slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ričardas Ališauskas 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Ričardas Ališauskas 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Lietuvos švietimo būklė ir aktualijos: Valstybinės švietimo strategijos pusiaukelė ir pasaulinis švietimo kontekstas. Ričardas Ališauskas 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ričardas Ališauskas 2007' - dougal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Lietuvos švietimo būklė ir aktualijos:Valstybinės švietimo strategijos pusiaukelėir pasaulinis švietimo kontekstas

Ričardas Ališauskas

2007

slide2

Pirmajame ITC ir SPAS parengtame kišeniniame leidinyje pateikiami pagrindiniai 2000-2006 metų statistiniai duomenys iš Švietimo valdymo informacinės sistemos apie bendrojo lavinimo sistemą. Taip pat pateikiami svarbiausi su bendruoju lavinimu susiję rodikliai ir jų reikšmės. Leidinyje nėra analizės ar komentarų, tai – statistinis leidinys, skirtas švietimo vadybininkams, politikams ir plačiajai visuomenei.

vietimas regionuose 2007 mokiniai
Švietimas regionuose 2007: MOKINIAI

P.S. Absoliučiai pasitikėta ITC duomenimis (stebėkite ir taisykite duomenis apie save ŠVISe!)

Rengėjai:dr. Albinas Kalvaitis, Jolanta Navickaitė

Duomenys:

LR SD, EUROSTAT, ŠMM

Savivaldybių ir apskričių specialistai ir švietimo padalinių vedėjai

ITC: Algirdas Cibulskis, Eduardas Daujotis, Ona Dzilbutė, Rasa Mockaitienė, Aurimas Pokvytis, Galina Šestakova, Ingrida Šiaučiulienė

NEC: Dalia Lėckaitė, Ieva Mackevič, Jonas Pieviškis

slide4
Mokymosi iššūkis

Lietuvos konkurencingumo vardan

ES augimo ir užimtumo vardan

Pasaulio pažangos vardan

suminis novatori kumo inovatyvumo indeksas
Suminis novatoriškumo (inovatyvumo) indeksas
 • Lietuva užima 10 vietą pagal 5 novatoriškumo variklių rodiklius, iš kurių 4 yra švietimo srities:
  • Anksti nustojusių mokytis dalis, 18-24 m.
  • Vidurinio išsilavinimo įgijimo lygis, 20-24 m.
  • Technologinių mokslų absolventų skaičius, 20-29 m.
  • Mokymosi visą gyvenimą lygis, 25-64 m.
nauj es rodikli projektas
Ikimokyklinis mokymasis

Specialusis ugdymas

Mokymosi nutraukimas

Raštingumas (PISA)

Užsienio kalbos

IKT raštingumas

Pilietiškumas

Mokėjimas mokytis

Vidurinis išsilavinimas

Mokyklų valdymas (decentralizacija, vertinimas, lyderystė)

Mokyklų paslaugos

Mokytojų tobulėjimas

Mokymosi keliai

Aukštasis išsilavinimas

Studentų mobilumas

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokėjimai

Gyventojų išsilavinimas

Investicijos į švietimą

Grįžimas mokytis

Naujų ES rodiklių projektas
slide8

MDG1

JT tūkstantmečio iššūkiai 1

Daugiau negu 1 mlrd. žmonijos gyvena mažiau kaip už 1$ per dieną.

Lietuvoje tokių žmonių yra keli tūkstančiai. Trečdalis Lietuvos gyvena žemiau oficialios skurdo ribos.

Mokyklose nemokamai maitinami 18 proc. mokinių.

Photo: F. Espenak, NASA’s GSFC

Faktai. Sprendžiate Jūs.

Source: The Millennium Development Goals Report 2005

slide9

JT tūkstantmečio iššūkiai 2

Daugiau kaip 115 mln. vaikų negali lankyti mokyklos.

Lietuvoje pradinį išsilavinimą įgyja praktiškai visi. Dėl pagrindinio išsilavinimo visuotinumo yra nerimo ženklų.

Photo: UNICEF/HQ95-0977/ SHEHZAD NOORANI

Faktai. Sprendžiate Jūs.

Source: The Millennium Development Goals Report 2005

slide10

JT tūkstantmečio iššūkiai 3

Nacionaliniuose parlamentuose moterys užima tik 16 procentų vietų.

Lietuvoje moterys užima

23 proc. vietųSeime.

Švietimas praranda dalį vaikinų.

Photo: UNICEF/India/GURINDER OSAN

Faktai. Sprendžiate Jūs.

Source: The Millennium Development Goals Report 2005

slide11

JT tūkstantmečio iššūkiai 4

Kasdien miršta 30,000 vaikų nesulaukę penktojo gimtadienio, dauguma dėl pagydomų priežasčių.

Lietuvoje miršta 11 iš 1000 gimusiųjų nesulaukę 5 m.

Photo: UNICEF/HQ98-0698/ALEJANDRO BALAGUER

Faktai. Sprendžiate Jūs.

Source: The Millennium Development Goals Report 2005

slide12

JT tūkstantmečio iššūkiai 5

Daugiau kaip 500,000 moterų kasmet miršta nėštumo arba gimdymo metu.

Lietuvoje miršta 20 iš 100,000 gimdyvių.

Photo: UNICEF/HQ96-0591/ NICOLE TOUTOUNJI

Faktai. Sprendžiate Jūs.

Source: The Millennium Development Goals Report 2005

slide13

JT tūkstantmečio iššūkiai 6

Daugiau kaip 20 mln. žmonių jau mirė nuo AIDS, o vaistų vis dar nėra.

Lietuvoje AIDS serga apie 100 žmonių, nuo 1990 m. padvigubėjo sergančių tuberkulioze dalis.

Daugėja mokinių su regos, laikysenos, virškinimo, kvėpavimo ir kt. sutrikimais.

Photo: UNICEF/05-0863/SHEHZAD NOORANI

Faktai. Sprendžiate Jūs.

Source: The Millennium Development Goals Report 2005

slide14

JT tūkstantmečio iššūkiai 7

Daugiau kaip 1 mlrd. žmonių stokoja švaraus geriamo vandens, 2,6 mlrd. stokoja sanitarinių sąlygų, 1 mlrd. gyvena landynėse.

Dalis Lietuvos mokyklų vis dar turi tik lauko tualetus. Jų būkle nepatenkinti beveik pusė mokinių.

Photo: UNICEF/HQ02-0255/THIERRY GEENEN

Faktai. Sprendžiate Jūs.

Source: The Millennium Development Goals Report 2005

mokymosi patrauklumo rezervas ar visus pakvie iame mokytis
Mokymosi patrauklumo rezervas

Ar visus pakviečiame mokytis?

besimokan i institucijose dalis 2006
Besimokančių institucijose dalis 2006

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4 met vaikai 2005 m ugdyti pedagoginio profilio ikimokyklin se ugdymo staigose proc
4 metų vaikai, 2005 m. ugdyti pedagoginio profilio ikimokyklinėse ugdymo įstaigose (proc.)
slide20
Privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičiaus mažėjimas 2006 m., palyginti su 2004 m. (proc. punktais)
slide24
Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių (ISCED 1–4), besimokančių valstybinėse ir nevalstybinėse mokyklose, dalis 2001–2002 m. m. (proc.)
mokymosi i likimo rezervas ar visiems padedame mokytis
Mokymosi išlikimo rezervas

Ar visiems padedame mokytis?

tarp savivaldyb s mokykl perskirstytos mokinio krep elio l os skai iuojant vienam mokiniui lt
Tarp savivaldybės mokyklų perskirstytos mokinio krepšelio lėšos, skaičiuojant vienam mokiniui (Lt)
kitoms vietimo reikm ms panaudotos mokinio krep elio l os skai iuojant vienam mokiniui lt
Kitoms švietimo reikmėms panaudotos mokinio krepšelio lėšos, skaičiuojant vienam mokiniui (Lt)
integruotai ugdom speciali j poreiki turin i vaik ir jaunuoli iki 21 met dalis proc
Integruotai ugdomų specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių iki 21 metų dalis (proc.)
slide29
Mokinių, tenkančių vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui
vie j i laid bendrajam lavinimui isced 1 4 dalis skiriama finansinei pagalbai mokiniams 2004 m proc
Viešųjų išlaidų bendrajam lavinimui (ISCED 1–4) dalis, skiriama finansinei pagalbai mokiniams 2004 m. (proc.)
mokymosi pasiekim rezervas ar visus tinkamai parengiame
Mokymosi pasiekimų rezervas

Ar visus tinkamai parengiame?

bent pagrindin i silavinim gijusi 18 met asmen dalis pagal gyvenam j viet proc
Bent pagrindinį išsilavinimą įgijusių 18 metų asmenų dalis pagal gyvenamąją vietą (proc.)
bent vidurin i silavinim gijusi 20 24 met asmen dalis pagal gyvenam j viet proc
Bent vidurinį išsilavinimą įgijusių 20–24 metų asmenų dalis pagal gyvenamąją vietą (proc.)
dalyvavusi pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinime de imt klas baigusi mokini dalis proc
Dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dešimtą klasę baigusių mokinių dalis (proc.)
slide45
Kiekvienam švietimo subjektui privalomavykdyti stebėseną (įsivertinti) ir apibrėžti jos organizavimą savo dokumentuose

ŠMM Strateginio planavimo ir analizės skyrius teikia konsultacijas dėl stebėsenos

stambulo deklaracija oecd antrasis pasaulinis forumas ec oecd oic un undp unicef wb 2007 bir elis
Stambulo deklaracijaOECD antrasis pasaulinis forumas (EC, OECD, OIC, UN, UNDP, UNICEF, WB)2007 birželis
 • Raginti bendruomenes diskutuoti, kas yra pažanga XXI amžiuje
 • Dalintis visuomenės pažangos matavimo patirtimi ir ieškoti patikimų matavimo metodų
 • Skatinti duomenimis paremtas tarptautines diskusijas dėl globalios būklės ir skirtumų
 • Kurti visuomeninį žinojimą apie reikšmingus iššūkius, pastangų poreikį ir žinojimo paklydimus
 • Stiprinti šalių stebėsenos pajėgas
i vados ar prasminga analizuoti duomenis
Išvados

Ar prasminga analizuoti duomenis?

galimos i vados d l lietuvos vietimo pl tot s
Galimos išvados dėl Lietuvos švietimo plėtotės
 • Aktyviai naudotis visais įmanomais švietimo finansavimo šaltiniais
 • Mokytis valdyti siekiant efektyvaus ir našaus investicijų panaudojimo
 • Pritaikyti turimą švietimo infrastruktūrą suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą
 • Individualizuoti švietimą kryptingesniam pirmajam profesinės karjeros pasirinkimui
 • Integruoti dominuojantį bendrųjų kompetencijų ugdymą į mokyklų praktiką

2004

Ričardas Ališauskas. Lietuvos švietimo būklės matavimai

bendradarbiavimo i kis
Bendradarbiavimo iššūkis

Bendri iššūkiai

Bendra patirtis

(sklaida, duomenys, bendravimas)

Bendros pastangos

(parama, kūryba, ieškojimai)

2005

Ričardas Ališauskas. Švietimas regionuose 2005

svarstytinos i vados
Svarstytinos išvados
 • Sistema gali apsieiti su mažiau mokytojų etatų
 • Galima padidinti kvalifikuotų mokytojų dalį
 • Galima padidinti vyrų ir jaunų mokytojų dalį
 • Naujovės sukuria naujų darbo vietų sistemoje:
  • Konsultantams
  • Auditoriams
  • Žemesniajam vadovaujančiam personalui
  • Techniniam personalui ir kt.
 • Naujoms darbo vietoms reikia plėtoti teisinį pagrindą
 • Būtina ir toliau didinti atlyginimus mokytojams

2006

Ričardas Ališauskas. Švietimo būklės duomenys

mokini raporto i vados pasaulio kontekste
Mokinių raporto išvados pasaulio kontekste
 • Išdrįsti pakviesti mokytis visus ir kiekvieną, nevengti atskirties rizikos vaikų ir suaugusių (kiekvienas vertas mokytis)
 • Formalią pagalbą pakeisti sutelktais konkrečių vaikų puoselėjimo ieškojimais (užauginti vaikui reikia viso kaimo talkos)
 • Suteikti mokymuisi daugiau prasmės, mokyti vaikus, o ne dalyko (išduoti dalykus, pamilti vaiką)
slide56

Aktualesnis turinys

Geresnės sąlygos

slide57

Lietuvos švietimo būklė ir aktualijos:Valstybinės švietimo strategijos pusiaukelėir pasaulinis švietimo kontekstas

Ričardas Ališauskas

2007

ad