Itä-Suomen lääninhallituksen ja ISOn yhteistyöseminaari
Download
1 / 15

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MALI SOININEN ISO 01.09.06 Varkaus - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Itä-Suomen lääninhallituksen ja ISOn yhteistyöseminaari UUDISTUVA SOSIAALIALA: PANOSTUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MALI SOININEN ISO 01.09.06 Varkaus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OSAAMISEN KEHITTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MALI SOININEN ISO 01.09.06 Varkaus' - isanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Itä-Suomen lääninhallituksen ja ISOn yhteistyöseminaariUUDISTUVA SOSIAALIALA: PANOSTUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA

MALI SOININEN ISO

01.09.06 Varkaus


SIL KO LÄHTE UUT ALKKU KOHREOta käpy pois kenkästkaar vesi pois saappaastnost ämpär silmiltäsjua kuppis tyhjäksOl iloneOl valoneOl puluneÄlä lait kät sirkkeliälä purot kirvest kintuilälä unhota kotti avameiälä karota annetui syrämeiViä roskapussi mennesäs- Heli Laaksonen-


Iso sosiaalialan t ydennyskoulutuksen tukirakenteena

ISO sosiaalialan täydennyskoulutuksen tukirakenteena

Kuntien tuki koulutustarpeiden kartoituksessa ja koulutuksen suunnittelussa

Välittäjänä ja tulkkina työelämän koulutustarpeiden ja kouluttajaorganisaatioiden

välillä

Alueelliset teemapäivät ja seminaarit kehittämisen ajankohtaisten asioiden alueelliseksi keskustelemiseksi

Koulutuksen , tutkimuksen ja käytännön työn yhteyden rakentaminen

Alueelliset koulutusfoorumit


Sosiaality tieteellinen koulutus tieteellinen ongelmanratkaisutaito
SOSIAALITYÖTieteellinen koulutus-tieteellinen ongelmanratkaisutaito

 • Osaamisen pohjana laaja yhteiskuntatieteellinen perussivistys

 • Ammatillinen itsenäisyys, yhteiskunnallinen lunastus

 • Vahvuutena kyky itsenäiseen harkintaan, joka perustuu syvälliseen näkemyksen työn lähtökohdista, tarkoituksesta ja ehdoista

 • Kyky kehittää alaa omasta itseymmärryksestä ja omasta sisäisestä dynamiikasta käsin

 • Tieteellinen tiedonhankintataito

 • Sosiaalisen jäsentämisen ja argumentoinnin taito

  Itsenäinen ongelmanratkaisukyky

 • Liittymisen herkkä taito

 • Ajattelun metataidot yhdistyneenä sensitiiviseen ihmisen ja arjen monimutkaistuvien ongelmien kohtaamiseen


SOSIONOMIEN YDINOSAAMISPROFIILIECTS-TYÖRYHMÄN MUKAAN (Arene, OPM)

 • Sosiaalialan eettinen osaaminen

 • Asiakastyön osaaminen

 • Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen

 • Yhteiskunnallinen analyysitaito

 • Reflektiivinen kehittämis - ja johtamisosaaminen

 • Yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen


Kasvokkaisuus kokemuksellisuus toinen tieto sosiaalialan ty n ominaisuutena
KASVOKKAISUUS-KOKEMUKSELLISUUSToinen tieto sosiaalialan työn ominaisuutena

 • Sosiaalialan työtä luonnehtii ihmisen kokonaiselämäntilanteesta lähtevä toimintaideologia

 • Asiakkaiden ”kantaman” tiedon merkitys sosiaalialan tietopohjan rakentamisessa on suuri

 • Toista tietoa tuottaa kasvokkain työtä tekevä työntekijä

 • Työn kehittämisen avaimet ovat työntekijän itsensä käsissä - omien ammattikäytäntöjen erittely oleellista

 • Tulkitseva asiantuntijuus, dialoginen suhde vaikeuksiin ja reunalle ajautuneisiin ihmisiin on oleellinen

 • Toinen tieto: vastatieto, täsmätieto

 • Toinen tieto on pohja sosiaalialan työn sisällä käytävälle itsekriittiselle keskustelulle


Muuttuva osaaminen asiantuntijuus ja muuttuva tieto

MUUTTUVA OSAAMINEN, ASIANTUNTIJUUS JA MUUTTUVA TIETO

Luova, vastuullinen ja aloitteellinen ote

Rajoja ylittävä ammatillisuus

VERKOTTUMINEN

Sosiaalisen asiantuntijuus työn ytimenä

Havainnointi ja dokumentointi

Prosessointi, pohtiminen, peilaaminen

Jäsentäminen, jakaminen, arviointi

Mallintaminen, kokeilu

Levitys, kerryttäminen, juurruttaminen


Sosiaalihanke ja kehitt misosaaminen it suomessa
Sosiaalihanke jakehittämisosaaminen Itä-Suomessa

 • Palvelurakenteen uudistaminen – kyky ja taito osallistua palvelurakenteiden kehittämiseen ja hyvinvointipolitiikan suunnitteluun ajan tarpeiden, osaavan tulkinnan ja ehdottomien kehittämisvaatimusten mukaan

 • Kehittämistyön vahvistaminen – kyky tunnistaa ajan ilmiöitä, kohdata ne analyyttisesti, tuottaa niistä tietoa ja liittää tieto osaksi hyvinvointipoliittista kehittämis-, ohjelma- ja strategiatyötä

 • Tietoteknologiaosaaminen – osaaminen ja vastuu sosiaalialan tietoteknologiaanliittyvissä asioissa ,

  - käytä hyväksesi olemassa olevia tietoteknologiasovellutuksia ja HAASTA TEKNOLOGIA SOSIAALISELLA

 • Sosiaalityön kehittäminen ja osaamisenturvaaminen – moderni sosiaalityö suuntautuu tulevaisuuteen, hakee innovaatioita , on uudistushaluinen ja monimuotoisesti liittymiskykyinen


Verkostoidu kumppanuuteen

VERKOSTOIDU KUMPPANUUTEEN

Verkottuminen on sitoutumista syvälliseen yhteistyöhön

Sisäinen motivaatio ja sitoutuminen toisen osapuolen tavoitteisiin

Halu ymmärtää toisen ajattelua ja päämääriä

Luottamus

Luottamus on tietoista analyyttistä toimintaa - ei vain tunnetoimintaa

Edellyttää oman roolin selkeyttä ja omien sisäisten rajapintojen toimivuutta

Herkkä toiminta-alue


Sosiaalialan ty n moderni osaaminen l ytyy rajapinnoilta
Sosiaalialan työn moderni osaaminen löytyy rajapinnoilta

Sosiaalialan vahva ydinosaaminen perustana yhteiselle rajalle ”tulolle”, liittyminen tuottaa hyötyä kumppaneille

Kumppanuudessa tärkeää tarkastella osapuolten toisiaan täydentävää osaamista ja resursseja

Kumppanuudessa luodaan yhteinen näkemys yhteisen työn tavoitteista

Yhdessä tuotetaan uutta osaamista

Uusi osaaminen synnyttää innovaatioita; uudet innovaatiot ovat juuri yhteisesti löydettyä uutta osaamista

Uudet avaukset edellyttävät rajojen läpinäkyvyyttä ja läpikuljettavuutta

Uutta osaamista luovan työn tavoitteet määritellään yhteisessä prosessissa


Seudullinen alueellinen yhteinen ymm rrys

SEUDULLINEN / ALUEELLINEN YHTEINEN YMMÄRRYS

DIALOGI ALUEEN, TIETEIDEN, TEORIAN JA KÄYTÄNNÖN MONIEN TOIMIJOIDEN KANSSA

LEVOLLISUUS- EPÄVARMUUDEN JA PÄÄMÄÄRÄN EPÄMÄÄRÄISYYDEN TIEDOSTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

SUUNNITELMALLISUUS -LOOGISUUS, JOHDONMUKAINEN ETENEMINEN JA KOKONAISUUDEN HAHMOTTAMINEN YHTEISESTI

INNOVATIIVISUUS- UUDENMUOTOINEN TOIMINTA TAVOITTEENA – SE MAHDOLLISTETAAN YHTEISESTI


Oy MINÄ Ab - LUPA OLLA MINÄ

Lupa johtaa luovasti itseään:

Oman tietoisuuden laaja-alaista syvällistä ja käytännöllistä kehittämistä

Omiin ajatuksiin, tunteisiin ja tahtoon vaikuttamista

Usko, armollisuus, luottamus, uteliaisuus - kriittinen reflektio - aito välttäminen, rakkaus ja rentous

”Ei minusta kilttiä kasvatettu, hyvin käyttäytyvä kuitenkin”

”Terhakasta taimesta kasvaa vahva yksilö”

”Menestyvät ihmiset lukevat - todella menestyvät ihmiset kuuntelevat”

”Koppoo kiinni tästä päivästä - huomiselle on omat kahvansa”


Osaa ja jaksa
OSAA JA JAKSA

 • HYVÄKSY ITSESI, IKÄSI JA TYÖSI

 • KÄYTÄ VIISAUTTASI, TYÖKOKEMUSTASI JA HILJAISTA TIETOASI

 • ARVIOI HENKISTÄ KASVUASI JA TYÖSSÄ UUDISTUMISTASI-TEE TARVITTAVAT KORJAUKSET HETI

 • PIDÄ HUOLI SIITÄ, ETTÄ HALUSI OPPIA UUSIA ASIOITA SÄILYY JA ETTÄ OPPIMINEN MAISTUU HYVÄLTÄ

 • UNI, LEPO, TERVEELLINEN RUOKA, TYÖYHTEISÖN TUKI JA OMANNÄKÖINEN ELÄMÄ- JOKAINEN PÄIVÄ ON HYVÄ PÄIVÄ

 • TUNNISTA ELÄMÄNPOLITIIKKASI JA ARVOSI, KASVA IHAN OMAKSI ITSEKSESI, ON LUPA OLLA MINÄ

 • KERRO TARPEESI, TÄYTÄ TEHTÄVÄSI

 • KESKUSTELE AINA AJOISSA JA AVOIMESTI

 • PALAUTA TYÖSI VOIMAKSI SOSIAALISEN EETOSad