Download
psichoaktyvi med iag vartojimo prevencijos aktualijos ir metodin s med iagos pristatymas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos aktualijos ir metodinės medžiagos pristatymas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos aktualijos ir metodinės medžiagos pristatymas

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos aktualijos ir metodinės medžiagos pristatymas

273 Views Download Presentation
Download Presentation

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos aktualijos ir metodinės medžiagos pristatymas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos aktualijos ir metodinės medžiagos pristatymas Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Narkotikų kontrolės politikos analizės ir strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Šarkanė 2010 m. vasario 10 d.

 2. Prevencija “Narkotikų vartojimo prevencijos pastangos tampa vis sudėtingesnės dėl pastoviai augančio narkotikų vartojimo populiarinimo visuomenėje. Dažnai tai yra tiesiog kurstymas ir skatinimas vartoti narkotikus. Todėl prevencijos pastangos turi būti stiprinamos, turi būti kuriamos ir diegiamos naujoviškos prevencinės iniciatyvos”.(Tarptautinės narkotikų kontrolės tarybos rekomendacijos, 1998)

 3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nacionalinės 2010-ųjų Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų programos įgyvendinimo projektų finansavimo sąlygas, kurios skelbiamos 2010 m. vasario 4 d. Valstybės žiniose Nr. 15

 4. Internetinė Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektų informacinė sistema NKD prie LRV direktoriaus 2005 m. spalio 4 d. įsakymu patvirtinimas Informacijos apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektus rinkimo tvarkos aprašas, kuris leidžia prevencinių projektų vykdytojams pateikti ataskaitas elektroniniu būdų, projektus finansavusios įstaigoms kontroliuoti ataskaitų pateikimą, atlikti projektų vertinimą, lankytojams – susipažinti su vykdytų projektų ataskaitomis, atlikti projektų paiešką duomenų bazėje pagal pasirinktus kriterijus, susipažinti su ekspertų atliktais projektų įvertinimo rezultatais.

 5. www.nkd.lt NKD naujienlaiškis

 6. Tyrimai ir apklausos. Metodinės rekomendacijos ir pavyzdiniai standartizuoti klausimynai. Tyrimų rezultatai

 7. Naudinga informacija. Leidiniai. Literatūros sąrašas. Lektorių “bankas”. Paskaitų/pamokų konspektai Metodinės rekomendacijos Metiniai pranešimai

 8. Leidinys tėvams, 2009

 9. Pozityvios tėvystės programos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. (1.3) V-263 patvirtinta pirminės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programą mokinių tėvams. 2009 m. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Narkotikų kontrolės departamento prie LRV specialistaiparengė metodinę medžiagą, skirtą pedagogams darbui su tėvais.

 10. Pozityvios tėvystės programos • Vilniaus m. pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo programą “Mokykla tėvams ir auklėtojams” (pagal lenkų programą) • Asociacija “Mentor Lietuva” vykdo Tėvystės programą (pagal Švedijos analogišką programą). Pirmasis programos etapas bandomasis ir vyks „Mentor Lietuva“ narių įmonėse, vėliau bus adaptuojama mokykloms • Narkotikų kontrolės departamento prie LRV specialistai esant poreikiui vyksta i mokyklas kalbėtis su mokinių tėvais apie narkotikus

 11. Vykdoma prevencija mokyklose Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas pamažu užima deramą vietą ugdymo įstaigose Pagal PSO Gyvenimo įgūdžių ugdymas – tai gebėjimas prisitaikyti visuomenėje ir elgtis pozityviai, veiksmingai susidoroti su kasdienio gyvenimo poreikiais ir problemomis; tai tokie gebėjimai, kurie jauniems žmonėms padeda išlaikyti psichinę sveikatą ir pasitikėjimą savo jėgomis, kuomet susiduriama su gyvenimo realijomis

 12. Įgūdžių turėjimas – apsauginiai faktoriai

 13. Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas (Metodinė medžiaga) Narkotikų kontrolės departamentas prie LRV bendradarbiaudamas su Europos Tarybos Pompidou grupe nuo 2007 m. pradėjo vykdyti projektą, skirtą gyvenimo įgūdžių ugdymui. Šiuo tikslu: • Buvo organizuoti 5 dienų mokymai, skirti ugdymo įstaigų specialistams pagal parengtą Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo metodinės medžiagos projektą. • Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. specialistai taikė metodinę medžiagą savo ugdymo įstaigoje 1 mokslo metus, siekiant pritaikyti medžiagą Lietuvai. • Adaptuota ir pritaikyta Lietuvai metodinė medžiaga išleista 2009 metais.

 14. Kam skirta metodinė medžiaga Metodinės medžiagostikslas– parengti vaikus sėkmingai prisitaikyti gyvenime, bendraamžių ir suaugusiųjų aplinkoje, atsispirti psichoaktyviosioms medžiagoms. Metodinė medžiaga skirta 11-14 metų vaikų ir paauglių gyvenimo įgūdžiams ugdyti. Su metodine medžiaga gali dirbti pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir kiti specialistai, dirbantys su vaikais ir paaugliais.

 15. Metodinė medžiaga specialistui pateikiadarbo su vaikais specifiką, siūlo darbo su vaikais metodus, praktinių užduočių, padedančių ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui reikalingus gebėjimus Metodinėje medžiagoje pateikiama praktinių užduočių dalomoji medžiaga, informacija apie psichoaktyviąsias medžiagas

 16. TV klipai Filmus, klipus galima pamatyti interneto svetainėje www.nkd.lt

 17. Prevencinis filmas, 2009 Filmas skirtas specialistams, dirbantiems prevencijos srityje, 10-12 klasių mokiniams ir tėvams Žiūrovams siūloma patiems pasirinkti siužeto liniją, diskutuoti, reikšti savo nuomonę

 18. Leidinys “Vaiko, tėvų, pedagogų teisės pareigos ir atsakomybė”, 2008 Pateikiami aktualiausi teisės aktai

 19. Lankstinukai tėvams

 20. NKD interneto svetainės www.nkd.lt www.benarkotiku.lt

 21. Informacija Departamento interneto svetainėje tėvams, pedagogams, žiniasklaidai www.nkd.lt/visuomene

 22. Narkotikų kontrolės departamentas http://www.nkd.lt renata.sarkane@nkd.lt Ačiū už dėmesį