V českém jazyce se nová slova tvoří těmito způsoby: - odvozováním - skládáním - zkracováním - PowerPoint PPT Presentation

v esk m jazyce se nov slova tvo t mito zp soby odvozov n m skl d n m zkracov n m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V českém jazyce se nová slova tvoří těmito způsoby: - odvozováním - skládáním - zkracováním PowerPoint Presentation
Download Presentation
V českém jazyce se nová slova tvoří těmito způsoby: - odvozováním - skládáním - zkracováním

play fullscreen
1 / 4
V českém jazyce se nová slova tvoří těmito způsoby: - odvozováním - skládáním - zkracováním
185 Views
Download Presentation
ishi
Download Presentation

V českém jazyce se nová slova tvoří těmito způsoby: - odvozováním - skládáním - zkracováním

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. V českém jazyce se nová slova tvoří těmito způsoby:- odvozováním- skládáním- zkracováním

  2. Odvozování • je to způsob tvoření slov, kdy ke slovotvornému základu přidáváme předpony a přípony, příp. jen koncovku. - v českém jazyce je odvozování nejčastějším způsobem tvoření slov. Slovotvorný základ– je to část slova, kterou mají společnou slovo základové a slovo odvozené. Slovotvorné prostředky - jsou to předpony a přípony. Připojují se k slovotvornému základu a díky nim vzniká nové slovo.

  3. Typy odvozování A) základové slovo + přípona=odvozené slovo dát + va = dávat B) předpona + základové slovo=odvozené slovo vy + malovat = vymalovat C) základové slovo + koncovka = odvozené slovo opravit + a = oprava D) předpona + základové slovo + přípona=odvozené slovo ná + čelo + ník = náčelník E) předpona + základové slovo + koncovka=odvozené slovo ob + oči + í = obočí

  4. Poznámka: Při odvozování slov může dojít ke změnám hlásek ve slovotvorném základu: - krácení nebo dloužení samohlásek (slíbit – slib, hrad – hrádek) - střídání samohlásek (stůl – stolek, dělat – dílo, probíhat – průběh) - vznik nebo zánik samohlásky (zamknout – zamykat, pes – psí) - změny souhlásek (krk – krček, parohy – parůžky, spěch – spěšně)