Profesinis orientavimas svarbus lisabonos strategijos gyvendinimo rankis
Download
1 / 18

Profesinis orientavimas - svarbus Lisabonos strategijos ?gyvendinimo ?rankis - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Profesinis orientavimas - svarbus Lisabonos strategijos įgyvendinimo įrankis. Julija Moskvina Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Lisabonos strategija priimta 2000-2010 m. 2000 m. buvo nustatyti šie strateginiai tikslai

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Profesinis orientavimas - svarbus Lisabonos strategijos ?gyvendinimo ?rankis' - jackie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Profesinis orientavimas svarbus lisabonos strategijos gyvendinimo rankis

Profesinis orientavimas - svarbus Lisabonos strategijos įgyvendinimo įrankis

Julija Moskvina

Darbo ir socialinių tyrimų institutas


Lisabonos strategija priimta 2000 2010 m
Lisabonos strategija priimta 2000-2010 m.

2000 m. buvo nustatyti šie strateginiai tikslai

...paversti Europos Sąjungos (ES) ekonomiką dinamiškiausia ir konkurencingiausia žiniomis grįsta ekonomika pasaulyje, kurioje būtų suderinta darni ekonominė plėtra su didesniu ir geresnės kokybės užimtumu bei tvirtesne socialine sanglauda.


Profesinis orientavimas svarbus lisabonos strategijos gyvendinimo rankis
Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje nustatyti tikslai užimtumo politikos srityje (1)

PRIORITETAS – SKATINTI UŽIMTUMĄ IR INVESTICIJAS Į ŽMOGIŠKĄJĮ KAPITALĄ


Profesinis orientavimas svarbus lisabonos strategijos gyvendinimo rankis
Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje nustatyti tikslai užimtumo politikos srityje (1)

1 tikslas – pritraukti į darbo rinką bei joje išlaikyti daugiau žmonių, užtikrinant kokybišką ir saugų užimtumą, modernizuojant darbo rinkos ir socialinės apsaugos sistemas

2 tikslas – gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimus prisitaikyti

3 tikslas – mažinti struktūrinį nedarbą daugiau investuojant į žmones


Profesinio orientavimo paslaug apibr imas lietuvos vietimo bei darbo rinkos sistemose
Profesinio orientavimo paslaugų apibrėžimas programoje nustatyti tikslai užimtumo politikos srityje (1)Lietuvos švietimo bei darbo rinkos sistemose

Profesinis orientavimas

Profesinis informavimas

Profesinis konsultavimas


Profesinio orientavimo paslaug teikim koordinuojan ios institucijos lietuvoje

Profesinis informavimas programoje nustatyti tikslai užimtumo politikos srityje (1)

Profesinis konsultavimas

Profesinio orientavimo paslaugų teikimą koordinuojančios institucijos Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Profesinio orientavimo paslaug apibr imas lietuvos vietimo bei darbo rinkos sistemose1

Statistikos departamentas programoje nustatyti tikslai užimtumo politikos srityje (1)

Švietimo ir mokslo ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Privačios konsultacinės įstaigos

Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų Karjeros planavimo centras

Lietuvos darbo birža

(46 teritorinės darbo biržos, kt. padaliniai)

Profesinio informavimo taškai (PIT)

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (7 teritorinės DRMKT)

Bendrojo lavinimo mokyklos

Darbo rinkos mokymo centrai (15)/ centrų filialai ir punktai

Profesinės mokyklos

Aukštosios mokyklos

Profesinio orientavimo paslaugas teikiantys centrai aukštosiose mokyklose

Savivaldybių administracijos švietimo skyriai

Euroguidance Lietuva

Jaunimo karjeros centras

Profesinio orientavimo paslaugų apibrėžimasLietuvos švietimo bei darbo rinkos sistemose


Profesinio informavimo paslaug vartotoj tikslin s grup s lietuvos vietimo sistemoje

dirbantys programoje nustatyti tikslai užimtumo politikos srityje (1)asmenys

vaikai ir jaunimas, besimokantieji bendrojo lavinimo mokyklose

jaunimas be profesinio pasirengimo

jaunimas ir suaugusieji, besimokantieji profesinio rengimo institucijose

bedarbiai;

ilgalaikiai bedarbiai

jaunimas ir suaugusieji, priskiriami socialiai pažeidžiamoms grupėms

Profesinio informavimo paslaugų vartotojų tikslinės grupės Lietuvos švietimo sistemoje

Švietimo ir mokslo ministerijos institucijų bei savivaldybių tarnybų klientai dažniausiai yra mokiniai, kurie renkasi mokymosi profilį arba būsimą profesiją. Dalį klientų sudaro jų tėvai, o taip pat mokyklų pedagogai. Taip pat nedidelę dalį besikreipiančiųjų sudaro jaunimas, studentai


Profesinis orientavimas svarbus lisabonos strategijos gyvendinimo rankis

dirbantys asmenys programoje nustatyti tikslai užimtumo politikos srityje (1)

ieškantys darbo asmenys;

asmenys, įspėti apie darbo sutarties nutraukimą

neturintiems profesinės kvalifikacijos asmenys

socialiai pažeidžiami asmenys

bedarbiai;

ilgalaikiai bedarbiai

mokiniai, jų tėvai ir pedagogai

Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų vartotojų tikslinės grupės Lietuvos darbo rinkos sistemoje


Profesinio informavimo paslaug pob dis metodai bei priemon s 1
Profesinio informavimo paslaugų pobūdis, metodai bei priemonės (1)

Interneto svetainės:

 • www.aikos.smm.lt

 • www.euroguidance.lt

 • http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp

 • www.cvonline.lt/


Profesinio informavimo paslaug pob dis metodai bei priemon s 2
Profesinio informavimo paslaugų pobūdis, metodai bei priemonės (2)

Leidiniai

 • “Kur studijuoti” (“Dialogo” priedas)

 • “Priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas” (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos leidinys)

 • “Kur stoti?” (“Leidybos studija”)

 • “Profesijos vadovas” (Euroguidance Lietuva)


Profesinio informavimo paslaug pob dis metodai bei priemon s 3
Profesinio informavimo paslaugų pobūdis, metodai bei priemonės (3)

 • Paskaitos, konsultacijos, programos

 • Individualios ir grupinės konsultacijos, paskaitos

 • Telefonu ir elektroniniu paštu teikiamos paslaugos

 • Individualūs interviu

 • Savęs vertinimo technikos, testai

 • Mokymo programos pedagogams bei profesijos patarėjams


Profesinio informavimo paslaug pob dis metodai bei priemon s 4
Profesinio informavimo paslaugų pobūdis, metodai bei priemonės (4)

Kitos priemonės

 • Karjeros informavimo bibliotekos

 • Karjeros mugės ir parodos

 • Atvirų durų dienos mokymo įstaigose

 • Aukštųjų mokyklų mugė

 • Pranešimai spaudoje, televizijoje, įvairiuose leidiniuose

 • Suaugusių švietimo savaitės

 • Organizuota patirtis darbo vietoje ar bendruomenėje


Profesinio konsultavimo paslaug pob dis metodai bei priemon s 1
Profesinio konsultavimo paslaugų pobūdis, metodai bei priemonės (1)

Konsultavimas

 • Individualus konsultavimas

  • Interaktyvus konsultavimas (www.darborinka.lt)

 • Grupinis konsultavimas


 • Profesinio konsultavimo paslaug pob dis metodai bei priemon s 11
  Profesinio konsultavimo paslaugų pobūdis, metodai bei priemonės (1)

  Aktyvios darbo paieškos ir darbo gebėjimų ugdymo programos

  • Profesinio apsisprendimo formavimo programos

  • Gebėjimų ir įgūdžių sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ugdymo programos

  • Savęs pažinimo, pasitikėjimo savo gebėjimais ir galimybėmis darbo rinkoje ugdymo programos

  • Kitos programos


  Profesinio informavimo paslaugas teikiantys specialistai

  klasių auklėtojai priemonės (1)

  bendrojo lavinimo mokytojai

  profesijos mokytojai

  profesinio informavimo konsultantai

  socialiniai pedagogai

  mokyklų psichologai

  Profesinio informavimo paslaugas teikiantys specialistai


  Profesinio konsultavimo paslaugas darbo rinkos sistemoje teikiantys specialistai

  psichologai priemonės (1)

  profesijos konsultantai

  Profesinio konsultavimo paslaugas darbo rinkos sistemoje teikiantys specialistai


  A i u d mes
  Ačiū už dėmesį! priemonės (1)