles spørgsmålstegn ved fordelene ved ernæringsterapi
 • Enteral ernæring giver kvalme og diarré
 • Parenteral ernæring opfattes som dyrt, besværligt og risikofyldt
 • Mangler redskaber til let og hurtigt at finde risikopatienterne
overvejelser ved ern ringsterapi
Overvejelser ved ernæringsterapi
 • Hvordan er:
  • aktuelle sygdoms sværhedsgrad
  • nuværende ernæringstilstand
  • psykisk tilstand
  • tidligere sygdomme
 • Metabolisk status:
  • behovet for energi/protein
  • væskestatus
  • elektrolytbehov
  • behovet for vitaminer og sporstoffer
  • behov for special supplement (glutamin,omega-3 fedtsyrer)
 • Hvordan skal ernæringen administreres:
  • Oralt/enteralt/parenteralt - eller kombineres
optimal ern ringsterapi
Optimal ernæringsterapi

100% ernæring

Enteralt

Enteralt

Enteralt

Oralt

Oralt

Oralt

Oralt

Enteralt

Enteralt

Parenteralt

Parenteralt

Parenteralt

Parenteralt

Parenteralt

0

Administrationsform

m lrettet ern ringsterapi
Målrettet ernæringsterapi

Kan:

 • Nedsætte hyppigheden af infektioner og andre komplikationer
 • Afkorte indlæggelsestiden
 • Reducere dødeligheden
ern ringsterapi hvordan
Ernæringsterapi - hvordan ?
 • Identifikation af den ernæringstruede patient
 • Ernæringsbehov beregnes
 • Kostregistrering
 • Stillingtagen til administrationsform (oralt/enteralt/parenteralt)
 • Monitorering
 • Information
 • Opfølgning