Van harte welkom!
Download
1 / 45

Van harte welkom! Voorganger: ds. Roosenbrand - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

Van harte welkom! Voorganger: ds. Roosenbrand. Op oudjaarsavond zal de kerkdienst plaats vinden op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur Op nieuwjaarsmorgen, zondag 1 januari 2012, zal de kerkdienst plaats vinden om 10.30 uur , een uur later dan gewoonlijk. Liturgie. Lb. 125 GK 86

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Van harte welkom! Voorganger: ds. Roosenbrand' - ishi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

Van harte welkom!

Voorganger: ds. Roosenbrand

GKV Hoofddorp


Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

Op oudjaarsavond zal de kerkdienst plaats vinden op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Op nieuwjaarsmorgen, zondag 1 januari 2012, zal de kerkdienst plaats vinden om 10.30 uur, een uur later dan gewoonlijk.


Liturgie
Liturgie gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Lb. 125

GK 86

GK 82: 1 t/m 3

Lucas 1: 1 t/m 4

GK 82: 4

Lucas 1: 26 t/m 38

GKV Hoofddorp


Liturgie1
Liturgie gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Lucas 2: 1 t/m 11

Ps. 117

Lb. 143

GK 50

Lb. 456: 3

GKV Hoofddorp


Welkom
Welkom gebruikelijke tijd van 19.30 uur

GKV Hoofddorp


Lb 125
Lb. 125 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Koor: O kom, o kom, Immanuël,

verlos uw volk, uw Israël,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer!

Allen: Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Lb. 125: 1

GKV Hoofddorp


Lb 1251
Lb. 125 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Koor: O kom, Gij wortel Isai,

verlos ons van de tyrannie,

van alle goden dezer eeuw,

o Herder, sla de boze leeuw.

Allen: Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Lb. 125: 2

GKV Hoofddorp


Lb 1252
Lb. 125 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Koor: O kom, o kom, Gij Oriënt,

en maak uw licht alom bekend;

verjaag de nacht van nood en dood,

wij groeten reeds uw morgenrood.

Allen: Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Lb. 125: 3

GKV Hoofddorp


Lb 1253
Lb. 125 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Koor: O kom, Gij sleutel Davids, kom

en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!

Allen: Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Lb. 125: 4

GKV Hoofddorp


Lb 1254
Lb. 125 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Koor: O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,

verbreek het duister van de nacht.

Allen: Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

Lb. 125: 5

GKV Hoofddorp


Gk 86
GK 86 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Mannen: Wij trekken in een lange stoet

op weg naar Bethlehem,

wij gaan uw koning tegemoet,

o stad Jeruzalem!

Gezegend die zijn komst begroet

en knielen wil voor Hem!

Allen: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

GK 86: 1

GKV Hoofddorp


Gk 861
GK 86 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Vrouwen: Al zijt Gij nu nog maar een kind

zo kwetsbaar, teer en klein,

wij weten dat het rijk begint

waarvan Gij Heer zult zijn,

een rijk waarin de vrede wint

van oorlog en van pijn.

Allen: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

GK 86: 2

GKV Hoofddorp


Gk 862
GK 86 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Mannen: Al gaat de vijand in het rond,

de koning van het kwaad,

al dreigt hij met zijn grote mond

dat hij U eens verslaat,

straks ligt hij dodelijk gewond

wanneer zijn rijk vergaat!

Allen: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

GK 86: 3

GKV Hoofddorp


Gk 863
GK 86 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Allen: Wij gaan op weg naar Bethlehem,

daar ligt Hij in een stal

die koning in Jeruzalem

voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem

en blij bazuingeschal:

Allen: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

GK 86: 4

GKV Hoofddorp


Belijdenis van afhankelijkheid en genadegroet
Belijdenis gebruikelijke tijd van 19.30 uur van afhankelijkheid en genadegroet

Gevolgddoor gezongenamen

GKV Hoofddorp


Gk 82
GK 82 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Blaas de bazuin en sla de trom,

geboren is Gods kind!

Laat alle klokken luiden gaan,

kom zingend rond de kribbe staan,

zijn koninkrijk begint,

zijn koninkrijk begint,

hosanna, hosanna, zijn rijk begint!

GK 82: 1

GKV Hoofddorp


Gk 821
GK 82 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Blaas de bazuin, de loftrompet,

en richt hoog op uw hoofd;

de toekomst staat in deze ster,

nu is de vrede niet meer ver,

de dag die God belooft,

de dag die God belooft,

hosanna, de dag die God belooft!

GK 82: 2

GKV Hoofddorp


Gk 822
GK 82 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Blaas de bazuin - zijn zonnegloed

laat niemand koud en kil.

Hier is een mens die liefde doet,

hier is God zelf in vlees en bloed -

verwonder u, heel stil,

verwonder u, heel stil,

hosanna, verwonder u, heel stil.

GK 82: 3

GKV Hoofddorp


Lucas 1 1 t m 4
Lucas 1: 1 t/m 4 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Gelezen door: Chris Burggraaff

GKV Hoofddorp

GKV Hoofddorp


Gk 823
GK 82 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Blaas de bazuin en sla de trom

en roep: Victoria!

Geen leven is nu zonder zin,

gegeven is: een nieuw begin -

o zing halleluja,

o zing halleluja,

hosanna, o zing halleluja!

GK 82: 4

GKV Hoofddorp


Lucas 1 26 t m 38
Lucas 1: 26 t/m 38 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Gelezen door: Lisa Aalbers

GKV Hoofddorp


Dit is de dag
Dit gebruikelijke tijd van 19.30 uur is de dag

Dit is de dag (2x)

die de Heeronsgeeft. (2x)

Weestdaaromblij (2x)

en zingtverheugt (2x)

Dit is de de dag die de Heeronsgeeft.

Weestdaaromblij en zingtverheugt.

Dit is de dag (2x)

die de Heeronsgeeft.

GKV Hoofddorp


Gebed voor de opening van het woord
Gebed gebruikelijke tijd van 19.30 uurvoor de opening van het Woord

GKV Hoofddorp

GKV Hoofddorp


Lucas 2 1 t m 11
Lucas 2: 1 t/m 11 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Gelezen door: Jacco de Leeuw

GKV Hoofddorp


Preek over lucas 2 7 en 34 35
Preek over Lucas 2:7 en 34-35 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

GKV Hoofddorp

GKV Hoofddorp


Preek over lucas 2 7 en 34 351
Preek over Lucas 2:7 en 34-35 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

‘[…] ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.’

‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

GKV Hoofddorp

GKV Hoofddorp


Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

God werd mens … gebruikelijke tijd van 19.30 uur

GKV Hoofddorp


Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

God werd mens gebruikelijke tijd van 19.30 uurom verworpen te worden …

GKV Hoofddorp


Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

God werd mens om verworpen te worden gebruikelijke tijd van 19.30 uurin de plaats van jou!

GKV Hoofddorp


Ps 117 onberijmd
Ps. 117 gebruikelijke tijd van 19.30 uuronberijmd

Voorzang:

Looft de Here, alle gij volken,

prijst Hem alle gij natiën,

want zijn goedertierenheid is machtig over ons

en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.

Halleluja (8x)

Ps. 117

GKV Hoofddorp


Ps 117 onberijmd1
Ps. 117 gebruikelijke tijd van 19.30 uuronberijmd

Canon (2x):

Looft de Here, alle gij volken,

prijst Hem alle gij natiën,

want zijn goedertierenheid is machtig over ons

en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.

Halleluja (8x)

Ps. 117

GKV Hoofddorp


Voorbeden en dankgebed
Voorbeden- en dankgebed gebruikelijke tijd van 19.30 uur

GKV Hoofddorp

GKV Hoofddorp


Collecten
Collecten gebruikelijke tijd van 19.30 uur

  • Voedselbank

  • StichtingEvangelisatie en Moslims

GKV Hoofddorp

GKV Hoofddorp


Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

Op oudjaarsavond zal de kerkdienst plaats vinden op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Op nieuwjaarsmorgen, zondag 1 januari 2012, zal de kerkdienst plaats vinden om 10.30 uur, een uur later dan gewoonlijk.


Collecten1
Collecten gebruikelijke tijd van 19.30 uur

  • Voedselbank

  • StichtingEvangelisatie en Moslims

GKV Hoofddorp

GKV Hoofddorp


Lb 143
Lb. 143 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

Lb. 143: 1

GKV Hoofddorp


Lb 1431
Lb. 143 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

Lb. 143: 2

GKV Hoofddorp


Lb 1432
Lb. 143 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Stille nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

Lb. 143: 3

GKV Hoofddorp


Gk 50
GK 50 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Ere zij God, ere zij God,

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge,

ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

vrede op aarde, vrede op aarde,

GK 50

GKV Hoofddorp


Gk 501
GK 50 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

in de mensen, in de mensen een welbehagen,

in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Amen. Amen.

GK 50

GKV Hoofddorp


Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

Zegen gebruikelijke tijd van 19.30 uur

GKV Hoofddorp


Lb 456 3
Lb. 456: 3 gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

Lb. 456: 3

GKV Hoofddorp


Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

U bent vanmiddag weer van harte welkom! gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Voorganger vanmiddag (16.30 uur):

Br. W. Burggraaff

Meer informatie op: www.hoofddorp.gkv.nl

GKV Hoofddorp


Van harte welkom voorganger ds roosenbrand

Op oudjaarsavond zal de kerkdienst plaats vinden op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur

Op nieuwjaarsmorgen, zondag 1 januari 2012, zal de kerkdienst plaats vinden om 10.30 uur, een uur later dan gewoonlijk.