1 / 11

Olympic games

Olympic games. 2.stupeň. Autor: Mgr.Radek Hasch , Masarykova ZŠ Plzeň. Projekt "EU peníze školám", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1740 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Anotace.

ivi
Download Presentation

Olympic games

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Olympicgames 2.stupeň Autor: Mgr.RadekHasch, Masarykova ZŠ Plzeň Projekt "EU peníze školám", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1740 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 2. Anotace Anotace-Učební materiál slouží k připomenutí významné události konající se v roce 2012 v Londýně. Autor-Mgr. Radek Hasch Jazyk-Angličtina Očekávanývýstup-Připomenutí si aktuální události Klíčováslova-Sport Druhučebníhomateriálu-Prezentace Druhinteraktivity-Aktivita Cílováskupina-Žák 7. – 9. ročníku Stupeň a typvzdělávání-základnívzdělávání – druhýstupeň Typickávěkováskupina-13 - 15 let Celkovávelikost-570kB Využitymateriály z vlastníchzdrojů a z internetu.

 3. OLYMPICGAMES LONDON 2012

 4. TheancientOlympicGameswerethegreatGreekreligious, athletic, and culturalfestivals. • From 776 B.C., these Gamestook place everyfouryears. • AthletesfromallGreek city-statesjoinedthefestivalsat Olympia • Onlymenwerepermitted to take part in theOlympicGames. TheancientOlympicGames

 5. The man whostayedbehindtherevivalofOlympicGameswas Baron Pierre de Coubertin. • ThefirstmodernOlympicGamestook place in 1896 in Athens in honor ofancientGreeks. 13 countriesparticipated in theGames but not Bohemia. Theathletescompeted in 9 kindsof sport • The highlight for the Greeks was the marathonvictory by their compatriotSpyridon Louis. RevivingoftheOlympicGames

 6. Thefirstwintergamestookplace in Chamonix in 1924. • Thegames are organizedeveryfouryearsexceptthewaryears. Until 1992 wereSummerand Winter Gamesheld in thesameyear. Sincethisyearwinter and summergameschangeeverytwoyears. Winter and summer

 7. OurfirstOlympicwinnerwasBedřich Šupčík. He wontheclimb in Paris in 1924. Our most successfulathleteswhoare knownallovertheworldwereEmil Zátopek – he surprisinglywon 10 and 5 km run and marathon in 1952 in Helsinky, Věra Čáslavská – thebestgymnast in ourhistory. Ourfirst Winter OlympicwinnerwasJiří Raška. He won ski jumping competition in 1968 in Grenoble. Celebraties

 8. Ourrepublic has many Olympicwinners. Someofthemwon more thanonegoldmedal: • Emil Zátopek – athletics • Věra Čáslavská – gymnastics • Jan Železný – athletics • Martin Doktor – canoying • Štěpánka Hilgertová – canoying • Martina Sáblíková– speed scating Czech Olympicwinners

 9. 27 July to 12 August 2012 • Theworldlooks forward to thisyearsummerOlympicgameswhichwillbe in thecapital city ofEngland – LONDON. London 2012

 10. PlaceswherewillbetheOlympiccompetitions

 11. Použité materiály: http://www.tyden.cz/obrazek/4ae06f9299871/a-ohen3-4ae0703c43167_540x806.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1896 http://news.bbc.co.uk/media/images/39278000/jpg/_39278675_couberten300x300.jpg http://mm.denik.cz/46/fa/olympijske_kruhy_olympijska_vlajka_olympijske_logo_denik_clanek_solo.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/171/64/1716421-olympijsky-stadion-londyn-2012.jpg http://www.cestovatelskydenik.cz/wp-content/londyn.jpg http://livesms.cz/fotka/lond_Un.jpg/variation=1668/format=normal http://www.cklub.cz/direct/img/obsah/londyn.jpg http://londyn.eurovikendy-24.cz/londyn.jpg http://i.idnes.cz/12/031/cl6/ROU41b062_zatopek.jpg http://news.bbc.co.uk/media/images/39467000/jpg/_39467741_jan_zelezny_300x300.jpg http://i.idnes.cz/09/123/gal/OT2ffab3_caslavska2.jpg http://www.guardian.co.uk/sport/2008/dec/12/michael-phelps

More Related