Žaneta Vítů 19 . 11. 2011 - PowerPoint PPT Presentation

aneta v t 19 11 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žaneta Vítů 19 . 11. 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žaneta Vítů 19 . 11. 2011

play fullscreen
1 / 3
Žaneta Vítů 19 . 11. 2011
139 Views
Download Presentation
ivrit
Download Presentation

Žaneta Vítů 19 . 11. 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Junák - svaz skautů a skautek ČR Jihomoravský kraj TGM VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ORJ HODONÍN Žaneta Vítů 19. 11. 2011

  2. Ráda bych: • Poděkovala: • Mývalovi i ORJ za plnění úkolů ve vztahu ke KRJ, • za zapojování se do aktivit kraje, • za všechny podněty k činnosti kraje. • 2. Poprosila o další spolupráci. • 3. Pozvala na akce kraje.

  3. PLÁNOVané akce: • Jihomoravská Žirafa 2012 • (16.-19.2.2012,www.junak-jmk.cz/zirafa) • krajský ples (25.2. 2012, Brno – KD Rubín) • Krajské setkání činovníků (březen 2012, místo ?) • Krajské setkání vůdců RK • a Krase roverů (?+ duben 2012) • Krajské setkání všech skautů • (květen 2012)