renesancia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Renesancia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Renesancia - PowerPoint PPT Presentation


 • 638 Views
 • Uploaded on

Renesancia. M. Hisemová, II.D. R enesancia. je odvodená z franc. slova „renaissance“ => obroda, znovuzrodenie v Taliansku trvala od 14. do 16. stor., v ostatných krajinách do konca 15.-16. stor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Renesancia' - halima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
renesancia
Renesancia

M. Hisemová, II.D

r enesancia

Renesancia

 • je odvodená z franc. slova „renaissance“ => obroda, znovuzrodenie
 • v Taliansku trvala od 14. do 16. stor., v ostatných krajinách do konca 15.-16. stor.
 • pojem znovuzrodenie prvýkrát použil pre obdobie rozkvetu umenia a vedy taliansky historik Giorgo Vasari v roku 1550
 • renesancia je myšlienkové a umelecké hnutie => do renesancie patria všetky myšlienkové, kultúrne, umelecké, spoločenské prúdy, ktoré sa postavili proti feudalizmu
 • renesancia je širší pojem ako humanizmus; rozumie sa ním celá epocha, v ktorej v Európe zanikal feudalizmus
 • v užšom slova zmysle znamená renesancia reformáciu cirkvi a náboženského života
 • renesancia nepredstavuje len nový smer v maliarstve či v príbuzných výtvarných oblastiach; ide o celkovo vyšší stupeň rozvoja civilizácie a kultúry, ktorý historici zvyknú označovať za prvú etapu novoveku, ktorá nastúpila po stredoveku
vznik a pr iny

Vznik a príčiny

vznik renesancie sa zvyčajne kladie do severného Talianska (konkrétne Florencia)

v severotalianskych mestách rástla prosperita vyvolaná zámorským obchodom – najväčšie obchodné mocnosti boli mestá Janov, Benátky, Florencia

k hospodárskemu rozkvetu prispievala aj praktická bezmocnosť cechov – cechy existovali, ale držali ich v rukách a na svoj prospech užívali bohaté rodové skupiny

zároveň vplyvom bojov medzi nemeckými cisármi a pápežmi v Taliansku počas stredoveku neexistovala centrálna moc, ktorá by dokázala odobrať mestám politický či hospodársky vplyv

ani šľachta nemala také pozície ako bolo obvyklé napr. vo Francúzsku; často sa sťahovala do miest, kde sa dostávala pod moc mestskej samosprávy

tieto podmienky – hospodárska prosperita a relatívna politická sloboda, stáli pri vzniku nového renesančného človeka

zároveň existencia viacerých mocenských centier (Janov, Miláno, Benátky, Bologna, Florencia, Pisa, Siena, Rím...) viedla k súťaživosti – tá sa okrem iného prejavovala aj v podpore umenia, ktorým sa rada vladárov mohla prezentovať navonok

znaky renesancie

Znaky renesancie

jej hlavným duchovným obsahom bol humanizmus

ide o obrodenie človeka v duchu antických predstáv a ideálov, znovuzrodenie antiky

odklonili sa od nadprirodzeného sveta, kládli dôraz na pozemský život

odmietali princípy feudálneho spoločenského zriadenia a cirkevnú ideológiu

v centre záujmu stál človek, oslava jeho dôstojnosti, nadania a rozumu

uctievali si ľudský rozum – racionalizmus

kladie sa dôraz na človeka, ľudský rozum, poznanie a pozemský život – antropocentrizmus

zdôrazňovalo sa zmyslové poznanie – senzualizmus

zdôrazňoval sa význam jednotlivca – individualizmus

renesanční umelci si pri svojich dielach nárokovali návrat k prírode, v dielach sa objavujú scény zo „všedného života“ – realizmus

renesancia a architekt ra

Renesancia a architektúra

 • renesancia mala vzory v antickej kultúre, renesanční architekti tvorili na základe
 • dôkladného poznania gréckych a starorímskych stavebných diel
 • znaky: - horizontalizmus – rímsy, arkády
 • - masívne murivo
 • - polkružnicový klenbový oblúk
 • - strešné štíty- väčšinou trojuholníkový tvar
 • prvá monumentálna stavba renesancie – Katedrála Panny Márie Kvetinovej (Santa Maria del Flore) vo Florencii roku 1420
 • autorom kupoly je Filippo Bunelleschi
 • renesančné stavby na Slovensku: - radnica v Bardejove
 • - Rákocziho dom v Prešove
 • - Thurzov dom v Banskej Bystrici a iné

Katedrála

Santa Maria

del Flore

– radnica v Bardejove

renesancia a maliarstvo mona lisa
– renesancia a maliarstvo (Mona Lisa)

– renesancia a literatúra (národný epos, opisuje objaviteľskú cestu Vasca de Gamy)

– renesancia a sochárstvo (kult tela)

technick a vedeck objavy

Technické a vedecké objavy

- roku 1457 Gutenberg vytlačil prvú knihu - Bibliu

- roku 1488 dosiahol Diaz najjužnejší bod Afriky

- roku 1492 Kolumbus objavil Ameriku

- roku 1497 sa Vasco da Gama vylodil v Indii

- roku 1519 Fernao de Magalhaes oboplával Zem

- vynájdenie strelných zbraní a pušného prachu

- výskum rastlín – vznik botaniky

- rozvoj anatómie – rozvoj medicíny

Renesančná kultúra priniesla mnoho významných zemepisných, technických

a vedeckých objavov:

– prvá kniha

(Gutenbergova biblia)