skuodo vvg integruotos vietos pl tros 2007 2013 m strategijos gyvendinimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skuodo VVG integruotos vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos įgyvendinimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skuodo VVG integruotos vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos įgyvendinimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Skuodo VVG integruotos vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos įgyvendinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Skuodo VVG integruotos vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos įgyvendinimas. EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES. Strategijos įgyvendinimo etapai (I).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skuodo VVG integruotos vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos įgyvendinimas' - tashya-frazier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skuodo vvg integruotos vietos pl tros 2007 2013 m strategijos gyvendinimas

Skuodo VVG integruotos vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos įgyvendinimas

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

strategijos gyvendinimo etapai i
Strategijos įgyvendinimo etapai (I)

Parengiamasis etapas buvo skirtas suformuoti VVG administraciją ir parengti bei suderinti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją: Bendrąsias ir Specialiąsias taisykles.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

strategijos gyvendinimo etapai ii
Strategijos įgyvendinimo etapai (II)

Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo priežiūros organizavimas –numatoma skelbti penkis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. VVG surinks vietos projektų paraiškas, organizuos jų vertinimą ir priims sprendimus dėl paramos skyrimo projektui. Su vietos projektų vykdytojais bus pasirašomos projektų vykdymo sutartys. VVG taip pat surinks vietos projektų įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus bei atliks pastarųjų administracinės atitikties tikrinimą. VVG kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM atliks vietos projektų patikras vietoje.

Planuojama strategijos įgyvendinimo pabaiga – iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

pirmas strategijos prioritetas i
Pirmas strategijos prioritetas (I)

I prioritetas. Skuodo rajono kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas.

I prioriteto tikslas – stiprinti ir įvairinti vietos ekonomiką ugdant verslumą ir skatinant įvairių sektorių bendradarbiavimą.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

pirmas strategijos prioritetas ii
Pirmas strategijos prioritetas (II)

1.1. priemonė. Bendruomenių verslumo ugdymas plėtojant paslaugų sferą kaimo vietovėse.

Remiamos veiklos sritys:

1.1.1 – vietos išteklių ir ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvos;

1.1.2. – komunalinių ir socialinių paslaugų sferos plėtra;

1.1.3. – kaimo vietovių turizmo verslo potencialo didinimas.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

pirmas strategijos prioritetas iii
Pirmas strategijos prioritetas (III)

1.2.priemonė. Bendradarbiavimo tarp rajono ekonomikos sektorių stiprinimas.

Remiamos veiklos sritys:

1.2.1. – bendruomenių ir kitų NVO bendradarbiavimo su vietos verslininkais, kaimo turizmo sodybų šeimininkais ir ūkininkais projektai;

1.2.2. – informacijos sklaida apie verslo ir investicijų galimybes Skuodo r. kaimo vietovėse.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

antras strategijos prioritetas i
Antras strategijos prioritetas (I)

II prioritetas. Gyvenimo kokybės gerinimas, užtikrinant rajono kaimo bendruomenių sutelktumą ir gyvybingumą.

II prioriteto tikslas – atnaujinti kaimus ir sustiprinti vietos socialinį kapitalą.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

antras strategijos prioritetas ii
Antras strategijos prioritetas (II)

2.1. priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Remiamos veiklos sritys:

2.1.1. – visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir įrengimas visuomenės poreikiams;

2.1.2. – viešųjų erdvių tvarkymas;

2.1.3. – geriamo vandens kokybės gerinimas.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

antras strategijos prioritetas iii
Antras strategijos prioritetas (III)

2.2. priemonė. Kaimo gyventojų ir bendruomenių aktyvumo skatinimas, puoselėjant krašto savitumą.

Remiamos veiklos sritys:

2.2.1. – bendruomeniškumo tradicijų puoselėjimas;

2.2.2. – krašto savitumo ir tapatumo puoselėjimas.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

tinkami vietos projekt parai k teik jai
Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Skuodo rajono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje įregistruotos kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys, savivaldybė ir jos institucijos.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

tinkamos finansuoti i laidos

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Tinkamos finansuoti išlaidos
 • Tinkamos finansuoti vietos projektų, teikiamų strategijos vykdytojui pagal priemones, kurias reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja KPP, išlaidos apibrėžtos Skuodo VVG Specialiųjų taisyklių VII skyriuje
 • Tinkamos finansuoti vietos projektų, teikiamų strategijos vykdytojui pagal priemonę, kurią reglamentuoja KPP, išlaidos apibrėžtos Skuodo VVG Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal II prioriteto priemonę “Kaimo atnaujinimas ir plėtra”, XI skyriuje
tinkam finansuoti i laid kategorijos i
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (I)

Pagal priemones, kurias reglamentuoja Strategija, bet nereglamentuoja KPP:

 • Naujos įrangos, įrenginių, įrankių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimas
 • Darbai ir paslaugos
 • Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimas
 • Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu vietos projektu, pirkimo
 • Bendrosios išlaidos

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

tinkam finansuoti i laid kategorijos ii
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (II)

Pagal priemonę, kurią reglamentuoja KPP:

 • Darbų ir paslaugų pirkimas;
 • Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimas;
 • Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas;
 • Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;
 • Daugiamečių augalų įsigijimas;

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

tinkam finansuoti i laid kategorijos iii
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (III)

Pagal priemonę, kurią reglamentuoja KPP:

 • Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas;
 • Išlaidos, susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu;
 • Bendrosios išlaidos (Iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų gali būti skirta veiklos aprašui parengti ir konsultuoti dėl vietos projekto įgyvendinimo);
 • Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimas.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

bendrosios i laidos pagal priemon kuri reglamentuoja kpp

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Bendrosios išlaidos pagal priemonę, kurią reglamentuoja KPP
 • bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų gali būti skirta veiklos aprašui parengti ir konsultuoti dėl vietos projekto įgyvendinimo
 • bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir įgyvendinimu, gali būti padarytos ne anksčiau kaip 2007 m. sausio 1 d., tačiau, jei parama projektui neskiriama arba pirkimai atlikti nesilaikant Skuodo VVG Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projekto paraiškas pagal II prioriteto priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ XV skyriuje numatytos pirkimo tvarkos, išlaidos nefinansuojamos
bendrosios i laidos pagal priemones kurias reglamentuoja strategija ta iau nereglamentuoja kpp i

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Bendrosios išlaidos pagal priemones, kurias reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja KPP (I)

Bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais vietos projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę) išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos, intelektinė veikla. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 15 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Iš jų ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti vietos projektui išlaidų gali būti skirta, veiklos aprašui parengti ir konsultuoti vietos projekto įgyvendinimo klausimais

bendrosios i laidos pagal priemones kurias reglamentuoja strategija ta iau nereglamentuoja kpp ii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Bendrosios išlaidos pagal priemones, kurias reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja KPP (II)

Bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir įgyvendinimu, gali būti padarytos ne anksčiau kaip 2007 m. sausio 1 d. ir ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo datos. Jeigu lėšos vietos projektui įgyvendinti neskiriamos arba vietos projekto vykdytojo pirkimai, susiję su bendrosiomis išlaidomis, atlikti nesilaikant Skuodo VVG Bendrųjų taisyklių XII skyriuje nustatytos tvarkos, bendrosios išlaidos nefinansuojamos

pirkimo proced ros ii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pirkimo procedūros (II)
 • Vietos projektų vykdytojai, kurie yra perkančiosios organizacijos, prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiama parama, turi įsigyti laikydamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų.
pirkimo proced ros i

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pirkimo procedūros (I)
 • Pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimų vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt, o darbų – 500 tūkst. Lt. (be PVM), yra mažos vertės pirkimai
 • Kadangi mažos vertės pirkimai yra taip pat supaprastinti pirkimai, perkančioji organizacija privalo pasitvirtinti ir internete paskelbti supaprastintų pirkimų taisykles taip, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d. Tik tai atlikusi perkančioji organizacija galės vykdyti mažos vertės pirkimus. Taisykles turi pasitvirtinti kiekviena perkančioji organizacija.
 • Parengtas supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles reikia paskelbti internete adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
pirkimo proced ros iii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pirkimo procedūros (III)

Pavyzdines supaprastintų pirkimų taisykles galite rasti internete. Jos yra patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie LRV direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S- 91. Planuojant vykdyti tik mažos vertės pirkimus, tvirtinant supaprastintų pirkimų taisykles, patartina apsirašyti tik mažos vertės pirkimus. O vėliau, jei reikės, bus galima papildyti savo supaprastintas taisykles

Vietos projektų išlaidos, kurios bus patirtos pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis, sudarytas nesilaikant Skuodo VVG Bendrųjų taisyklių XII skyriuje nurodytų reikalavimų, laikomos netinkamomis finansuoti

pirmasis kvietimas teikti vietos projekt parai kas i
Pirmasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas (I)

Planuojamas paraiškų rinkimo laikotarpis:Nuo2010-02-01 9.00 val.

iki 2010-03-31 17.00 val.

Vietos projektų paraiškas bus galima teikti pagal Strategijos abiejų prioritetų visas priemones.

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 855 000 Lt lėšų.

Projektas negali būti mažesnis nei 25 000 Lt.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

pirmasis kvietimas teikti vietos projekt parai kas ii
Pirmasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas (II)

I prioritetas.

Lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma:

1.1. priemonei – 60 000 Lt;

Maksimali paramos suma vienam projektui iki 60 000 Lt;

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

1.2. priemonei – 30 000 Lt;

Maksimali paramos suma vienam projektui iki 30 000 Lt.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

pirmasis kvietimas teikti vietos projekt parai kas iii
Pirmasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas (III)

II prioritetas.

Lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus suma:

2.1. priemonei – 705 000 Lt;

Maksimali paramos suma vienam projektui iki 345 000 Lt.

Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

2.2. priemonei – 60 000 Lt;

Maksimali paramos suma vienam projektui iki 60 000 Lt.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

pateiktos vietos projekto parai kos administravimo etapai i

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pateiktos vietos projekto paraiškos administravimo etapai (I)
 • Užregistravimas
 • Administracinės atitikties vertinimas
 • Tinkamumo skirti lėšas vertinimas
 • Pirmumo vertinimas
 • Sprendimas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo
 • Vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymas
pateiktos vietos projekto parai kos administravimo etapai ii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pateiktos vietos projekto paraiškos administravimo etapai (II)
 • Jei, atliekant vietos projekto paraiškų, kurių administracinis vertinimas atliekamas prieš užregistruojant paraiškas, administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pateikti ne visi paraiškoje nurodyti dokumentai ir (arba) vietos projekto paraiška užpildyta netinkamai, vietos projekto paraiška neregistruojama
 • Paskirtas vertintojas yra atsakingas, kad ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo vietos projekto paraiškos užregistravimo Strategijos vykdytojo buveinėje dienos (į terminą neįskaičiuojamas laikas, kai pareiškėjas šalina trūkumus) bus atliktas pateiktos vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas. Vietos projektų paraiškų, kurių administracinis vertinimas atliekamas prieš užregistruojant paraiškas, administracinės atitikties tikrinimas negali užtrukti ilgiau kaip 1 darbo dieną.
pateiktos vietos projekto parai kos administravimo etapai iii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pateiktos vietos projekto paraiškos administravimo etapai (III)
 • Jeigu vietos projekto paraiškos vertintojas nustato, kad vietos projekto paraiška netinkamai užpildyta arba su ja pateikti ne visi reikalingi dokumentai, pareiškėjui siunčiamas arba įteikiamas raštas, kuriame prašoma pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus ir nustatomas terminas (nuo 2 iki 10 darbo dienų), per kurį pareiškėjas privalo pateikti prašomą informaciją ir (arba) dokumentus. Atsižvelgus į trūkstamos informacijos ar dokumentų specifiką, gali būti nustatomas ir ilgesnis terminas.
pateiktos vietos projekto parai kos administravimo etapai iv

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pateiktos vietos projekto paraiškos administravimo etapai (IV)
 • Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas atliekamas iki 40 darbo dienų nuo vietos projekto paraiškos gavimo Strategijos vykdytojo buveinėje dienos. Į terminą neįskaičiuojamas laikas, kai pareiškėjas šalina trūkumus bei teikia informaciją.
 • Vietos projekto paraiškos, kurios administracinis vertinimas buvo atliktas prieš užregistruojant paraišką, vertinimas negali užtrukti ilgiau kaip 30 darbo dienųnuo jos užregistravimo Strategijos vykdytojo buveinėje dienos, į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų ir (arba) patikrų pareiškėjui laikas.
pateiktos vietos projekto parai kos administravimo etapai iv1

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pateiktos vietos projekto paraiškos administravimo etapai (IV)
 • Vietos projektų paraiškų pirmumo vertinimas atliekamas tuo atveju, kai administracinės atitikties ir tinkamumo skirti lėšas projektui įgyvendinti reikalavimus atitinkančių vietos projektų paraiškų kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę ar priemonės veiklos sritį prašoma lėšų suma ženkliai viršija planuojamą paskirstyti kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę ar priemonės veiklos sritį sumą, o Specialiosiose taisyklėse yra nurodytas šis vietos projektų paraiškų vertinimo būdas.
 • Vietos projektų pirmumo vertinimas turi užtrukti ne ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo vietos projekto paraiškos tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo pabaigos.
pateiktos vietos projekto parai kos administravimo etapai v

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pateiktos vietos projekto paraiškos administravimo etapai (V)
 • Strategijos vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo valdymo organo nariai, Agentūros atstovas (-ai) būtų informuoti apie būsimą vietos projektų atrankos posėdį ir gautų posėdžio medžiagą, įskaitant parengtas vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki nustatytos posėdžio datos.
 • Jeigu protokolo neįmanoma parengti posėdžio dieną, protokolą posėdžiui pasibaigus per 5 darbo dienas parengia asmuo, atsakingas už posėdžių organizavimą ir elektroniniu paštu arba paštu išsiunčia visiems Strategijos vykdytojo valdymo organo nariams, Agentūrai. Per 5 darbo dienas nuo protokolo gavimo posėdyje dalyvavusieji Strategijos vykdytojo valdymo organo nariai, Agentūros atstovai gali pateikti pastabas dėl protokolo projekto. Per šį laiko tarpą nepateikus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritariama.
 • Strategijos vykdytojas sprendimą dėl paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo turi pateikti Agentūrai tvirtinti ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo posėdžio protokolo pasirašymo dienos.
pateiktos vietos projekto parai kos administravimo etapai vi

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pateiktos vietos projekto paraiškos administravimo etapai (VI)
 • Agentūra turi priimti sprendimą dėl Strategijos vykdytojo sprendimo, susijusio su paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo strategijos vykdytojo sprendimo gavimo Agentūroje dienos.
 • Įsigaliojus sprendimui skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti – Agentūrai, Agentūros direktoriaus įsakymu, patvirtinus strategijos vykdytojo sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo, jeigu vietos projekto vykdymo sutarties rengimui reikalingi papildomi duomenys ir (arba) dokumentai, per 3 darbo dienas nuo Agentūros patvirtinimo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti gavimo Strategijos vykdytojo buveinėje dienos raštu (registruotu paštu) informuoja pareiškėją apie sprendimą skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti, bei paprašo pateikti trūkstamus duomenis / dokumentus vietos projekto vykdymo sutarties parengimui. Atsakymui parengti suteikiamas ne ilgesnis nei 10 darbo dienų terminas nuo informacinio laiško gavimo dienos
pateiktos vietos projekto parai kos administravimo etapai vii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Pateiktos vietos projekto paraiškos administravimo etapai (VII)
 • Įsigaliojus sprendimui skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti – Agentūrai, Agentūros direktoriaus įsakymu, patvirtinus strategijos vykdytojo sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, strategijos vykdytojas parengia trišalės vietos projekto vykdymo sutarties projektą.
 • Vietos projekto vykdymo sutarties projektas turi būti suderintas tarp šalių.
 • Kiekvienai šaliai turi būti skirtas 5 darbo dienų vietos projekto vykdymo sutarties derinimo terminas.
 • Pasiūlymo pasirašyti vietos projekto vykdymo sutartį galiojimo terminas – 10 darbo dienų, jei pasirašančios šalys nenurodo svarbių priežasčių pratęsti šio termino. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai Strategijos vykdytojas ir pareiškėjas gauna pasirašyti vietos projekto vykdymo sutartį. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą vietos projekto vykdymo sutarties nepasirašo, lėšos vietos projektui įgyvendinti neskiriamos. Strategijos vykdytojas apie tai per 10 darbo dienų informuoja Agentūrą.
avanso vietos projektams gyvendinti dydis

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Avanso vietos projektams įgyvendinti dydis
 • Avanso dydis vietos projekto vykdytojui negali būti didesnis nei 20 proc. paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos (pagal priemones, kurias reglamentuoja Strategija, bet nereglamentuoja KPP)
 • Avanso dydis vietos projekto vykdytojui negali būti didesnis nei 40 proc. lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos (pagal priemonę, kurią reglamentuoja KPP)
na as nat ra ir jo pripa inimas tinkamu ind liu vietos projektui gyvendinti i

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Įnašas natūra ir jo pripažinimas tinkamu indėliu vietos projektui įgyvendinti (I)

Pareiškėjo ir partnerio– juridinio asmens – įnašu natūra gali būti savanoriškas darbas ir (arba) nekilnojamasis turtas

Partnerių – fizinių asmenų – įnašas natūra nepripažįstamas tinkamu vietos projektų įnašu.

Įnašas natūra laikomas tinkamu nuosavu indėliu, kai tai yra:

 • nemokamas savanoriškas darbas, kurio vertė nustatyta atsižvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę atlygio vertę ir kuris atliktas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu
 • nekilnojamasis turtas, skirtas vietos projektui įgyvendinti, nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui (išlyga taikoma tik valstybinei žemei, t. y. tuo atveju, kai vietos projektas yra numatytas įgyvendinti valstybinėje žemėje, pareiškėjas ir (arba) partneris turi pateikti valstybinės žemės valdymo teisėtumą įrodančius dokumentus).
na as nat ra ir jo pripa inimas tinkamu ind liu vietos projektui gyvendinti ii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Įnašas natūra ir jo pripažinimas tinkamu indėliu vietos projektui įgyvendinti (II)

Įnašas natūra gali sudaryti iki 10 proc. (pagal priemonę, kurią reglamentuoja KPP) arba iki 20 proc. (pagal priemones, kurias reglamentuoja strategija, bet nereglamentuoja KPP) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Jeigu nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės duomenimis (nemokamo savanoriško darbo atveju) arba VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro ar nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvados duomenimis (nekilnojamojo turto atveju) įnašas natūra sudaro daugiau kaip 10 proc. arba 20 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, įnašu natūra (kaip tinkamu nuosavu indėliu) pripažįstama (užskaitoma) iki 10 proc. arba 20 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

vietos projekto tinkamumo reikalavimai
Vietos projekto tinkamumo reikalavimai

Vietos projektas negali būti susijęs su šiomis veiklos sritimis:

 • Alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gamyba;
 • Ginklų ir šaudmenų gamyba;
 • Azartinių lošimų ir lažybų organizavimu;
 • Didmenine ir mažmenine prekyba;
 • Finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla;
 • Draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;
 • Nekilnojamojo turto operacijomis;
 • Teisinės veiklos organizavimu;
 • Medžioklės, gaudymo spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusiomis paslaugomis.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

vietos projektams reikalingi dokumentai i
Vietos projektams reikalingi dokumentai (I)
 • Veiklos aprašas
 • Pareiškėjo registravimo pažymėjimas
 • Pareiškėjo steigimo dokumentai (įstatai)
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su LR valstybės biudžetu.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu.

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

vietos projektams reikalingi dokumentai ii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Vietos projektams reikalingi dokumentai (II)
 • Pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus
 • Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys numatytų išlaidų vertę.
vietos projektams reikalingi dokumentai iii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Vietos projektams reikalingi dokumentai (III)

Pareiškėjo nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, nuosavybės arba kitais pagrindais valdomo nekilnojamojo turto teisėtumą įrodančius dokumentus:

 • jeigu nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti vietos projekto įgyvendinimo metu, pareiškėjas valdo nuosavybės teise, pateikiama VĮ Registro centro išduota pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise faktą
vietos projektams reikalingi dokumentai iv

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Vietos projektams reikalingi dokumentai (IV)
 • jeigu nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti, pareiškėjas valdo, naudojasi juo nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, pateikiama: rašytinės nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopija (tokio pobūdžio sutartis gali būti sudaryta tik su juridiniu asmeniu, osutarties galiojimo terminas turi būti ne mažesnis kaip 5 metai – kaimo bendruomenių ir savivaldybių teikiamų vietos projektų atveju, arba 10 metų – kitų juridinių asmenų teikiamų vietos projektų atveju (pradedama skaičiuoti nuo planuojamos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos), VĮ Registro centro išduota pažyma apie nuomos, panaudos ar kitos sutarties registravimą nekilnojamojo turto registre, ir asmens, kuriam nekilnojamasis turtas priklauso nuosavybės teise, sutikimas, kad būtų atliekami su nekilnojamuoju turtu susiję ir vietos projekte numatyti darbai
vietos projektams reikalingi dokumentai v

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Vietos projektams reikalingi dokumentai (V)
 • jeigu pareiškėjas arba partneris – viešasis juridinis asmuo – nekilnojamąjį turtą – valstybinę žemę, į kurią planuojama investuoti, valdo patikėjimo teise, ši teisė jam turi būti suteikta ne trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui, pradedant skaičiuoti nuo numatomos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, o patikėjimo teise valdomo turto vertė turi būti nustatoma vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis arba nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvada
vietos projektams reikalingi dokumentai vi

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Vietos projektams reikalingi dokumentai (VI)
 • bendradarbiavimo sutartis, kai vietos projekto paraiška teikiama kartu su partneriu
 • LR aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamento išduota pažyma apie numatomo įgyvendinti vietos projekto, susijusio su statyba ir (arba) infrastruktūros įrengimu, atitiktį aplinkosaugos reikalavimams
vietos projektams reikalingi dokumentai vii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Vietos projektams reikalingi dokumentai (VII)
 • numatomų statybos ir (arba) rekonstrukcijos darbų projektiniai dokumentai (statinio techninio projekto bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys
 • statinio techninio projekto ekonominės dalies ekspertizės išvada, statybos arba rekonstrukcijos leidimas. Investiciniuose vietos projektuose numatytiems statybos bei rekonstravimo darbams turi būti parengtas statinių techninis projektas, gautas statybos leidimas, išskyrus nesudėtingus (tarp jų laikinus) statinius
vietos projektams reikalingi dokumentai viii

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Vietos projektams reikalingi dokumentai (VIII)
 • savivaldybės administracijos raštą dėl vietos projekto suderinimo su savivaldybės, plėtros strategija
 • įgyvendinant vietos projektus, susijusius su kultūros paveldo atgaivinimu ir pritaikymu, reikalingi teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimai ir kiti dokumentai
vietos projekt atranka

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Vietos projektų atranka

Vietos veiklos grupė pagal parengtą grafiką skelbs kvietimus teikti vietos projektų paraiškas ir, pasitelkusi nepriklausomus vertintojus, vykdys jų atranką. Numatomi tokie vietos projekto paraiškos vertinimo etapai:

 • Administracinės atitikties vertinimas (tikrinama, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai ir t.t.)
 • Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas (pareiškėjo, partnerio, išlaidų atitiktis tinkamumo reikalavimams, paramos lėšų vietos projektui dydis ir skiriamų lėšų lyginamoji dalis)
 • Pirmumo (kai bendra prašoma pareiškėjų lėšų suma viršija kvietime teikti projektų paraiškas planuojamą skirti lėšų sumą) vertinimas.

Vertinimo proceso metu gali būti atliekamos vietos projekto patikros vietoje.

Galutinį sprendimą dėl paramos vietos projektui priims VVG valdyba.

paramos gav jams taikomos sankcijos

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Paramos gavėjams taikomos sankcijos
 • Lėšų vietos projektui įgyvendinti sumažinimas
 • Lėšų vietos projektui įgyvendinti neskyrimas
 • Lėšų vietos projektui įgyvendinti susigrąžinimas
konsultacij tvarka

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

Konsultacijų tvarka

Pareiškėjai gali teirautis informacijos ir paaiškinimų šių strategijos vykdytojo paskirtų konsultuojančių asmenų – Rasos Nikartienės, Aldonos Jasienės ir Kristinos Nikartienės

Telefonais: (8 440) 73 960; 8 615 41 405, 8 623 09 813; 8 614 41859

El. paštu: skuodasvvg@gmail.com

Žodžiu: Antradieniais ir ketvirtadieniais

nuo 13 iki 17 val.

adresu: Vilniaus g. 13-217, Skuodas