Download
temel ya ar oruh lk ret m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM

TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM

318 Views Download Presentation
Download Presentation

TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM HAZIRLAYAN: Fevzi ÇAKMAK FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 2. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM Bir bölme işleminde bölen sayı 9, bölüm 7’dir.Kalan sayıların toplamı kaçtır? 1- A) 36 B)21 C)26 FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 3. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM Bir markette günde 140 ekmek satılıyor. Bu 140 ekmeğin yarısından 30 fazlası sabahleyin satılıyor. Geri kalan zamanda satılacak ekmek sayısı kaçır? 2) A) 100 B)40 C)50 FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 4. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM Çevre uzunluğu toplamı 84 metre olan kare şeklinde bir parkur vardır. Sadece bir kenarını yürürsem kaç metre yol almış olurum? 3) A) 21 B)22 C)23 FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 5. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM 90 Litre su alan bir akvaryumu 5 litrelik kova ile dolduracağız. Akvaryumu doldurmak için kovayı kaç kez, akvaryuma boşaltmamız gerekir? 4) A) 40 B)18 C) 25 FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 6. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM İki basamaklı, birbirinden farklı üç doğal sayının toplamı 111 olduğuna göre en büyük sayı en fazla kaç olabilir? 5) A) 90 B) 86 C) 12 FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 7. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM Abdulkadir’in annesi pazardan bir miktar kiraz aldı. Kirazların 3 tanesinden 1 küçük bardak kiraz suyu çıkmaktadır.Buna göre 18 kirazdan kaç bardak kiraz suyu çıkarabilir? 6) A) 6 B) 8 C)35 FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 8. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM Eray, 94 sayfalık kitabın önce 50 sayfasını, sonra da kalanın yarısını okudu. Kitabı bitirmesi için kaç sayfası kalmıştır? 7) A) 66 B)44 C) 22 FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 9. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM Sınıfımızdaki 6 sırada üçerli, 8 sırada ikişerli oturulmaktadır. Buna göre sınıfımızın öğrenci sayısı kaçtır? 8) A) 32 B)33 C) 34 FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 10. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM 2 Armut 98 kuruştur. 5 armut alan Emir, kaç kuruş vermelidir? 9) A) 245 KrB)260Kr C)275 Kr FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON

 11. TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKÖĞRETİM Bir karpuzun ¼’ni Betül, 2/4’ni Melek yedi. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 10) A) İkisi de aynı miktarda karpuz yemiştir. B) Melek daha fazla karpuz yemiştir. C) Betül karpuzdan daha fazla yemiştir. FEVZİ ÇAKMAK-TRABZON